آلودگی ناشی از سنگهای رسی و آلودگی های ناشی از سیمان و روش مقابله با آن

آلودگی ناشی از سنگهای رسی
سنگهای رسی سنگهایی هستند که از رسوبات دریایی بوجود آمده اند و چون درعمق پایین زمین وجود دارند ٬ در اثر حرارت زیاد آب خود را از دست داده اند.
سنگ های رسوبی انواع مختلفی دارند و تنها وجه مشترک آنها ٬ میزان رس موجود در ساختمان آنهاست. به سنگهای رسی ٬ CLAYSTONE نیز میگویند.
آلودگی های ناشی از سیمان و روش مقابله با آن
سیمان در واقع همان هیدروکسید کلسیم ویا آهک است که وقتی وارد گل میشود ٬علائم زیر در گل مشاهده میشود:
١ ویسکاسیتی  ٬ YP و ژل گل افزایش خواهد یافت.
٢PH گل افزایش می یابد .
٣ پلاستیک ویسکاسیتی کاهش می یابد.
۴FLUID LOSS‌ گل ٬ افزایش می یابد.
/ 0 نظر / 21 بازدید