موادگل حفاری

Ø5- پودر سنگ آهک ( لایمستون پودر)
Øنام شیمیایی آن کربنات کلسیم ((CACO3 بوده که بصورت پودر از آن استفاده میشود.این ماده در آب نامحلول بوده و برای افزایش وزن گل های پایه آبی تا وزن PCF 110    و گلهای روغنی تا وزن PCF 100 از آن استفاده میشود.
Øوزن مخصوص لایمستون پودر٬ 7/2 گرم بر سانتیمتر مکعب بوده وچون به خوبی در اسید حل میشود٬ در مخازن نفتی و گازی بعنوان ماده وزن افزا از آن استفاده میشود.
Øاز نوع دانه بندی شده آن -LIMESTON CHIPS- جهت پر کردن ترک خوردگی های سازند ها استفاده میشود.
Ø6- کاستیک سودا (سود سوزآور)
Øکاستیک سودا با فرمول شیمیایی NAOH ٬ ماده ایست که بخوبی در آب حل شده و PH محیط را تا 14 بالا میبرد. این ماده از لحاظ درجه ریسک پذیری خطرناک است . همچنین بعلت گران بودن این ماده بهتر است فقط در گل های بنتونایتی از آن استفاده شود و برای باقی گل ها از اهک استفاده گردد.
/ 0 نظر / 29 بازدید