در گل های با درصد بالا و وزن زیاد صافاب گل حفاری کنترل نشود ٬ مشکلات زیر قابل پی

 

١) تنگ شدن دیواره چاه و ایجاد مقاومت (DRUG( در هنگام لوله بالا و پایین.
٢ ) ایجاد SURGE PRESSURE در هنگام لوله بالا و پایین بعلت تنگ شدن دیواره چاه.
٣) امکان DIFFERENTIAL STICKING لوله های حفاری.
۴) امکان داشتن باند سیمان ضعیف در هنگام سیمانکاری.
۵) وارد شدن صدمه به دیواره چاه و امکان ریزش آن.
/ 0 نظر / 17 بازدید