کاربرد گل های پایه آبی

 

1- حوزه هایی با فشار بسیار کم و شکستگی زیاد مانند سازندهای جنوب شرقی ایران ( زاگرس جنوبی )
2- حوزه هایی با فشار کم مانند سازدهای آغاجاری ، میشان و قسمت فوقانی سازند گچساران.
3- حوزه هایی با فشار بسیار زیاد مانند بخشهای شش گانه سازند گچساران

4- حوزه های گازی و نفتی سازنهای آسماری ، ( آئوسین ) ، بنگستان ، کنگان ، مزدوران ، شوریجه و سایر سازندهای پایین تر که با گلهای وزن کم و متوسط با جامدات نسبتاً کم که در برخی از موارد از گلهای روغنی امولسیونی استفاده میگردد

/ 0 نظر / 259 بازدید