موادگل حفاری

12- فایبرلاک
ماده ای است متشکل از مواد کنفی ٬ پوست شلتوک و در مواردی ذرات دانه بندی شده پوست شکلات ٬ که جهت جلوگیری از هرزروی گل حفاری از آن استفاده میشود.
13-صدف آهکی (OYSTER SHELL or SHELL FISH)
این ماده که از پوست صدفهای دریایی یا مواد مشابه آن ساخته میشود ٬ ماده ای است که جهت جلوگیری از هرزروی از آن استفاده میشود و چون در اسید حل میشود ٬ بیشتر در مخازن نفتی و گازی به هنگام هرزروی از آن استفاده میشود.
نکته
به مواد جلوگیری کننده از هرزروی گل ٬ اصطلاحاً
مواد L.C.M میگویند.
/ 0 نظر / 28 بازدید