شناخت و نحوه کاربرد عملی مواد شیمیایی در گل های حفاری

 

Øموادی که در ساخت گل بکار میرود٬ عبارتند از:
Ø
Ø1- نمک ( کلرید سدیم)
Øنمک با فرمول شیمیایی NACL ٬ ماده ای است معدنی که تا مرز اشباع ٬ به دلایل زیر استفاده میشود:
Øالف-1)جهت جلوگیری از حل شدن نمک موجود در طبقات زمین در گل حفاری و پیشگیری از ریزش جداره چاه استفاده میشود.
Øب-1)جهت جلوگیری از خمیره شدن و باد کردن لایه های رسی بکار میرود.
Ø2-باریت (سولفات باریم)
Øماده ای است معدنی با فرمول شیمیایی BASO4٬ که در ایران به وفور یافت شده و وزن مخصوص آن ۴/۴-۴/٢ گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد.این ماده در اسید حل نمیشود و فقط برای افزایش وزن گل از آن استفاده میشود.
/ 0 نظر / 16 بازدید