وظایف گلهای حفاری

وظایف گل حفاری با پیشرفت علم حفاری افزایش یافته تا جایی که امروزه بیش از ده وظیفه مهم برای آن تعریف شده است:
1- حمل کنده های حفرشده از ته چاه به سطح
2- خنک و روان سازی لوله های حفاری و مته
3- دیواره سازی بدنه چاه و جلوگیری از هرزروی گل به درون سازند
4- کنترل فشارهای زیر زمینی
5- معلق نگاهداشتن کنده های حفاری و مواد وزن افزا به هنگام متوقف شدن پمپ های گل دستگاه حفاری
6- تحمل مقداری از وزن لوله های حفاری و جداری که به آن حالت شناوری نیز گفته میشود.
7- ترخیص شن و کنده های حفاری در سطح زمین
8- قراردادن اطلاعات کافی از چگونگی وضعیت سازندها در اختیار مهندسین زمین شناسی.
9- انتقال نیروی هیدرولیکی مته و جلوگیری از افت فشار در سیستم گل حفاری
10- کنترل و جلوگیری از خوردگی لوله های حفاری و جداری
11- تمیز کردن مته و لوله های وزنه
/ 0 نظر / 32 بازدید