7- گل حالت نامرغوب و ناپایدار بوده و باریت در آن رسوب میکند. طریقه رفع مشکل: در

11- کلیه خواص گل به غیر از وزن آن بالا رفته ٬ گل ژله ای شده و PH پایین آمده است.
رفع مشکل:
برای شکستن حالت ژله ای و افزایش PH ٬ از آهک استفاده میکنیم.
/ 0 نظر / 9 بازدید