آلودگی ناشی از مواد جامد و روش مقابله با آن

یکی از مشکلات گل های حفاری بخصوص گل سنگین ٬ بعلت بالا بودن درصد مواد جامد ٬ آلوده شدن گل به مواد جامد است .از این رو وارد شدن هرنوع مواد جامد اضافه از سازند ٬ باعث بالا رفتن وسکاسیتی ٬ PV و YP گل خواهد شد. برای از بین بردن مواد جامد اضافی میتوان به دو طریق زیر عمل کرد:
١ رقیق کردن ( DYLUTION)
٢ روش های مکانیکی . این روش بهترین و موثرترین روش برای کاهش حجم                مواد جامد غیر مفید موجـــود در گـل های حفـاری است کـه در این روش از دستگاه
CLAYSECTOR یــا دستگـاههای مشابــه آن مــانند SUPER COLON یـــا
CENTRIFUGE استفاده میشود.
/ 0 نظر / 14 بازدید