تعریف گل حفاری

 

گل حفاری ترکیبی از مواد آلی و معدنی است که به شکل مایع تهیه شده و در انواع حفاری کاربرد دارد.این ترکیب از دو فاز مایع و جامد تشکیل میگردد.
انواع گل حفاری
الف: گلهای پایه آبی
 ب :  گلهای پایه روغنی
 ج : حفاری با هوای خشک
د : حفاری با هوا و کف فشرده
 ه : گل هوازده 
/ 0 نظر / 85 بازدید