سیالات حفاری

معماری فرهنگ قوم لر حفاری وسیالات حفاری تمدن لرستان

Conversion Table for Mud Density

  Table 1   Conversion Table for Mud Density     (sp.gr.) (pcf) (ppg) (psi/ft) (sp.gr.) (pcf) (ppg) (psi/ft) 1.66 103.7 13.9 0.720 1.00 62.4 8.3 0.433 1.69 105.1 14.1 0.730 1.02 63.4 8.5 0.440 1.71 106.6 14.3 0.740 1.04 64.8 8.7 0.450 1.73 108.0 14.4 0.750 1.06 66.2 8.9 0.460 1.76 109.4 14.6 0.760 1.09 67.7 9.1 0.470 1.78 110.9 14.8 0.770 1.11 69.1 9.2 0.480 1.80 112.3 15.0 0.780 1.13 70.6 9.4 0.490 1.82 113.8 15.2 0.790 1.15 72.0 9.6 0.500 1.85 115.2 15.4 0.800 1.18 73.4 9.8 0.510 1.87 116.6 15.6 0.810 1.20 74.9 10.0 0.520 1.89 118.1 15.8 0.820 1.22 76.3 10.2 0.530 1.92 119.5 16.0 0.830 1.25 77.8 10.4 0.540 1.94 121.0 16.2 0.840 1.27 79.2 10.6 0.550 1.96 122.4 16.4 0.850 1.29 80.6 10.8 0.560 1.99 123.8 16.6 0.860 1.32 82.1 11.0 0.570 2.01 125.3 16.8 0.870 1.34 83.5 11.2 0.580 2.03 126.7 16.9 0.880 1.36 85.0 11.4 0.590 2.06 128.2 17.1 0.890 1.39 86.4 11.6 0.600 2.08 129.6 17.3 0.900 1.41 87.8 11.7 0.610 2.10 131.0 17.5 0.910 1.43 89.3 11.9 0.620 2.12 132.5 17.7 0.920 1.45 90.7 12.1 0.630 2.15 133.9 17.9 0.930 1.48 92.2 12.3 0.640 2.17 135.4 18.1 0.940 1.50 93.6 12.5 0.650 2.19 136.8 18.3 0.950 1.52 95.0 12.7 0.660 2.22 138.2 18.5 0.960 1.55 96.5 12.9 0.670 2.24 139.7 18.7 0.970 1.57 97.9 13.1 0.680 2.26 141.1 18.9 0.980 1.59 99.4 13.3 0.690 2.29 142.6 19.1 0.990 1.62 100.8 13.5 0.700         1.64 102.2 13.7 0.720                             Table 2   Displacement of Duplex Mud Pumps (90 % Efficiency)   Displacement expressed in barrels per stroke (bps)             22     20     18     16     15     14     Stroke ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 168 بازدید
شهریور 94
16 پست
مرداد 94
15 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
9 پست
مهر 92
6 پست
مرداد 92
1 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
4 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
8 پست
مرداد 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
16 پست