سیالات حفاری

معماری فرهنگ قوم لر حفاری وسیالات حفاری تمدن لرستان

 
طراحی گل حفاری
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ٤:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

الف:طریقه تهیه گل بنتونایتی
-1)به مقدار مورد نیاز در مخازن آب شیرین (آبی که میزان نمک آن کمتر از PPM 10000 باشد.)ذخیره میکنیم.
-2)به آب ذخیره شده بمیزان یک پوند در هر بشکه سودااش اضافه میکنیم.
-3)مقدار 17- 15پوند در بشکه بنتونایت استفاده میگردد.
4)از 1-5/0 پوند کاستیک برای بالا بردن PH و تبدیل بنتونایت (رس) به ذرات کوچکتر استفاده میگردد.
Øب:طریقه تهیه گلهای سنگین پایه آبی
1) به مقدار مورد نیاز در یکی از مخازن آب ذخیره میکنیم.
2) به مقدار 125-120 پوند در بشکه نمک اضافه میکنیم تا میزان نمک  محلول به PPM 320000-280000 برسد.
3) 5/1-1 پوند در بشکه سودااش جهت کاهش یون کلسیم ٬ اضافه میگردد.
4) 14-12 پوند در بشکه نشاسته افزوده بمدت 20 دقیقه خوب هم میزنیم.
ب-5) به مقدار وزن مورد نیاز از باریت و فروبار استفاده مکنیم.