سیالات حفاری

معماری فرهنگ قوم لر حفاری وسیالات حفاری تمدن لرستان

 
سازند خاانگیران
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢۸
 

سازند          Formation

عمق Depth 

لیتولوژی

خانگیران

سطح تا 772 متر

 

این سازند بطور غالب Clay stone بوده و در بخشهای انتهایی بطور مثال 575 متر و 690 متری Sand stone مشاهده میشود و در عمقهای انتهایی این سازند از 750 تا 772 متری شیل با درصدی معادل 50% مشاهده میشود.

 

چهل کمان

772 - 989 متر

 

این سازند معادل 217 متر داشته و تاپ آن بطور شاخص همراه با انیدریت مشخص میشود و پس از آن Lime stone و سپس Shale و Lime stone یطور ترکیبی وجود دارند. در قسمت انتهایی انیدریت و دولومیت دیده میشود.

 

پسته لیق

989 – 1068 متر

 

ضخامت این سازند 79 متر بوده و با Red Clay stone 30% شروع و در ادامه به 100% می رسد. در انتها Clay stone خاکستری وجود دارد.

 

کلات

1068 – 1123 متر

 

ضخامت این سازند 55 متر بوده و بطور ترکیبی Dolomite و Clay stone مشاهده میشود.

 

نیزار

1123 – 1373 متر

 

ضخامت این سازند 305 متر بوده و با حدود 20% ماسه سنگ شروع شده از در ادامه به 100% می رسد از 1200 متری تا انتهای سازند بطور کلی Clay stone می باشد.

 

آب تلخ

1373 – 1540 متر

 

ضخامت این سازند 167 متر بوده و با 10% شیل شروع شده، لیتولوژی این سازند Clay stone و Shale بوده و در انتها Lime stone تا 100% نیز مشاهده می شود.

 

آب دراز

1540 – 1973 متر

 

ضخامت این سازند 433 متر بوده و تا عمق 1685 متری 100% Lime stone و سپس تا 1900 متری ترکیبی از Shale و Clay stone و سپس ترکیبی از Clay stone و Marne مشاهده می شود.

 

آتامیر

1973 – 2442 متر

 

ضخامت این سازند 469 متر بوده ، با 100% ماسه سنگ شروع شده و از 2100 متری ترکیبی از Clay stone و Shale دیده میشود، از 2300 متری تا انتها ترکیبی از Clay stone و Sand stone است.

 

سنگانه

2442 – 2789 متر

 

ضخامت این سازند 347 متر بوده، این سازند بطور شاخص Clay stone همراه با حدود 30% Shale است.

 

سرچشمه

2789 – 3014 متر

 

ضخامت این سازند 225 متر بوده، با Lime stone شروع و در ادامه Marl وجود داشته است، 80 متر انتهایی این سازند تا 100% Lime stone می باشد.

 

تیرگان

3014 – 3089 متر

 

ضخامت این سازند 75 متر بوده، 100% Lime stone

 

شوریجه

 

 

بخش E  شوریجه

Drill Depth

 

 Red Clay stone به ضخامت 35 متر

 

بخش D  شوریجه

 

 

همراه با ماسه سنگ به ضخامت 83 متر

 

بخش C شوریجه

 

 

Red Clay stone به ضخامت 18 متر