سیالات حفاری

معماری فرهنگ قوم لر حفاری وسیالات حفاری تمدن لرستان

 
آشنایی با خصوصیات فیزیکی وشیمیایی سیمان وافزایه های آن
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢۸
 

نام عمومی افزایه

نام تجارتی افزایه

نحوه بسته بندی

کاربرد

نحوه کاربرد

Cement accelerator

Cacl2

کیسه های 10 پوندی

جهت کاهش زمان بندش دوغاب وافزایش استحکام آن

محلول در آب

MAG.ACC

کیسه های 55 پوندی

Low Temp.

Cmt. Retarder

R-5

کیسه های 55 پوندی

جهت افزایش زمان بندش دوغاب سیمان در دمای کمتر از  f170

به صورت محلول در آب وبه صورت خشک درسیمان

RETRO-105

کیسه های 55 پوندی

D-13

کیسه های 50 پوندی

ریتاردر دمای پایین

 شرکت صمغ طبیعی

کیسه های 55 پوندی

Hi- Temp.

Retarder

R-8

کیسه های 55 پوندی

جهت افزایش زمان بندش دوغاب سیمان در دمای بیشتر از  f170

محلول در آب

RETRO-128

کیسه های 55 پوندی

R-12S

کیسه های 50 پوندی

ریتاردر دمای بالا

 شرکت صمغ طبیعی

کیسه های 55 پوندی

Salt-saturtel slurry

Retarder

اسید بوریک

کیسه 55/110 پوندی

جهت افزایش زمان بندش دوغابهای سنگین اشباع از نمک

محلول در آب

Cement fresh water

Dispersant

CFR-2

قوطی 100 پوندی

جهت بهبود خواص رئولوژیک دوغابهای سیمان درآب شیرین وآب شور تا

 18 درصد وزن نمک

محلول در آب

Sat. water

Cement

Dispersant

CD-31

کیسه های 55 پوندی

جهت بهبود خواص رئولوژیک دوغابهای سیمان اشباع از نمک دروزنهای بیش از  pcf145

 

محلول در آب

TURBO-4

کیسه های 55 پوندی

CFR-3

کیسه های 50 پوندی

DO-65

کیسه های 50 پوندی

Chemical wash

کیمیکال واش

 مهرتاش سپاهان

بشکه های 220 لیتری

جهت تمیز سازی دیواره های جاه وجداری از کیک سیال حفاری

محلول در گازائیل

حفار شیمی

خاوران