سیالات حفاری

معماری فرهنگ قوم لر حفاری وسیالات حفاری تمدن لرستان

 
دستور العملهای ارزیابی مواد گل حفاری
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۸/۱۳
 

دستور العملهای ارزیابی مواد گل حفاری

ردیف

       عنوان دستورالعمل

   کد سند

صفحه

توضیحات

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

دستورالعمل ارزیابی باریت

دستورالعمل ارزیابی لایمستون پودر

دستورالعمل ارزیابی فروبار

دستورالعمل ارزیابی بنتونایت

دستورالعمل ارزیابی آهک

دستورالعمل ارزیابی کلسیم اکساید

دستورالعمل ارزیابی کاستیک سودا

دستورالعمل ارزیابی کربنات سدیم

دستورالعمل ارزیابی بی کربنات سدیم

دستورالعمل ارزیابی پتاسیم کلراید

دستورالعمل ارزیابی سدیم کلراید

دستورالعمل ارزیابی کلسیم کلراید

دستورالعمل ارزیابی کلسیم بروماید

دستورالعمل ارزیابی زینک کربنات و اکساید

دستورالعمل ارزیابی نشاسته سیب زمینی

دستورالعمل ارزیابی نشاسته گندم

دستورالعمل ارزیابی صمغ طبیعی

دستورالعمل ارزیابی کربوکسی متیل سلولز کم قوام

دستورالعمل ارزیابی کربوکسی متیل سلولز پرقوام

دستورالعمل ارزیابی اکسی پلیمر

دستورالعمل ارزیابی پک پرقوام

دستورالعمل ارزیابی پک کم قوام

دستورالعمل ارزیابی پک آر

دستورالعمل ارزیابی میکا درشت

دستورالعمل ارزیابی میکا متوسط

دستورالعمل ارزیابی صدف آهکی متوسط

WQTE452/2000

WQTE452/2100

WQTE452/2200

WQTE452/2300

WQTE452/2400

WQTE452/2500

WQTE452/2600

WQTE452/2700

WQTE452/2800

WQTE452/2900

WQTE452/3000

WQTE452/3100

WQTE452/3200

WQTE452/3300

WQTE452/3400

WQTE452/3501

WQTE452/3600

WQTE452/3700

WQTE452/3800

WQTE452/3900

WQTE452/4000

WQTE452/4100

WQTE452/4200

WQTE452/4300

WQTE452/4400

WQTE452/4500

 

 

 

 

 

 

ردیف

         عنوان دستورالعمل

  کد سند

صفحه

توضیحات

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

38-

39-

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

50-

51-

52-

دستورالعمل ارزیابی صدف آهکی درشت

دستورالعمل ارزیابی پوست گردو

دستورالعمل ارزیابی فوم آب شیرین

دستورالعمل ارزیابی فوم آب شور

دستورالعمل ارزیابی ضد کف (آنتی فوم)

دستورالعمل ارزیابی دی ام ای (آب شور)

دستورالعمل ارزیابی اف ال سی گل روغنی

دستورالعمل ارزیابی ویسکازیفایر گل روغنی

دستورالعمل ارزیابی گل روغنی O.M.C

دستورالعمل ارزیابی امولسیون ساز اولیه وثانویه گل روغنی

دستورالعمل ارزیابی پکیج گل روغنی

دستورالعمل ارزیابی گل پایه روغنی و پایه آبی عملیاتی

دستورالعمل ارزیابی گازوئیل (روغنی)

دستورالعمل ارزیابی بیت لوب

دستورالعمل ارزیابی پایپ لاکس

دستورالعمل ارزیابی ماده ضد خوردگی H2S

دستورالعمل ارزیابی چادر برزنتی

دستورالعمل ارزیابی آنالیز آب

دستورالعمل ارزیابی گل های تحقیقاتی کاربردی

دستورالعمل ارزیابی فایبرلاک

دستورالعمل ارزیابی ریگ واش

دستورالعمل ارزیابی زینک بروماید

دستورالعمل ارزیابی STABILE HOLE

دستورالعمل بازرسی ونمونه گیری ازمحموله های گل حفاری

دستورالعمل  گزارش آمار سالیانه آزمایشات

دستور العمل ارزیابی وزن مخصوص مواد پودری به روش لوشاتلیه

WQTE452/4600

WQTE452/4700

WQTE452/4800

WQTE453/4900

WQTE452/5000

WQTE452/5100

WQTE452/5200

WQTE452/5300

WQTE452/5400

WQTE452/5500

WQTE452/5600

WQTE452/5700

WQTE452/5800

WQTE452/5900

WQTE452/6000

WQTE452/6100

WQTE452/6200

WQTE452/6300

WQTE452/6400

WQTE452/6500

WQTE452/6600

WQTE452/6700

WQTE452/6800

WQTE452/6900

WQTE452/7000

WQTE452/7100

 

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی باریت

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت باریت از نظر PH، وزن مخصوص، میزان گرانروی، دانه بندی، مقدار مواد جامد محلول در آب و مقدار فلزات قلیایی خاکی محلول بر اساس استاندارد:

API SPEC. 13A. FEB. 2004 و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/6700

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

باریت ماده ای وزن افزا با وزن مخصوص GR/CM3 2/4 می باشد که در گلهای حفاری بعنوان ماده وزن افزا جهت تأمین وزن مخصوص بیشتر از 75PCF در لایه های غیر تولیدی مانند گچساران استفاده می شود.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3         تعیین میزان PH :

35 گرم باریت را با 350 میلی لیتر آب شهر مخلوط کرده، PH آنرا توسط کاغذ PH سنج یا دستگاه PH متر اندازه می گیریم.  مخلوط را به دمای F 180 رسانده و مجدداً PH  آن اندازه گیری می شود.

2-3  وزن مخصوص:

وزن مخصوص باریت با روش لوشاتلیه انجام می گیرد.  به این صورت که حدود 200 گرم باریت را در OVEN خشک می کنیم.  در ظرف لوشاتلیه تا خط نشان صفر،  نفت می ریزیم و به مدت یکساعت در حمام آب با دمای ثابت F89 قرار می دهیم تا حداکثر انبساط نفت را پس از یکساعت یادداشت کنیم (حجم اولیه). باریت خشک شده را در استوانه ای فلزی ریخته (با ضربه زدن به استوانه حباب هوا بین ذرات را خارج می کنیم) تا کاملاً پر شود.  استوانه و باریت داخل آن وزن می شود و به عنوان وزن اولیه یادداشت می شود.  پس از یکساعت که نفت حداکثر انبساط خود را در دمای F 890 پیدا کرد، ظرف لوشاتلیه را از حمام خارج کرده و باریت خشک شده درون استوانه فلزی را  به آن اضافه می کنیم تا ارتفاع نفت بعد از اضافه شدن باریت به 18 برسد.  (حین ریختن باریت، به ظرف لوشاتلیه ضربات خفیف وارد  می کنیم تا باریت چسبیده شده به دیواره ظرف در نفت قرار گیرد) ظرف لوشاتلیه را مجدداً در حمام آب قرار می دهیم. 

 

 

 

استوانه فلزی همراه باریت باقیمانده در آن را مجدداً وزن کرده به عنوان وزن ثانویه یادداشت می کنیم پس از یک ساعت حجم لوشاتلیه را خوانده بعنوان حجم ثانویه یادداشت می کنیم.

 
 

وزن ثانویه  -  وزن اولیه =     M  

حجم اولیه  -  حجم ثانویه =V     

 

 

 

 

جدول (1-3) مکمل روش لوشاتلیه بوده و برای تأیید صحت این روش می توان از این جدول نیز استفاده کرد.

3-3         تعیین میزان گرانروی:

با استفاده از فرمول روبرو: 

=مقدار باریت مورد نیاز

(2/4) وزن مخصوص باریت D=

حجم آب مقطر جهت آزمایش (CC 250) V=

ماکزیمم وزن مخصوص گل با افزایش باریت (GR/CC  5/2)d2=

(GR/CC 1) وزن مخصوص آب  مقطرd1=

 

مقدار باریت مورد نیاز 927 گرم می باشد که در 250 میلی لیتر آب مقطر ریخته، مخلوط می کنیم وزن آنرا توسط ترازوی گل تعیین می کنیم که باید عدد GR/CC 5/2  را نشان دهد.  گل ساخته شده را به مدت 24 ساعت درون ظرف شیشه ای در بسته قرار می دهیم. پس از 24 ساعت گل را به مدت 10 دقیقه مخلوط می کنیم و توسط دستگاه ویسکومتر،600  را خوانده گرانروی ظاهری را محاسبه
 می کنیم.

 

        =گرانروی ظاهری

پس از آن به گل 3/2 گرم گچ اضافه کرده، 10 دقیقه مخلوط می کنیم و مجدداً 600و گرانروی ظاهری را بدست می آوریم.

4-3         تعیین دانه بندی با شستشو بوسیله الک:

از دوالک با مش های200 و 325 استفاده می کنیم به هر کدام 100 گرم باریت اضافه کرده و با آب تحت
فشار  PSI15 شستشو می دهیم،  تا جائیکه آب خارج شده از زیر الک زلال باشد.  الک ها را در OVEN خشک کرده مقدار باریت هر کدام را وزن می کنیم و بر حسب درصد وزنی ثبت می کنیم.

 

 

 

 

5-3         مقدار مواد جامد محلول در آب:

25 گرم باریت را به 50 میلی لیتر آب مقطر در ارلن مایر اضافه کرده 5 دقیقه هم می زنیم.  حدود5 دقیقه ساکن نگه می داریم.  با استفاده از کاغذ صافی 42 صاف می کنیم.  50 میلی لیتر آب مقطر گرم روی مواد جامد مانده در ارلن مایر ریخته و مراحل بالا را تکرار می کنیم.  برای بار سوم این کار را با 50 میلی لیتر آب مقطر سرد تکرار می کنیم پس از سه مرحله حدود  CC 150 صاف آب درون ظرف شیشه ای خواهیم داشت.  ظرف شیشه ای را روی دستگاه تبخیر که قبلاً روشن شده، قرار می دهیم تا آب درون ظرف
شیشه ای کاملاً تبخیر شود.  ظرف شیشه ای را درون OVEN قرار می دهیم تا کاملاً خشک شود.  ظرف شیشه ای محتوی رسوب خشک را وزن می کنیم و از کم کردن این وزن از وزن ظرف شیشه ای خالی، وزن مواد جامد محلول در آب بدست می آید.  برای رسیدن به درصد مواد جامد محلول در آب عدد حاصل را در 4 ضرب می کنیم.

6-3  تعیین مقدار فلزات قلیایی خاکی محلول:

100 گرم باریت را به 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه کرده، روی دستگاه لرزان (شیکر) هم می زنیم.
10 دقیقه همزدن و 10 دقیقه سکون، سه مرتبه تکرار می کنیم.  فاز مایع را با استفاده از کاغذ صافی 42 صاف کرده صاف آب را در ظرف شیشه ای جمع می کنیم.

در یک ارلن مایر، CC50 آب مقطر، 6-5 مقطر بافر،6-5 قطره شناساگر E.B.T و CC 10
صاف آب نمونه ریخته، روی هم زن مغناطیسی قرار داده بوسیله محلول ورسونایت (EDTA) PPM 400 تیتر می کنیم تا رنگ قرمز محلول تبدیل به رنگ آبی شود.

 

مقدار ورسونایت مصرفیx 400=درصد مواد قلیایی خاکی

                                10

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی لایمستون پودر (کربنات کلسیم)

 1. 1.     هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت لایمستون پودر از نظر وزن مخصوص، دانه بندی و میزان مواد نا محلول در اسید،  بر اساس استانداردNISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره QTE452/6600    

 

 1. 2.     دامنه کاربرد:

این ماده جهت افزایش وزن مخصوص گلهای پایه آبی و روغنی و سیالات تکمیلی حفاری تا PCF 90 و خصوصاً در حفاری لایه های تولیدی بدلیل محلول بودن در اسیدکلریدریک استفاده می شود.  میزان مصرف آن بستگی به وزن مخصوص گل حفاری مورد نیاز دارد.

 

 1. 3.     شرح کار:

1-3     تعیین مواد نامحلول در اسید:

10 گرم پودر نمونه را در بشر ریخته، به آرامی 300 میلی لیتر اسید کلریدریک 15% به آن اضافه می کنیم و 20 دقیقه هم می زنیم. برای ته نشین شدن مواد جامد چند دقیقه ساکن نگه می داریم، بر روی کاغذ صافی 42 توزین شده، صاف کرده تمام محتویات بشر را روی کاغذ صافی منتقل می کنیم.  در پایان کاغذ صافی را با آب مقطر شستشو داده و کاغذ صافی را در OVEN خشک کرده، توزین می کنیم تا وزن رسوب بر روی کاغذ صافی بدست آید.  درصد مواد نامحلول از ضرب 10 در وزن مواد نا محلول بر روی کاغذ صافی بدست می آید.

2-3  تعیین وزن مخصوص:

1-2-3    روش لوشاتلیه:   مراجعه شود به دستورالعمل شماره (WQTE 452/2000) – (2-3)

2-2-3    روش عملیاتی:

16  گرم نشاسته گندم را با 350 میلی لیتر آب نمک اشباع به مدت 20 دقیقه مخلوط کرده، 113 گرم لایمستون پودر به آن اضافه می کنیم و به مدت 15-10 دقیقه مخلوط می کنیم و بوسیله ترازوی گل وزن مخصوص گل اندازه گیری می شود که باید عدد PCF 85 را نشان دهد.

3-3  شستشو بوسیله الک:

از سه الک با مش های 100، 200 و 325 استفاده کرده، به هر کدام 100 گرم لایمستون پودر اضافه می کنیم.  تحت فشار 15 PSI بوسیله آب شستشو می دهیم تا جائیکه آب خارج شده از زیر الک زلال باشد.  الک ها را دستگاه OVEN قرارداده پس از خشک شدن محتویات آنها را وزن می کنیم.  باقیمانده روی هر الک را از میزان کل (100GR)  کم نموده و مقدار عبوری را که به صورت درصد وزنی ثبت نموده، گزارش می کنیم.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی فروبار

 1. 1.     هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت فروبار از نظر وزن مخصوص، مقدار PH، دانه بندی، میزان مواد جامد محلول در آب و میزان فلزات قلیایی خاکی براساس استانداردهای:
 NISOC DRILL. SPEC.و API SPEC.13A, FEB.2004  وثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/6800

 

 1. 2.     دامنه کاربرد:

فروبار ماده ای است وزن افزا با وزن مخصوص GR/CC 7/4 که برای افزایش وزن مخصوص گل تحت شرایط خاص در عملیات استفاده می شود.

 

 1. 3.     شرح کار

1-3         تعین­ مقدار PH :

35 گرم فروبار رادر 350 میلی لیتر آب مقطر مخلوط کرده، PH آنرا در دمای اتاق و دما  F180قرائت
 می کنیم.

2-3  تعین مقدار وزن مخصوص:

همانند روش لوشاتلیه در دستورالعمل شماره WQTE452/2000 –(2-3) انجام می شود.

3-3         تعیین دانه بندی با شستشو بوسیله الک:

همانند دستورالعمل شماره WQTE452/2000  - (4-3) انجام شود.

4-3  تعیین مقدار مواد جامد محلول در آب:

همانند دستورالعمل شماره WQTE452/2000 (5-3) انجام می شود.

5-3  تعیین مقدار فلزات قلیایی خاکی محلول:

همانند دستورالعمل شماره WQTE452/2000 – (6-3) ا نجام می شود.

6-3         ارزیابی خاصیت جذب مغناطیسی:

100 گرم فروبار را روی یک صفحه کاغذی ریخته و بوسیله آهن ربا، آهن های آنرا جدا می کنیم تا وقتی که از عدم وجود ذرات آهن در فروبار مطمئن شویم میزان آهن جدا شده را وزن می کنیم. مقدار بدست آمده درصد آهن در فروبار خواهد بود.


 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی بنتونایت

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت بنتونایت از نظر بازدهی، آب از دست دادگی، رطوبت و دانه بندی بر اساس استانداردهای API SPEC. 13A, FEB. 2004 و NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/6900

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

بنتونایت خاک رس از نوع مونت موریلونایت میباشد که افزاینده ویسکوزیته گل های حفاری و ایجاد کننده حالت ژله ای در مایعات حفاری آب شیرین و آب دریا می باشد.  همچنین کاهش دهنده صاف آب می باشد و همراه پلیمرها ایجاد اندود غیر قابل نفوذ در دیواره چاه می نماید.  مقدار مصرف در گل های حفاری
25-10 پوند در بشکه می باشد.

 

 1. 3.  روش کار:

1-3         ارزیابی بازدهی:

سه مقدار تقریبی بنتونایت را بطور جداگانه در 400 میلی لیتر آب مقطر مخلوط کرده به گونه ای که سه گرانروی مختلف به شرح زیر به ما بدهد:

25-20  CP            20-15CP            15-10CP

پس از مخلوط کردن بنتونایت و آب مقطر به مدت 15 دقیقه، دیواره تراش کرده و 10 دقیقه دیگر نیز مخلوط می کنیم.  گرانروی ظاهری (  (  را بوسیله دستگاه VISCOMETER اندازه گیری می کنیم زمانی که سه گرانروی مورد نظر بدست آمد، سه گل را به مدت 24 ساعت در سه ظرف شیشه ای دربسته نگهداری می کنیم.  پس از 24 ساعت گل ها را 10 دقیقه به هم زده و مجدداً گرانروی ظاهری آنها قرائت می شود.

سه گرانروی بدست آمده را بر روی نمودار نیم لگاریتمی مخصوص منتقل کرده، سه نقطه را بهم وصل می کنیم (نمودار بر حسب گرانروی بر مقدار بنتونایت برداشته شده می باشد) نقطه 15 از  محور عمودی (گرانروی) را به خط رسم شده از سه گرانروی ظاهری عمود کرده، نقطه بدست آمده را بر محور افق عمود می کنیم. عدد بدست آمده را یادداشت می کنیم.

0.4 + (مقدار برداشتی بنتونایت جهت CP 15برای CC 100 آب  100)= بازدهی (YP)

 

 

 

در این صورت میزان آب (بر حسب M3 ) مورد نیاز برای اینکه با یک تن بنتونایت مخلوط شود و گرانروی
 CP 15 را بدهد، بدست خواهد آمد.  (یک تن بنتونایت باید بتواند بیشتر از 16 متر مکعب آب مقطر را به گرانروی CP 15 برساند)

2-3         ارزیابی میزان آب از دست دادگی

گلهای ساخته شده برای آزمایش ارزیابی بازدهی را درون سیلندرهای دستگاه FILTER PRESS ریخته، تحت فشار PSI100به مدت 30 دقیقه قرائت کرده، میزان آب از دست دادگی را تعیین می کنیم.

مقادیر آب از دست دادگی بدست آمده را روی جدول نیمه لگاریتمی منتقل کرد، آنها را به هم وصل
می کنیم.  نقطه 7.5 روی خط افق (مقدار مصرف بنتونایت) را به خط راست کشیده شده با سه نقطه آب از دست دادگی عمود کرده و از آنجا به محور عمودی وصل می کنیم.  این نقطه میزان آب از دست دادگی را نشان خواهد داد.  (بر مبنای مصرف 5/7 گرم بنتونایت در CC 100 آب مقطر میزان W.L را
تعیین می کنیم)

1-4         ارزیابی رطوبت:

10 گرم از بنتونایت را در دستگاه رطوبت سنج به مدت 60 دقیقه تحت دمای C  110 قرار می دهیم و میزان رطوبت را از صفحه نمایشگر قرائت می کنیم.

4-3  ارزیابی دانه بندی توسط الک تر:

14گرم بنتونایت را در350 میلی لیتر آب مقطر به مدت 15 دقیقه مخلوط کرده به آن 2 /. گرم سدیم ارتوفسفات اضافه می کنیم و به مدت 5 دقیقه مخلوط می کنیم.  مخلوط بدست آمده را روی الک بامش 200 ریخته و با آب با فشار PSI 15می شوییم.  الک را در OVEN خشک کرده،  وزن رسوب باقیمانده روی الک را یادداشت می کنیم.

 

     100 وزن جامد باقیمانده روی الک   =درصد جامد باقیمانده روی الک

                                   14

5-3         ارزیابی دانه بندی توسط الک خشک:

100 گرم بنتونایت را روی الک بامش 100 ریخته به مدت 15 دقیقه روی دستگاه الک لرزان قرار می دهیم.  باقیمانده بنتونایت روی الک را وزن می کنیم.  درصد ذرات باقیمانده روی الک 100 بدست  می آید.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی آهک

 1. 1.     هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت آهک از نظر میزان رطوبت و PH، دانه بندی و میزان درجه خلوص بر اساس استاندارد .NISOC DRILL. SPEC و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:  452/7000

 

 1. 2.     دامنه کاربرد:

به منظور افزایش PH در گل های پایه آبی و تامین حالت قلیایی در گل های پایه روغنی به منظور تشکیل صابون کلسیمی جهت ایجاد پایداری بهتر و تشکیل امولسیون با ثبات تر به کار می رود. میزان مصرف 1-5/ . پوند در بشکه در گل های پایه آبی و +12 پوند در بشکه برای
گل های روغنی می باشد.

 

 1. 3.     شرح کار:

1-3         ارزیابی درجه خلوص بر اساس هیدرات کلسیم:

5/. گرم از آهک خشک شده در OVEN را در بشر ریخته، CC 25 آب مقطر به آن اضافه کرده ، بوسیله همزن مغناطیسی خوب مخلوط می کنیم و مقداری حرارت می دهیم. 3 تا 5 قطر شناساگر فنل فتالئین اضافه می کنیم تا رنگ محلول ارغوانی شود.  با اسید سولفوریک نرمال تیتر می کنیم.  تا جائیکه رنگ محلول سفید شیری رنگ شود، به محلول چند دقیقه زمان می دهیم تا مطمئن شویم رنگ محلول سفید شده و اثری از رنگ صورتی در آن نباشد.  جهت اطمینان CC 10 اسید سولفوریک اضافه روی محلول می ریزیم و مدت نیم ساعت به آرامی و با اعمال حرارت مخلوط می کنیم. در نهایت با محلول سود نرمال تیتر می کنیم تا رنگ محلول ارغوانی شود.

 

CC 10+ مقدار مصرفی اسید سولفوریک = حجم کل مصرفی اسید سولفوریک نرمال

مقدار مصرفی سود نرمال  - حجم کل مصرفی اسید سولفوریک  = مقدار واقعی اسید سولفوریک نرمال

100× 37./ .  × مقدار نرمال واقعی اسید سولفوریک نرمال  = درجه خلوص آهک

5/ .

 

2-3         ارزیابی مقدار رطوبت:

مقدار 10 گرم آهک را در ترازوی حرارتی رطوبت سنج به مدت یک ساعت تحت دمای  C110 قرار می دهیم. پس از یک ساعت، میزان رطوبت را از روی صفحه دیجیتال قرائت می کنیم.

3-3  ارزیابی PH :

مقدار یک گرم آهک را در CC 350 آب شهر مخلوط نموده با دستگاه PH متر، PH آنرا قرائت می کنیم.

4-3  ارزیابی دانه بندی بوسیله الک تر:

از دو الک با مش های 30 و 60 استفاده کرده به هر کدام 100 گرم آهک اضافه کرده با آب فشار 20-15 PSI شستشو می دهیم  تا جایی که آب زلال از الک خارج شود.  الک ها را دستگاه OVEN خشک کرده، باقیمانده روی الک ها را جداگانه وزن می کنیم، از صد کم کرده و مقدار مواد عبور داده شده از الک ها گزارش می شود.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی کلسیم اکساید

 1. 1.    هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت کلسیم اکساید از نظر درجه خلوص، دانه بندی و میزان رطوبت و PH ، براساس استانداردNISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/7100

 

 1. 2.    دامنه کاربرد:

اکسید کلسیم جهت تبدیل عامل امولسی فایر به صابونهای پایه کلسیمی بکار می رود که این حالت باعث بهبود وضعیت خواص فیزیکی امولسیون های معکوسINVERTED) EMULSION) می شود.

در اثر مجاورت با رطوبت، ئیدراته شده و به ئیدروکسید کلسیم یا LIME تبدیل می شود.

   گرما CaO + H20              Ca (OH)2 +   

 

 1. 3.    شرح کار:

1-3  ارزیابی درجه خلوص:

5 /. گرم ازکلسیم اکساید خشک شده در OVEN را  در بشر ریخته، CC 25 آب مقطر به آن اضافه می کنیم و بوسیله همزن مغناطیسی خوب مخلوط می کنیم و مقداری حرارت می دهیم.  3 تا 5 قطره شناساگر فنل فتالئین اضافه می کنیم تا رنگ محلول ارغوانی شود. با اسیدسولفوریک نرمال تیتر می کنیم تا جائیکه رنگ محلول سفید شیری رنگ شود.  به محلول چند دقیقه زمان می دهیم تا مطمئن شویم رنگ محلول سفید شده و اثری از رنگ صورتی در آن نباشد.  جهت اطمینان CC10 اسید سولفوریک اضافه روی محلول می ریزیم و مدت زمان نیم ساعت به آرامی و با اعمال حرارت مخلوط می کنیم.  در نهایت با محلول سود نرمال تیتر می کنیم تا رنگ محلول ارغوانی شود.

 

CC10+ مقدار مصرفی اسید سولفوریک = حجم کل مصرفی اسید سولفوریک نرمال

مقدار مصرفی سود نرمال  - حجم کل مصرفی اسید سولفوریک  = مقدار واقعی اسید سولفوریک نرمال

100X 37./ . X   مقدار واقعی اسید سولفوریک N  = درجه خلوص کلسیم اکسید

                                      5/ .


 

 

2-3         ارزیابی مقدار رطوبت:

مقدار 10 گرم کلسیم اکسید را در ترازوی حرارتی رطوبت سنج به مدت یک ساعت تحت دمای
 C  110 قرار می دهیم پس از یکساعت، میزان رطوبت را از روی صفحه دیجیتال قرائت
می کنیم.

3-3         ارزیابی PH :

مقدار یک گرم کلسیم اکسید را در CC350 آب شهر مخلوط نموده با دستگاه PH متر، PH آنرا قرائت می کنیم.

4-3         ارزیابی دانه بندی:

از دو الک با مش های 30 و 60 استفاده کرده به هر کدام 100گرم کلسیم اکساید اضافه کرده با آب با فشار 20-15 PSI شستشو می دهیم تا جایی که آب زلال از الک خارج شود.  الک ها را در دستگاه OVEN خشک کرده باقیمانده روی الک ها را جداگانه وزن می کنیم، از صد کم کرده و مقدار مواد عبور داده شده از الک ها گزارش می شود.

 

 


 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی کاستیک سودا (هیدروکسید سدیم)

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت کاستیک سودا از نظر درجه خلوص و PH بر اساس استاندارد
NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/7200

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

برای افزایش PH مایعات حفاری از این ماده استفاده می شود.  همچنین در ایجاد قلیایی لازم برای پراکنده شدن ذرات رسی به منظور ایجاد بازدهی بهتر در گل های حفاری بکار می رود در ایجاد PH بالا به منظور کنترل خوردگی و کاهش آلودگی های ناشی از کلسیم و منیزیم
(به صورت ئیدروکسید) نیز کاربرد دارد.

3.   شرح کار:

2-3         ارزیابی درجه خلوص:

5 /. گرم نمونه هیدروکسید سدیم را در ارلن مایر ریخته و 35 سی سی آب مقطر به آن اضافه می کنیم.  ظرف را روی همزن برقی قرار داده تا خوب مخلوط شود.  سپس چند قطره فنل فتالئین اضافه می کنیم تا رنگ محلول ارغوانی گردد.  توسط اسید سولفوریک نرمال تیتر
می کنیم.

درجه خلوص= حجم مصرفی اسید سولفوریک  8

                                  

2-3  ارزیابی مقدار PH:

یک گرم از نمونه هیدروکسید سدیم را در 350 میلی لیتر آب معمولی به مدت 10 دقیقه مخلوط کرده و توسط دستگاه PH متر، میزان PH آن اندازه گیری می شود.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی کربنات سدیم (سودا اش)

 

0

0

7

2

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت کربنات سدیم از نظر درجه خلوص و میزان قلیائیت بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/7300

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

جهت رسوب دادن یون کلسیم محلول در گل های پایه آبی (بصورت رسوب کربنات کلسیم) با PH پائین مورد استفاده قرار می گیرد.  مقدار مصرف بستگی به مقدار کلسیم محلول در حفاری دارد و مقدار 2-1 پوند بر بشکه حد میانگین استفاده بوده ولی تا رسیدن به حد مطلوب قابل افزایش است.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3         ارزیابی درجه خلوص:

یک گرم نمونه را به CC 50 آب مقطر اضافه کرده و روی همزن برقی خوب به هم می زنیم.  5 قطره شناساگر فنل فتالئین اضافه نموده تا رنگ محیط ارغوانی شود.  سپس با اسید سولفوریک 10/ N نرمال تیتر کرده تا رنگ محیط سفید شود.

درجه خلوص= حجم اسیدسولفوریک مصرفی  06/1

 

2-3         ارزیابی میزان قلیایی:

یک گرم نمونه را در CC 350 آب معمولی به مدت 10 دقیقه مخلوط کرده و سپس توسط دستگاه PH متر، PH آنرا اندازه گیری می کنیم.

 

 

 


 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی  بی کربنات سدیم

 

0

0

8

2

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی وکنترل کیفیت بی کربنات سدیم ازنظردرجه خلوص و میزان قلیائیت براساس استاندارد:

NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/7400

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

جهت رسوب دادن یون کلسیم محلول ناشی از آلودگی سیمان یا ایندرید (گچ متبلور) در گلهای حفاری پایه آبی با PH بالاتر از 3/8 به کار برده می شود.

مقدار مصرف از 5/ . پوند در بشکه شروع و تا رسیدن به حد مطلوب قابل افزایش است.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3         ارزیابی درجه خلوص:

یک گرم نمونه را به CC 50 آب مقطر اضافه کرده و روی همزن برقی خوب به هم می زنیم.  5 قطره شناساگر فنل فتالئین اضافه نموده تا رنگ محیط ارغوانی شود.  سپس با اسید سولفوریک
10/ N نرمال تا رسیدن به رنگ سفید تیتر می کنیم.

 

درجه خلوص= حجم اسید سولفوریک مصرف شده  68/1

2-3         ارزیابی میزان قلیایی:

یک گرم نمونه را در CC 350 آب معمولی به مدت 10 دقیقه مخلوط کرده و سپس توسط دستگاه PH متر، PH  آنرا اندازه گیری می کنیم.


 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی پتاسیم کلراید

 

0

0

9

2

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت پتاسیم کلراید از نظر درجه خلوص، میزان رطوبت، PH ، دانه بندی و میزان مواد جامد نا محلول بر اساس استاندارد NISOC DRILL SPEC و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE452/7500

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

استفاده در گل های پایه آبی به منظور حفاظت از رس های سازندها و ممانعت از تورم این
رس ها که از آبهای فیلتر شده گل ایجاد می گردد.  و بعبارت دیگر Inhibitor سازندهای شیلی و مارلی است.  مقدار مصرف آن بنا به موقعیت از 5 تا 10 پوند در بشکه می باشد.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3  ارزیابی میزان رطوبت:

10 گرم از پودر KCL برداشته در دستگاه رطوبت سنج در دمای C 110 قرار می هیم.   پس از یک ساعت میزان درصد رطوبت را از صفحه دستگاه رطوبت سنج می خوانیم.

2-3  ارزیابی PH:

مقدار35 گرم از پودر KCL را در 350 میلی لیتر آب شهر حل کرده بوسیله دستگاه PH متر، PH آنرا اندازه می گیریم.

3-3         ارزیابی دانه بندی بوسیله الک:

سه الک با شماره های 5 و 10 و 14 بر داشته، آنها را روی هم قرار داده و مقدار GR 100 نمک پتاسیم کلراید روی الک 5 که بالاتر قرار گرفته است می ریزیم.  این مجموعه را به مدت 10 دقیقه روی دستگاه الک لرزان قرار داده و پس از این مدت مقدار نمک مانده روی هر کدام از الک ها را وزن کرده و بر حسب درصد عبور نمک گزارش می کنیم.

4-3         ارزیابی میزان مواد جامد نامحلول:

10 گرم پودر پتاسیم کلراید خشک شده در OVEN و سرد شده در دسیکاتور را برداشته، درون بشر می ریزیم CC 300 آب مقطر به آن می افزاییم و روی همزن مغناطیسی خوب هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می زنیم تا پتاسیم کلراید بخوبی در آب حل شود.  محلول را از کاغذ صافی عبور می هیم و کاغذ صافی و بشر را بخوبی با آب مقطر می شوییم ، کاغذ صافی را در OVEN قرار داده تا کاملاً خشک شود.  آنرا وزن کرده و از وزن اولیه کاغذ صافی کم می کنیم. مقدار رسوب بدست آمده را در 10 ضرب می کنیم  و برحسب درصد وزنی گزارش می دهیم.

5-3         ارزیابی درجه خلوص بر اساس میزان +K:

برای تعیین درجه خلوص یا در واقع مقدار +K در محلول تهیه شده از KCL ، از دستگاه FLAME PHOTOMETER استفاده می شود.

BLANK دستگاه را با آب مقطرروی صفرتنظیم کرده، با استاندارد PPM 3 از محلول + K، دستگاه را کالیبره می کنیم.

مقدار 4/1 گرم از پودر KCL را برداشته در یک بالن CC 1000   در مقداری آب مقطر حل کرده به حجم 1000 می رسانیم. یک سی سی از این محلول را برداشته به حجم 250 میلی لیترمی رسانیم. حدود 10 سی سی از این محلول تهیه شده را دستگاه فلیم فوتومتر قرار داده عدد قرائت شده توسط دستگاه را ثبت می کنیم.  عدد بدست آمده را برای 9/2 تقسیم کرده درصد خلوص بر حسب +K بدست می آید.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی سدیم کلراید

 

0

0

0

3

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت سدیم کلراید از نظر درجه خلوص، میزان مواد جامد نامحلول، رطوبت، وزن مخصوص، مقدار یون کلراید و مقدار فلزات قلیایی خاکی محلول، بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/7600

 1. 2.  دامنه کاربرد:

به عنوان ماده وزن افزا در بیشتر میادین در حفاری TOP HOLE به کار می رود که می تواند از وزن آب شیرین (PCF 4/62 ) تا وزن آب نمک اشباع (PCF 75) را ایجاد کند.  استفاده از نمک در گل سنگین، محیطی را ایجاد کند که از تخریب شدن استارچ جلوگیری می کند.  همچنین در سیالات تکمیلی نیز می تواند استفاده شود.  در حفاری سازندهای دارای نمک (سازند گچساران) می توان با ساخت گل حفاری اشباع از نمک، از ورود این یونها به درون گل حفاری جلوگیری کرد.

 1. 3.  شرح کار:

1-3         ارزیابی درجه خلوص:

30 گرم نمک را به مدت 15 دقیقه درون OVEN خشک می کنیم و سپس 10 گرم از آن را جدا کرده و درون بشر ریخته و CC 50 آب مقطر به آن اضافه می نماییم و روی همزن مغناطیسی خوب به هم زده  تا نمک در آب مقطر حل گردد. سپس مدتی آنرا ساکن نگه داشته تا مواد جامد و نمک حل نشده ته نشین شود.  سپس آنرا از کاغذ صافی دارای 42 = MESH عبور می دهیم تا درون یک بالن حجمی یک لیتری بریزد.  (باید قبل از این کار وزن کاغذ صافی را یادداشت نمود تا در آزمایش مواد نامحلول در آب، استفاده شود)

سپس CC 50 آب مقطر گرم را مجدداً به نمک باقیمانده در ظرف اضافه می کنیم و مراحل بالا را تکرار می نماییم.  این کار باید برای سومین بار نیز با CC 50 آب مقطر سرد انجام پذیرد.  در پایان ظرف شیشه ای و کاغذ صافی را به دقت با آب مقطر تمیز می نماییم تا احیاناً اگر نمک به دیواره ظرف چسبیده بود، کاملاً وارد آب نمک درون بالن حجمی شود.  حال بوسیله آب مقطر، حجم بالن را به CC 1000 می رسانیم. سپس CC 10 از آنرا درون ارلن ریخته و
4-3 قطره پتاسیم کرومات و به عنوان شناساگر به آن اضافه می کنیم.

 

 

 

ارلن را روی همزن مغناطیسی قرار داده و در حالی که محتویات آن به هم می خورد، بوسیله نیترات نقره 10/ N نرمال، تیتر می کنیم تا محلول به رنگ قرمز آجری درآید.

 

درجه خلوص =    حجم نیترات نقره مصرفی  5/58

                          مقدار نمونه برداشته شده

2-3         ارزیابی میزان مواد جامد نا محلول:

پس از پایان ارزیابی درجه خلوص، کاغذ صافی را درون OVEN قرار داده تا خشک شود. سپس آنرا وزن کرده و با کم کردن وزن اولیه کاغذ صافی از آن، حاصل رادر عدد 10 ضرب می کنیم تا درصد مواد جامد نامحلول بدست آید.

3-3         ارزیابی میزان رطوبت:

10 گرم نمک را درون دستگاه رطوبت سنج تحت دمای C110 و به مدت 60 دقیقه قرار می دهیم.  سپس میزان رطوبت را از روی صفحه نمایشگر دستگاه قرائت می کنیم.

4-3  ارزیابی دانه بندی بوسیله الک خشک:

ابتدا سه الک با مش های  5، 10 و 14 را روی هم قرار داده و مقدار GR 100 نمک را روی الک 5 که بالاتر قرار دارد می ریزیم و این مجموعه را به مدت 10 دقیقه روی دستگاه الک لرزان قرار داده و پس از این مدت مقدار نمک مانده روی هر کدام از الکها را وزن می کنیم و بر حسب درصد عبور نمک گزارش می کنیم.

5-3         ارزیابی عملیاتی وزن مخصوص نمک در محیط اشباع:

به میزان 127 گرم از نمکی را که د رoven خشک کرده بودیم، وزن کرده و با cc 350  آب مقطر مخلوط می کنیم. سپس مدتی ظرف را ساکن گذاشته تا ذرات معلق درون آن خوب ته نشین شود.  سپس با استفاده  از ترازوی گل وزن آب نمک را اندازه گیری می کنیم که باید عدد PCF 75 را نشان دهد.

6-3         ارزیابی میزان یون کلراید (Cl-) در محیط اشباع:

CC 10 آب مقطر را درون یک ارلن ریخته و به آن 4-3 قطره شناساگر پتاسیم کرومات اضافه
می کنیم. سپس CC 1 آب نمک اشباع را که در مرحله (5-3) تهیه شده بود، به آن اضافه

 

 

 


نموده و روی همزن مغناطیسی قرار می دهیم.  حال با استفاده از نیترات نقره PPM 20000 تا زمانی که رنگ محلول قرمز آجری شود، آنرا تیتر می کنیم.

 

(PPM) Cl-  مقدار = حجم نیترات نقره مصرف شده  20000

7-3          ارزیابی میزان فلزات قلیایی خاکی محلول مانند Mg 2+ , + Ca2در محیط اشباع:

CC 10 آب مقطر را درون ارلن ریخته و 5-4 قطره شناساگر E.B.T و همچنین 5-4 قطره بافر برای تثبیت محیط به آن اضافه می کنیم.  حال CC 1 آب نمک اشباع تهیه شده در مرحله (5-3) را به آن می افزاییم رنگ محلول قرمز می شود. سپس با محلول ورسونایت
PPM 400 شروع به تیتر کردن محتویات ارلن کرده و تا زمانی که رنگ محلول آبی شود، عمل تیتر را ادامه می دهیم.

 

PPM

 

میزان یون کلسیم و منیزیم بر حسب        = حجم ورسونایت مصرف شده  400

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی کلسیم کلراید

 

0

0

1

3

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت کلسیم کلراید از نظر درجه خلوص، میزان مواد جامد نامحلول در آب، میزان رطوبت، PH ، دانه بندی، وزن مخصوص و ته نشینی مواد جامد نامحلول بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/7700

 1. 2.  دامنه کاربرد:

از این ماده به چند منظور استفاده می شود: الف: استفاده در تهیه گل روغنی تا حد اشباع به منظور کنترل اکتیویته آن جهت تعادل با اکتیویته سازندهای شیلی آسماری ب:  تهیه گل پایه آبی عاری از جامدات تا حد PCF 82    ج: استفاده در سیمانکاری چاهها به منظور کاهش زمان بندش دوغاب های سیمان.

 1. 3.  شرح کار:

1-3         ارزیابی درجه خلوص:

2 تا 5/2 گرم از CaCl2  که رطوبت آن گرفته شده است را در مقداری آب مقطر در بالن حجمی یک لیتری حل کرده، حجم آن را به 1000 میلی لیتر می رسانیم و با قرار دادن این بالن روی همزن مغناطیسی محلول را خوب هم می زنیم.  در یک ارلن مقداری آب مقطر ریخته و CC 5 از محلول CaCl 2 تهیه شده به آن اضافه می کنیم، چند قطر بافر برای تثبیت PH محیط و چند قطره شناساگر E.B.T به ارلن اضافه می کنیم.  رنگ محلول ارغوانی می شود.  بوسیله ورسونایت (EDTA) PPM 400 تیتر می کنیم تا رنگ محلول آبی شود.

 

درصد خلوص =   حجم ورسونایت مصرفی  2/22

                                  میزان کلسیم کلراید مورد استفاده

2-3         ارزیابی میزان مواد جامد نامحلول در آب:

10 گرم از CaCl 2 را در بشر ریخته و CC 300 آب مقطر به آن اضافه می کنیم، روی همزن مغناطیسی قرار داده تا خوب مخلوط شود.  یک کاغذ صافی 4 را وزن کرده، محلول کلسیم کلراید را از آن عبور می دهیم، ظرف شیشه ای و کاغذ صافی را با آب مقطر خوب شستشو
می دهیم تا همه کلسیم کلراید به محلول زیر صافی منتقل شود.  کاغذ صافی را در OVEN

 

 

 

 

قرار داده تا خشک شود، سپس آنرا وزن کرده با کم کردن وزن اولیه کاغذ صافی از آن وزن مواد نامحلول در آب را  بدست می آوریم.  مقدار بدست آمده را در 10 ضرب می کنیم  تا درصد مواد جامد نا محلول در آب بدست آید.

3-3         ارزیابی میزان رطوبت:

10 گرم از کلسیم کلراید را درون دستگاه رطوبت سنج تحت دمای C 110 به مدت یک ساعت قرار داده میزان رطوبت را از روی صفحه دیجیتال دستگاه قرائت می کنیم.

4-3  ارزیابی میزان PH :

35 گرم از کلسیم کلراید را با CC 350 آب شهر مخلوط کرده، توسط دستگاه PH سنج، PH آن را اندازه گیری می کنیم.

5-3  ارزیابی دانه بندی بوسیله الک خشک:

2 الک با مشهای 8/3 و 40 را روی هم قرار داده و 100 گرم کلسیم کلراید را وزن کرده روی الک 8/3 می ریزیم، مجموعه الک ها را روی دستگاه الک لرزان قرار می دهیم پس از 10 دقیقه میزان کلسیم  کلراید باقیمانده روی الک ها را یادداشت می کنیم.

6-3  ارزیابی وزن مخصوص و ته نشینی مواد جامد نامحلول در محیط اشباع:

280 گرم از کلسیم کلراید را  با CC 350  آب شهر مخلوط کرده، پس از 20 دقیقه محتویات ظرف را درون استوانهCC 500 ریخته، به مدت 24 ساعت در جایی ساکن قرار می دهیم.  مقدار مواد ته نشینی را پس از 24 ساعت در ته استوانه بررسی می کنیم. سپس با استفاده از ترازوی گل، وزن مخصوص محلول بالا را اندازه گیری می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی کلسیم بروماید

 

0

0

2

3

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

1.  هدف :

ارزیابی و کنترل کیفیت کلسیم بروماید از نظر دانسیته ، نقطه کریستاله شدن، PH و محدوده خوردگی بر اساس استاندارد OCMA. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE : 452/7800

 

2. دامنه کاربرد:

جهت تهیه سیالات تکمیلی بدون مواد جامد وزن افزا حفاری با وزن مخصوص حداقل 106 پوند بر فوت مکعب (PPG 2/14) مورد استفاده قرار می گیرد.گاهی نیزاز این ماده به همراه نمک کلسیم کلراید استفاده می گردد.

3. شرح کار:

1- 3: ارزیابی PH :

 PH مایع کلسیم بروماید را توسط دستگاه PH متر یا کاغذ PH سنج اندازه گیری می کنیم.

2-3 : ارزیابی دانسیته:

برای اندازه گیری دانسیته، مایع کلسیم بروماید را در ترازوی گل ریخته و دانسیته بر حسب پوند بر گالن خوانده می شود که باید تقریبا PPG 2/14 باشد. سپس به CC 302 از کلسیم بروماید CC 10 از محلول اشباع کلسیم کلراید (PCF 7/86 ) و 103 گرم کلسیم کلراید خشک با درصد خلوص 80 اضافه کرده و میکس می کنیم. حال مجددا بوسیله ترازوی گل دانسیته مخلوط فوق را بر حسب پوند بر گالن اندازه گیری می کنیم که باید دانسیته PPG 15 حاصل گردد. 

3-3 : نقطه کریستاله شدن:

برای اندازه گیری نقطه کریستاله شدن، نمونه به آزمایشگاه مرکزی اداره شیمیایی ارسال می گردد.

4-3 : محدوده خوردگی:

برای تعیین محدوده خوردگی، نمونه به آزمایشگاه مرکزی اداره شیمیایی ارسال می گردد.

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی زینک کربنات و اکساید( میل گارد)

0

0

3

3

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت زینک کربنات و اکساید از نظر میزان رطوبت، میزان حلالیت در آب، میزان حلالیت در اسید کلریدریک 10 % و درصد وزنی کربنات و اکسید روی بر اساس استاندارد          NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/10700

 

2. دامنه کاربرد:

 جهت خنثی نمودن یا زدودن سولفیدهای محلول در گل های پایه آبی در سازندهای محتوی گاز هیدروژن سولفوره به کار می رود.

 

3. شرح کار:

ارزیابی کیفی این ماده در آزمایشگاه مرکزی اداره شیمیایی انجام می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی  نشاسته سیب زمینی

 

0

0

4

3

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت نشاسته سیب زمینی از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد .NISOC DRILL. SPEC و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/8100  

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

نشاسته حفاری به عنوان کاهش دهنده صاف آب و ایجاد اندود مؤثر و غیر قابل نفوذ در دیواره چاه و معلق کننده وزن افزاها در گلهای حفاری پایه آبی استفاده می شود.  معمولاً در گلهای سنگین و حداکثر تا دمای  F180 تا F 200 کارائی دارد و در دماهای بالاتر تخریب می شود.   میزان مصرف آن متفاوت و معمولاً از 10 تا 14 پوند در بشکه است.

 

 1. 3.  شرح کار:

14 گرم نشاسته را با 350 میلی لیتر آب نمک اشباع به مدت 20 دقیقه مخلوط کرده، توسط مواد وزن افزا (باریت و فروبار) وزن آن را  به PCF 150 می رسانیم.

مقادیر باریت و فروبار توسط فرمول وزن افزا محاسبه می شود:

 

مقدار ماده وزن افزا مورد نیاز =   D x350 x (w2 – w1)

 برای رسیدن به وزن موردنظر          D x 4/62 – w2

 

 

D =  دانسیته ماده وزن افزا       

W2= وزن مخصوص مورد نظر     

W1وزن مخصوص اولیه          

 

*  تا وزن مخصوص PCF 135، وزن گل را توسط باریت افزایش می دهیم.

*  از وزن مخصوص PCF 135 تا PCF 150 از فروبار و باریت به نسبت 1 به 3 استفاده
می شود.

 

 

 

 

        شاخص

           2+ 72             گرانروی ظاهری    

                                             600   

                                         300  

          2+ 65                      PV

          2+ 18                       YP

       1+7 / 1+ 5                 GEL

        5/ . + 7                      PH

           ندارد                    ته نشینی

     ML 9 /. 5 /.     آب از دست دادگی

 

 

باریت و فروبار را به آب نمک اشباع و نشاسته اضافه نموده و به مدت 20 دقیقه مخلوط
می کنیم.  سپس به مدت 4 ساعت تحت دمای F200 در دستگاه ROLLING OVEN قرار می دهیم. پس از 4 ساعت، بمبها را خارج کرده و محتویات آنها را در لیوان دستگاه مخلوط کن ریخته و چند دقیقه مخلوط می کنیم.  با استفاده از دستگاه ویسکومتر تحت دمای
 F140، مقادیر زیر اندازه گیری می شود و با شاخص ها مقایسه می گردد:

 

 

 

-                    صاف آب باید توسط دستگاه فیلتر پرس تحت

فشار PSI 100 به مدت 30 دقیقه اندازه گیری شود.

 

 

 

 

 

حال باید به گل آب لایه گچساران اضافه نمود:

 
   

 

 

                             Liter  1                         آب شهر

آب لایه گچساران           CaCL2                       5/82  GR    

                                              MgCl2                        5/33  GR

                                 NaCl                          375   GR

 

در این مرحله میزان CC 400 از گل را برداشته و 15% حجمی گل (CC 60) آب لایه گچساران به آن اضافه می کنیم و به مدت 10 دقیقه مخلوط می کنیم.  به علت پایین آمدن وزن گل، باید وزن گل را با اضافه کردن مجدد باریت و فروبار به PCF 150 برسانیم.   پس از اینکه خوب مخلوط شد، آن را مانند مرحله قبل به مدت 4 ساعت تحت دمای F200 درون دستگاه ROLLING OVEN قرار داده و بعد پارامترهای زیر قرائت می شود (در
دمای  F140):

 

 

 

ارزیابی ته نشینی نیز به این صورت انجام می گیرد  که              

پس از خروج پمپ از دستگاه ROLLING OVEN  

مواد ته نشین شده را با استفاده از یک کاردک که به

کف بمب کشیده می شود بررسی می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی نشاسته گندم و ذرت

1

0

5

3

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت نشاسته گندم و ذرت از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندار NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/8000

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

نشاسته گندم و ذرت به عنوان کاهش دهنده آب و ایجاد اندود موثر و غیر قابل نفوذ در دیواره چاه و معلق کننده وزن افزاها در گل های حفاری پایه آبی استفاده می شود.  معمولاً در گل های نیم سنگین با وزن حداکثرPCF130 بکار می رود و در دمای حداکثر
  F180 –  F200 کارایی دارد.

 

 1. 3.  شرح کار:

روش کار ارزیابی نشاسته گندم و ذرت مشابه روش کار ارزیابی نشاسته سیب زمینی (دستورالعمل شماره WQTE452/3400 می باشد با این تفاوت که در دو وزن 100 و 135 پی سی اف ارزیابی می شود.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی صمغ طبیعی

 

0

0

6

3

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت صمغ طبیعی از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد
NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/8200

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

این ماده همانند نشاسته پلیمر آبخواه می باشد و جهت به حالت تعلیق در آوردن ذرات و همچنین کنترل آب از دست دادگی در گلهای سبک مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3      جهت ارزیابی این ماده، سه لیوان گل بر طبق جدول زیر تهیه می گردد:

 

3

2

1

ترکیبات

350

8

113

-

5/9-9

مقدار کم

85

350

8

08/5

-

5/9-9

مقدار کم

5/75

350

8

-

-

5/9-9

مقدار کم

75

آب نمک اشباع ML

صمغ طبیعی GR

لایمستون پودر GR

باریت GR

PH

محلول آهک

دانسیته PCF

 

ابتدا 8 گرم صمغ طبیعی را در CC 350 آب نمک اشباع به مدت 20 دقیقه مخلوط می کنیم.

پس از مخلوط شدن، PH را اندازه گرفته در صورت نیاز مقداری از محلول آهک به آن اضافه
‌‌‌‌می کنیم تا PH حدود 9 شود، پس از آن لایمستون پودر را به آن اضافه می کنیم. 10 دقیقه مخلوط می کنیم و به مدت 4 ساعت تحت دمای F220 درون دستگاه ROLLING قرار داده،

پس از 4 ساعت تحت دمای F140، بوسیله دستگاه ویسکومتر 600و 300 ، PV ،Y.P ، GEL و گرانروی ظاهری آنرا قرائت می کنیم  و بوسیله دستگاه APIفیلتر پرس تحت فشارPSI 100 به مدت نیم ساعت میزان آب از دست دادگی آن اندازه گیری می شود.

میزان PH را پس از رولینگ نیز اندازه گیری می کنیم.

ارزیابی ته نشینی نیز به این صورت انجام می گیرد که پس از خروج بمب از دستگاه ROLLING OVEN مواد ته نشین شده در کف بمب را با استفاده از کاردکی
بررسی می کنند.

برای ارزیابی میزان کف، 8 گرم صمغ طبیعی را در CC 350 آب نمک اشباع به مدت 20 دقیقه مخلوط کرده و سپس آنرا درون استوانه مدرج CC 500 ریخته و پس از یک دقیقه حجم کف را یادداشت می کنیم.

2-3  ارزیابی صمغ طبیعی از نظر شناسایی استارچ احتمالی موجود در نمونه صمغ:

برای شناسایی استارچ در نمونه صمغ طبیعی، ابتدا CC 350 آب شهر را با gr 8 نمونه صمغ به مدت 20 دقیقه مخلوط می کنیم.  سپس حداکثر CC 10 محلول ید به گل ساخته شده،
می افزاییم.  چنانچه رنگ گل آبی شود، نشان دهنده وجود نشاسته در نمونه صمغ می باشد.

3-3  ارزیابی صمغ طبیعی از نظر شناسایی بنتونایت احتمالی موجود در نمونه صمغ:

ابتدا به  CC 350 آب شهر، gr 10 صمغ طبیعی افزوده و به مدت 20 دقیقه مخلوط می کنیم. CC 10 از گل ساخته شده را درون یک بشر ریخته و به آن CC 10 آب مقطر، CC 15 آب اکسیژنه و CC 5/. اسید سولفوریک 5 نرمال اضافه کرده و به مدت 10 دقیقه می جوشانیم.  سپس حجم محلول فوق را توسط آب مقطر به CC 50 می رسانیم.  حال محلول متیلن بلو را به وسیله بورت قطره قطره به محلول بالا اضافه می کنیم.  بعد از چکیدن هر 10 قطره  متیلن بلو، شیر بورت را بسته و در حالی که محلول هم زده می شود،  پس از 30 ثانیه با یک میله شیشه ای، یک قطره از آن را روی کاغذ صافی می ریزیم.  چند لحظه صبر می کنیم تا کاغذ صافی قطره را جذب و منتشر کند و ذرات جامد رنگ گرفته گل، در وسط قطره و روی کاغذ خشک شوند.  اگر یک حلقه آبی متمایل به سبز دور ذرات  جامد روی کاغذ صافی تشکیل شد، 2 دقیقه صبر کرده بعد یک قطره دیگر از محلول را روی کاغذ صافی و کنار قطره اول می چکانیم. اگر حلقه آبی متمایل به سبز تشکیل شد، نقطه پاپان آزمایش رسیده است. در غیر اینصورت سنجش محلول را به وسیله متیلن بلو ادامه می دهیم که مجدداً 10 قطره متیلن بلو به محلول موردنظر افزوده و عملیات قبل را تکرار می کنیم.  این کار را تا وقتی که به نقطه پایان برسیم، ادامه
می دهیم.  در پایان حجم محلول متیلن بلو مصرف شده را بر حسب CC یادداشت می کنیم.

5 (حجم گل مصرف شده  حجم متیلن بلو مصرفی)= مقدار بنتونایت(LB/BBL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی کربوکسی متیل سلولز کم قوام(CMC.LV)

 

0

0

7

3

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت کربوکسی متیل سلولز کم قوام از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره (FQTE:452/8300)

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

ماده فوق یک نوع پلمیر آنیونیک است.  این ماده جهت کاهش صاف آب در انواع گلهای حفاری پایه آبی بدون اینکه ویسکوزیته را افزایش دهد، به کار برده می شود. به دلیل داشتن حالت محافظت کلوئیدی، باعث تعلیق ذرات جامد غیر فعال در گل حفاری میگردد.  میزان مصرف 4 الی 8 پوند در هر بشکه گل می باشد.

 

 1. 3.  شرح کار:

در چهار لیوان مخصوص دستگاه مخلوط کن، طبق جدول (1-3) مقدار CC 350 آب نمک اشباع ریخته و زیر دستگاه مخلوط کن قرار می دهیم. سپس مطابق جدول CMC.LV را وزن کرده  و به آرامی به آب نمک اشباع اضافه می کنیم و 20 دقیقه زمان می دهیم تاخوب مخلوط شود. پس از آن شروع به افزودن مواد وزن افزا می کنیم و به مدت 10 دقیقه زمان می دهیم تا مخلوط شوند. در حین به هم خوردن مواد، باید دقت کرد که مواد وزن افزا به بدنه لیوان نچسبد که توسط کاردک بدنه لیوان را دیواره تراشی کرده تا ذرات باقیمانده روی دیواره با گل
مخلوط شوند.

4

3

2

1

ترکیب

350

350

350

350

آب نمک اشباع (M1)

8

8

8

8

CMC.LV    (GR)

-

-

113

-

پودر کربنات کلسیم (GR)

830

226

-

-

باریت                (GR)

45

-

-

-

فروبار                 (GR)

کمی

کمی

کمی

کمی

محلول آهک         (قطره)

145

100

85

75

وزن مخصوص      (PCF)           

      جدول   (1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حال PH گلها را اندازه گیری می کنیم و اگر لازم بود با دو یا سه قطره محلول آهک، PH آنها را به 5/9-9 می رسانیم. سپس گلها را درون بمب ریخته به مدت 4 ساعت تحت دمای F250 درون دستگاه ROLLING OVEN قرار  می دهیم. پس از 4 ساعت، بمبها را خارج کرده و تحت دمای F 140 مقادیر زیر اندازه گیری می شود:

 

 

* ارزیابی ته نشینی نیز به این صورت انجام می گیرد که پس از خروج بمب از دستگه ROLLING OVEN ، مواد ته نشین شده توسط کاردکی بررسی می شود.

 

1-    گرانروی ظاهری                     (CPS)

2-          600                                     (RPM)

3-          300                                         (RPM)

4-            PV                                         (CPS)

5-           Y.P                                         ()

6-           GEL                                       ()

7-           PH

8­-           (صاف آب) آب از دست دادگی                    (ML)

9-           ته نشینی

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی کربوکسی متیل سلولز پر قوام  (CMC.HV)

 

0

0

8

3

/

2

5

4

E

T

Q

W

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت کربوکسی متیل سلوز پر قوام (CMC. HV) از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد .NISOC DRILL. SPEC و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/8400

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

این ماده یک پلیمر آنیونیک است که به منظور تولید ویسکوزیته در :  الف) آبهای شور و شیرین که گاهی اوقات ممکن است همراه با ذرات بنتونایت یا رسهای ناشی از سازندها باشد  ب) در گلهای دارای مواد جامدکم (LOW SOLID MUDS) و همچنین به منظور پیل غلیظ در هرزرویهای سازند آسماری نیز استفاده می شود.  میزان مصرف در عملیات گل حفاری به مقدار 5/ . تا 2 پوند در بشکه است.

 1. 3.  شرح کار:

1-      گرانروی ظاهری   

2-                600

3-               300

4--              pv

5-              y.p

6-                GEL

7-                 PH

8-       آب از دست دادگی

9-               ته نشینی  

 

این ماده باید در آب شهر (آب شیرین) ، آب نمک اشباع و آب کلسیم کلراید آزمایش شود. به همین منظور سه لیوان مخصوص دستگاه مخلوط کن برداشته، در لیوان اول مقدار 4 گرم CMC.HV را با 350 میلی لیتر آب شهر، در لیوان دوم مقدار 4 گرم CMC.HV را با 350 میلی لیتر آب نمک اشباع مخلوط می کنیم.  در لیوان سوم ابتدا 4 گرم CMC.HV را در CC 259 آب شهر مخلوط کرده و سپس 202 گرم کلسیم کلراید به آن اضافه می کنیم
(به این ترتیب مخلوط کردن CMC در آب کلسیم کلرایدی تاثیر بهتری خواهد داشت).  پس از مخلوط شدن مواد، PH محتویات لیوانها را اندازه گیری می کنیم و چنانچه پایین بود با یک یا دو قطره محلول آهک، PH را به حدود 5/9-9 می رسانیم. سپس محتویات لیوانها را درون بمبها ریخته و به مدت 4 ساعت تحت دمای F 200 درون ROLLING OVEN گذاشته و پس از 4 ساعت، باید تحت دمای F140 ، موارد زیر اندازه گیری شود:

 

3

2

1

ترکیبات

259

-

350

آب شهر (ML)

-

350

-

آب نمک اشباع (M1)

4

4

4

CMC. HV  (GR)

202

-

-

پودر کلسیم کلراید (GR)

مقدار کم

مقدارکم

مقدارکم

محلول آهک     (قطره)

5/9-9

5/9-9

5/9-9

PH

82

75

4/62

M.W (PCF)


 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی اکسی پلیمر

 

0

0

9

3

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت اکسی پلیمر از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد
NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/8500

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

این ماده جهت ایجاد گرانروی در سیالات حفاری پایه آبی (جهت تهیه پیل) می باشد یکی از بهترین استفاده های این ماده در حفاری های انحرافی با شدت انحراف زیاد می باشد.  این ماده از نظر ساختاری شبیه CMC.HV است ولی نسبت به آن در آب نمک کارآیی بهتری دارد و در دمای F 220 و گاهی حتی تا F300 نیز کارایی دارد.

 

 1. 3.  شرح کار:

این ماده باید در آب شهر، آب نمک اشباع و آب کلسیم کلراید آزمایش شود.  طبق روش زیر، در سه لیوان جداگانه 2 گرم XC-POLYMER را به ترتیب با آب شهر، اب نمک اشباع و آب کسیم کلراید مخلوط کرده و به مدت 20 دقیقه زمان می دهیم تا خوب مخلوط شود:

            3              2                1

259           -              350

  -           350               -

202           -                 -

  2             2                 2

(ML)                آب شهر

(ML)               آب نمک اشباع

              (GR) کلسیم کلراید

(GR)               اکسی پلیمر

 

دقت کنید اگر محلول کف کرده باشد، باید مقدار کف تولید شده گزارش شود و بعد برای از بین بردن آن، چند قطره ضد کف می افزاییم.  این امر در قرائت دقیقتر رئولوژی موثر می باشد.  PH سه لیوان اندازه گیری شود و اگر لازم بود 2 قطره محلول آب آهک به آن اضافه می کنیم تا PH آن به 9 برسد.

بعد از آن باید گلها را به مدت 4 ساعت تحت دمای  F250 درون دستگاه ROLLING OVEN قرار داد. سپس گلها را از دستگاه خارج کرده و تحت دمای F 140 رئولوژی آن قرائت می شود.  در پایان مقدار آب از دست دادگی (صاف آب) آنها توسط دستگاه فیلترپرس بررسی می شود (تحت فشار PSI 100 و به مدت نیم ساعت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد زیر برای هر گل بررسی می شود:

 

1-   گرانروی ظاهری                     

2-                                              600

3-                                              300

4-                                                 PV

5-                                                Y.P

6-                                              GEL

7-                                                 PH

8-                    آب از دست دادگی

9-                                 ته نشینی

 

 

 

*  ارزیابی ته نشینی نیز به این صورت انجام

 می گیرد که پس از خروج  بمب از  دستگاه

شده ROLLING OVEN، میزان مواد ته

 نشین توسط یک کـاردک که به ته بمب

کشیـده می شود، بررسی می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی پک پر قوام (PAC.HV)

 

0

0

0

4

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت پک پر قوام (PAC HV) از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/8600

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

برای افزایش گرانروی سیال حفاری مخصوصاً در چاههای عمیق با دمای بالاتر از F 220 کاربرد دارد.

 

 1. 3.  شرح کار:

برای ارزیابی پک پرقوام مواد را مطابق جدول زیر مخلوط کرده سه نمونه گل تهیه می کنیم.  سه لیوان آماده کرده،

3

2

1

ترکیبات

259

-

4

202

کمی

5/9-9

82

-

350

4

-

کمی

5/9-9

75

350

-

4

-

کمی

5/9-9

4/62

آب شهر                        (M1)

آب نمک اشباع                (M1)

(GR)                        PAC.HV

کلسیم کلراید                 (GR)

محلول آهک                  (قطره)

PH

M.W     (PCF)

 

در لیوان اول مقدار 4 گرم PAC.HV را با 350 میلی لیتر آب شهر و در لیوان دوم مقدار 4 گرم PAC.HV را با 350 میلی لیتر، آب نمک اشباع مخلوط می کنیم.  در لیوان سوم ابتدا 4 گرم PAC.HV را در 259 میلی لیتر شهر مخلوط کرده و سپس 202 گرم کلسیم کلراید به آن اضافه می کنیم.

پس از مخلوط شدن مواد، PH محتویات لیوانها را اندازه گیری می کنیم. چنانچه پایین بود با چند قطره محلول آهک PH رابه حدود 5/9-9 می رسانیم.  سپس محتویات لیوانها را درون بمب ها ریخته به مدت 4 ساعت تحت دمای  F250 درون دستگاه ROLLING OVEN گذاشته و پس از 4 ساعت، باید تحت دمای 140 درجه فارنهایت رئولوژی گلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرائت شود.  با استفاده از دستگاه ویسکومتر 600 ، 300 PV و Y.P، گرانروی ظاهری و GEL تعیین می شود و با استفاده از دستگاهAPI  فیلتر پرس تحت فشار PSI 100  و به مدت 30 دقیقه  میزان آب از دست دادگی ارزیابی می شود.

PH گل را نیز پس از رول شدن اندازه گیری می کنیم.

ارزیابی ته نشینی نیز به این صورت انجام میشود که پس از خروج بمب از دستگاه ROLLING OVEN مقدار مواد ته نشین شده در کف بمب بوسیله کاردکی بررسی
می شود.

 


 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی پک کم قوام (PAC. LV)

 

0

0

1

4

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت پک کم قوام  (PAC.LV) از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/8700

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

به منظور کاهش فلوئیدلاس در سیال حفاری  و نیز ایجاد تعلیق پذیری مواد جامد موجود در سیال کاربرد دارد که تا دمای  F300 می تواند مناسب باشد.

 

 1. 3.  شرح کار:

شرح ارزیابی پک کم قوام مشابه شرح کار ارزیابی کربوکسی متیل سلولز کم قوام (دستورالعمل شماره WQTE452/3700 ) می باشد با این تفاوت که دمای ROLLING شدن بمب ها در دستگاه ROLLING OVEN ، F 3000 می باشد.

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی (PAC. R)

 

0

0

2

4

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت پک آر از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد
NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/8800

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

این ماده برای افزایش گرانروی سیال حفاری و نیز کنترل آب از دست دادگی در آن به کار
می رود.

 

 1. 3.  شرح کار:

برای ارزیابی این ماده سه لیوان گل  بر طبق جدول زیر تهیه می شود:

 

3

2

1

ترکیبات

259

-

350

آب شهر           (میلی لیتر)

-

350

-

آب نمک اشباع   (میلی لیتر)

4

4

4

PAC-R            (گرم)

202

-

-

پودر کلسیم کلراید (گرم)

4

3

2

محلول آهک        (قطره)

5/9

5/9

5/9

PH

82

75

4/62

M.W      (PCF)

 

سه گل بالا را به مدت 4 ساعت تحت دمال F250 در دستگاه ROLLING OVEN

قرار داده و پارامترهای زیر را تحت دمای F 140 می خوانیم:

 

 

 

1)  گرانروی ظاهری               (CPS)                                   

2)   600                         (RPM)

3)   300                         (RPM)

4)     PV                           (CPS)

5)      )                       Y.P(

6)    GEL                      ) (

7)     PH

8)     میزان آب از دست دادگی   (میلی لیتر)

9)     ته نشینی

 

*   میزان آب از دست دادگی توسط دستگاه فیلتر پرس در فشار PSI 100 و به مدت 5/ . ساعت بررسی می شود.

*   ارزیابی ته نشینی نیز به این صورت انجام می گیرد که پس از خروج بمب از دستگاه ROLLING OVEN، مقدار مواد ته نشین شده توسط یک کاردک که به ته پمپ کشیده می شود، بررسی می گردد.

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی میکا درشت

 

0

0

3

4

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت میکا درشت از نظر دانه بندی بر اساس استاندارد
.NISOC DRILL. SPEC و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/8900

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

این ماده در گروه مواد کنترل کننده هرزروی (L.C.M) قرار دارد که به دلیل غیر قابل حل بودن در اسید، برای کنترل هرزروی در سازندهای غیر از PAYZONE که دارای منافذ متعدد میباشند و نیز مسدود کردن درزها و شکافهای موجود در سازند یا بوجود آمده از عملیات حفاری، استفاده می شود.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3-               ارزیابی دانه بندی توسط الک خشک:

به ترتیب از بالا به پایین چهار الک 8/3، 4، 10، 40 را روی هم قرار داده و به مقدار GR 100 از میکا درشت وزن کرده و روی الک 8/3 می ریزیم و این مجموعه را روی دستگاه الک لرزان به مدت 10 دقیقه قرار می دهیم سپس میزان میکا باقیمانده روی الک ها را وزن کرده و برحسب درصد باقیمانده روی الک گزارش می کنیم.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی میکا متوسط

 

0

0

4

4

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت میکا متوسط از نظر دانه بندی بر اساس استاندارد
NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/9000

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

این ماده در گروه مواد کنترل کننده هرزروی (L.C.M) قرار دارد که بدلیل غیر قابل حل بودن در اسید، برای کنترل هرزروی در سازندهای غیر از PAYZONE که دارای منافذ متعدد می باشند و نیز مسدود کردن درزها و شکافهای موجود در سازند یا بوجود آمده از عملیات حفاری، استفاده می شود.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3-               ارزیابی دانه بندی توسط الک خشک:

به ترتیب از بالا به پایین سه الک 4، 10و40 را روی هم قرار داده و به میزان GR 100 از میکا متوسط را روی الک 4 ریخته و این مجموعه را به مدت 10 دقیقه روی دستگاه الک لرزان قرار می دهیم.  سپس میزان میکا باقیمانده روی الک ها را وزن کرده و برحسب درصد باقیمانده روی الک، گزارش می کنیم.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی صدف آهکی متوسط

 

0

0

5

4

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت صدف آهکی متوسط از نظر میزان مواد جامد نامحلول در اسید و دانه بندی بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/4100

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

این ماده در گروه مواد کنترل کننده هرزروی (L.C.M) قرار دارد که به دلیل قابل حل بودن در اسید، برای مسدود کردن شکافهای موجود در مخزن در مواردی که هرزروی شدید در مخزن اتفاق بیفتد، به کار می رود. به هنگام تولید از چاه، این مواد توسط اسیدکاری مخزن، خارج می شوند.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3-               ارزیابی میزان مواد جامد نا محلول در اسید:

به مقدار 10 گرم صدف آهکی را به CC 350 اسید هیدروکلریک % 15، افزوده و خوب به هم می زنیم.  سپس مدتی زمان می دهیم تا اسید به دمای محیط رسیده و همگن شود.  یک کاغذ صافی 42 ضد اسید را ابتدا وزن کرده و سپس محلول اسید و صدف آهکی را از صافی عبور می دهیم تا مواد نامحلول بر روی صافی قرار گیرند.  پس از خشک شدن کاغذ صافی، آنرا وزن کرده و وزن جدید را از وزن اولیه کاغذ صافی کم کرده و عدد بدست آمده را در 10 ضرب می کنیم.  تا درصد وزنی مواد نامحلول بدست آید.

 

2-3-               ارزیابی دانه بندی توسط الک خشک:

به ترتیب از بالا به پایین سه الک 4، 10، 40 را روی هم قرار داده و به میزان GR 100 از صدف آهکی متوسط را روی الک 4 ریخته و این مجموعه را به مدت 10 دقیقه روی دستگاه الک لرزان قرار می دهیم.  سپس میزان صدف باقیمانده روی الک ها را وزن کرده و بر حسب درصد باقیمانده روی الک، گزارش می کنیم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی صدف آهکی درشت

 

0

0

6

4

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت صدف آهکی درشت از نظر میزان مواد جامد نامحلول در اسید بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/9200

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

این ماده در گروه مواد کنترل کننده هرزروی(L.C.M) قرار دارد که به دلیل قابل حل بودن در اسید، برای مسدود کردن شکافهای موجود در مخزن به کار می رود.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3- ارزیابی مواد جامد نامحلول در اسید:

ماده مذکور از لحاظ مواد جامد نامحلول در اسید، مانند صدف آهکی متوسط ارزیابی می شود.

2-3- ارزیابی دانه بندی توسط الک خشک:

به ترتیب از بالا به پایین سه الک 8/3 ، 8و 40 را روی هم قرار داده و به مقدار 100 گرم صدف آهکی درشت را روی الک 8/3 ریخته و به مدت 10 دقیقه روی دستگاه الک لرزان قرار
می دهیم.  سپس میزان صدف باقیمانده روی الک ها را وزن کرده و بر حسب درصد باقیمانده روی الک، گزارش می کنیم.

 


 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی پوست گردو

 

0

0

7

4

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت پوست گردو از نظر دانه بندی بر اساس استاندارد
NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/9300

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

این ماده در گروه مواد کنترل کننده هرزروی (L.C.M) قرار دارد که بدلیل غیر قابل حل بودن در اسید،  برای کنترل هرزروی در سازندهای غیر ازPAYZONE  که دارای منافذ متعدد می باشند و نیز مسدود کردن درزها و شکافهای موجوددرسازندیا بوجود آمده ازعملیات حفاری،استفاده می شود.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3- ارزیابی دانه بندی توسط الک خشک:

به ترتیب از بالا به پایین پنج الک 4/1، 5، 10، 20، 40 را روی هم قرار داده، مقدار GR 100 پوست گردو را روی الک 4/1 ریخته و این مجموعه را به مدت 10 دقیقه روی دستگاه الک لرزان قرار می دهیم.  سپس میزان پوست گردو باقیمانده روی الک ها را وزن کرده، بر حسب درصد باقیمانده روی الک گزارش می کنیم.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی فوم آب شیرین

 

0

0

8

4

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت فوم آب شیرین بر اساس استاندارد .NISOC DRILL. SPEC و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/9400

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

در سازندهای کم فشار، برای کاهش فشار هیدروستاتیک سیال حفاری و افزایش حجم سیال به کار می رود.

 

 1. 3.  شرح کار:

چهار لیوان مخصوص دستگاه مخلوط کن را برداشته و به ترتیب در آنها CC 100 آب مقطر، آب معمولی، آب دریا و آب نمک اشباع ریخته و سپس به هر کدام 5 /. درصد حجمی
(CC 5 /. ) از مایع کف ساز اضافه می گردد.  به مدت 1 دقیقه لیوانها را زیر دستگاه مخلوط کن قرار داده تا محتویات آنها مخلوط شوند.  سپس محتویات هر لیوان را در استوانه مدرج ریخته و میزان افزایش حجم حاصل از کف تولید شده را بررسی می کنیم.

در هر مرحله بعد، استوانه های مدرج را در یک محل ساکن قرار داده و به مدت زمانی
(بر حسب ثانیه) را که طول می کشد تا CC 50 آب از کف جدا شود، ثبت می کنیم.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی فوم آب شور

 

0

0

9

4

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت فوم آب شور بر اساس استاندارد . NISOC DRILL. SPEC و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/4500

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

در سازندهای کم فشار، برای کاهش فشار هیدروستاتیک سیال حفاری و افزایش حجم سیال به کار می رود.

 

 1. 3.  شرح کار:

نحوه ارزیابی کیفی این ماده دقیقاً مانند فوم آب شیرین (طبق دستورالعمل شماره WQTE452/4800 ) می باشد.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی ضدکف (آنتی فوم)

 

0

0

0

5

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل ضد کف بر اساس استاندارد: .NISOC DRILL. SPEC و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/9600

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

به منظور جلوگیری و رفع کف بوجود آمده در سیال حفاری به کار می رود.  زیرا برخی از مواد موجود در سیال مانند پلیمرها، ایجاد کف کرده و یا گاهی در اثر حرکت سیال به مرور زمان کف ایجاد می شود.

 

 1. 3.  شرح کار:

برای ارزیابی ماده ضد کف سه گل طبق جدول زیر تهیه می شود:

 

زمان مخلوط شدن (دقیقه)

3

2

1

ترکیبات

-

350

350

350

آب دریا             ML

10

4

4

4

کربنات سدیم       GR

10

15

15

15

کلراید پتاسیم      GR

20

8

8

8

نشاسته              GR

20

6

6

6

صمغ طبیعی        GR

 

480

480

480

حجم گل           ML

 

50

50

50

وزن مخصوص گل  PCF

 

20

15

10

ماده ضد کف       قطره

 

گل های تهیه شده را در استوانه های مدرج ریخته، حجم اولیه را پس از ریختن مواد در استوانه مدرج یادداشت می کنیم.  به محض ریختن مواد در استوانه مدرج زمان سنج را روشن کرده، مدت زمانی را که طول می کشد تا کف دیگر نخوابد و به حالت پایدار درآید ثبت می کنیم.

بعد از به حالت پایدار در آمدن کف، حجم ثانویه را یادداشت کرده، وزن نهایی گل ها را با استفاده از ترازوی گل تعیین می کنیم.

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی دی ام ای آب شور

 

0

0

1

5

/

2

5

4

E

T

Q

W

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت دی ام ای آب شور از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/4700

 1. 2.  دامنه کاربرد:

در صورتیکه ماده ای بتواند مایعات سبک تر از آب رادر آب پخش کند، می توان به مخلوطی سبک تر از آب دست یافت.  برای این منظور از DME جهت مخلوط کردن آب و گازوئیل استفاده می شود.  DME دارای یک سر با زنجیره پلیمری (چربی دوست) و یک سر آبدوست  Na و O الکلی، صابونی و ....) می باشد.

 1. 3.  شرح کار:

جهت تست این ماده باید سه گل به شرح زیر تهیه نمود.

30/70                    40/60               40/60                 نسبت آب / روغن

آب دریا (میلی لیتر)         140                 140                      105

(میلی لیتر)  D.M.E            5/3                   5/3                       5/3

گازوئیل (میلی لیتر)              210                 210                      245

 (گرم) CMC HV             -                           5/ .                     –

ابتدا آب دریا را درون سه لیوان ریخته در دستگاه مخلوط کن قرار می دهیم، توسط سرنگ، 1% حجمی آب و گازوئیل (معادل 5/3 میلی لیتر) DME به آب دریا اضافه کرده و به مدت 5 دقیقه مخلوط می کنیم.   پس از آن شروع به اضافه کردن گازوئیل نموده و 5 دقیقه مخلوط می کنیم. لیوان شماره 1و 3 را دردو استوانه مدرج ریخته و به لیوان شماره2به مقدار5/ . گرم CMC HV اضافه می نمائیم، به مدت 5 دقیقه مخلوط می کنیم و در استوانه مدرج 
می ریزیم.  در استوانه ها ارتفاع گل و پایداری آنرا بررسی می نمائیم.  پس از 30 دقیقه، یک، دو، چهار، هشت و بیست و چهار ساعت نیز پایداری بررسی می شود.(با بررسی جدا شدن فاز روغن از آب)  پس از 24 ساعت محتویات استوانه ها را در مخلوط کن ریخته به مدت 5 دقیقه مخلوط می کنیم و مقادیر 600 ، 300 ، APP VIS ، PV، Y.P و GEL را با استفاده از دستگاه ویسکومتر تعیین می کنیم.  PH آنرا نیز اندازه گیری می کنیم.

پس از آن محتویات لیوانها را  به مدت 4 ساعت تحت دمای F 180 درون دستگاه ROLLING OVEN قرار داده و پایداری را پس از حرارت دیدن نیز بررسی می کنیم.

PH خود نمونه DEM نیز باید اندازه گیری شود.

 


 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی F.L.C گل روغنی

 

0

0

2

5

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت F.L.C گل روغنی از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/9800

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

جهت کنترل هرزروی فاز مایع در گل روغنی کاربرد دارد.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3 برای ارزیابی کیفی F.L.C ، باید چهار نوع گل را طبق دستورالعمل موجود در جدول پایین صفحه تهیه کرد.  قابل ذکر است که به جز F.L.C ، برای سایر مواد از استانداردهای موجود در آزمایشگاه استفاده می شود.

پس از طی مراحل کامل تهیه گل ها، آنها را درون بمبهای دستگاه
ROLLING OVEN ریخته و به مدت 4 ساعت در دمای F200 در دستگاه قرار
 می دهیم.  پس از طی 4ساعت، محتویات درون بمبها را به لیوانهای مخصوص دستگاه مخلوط کن منتقل کرده و چند دقیقه مخلوط می کنیم.  به محض اینکه دمای گلها به
 F140رسید، رئولوژی آنها را توسط دستگاه ویسکومتر قرائت می کنیم. 600 ، 300 ، PV، Y.P ، GEL ).

همچنین بوسیله دستگاه E.S مقاومت الکتریکی گلها را در برابر عبور جریان اندازه گیری می نماییم.  سرانجام گلها را در دستگاه H.P.H.T فیلترپرس تحت فشار PSI 500 و دمایF180، به مدت نیم ساعت قرارمیدهیم ومیزان فلوئیدلاس گلهارا محاسبه می کنیم:

 

2  حجم سیال خارج شده از دستگاه = فلوئیدلاس (ML)

 

20/80

40/60

20/80

40/60

مواد اختلاط

مدت زمان مخلوط کردن به دقیقه

5/181

5/187

5/181

5/187

گازوئیل (ML)

10

5/10

5/10

5/10

5/10

امولسیفایراولیه (ML)

8

12

8

12

آهک (GR)

10

10

13

10

13

F.L.C    (GR)

15

-

-

57

140

آب نمک اشباع (ML)

20

57

140

-

-

آب کلسیم کلراید (ML)

5/3

5/3

5/3

5/3

امولسیفایرثانویه(ML)

15

5/ .

5/ .

5/ .

5/ .

ویسکازیفایر

15

238

-

245

-

لایمستون پودر (GR)

15

90

64

90

64

وزن مخصوص (PCF)

کل زمان 100

 

 

 

 

 

 

 

2-3                 ارزیابی میزان حلالیت F.L.C در گازوئیل:

13 گرم از نمونه F.L.C را به CC 350 گازوئیل افزوده و به مدت 10 دقیقه مخلوط
می کنیم.  حال ظرف محتوی مخلوط F.L.C و گازوئیل را به مدت 30 دقیقه در حمام آب گرم با دمای F100 قرار می دهیم.  پس از این مدت، مخلوط بالا را به مدت 10 دقیقه با دستگاه مخلوط کن، به هم زده و آن را درون بمب مخصوص دستگاه API فیلترپرس ریخته و تا زمانی که همه گازوئیل آن خارج شود، تحت فشار PSI 100 قرار می دهیم.  باید توجه داشت که صافی قرار داده شده در ته بمب دستگاه فیلترپرس، دارای دو لایه توری بوده که توری بالائی دارای مش 325 و توری پائینی دارای مش 60
می باشد.  همچنین قبل از استفاده از این صافی باید آن را وزن کرده و وزن آن را به عنوان وزن اولیه یادداشت نمود.  همچنین باید زمانی را که طول می کشد تا همه گازوئیل خارج شود، یادداشت نمود.

پس از خارج شدن همه گازوئیل از دستگاه فیلتر پرس، صافی را که روی آن یک لایه کیک تشکیل شده، در OVEN تحت دمای C 110  به مدت 60 دقیقه خشک کرده و سپس آن را به مدت 60 دقیقه در دسیکاتور قرار می دهیم تا خنک شود. 

حال صافی را مجدداً وزن کرده و با کم کردن وزن اولیه صافی از این مقدار، وزن کیک باقی مانده روی صافی را که نشان دهنده میزان جامد غیر قابل حل موجود در نمونه F.L.C می باشد، بدست می آوریم.

مواردی که باید هنگام خارج کردن صافی از دستگاه فیلترپرس به آنها توجه کرد، عبارتنداز :

1. زمان عبور گازوئیل از صافی:  هر چه این زمان کمتر باشد، نشان می دهد که کیک مناسبی تشکیل نشده است.  در ضمن این زمان نباید خیل هم طولانی باشد چون تشکیل کیک ضخیم نیز مشکلات فراوانی را حین حفاری ایجاد می کند.

2. وضعیت ظاهری کیک:  کیک باید کاملاً یکدست باشد و حالت ترک خورده نداشته باشد.

 1. 3.     ضخامت کیک: ضخامت کیک هرچه کمتر باشد، مناسب تر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی ویسکازیفایر گل روغنی

 

0

0

3

5

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت ویسکازیفایر گل روغنی بر اساس استاندارد:
NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/9900

 1. 2.  دامنه کاربرد:

برای افزایش گرانروی گل روغنی به کار می رود که این امر در سازندهای شیل دار و آبدوست دارای اهمیت زیادی است.

 1. 3.  شرح کار:

 

4

3

2

1

ترکیبات

20/80

20/80

20/80

20/80

نسبت  آب/ روغن

5/181

5/181

5/181

5/181

گازوئیل (میلی متر)

5/10

5/10

5/10

5/10

امولسیفایر اولیه (میلی لیتر)

8

8

8

8

آهک (گرم)

10

10

10

10

F.L.C (گرم)

-

-

57

57

آب نمک اشباع (میلی لیتر)

57

57

-

-

آب کلسیم کلراید (میلی لیتر)

5/3

5/3

5/3

5/3

امولسیفایر ثانویه(میلی لیتر)

2

-

2

-

ویسکازیفایر (گرم)

238

238

245

245

لایمستون پودر (گرم)

90

90

90

90

(PCF)  وزن مخصوص

در ارزیابی کیفی ویسکازیفایر، چهار نمونه گل روغنی طبق جدول بالا تهیه می گردد و به مدت 4 ساعت در دمای F 200 در دستگاه ROLLING OVEN قرار داده می شوند. 

پس از این مدت، بمبهای حاوی گل را از دستگاه خارج نموده و پس از مخلوط کردن گلها به وسیله دستگاه مخلوط کن و رساندن دمای آنها به F 140، بوسیله دستگاه ویسکومتر رئولوژی آنها قرائت می شود. (600 ,300  (GEL, YP, PV,

سپس با دستگاه E.S میزان مقاومت الکتریکی هر چهار گل را در برابر عبور جریان بررسی
می کنیم و در آخر، بوسیله دستگاه HPHT فیلترپرس، میزان فلوئیدلاسن گلها در دمای F180، تحت فشار PSI 500 و به مدت 5/ . ساعت اندازه گیری شود.

نتایج بدست آمده با شاخص های مورد نظر مقایسه می شوند.

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی  O.M.C گل روغنی

(OIL MUD CONDITIONER

 

0

0

4

5

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت O.M.C گل روغنی از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد NISOC DRILL SPEC و ثبت نتایج در فرم شمارهFQTE: 452 /10000  

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

باعث کاهش گرانروی در گل روغنی شده و در زمانی که گل روغنی GEL UP می کند، از این ماده برای کاهش GEL UP استفاده می کنند.

 

 1. 3.  شرح کار:

در ارزیابی کیفی O.M.C ، ابتدا سه گل روغنی با وزن مخصوص PCF 90 طبق جدول زیر تهیه شده و سپس به مدت 4 ساعت در دمای F200 در دستگاه ROLLING OVEN قرار می دهیم.

 

20/80

20/80

20/80

RATIO  O/W

5/181

5/181

5/181

گازوئیل           (میلی لیتر)

5/10

5/10

5/10

امولسیفایر اولیه  (میلی لیتر)

8

8

8

آهک               (گرم)

10

10

10

F.L.C           (گرم)

57

57

57

کلسیم کلراید    (میلی لیتر)

5/3

5/3

5/3

امولسیفایر ثانویه (میلی لیتر)

-

5

5

ویسکازیفایر       (گرم)

238

238

238

لایمستون پودر   (گرم)

-

5/3

-

OMC            (میلی لیتر)

پس از 4 ساعت ROLLE شدن، گلها را از دستگاه خارج کرده و زیر مخلوط کن قرار
می دهیم تا خوب مخلوط شوند. به محض اینکه دمای گل ها به  F140رسید، رئولوژی آنها توسط دستگاه ویسکومتر خوانده می شود (600 ، 300 ، PV ، YP، GEL )

سپس با استفاده از دستگاه E.S ، مقاومت الکتریکی آنها در برابر عبور جریان اندازه گیری می شود.

در مرحله آخر با استفاده از دستگاه HPHT فیلتر پرس، میزان فلوئیدلاس گلهای روغنی تحت فشار PSI 500 و در دمای F180 به مدت 5 /. ساعت مورد بررسی قرار می دهیم.


 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی امولسیفایر اولیه و ثانویه گل روغنی

0

0

5

5

/

2

5

4

E

T

Q

W

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت امولسیفایر اولیه و ثانویه گل روغنی از نظر خواص رئولوژی، بر اساس استانداردNISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره
FQTE: 452/10100

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

جهت پراکنده کردن ذرات آب در بین ذرات گازوئیل و ایجاد امولسیون پایدار و مناسب بین آب و گازوئیل به کار می روند.

 

 1. 3.  شرح کار:

برای ارزیابی کیفی باید چهار نوع گل طبق دستورالعمل موجود در جدول صفحه بعد تهیه کرد. قابل ذکر است که بجز امولسیفایر اولیه و ثانویه سایر موارد از استانداردهای موجود در آزمایشگاه استفاده می شود.  پس از طی مراحل کامل تهیه گل ها، آنها را درون بمب های دستگاه ROLLING OVEN ریخته و به مدت 4 ساعت در دمای F 200 در ROLLING OVEN قرار می دهیم.  پس از 4 ساعت محتویات بمب ها را درون لیوانهای مخصوص دستگاه مخلوط کن ریخته و آنها را چند دقیقه مخلوط می کنیم. به محض اینکه دمای گل به F 140رسید، رئولوژی آنها را توسط دستگاه ویسکومتر قرائت
می کنیم.   ) 600 , 300   (GEL, YP, PV,

بوسیله دستگاه E.S مقاومت الکتریکی گل ها را در برابر عبور جریان اندازه گیری می کنیم. سرانجام گل ها را درون سلهای دستگاه H.P.H.T فیلتر پرس ریخته و با اعمال فشار
500 PSI به مدت نیم ساعت میزان فلوئیدلاس گلها را محاسبه می کنیم.

 

2  حجم سیال خارج شده از دستگاه = فلوئید لاس (ML)

 

20/80

40/60

20/80

40/60

مواد اختلاط

مدت زمان مخلوط کردن

5/181

5/187

5/181

5/187

گازوئیل (ML)

10

5/10

5/10

5/10

5/10

امولسیفایر (ML)

10

8

12

8

12

آهک (GR)

15

10

13

10

13

F.L.C  (GR)

20

-

-

57

140

آب نمک اشباع   (ML)

20

57

140

-

-

آب کلسیم کلراید (ML)

5/3

5/3

5/3

5/3

امولسیفایر ثانویه  (ML)

15

5/ .

5/ .

5/ .

5 /.

ویسکازیفایر TGD

15

238

-

245

-

لایمیستون پودر (GR)

15

90

64

90

64

وزن (PCF)

کل زمان  100

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی پکیج گل روغنی

 

0

0

6

5

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت مواد  اصلی تشکیل دهنده گل روغنی بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/10200

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

جهت تهیه گل پایه روغنی به کار برده می شود.

 

 1. 3.  شرح کار:

دستور کار ارزیابی پکیج گل روغنی مشابه دستورالعمل شماره WQTE452/5200
می باشد.  در این آزمایش بجز FLC ، ویسکازیفایر و امولسیفایر اولیه و ثانویه، برای سایر مواد از استاندادهای موجود در آزمایشگاه استفاده می شود.

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی گل پایه روغنی و پایه آبی عملیاتی

 

0

0

7

5

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت گل پایه روغنی و پایه آبی عملیاتی از نظر رئولوژی، ALKALINITY ، درصد ذرات جامد و آب و روغن، میزان کلراید (CL-) ،
وزن  مخصوص، PH و میزان فلزات قلیایی خاکی محلول و ......بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/10300 و FQTE:452/16400

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

ارزیابی کیفی گلهای عملیاتی تهیه شده در سر چاهها و بررسی مشکلات و ارائه راه حل برای رفع آن.

 

 1. 3.  شرح:

1-3- ارزیابی رئولوژی گل پایه روغنی و پایه آبی عملیاتی در دمای محیط:

مقداری از گل موردنظر  را درون لیوان دستگاه مخلوط کن ریخته و پس از مخلوط کردن، بوسیله ویسکومتر، رئولوژی آن قرائت می شود.

2-3- ارزیابی رئولوژی گل پایه روغنی وپایه آبی عملیاتی دردمای گل هنگام خروج از چاه در Flow Line و بررسی ته نشینی آنها:

گلهای موردنظر را درون بمب ها ی مخصوص دستگاه ROLLING OVEN ریخته و تا زمانی که به دمای Flow Line برسد، آنها را ROLLE می کنیم.  سپس گلها را از دستگاه خارج کرده و بعد از برداشتن سر بمب ها، بوسیله کاردک میزان ته نشینی گلها بررسی می شود. رئولوژی گل ROLLE شده را پس از مخلوط کردن، مجدداً بوسیله دستگاه ویسکومتر قرائت می کنیم.

3-3-   بررسی میزان پایداری امولسیون گل پایه روغنی عملیاتی:

پس از قرائت رئولوژی گل در دمای FLOW LINE ، بوسیله دستگاه E.S ، میزان پایداری امولسیون و مقاومت گل روغنی در برابر عبور جریان اندازه گیری می شود.

4-3- تعیین میزان آب، روغن و مواد جامد موجود در گل پایه روغنی و پایه آبی عملیاتی:

  مقدار CC 10 از گل عملیاتی را در کاپ دستگاه RETORT KIT ریخته و به مدت 5/ . ساعت، میزان فلوئید خارج شده از گل را در یک استوانه CC 10 ، جمع می کنیم.  سپس میزان آب، روغن و ذرات جامد درون استوانه مدرج را برحسب درصد
 بیان می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3- ارزیابی میزان مصرف آهک در یک بشکه (ALKALINITY) در گل پایه روغنی عملیاتی:

 ابتدا در یک ارلن CC 10 مخلوط الکل ایزو پروپیلیک/ زایلین 50 :50 ، CC 1 گل روغنی، CC 75 آب مقطر و 10 قطره فنل فتالئین به عنوان شناساگر ریخته که رنگ محلول قرمز می شود.

سپس آنرا توسط اسید سولفوریک 10/ N نرمال تیتر می کنیم.  البته در حین کار، کمی حرارت می دهیم و مدام زمان داده و صبر می کنیم تا مطمئن شویم رنگ محلول دیگر قرمز نمی شود و به طور کامل سفید رنگ باقی می ماند.

(LB/BBL)  مقدار آهک در یک بشکه=  مقدار اسید سولفوریک مصرفی  5/1

6-3-   ارزیابی میزان کلراید موجود در گل روغنی (SALINITY) :

در یک ارلن CC 10 ایتل متیل کتون، CC 15 استون، CC 2 گل پایه روغنی عملیاتی و CC 10 آب مقطر ریخته وسپس 15-10 قطره پتاسیم کرومات به عنوان شناساگر به آن اضافه می کنیم تا رنگ محیط زرد رنگ شود.

سپس با نیترات نقره 282/ . نرمال آنرا تا زمانی که رنگ محلول قرمز رنگ شود، تیتر
می کنیم. باید به محلول آنقدرزمان داد که مطمئن شویم دیگررنگ محلول زرد نمی شود.

*  اگر در گل پایه روغنی آب کلسیم کلراید استفاده شده باشد، میزان کلراید بر حسب PPM به روش زیر محاسبه می شود:

  PPM Cl-   =

 

 106 6/15 مقدار مصرفی نیترات نقره           

 2000 در صد آب+ (6/15 مقدار مصرفی نیترات نقره)    

*   اگر در گل پایه روغنی آب نمک سدیم کلراید استفاده شده باشد :

 

= PPM Cl-

 

 106 5/16 مقدار مصرفی نیترات نقره          

2000 در صد آب + (5/16 مقدار مصرفی نیترات نقره)

 

 

 

7-3-    بررسی میزان فلوئیدلاس گل پایه روغنی و گل پایه آبی عملیاتی:

میزان فلوئیدلاس گل پایه روغنی توسط دستگاه HPHT فیلتر پرس و طبق دستورالعمل شماره (WQTE452/5300) اندازه گیری می شود.

میزان آب از دست دادگی گل پایه آبی توسط دستگاه فیلترپرس و طبق دستورالعمل (WQTE452/3500) محاسبه می شود.

8-3-    ارزیابی میزان PH گل پایه آبی عملیاتی:

توسط دستگاه PH متر میزان PH گل قرائت می شود.

9-3-    ارزیابی میزان کلراید موجود در گل پایه آبی عملیاتی:

CC 1 از صاف آب حاصل از مرحله 7-3 را در یک ارلن ریخته و به آن CC 10 آب مقطر و چند قطره شناساگر پتاسیم کرومات می افزاییم و توسط نیترات نقره PPM 20000 تیتر
می کنیم.

10-3-   ارزیابی میزان فلزات قلیایی خاکی موجود در گل پایه آبی عملیاتی مانند
Ca2+ و Mg2+: در این مرحله نیز از صاف آب حاصل از مرحله 7-3 استفاده می شود که مطابق دستورالعمل شماره (WQTE452/2000) عمل می شود.

10-3-    اندازه گیری وزن مخصوص گل پایه روغنی و پایه آبی عملیاتی بر اساس PCF بوسیله ترازوی گل.

 


 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی گازوئیل

 

0

0

8

5

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

1. هدف:

  ارزیابی و کنترل کیفیت گازوئیل از نظر دانسیته در دمای 60 و 140، تعیین نقطه اشتعال و میزان مواد جامد و آب  درون گازوئیل و ... بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/ 10400 .

 

دامنه کاربرد:

این ماده برای تهیه گل های امولسیونی پایه آبی/  پایه روغنی  و همچنین به عنوان فاصله انداز تعویض گل پایه آبی به پایه روغنی مورد استفاده قرار می گیرد.این ماده به لحاظ داشتن دانسیته پایین تر از نفت به عنوان سیال تکمیلی چاه بکار می رود و نیز در پایان حفر چاه از گازوئیل به عنوان سیال جایگزین به جای گل قبلی استفاده می گردد.

2. شرح کار:

1-3.   ارزیابی دانسیته در دمای 60 و 140 :

برای انجام این ارزیابی دانسیته گازوئیل را بوسیله ترازوی گل در دو دمای 60 و 140 بر حسب gr/cm3 می خوانیم که به ترتیب 83/0 و 81/0 گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد.

2-3.   ارزیابی میزان مواد جامد و آب و مواد آسفالتی موجود در گازوئیل:

جهت انجام این ارزیابی به میزان کدورت، مواد جامد موجود و همچنین دو فاز شدن گازوئیل توجه می- کنیم.

3-3.   ارزیابی ویسکازیته ظاهری در دمای 100 :

جهت این ارزیابی ویسکازیته ظاهری گازوئیل را در دمای 100 بوسیله دستگاه ویسکومتر می- خوانیم. 2/( θ600   )

توجه:

نمونه گازوئیل جهت ارزیابی نقطه اشتعال، نقطه آنیلین و محدوده خوردگی به آزمایشگاه مرکزی اداره شیمیایی ارسال می گردد.

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی بیت لوب

 

0

0

9

5

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت بیت لوب از نظر قابلیت انحلال در گازوئیل، قابلیت پخش شدن در آب و ... بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم FQTE: 452/10500 .

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

بیت لوب یک نمونه ماده شیمیایی سطح فعال(Surface active agent) با پایه روغن است که جهت روان چرخیدن لوله ها و مته حفاری و کاهش اصطکاک با دیواره چاه بکار می رود که میزان مصرف آن بسته به نیاز عملیات، حداقل 8-7 لیتر در یک بشکه گازوئیل می باشد.

 

 1. 3.  روش کار:

بیت لوب جهت ارزیابی کیفی به پژوهشگاه تهران ارسال می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی پایپ لاکس

 

0

0

0

6

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.    هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت پایپ لاکس از نظر سیالیت در دمای 60 ، حلالیت در گازوئیل، قابلیت دیسپرس شدن در گل پایه آبی و... بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم    FQTE: 452/10600 .

 

 1. 2.    دامنه کاربرد:

این ماده جهت رهایی گیر لوله ها و تجهیزات درون چاهی استفاده می گردد میزان مصرف آن بر حسب نیاز حداقل 8-7 لیتر پایپ لاکس در یک بشکه گازوئیل است.

 

 1. 3.    روش کار:

 ارزیابی کیفی این ماده در پژوهشگاه تهران انجام می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی ماده ضد خوردگی H2S

 

0

0

1

6

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.     هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت ماده ضد خوردگی H2S از نظر قابلیت انحلال در گازوئیل، قابلیت دیسپرس شدن در آب نمک اشباع، سیالیت در دمای 60 و ... بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/7900 .

 

 1. 2.     دامنه کابرد:

این ماده در دو فاز آب و نفت با ایجاد فیلم بر سطوح لوله های جداری و حفاری، مانع از خوردگی آنها توسط گاز H2S می گردد.

 1. 3.     روش کار:

 جهت ارزیابی کیفی ماده ضد خوردگی H2S ، نمونه به آزمایشگاه مرکزی اداره شیمیایی فرستاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی چادر برزنتی

 

0

0

2

6

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت چادر برزنتی بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/10800

 

 1. دامنه کاربرد:

به منظور محفوظ نگه داشتن مواد شیمیایی در سر چاهها به هنگام بارندگی و خطرات جوی دیگر، از چادر برزنتی استفاده شود.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3-   بررسی کیفیت ظاهری از لحاظ ابعاد، رنگ ، نرمی و ...........

2-3-   بررسی میزان نفوذپذیری آب درچادر بعد از 24 و 48 ساعت.

در این ارزیابی، روی قطعه ای از چادر را که در زیر آن تشتی قرار داده شده، آب ریخته و میزان نفوذ آب در چادر بعد 24 ساعت و 48 ساعت بررسی می شود.  که این میزان با ید بسیار کم باشد.

همچنین با ریختن آب در محل درزهای بین قطعات چادر، میزان نفوذ آب در آن بخش بررسی می شود.

 


 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی آنالیز آب

 

0

0

3

6

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت آب از نظر میزان یون کلراید و فلزات قلیایی خاکی محلول در آب، میزان مواد جامد نامحلول در آب، PH و وزن مخصوص بر اساس استاندارد:
 .NISOC DRILL. SPEC و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/10900

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

جهت تهیه آب مناسب از نظر میزان یونهای Ca 2+ و Mg2+ و کلراید برای ساخت گلهای حفاری مناسب.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3- تعیین میزان فلزات قلیایی خاکی محلول:

در یک ارلن مایر، CC 10 از نمونه آبی، 6-5 قطره بافر و 6-5 قطره شناساگرE.B.T می ریزیم و سپس توسط محلول ورسونایت (EDTA) PPM 400 تیتر می کنیم تا زمانی که رنگ قرمز محلول به رنگ آبی تبدیل شود.

40 حجم ورسونایت مصرفی= میزان مواد قلیایی خاکی (PPM)

2-3- ارزیابی میزان یون کلراید(Cl- ) :

دریک ارلن مایر، CC 10 نمونه آبی و چند قطره شناساگر پتاسیم کرومات اضافه می کنیم و در حالی که روی همزن مغناطیسی به هم زده می شود، با استفاده از نیترات نقرهPPM 20000، آنرا تیتر می کنیم.  عمل تیتر کردن تا زمانی که رنگ محلول قرمز آجری شود، ادامه می یابد.

(PPM) Cl -  مقدار=  حجم نیترات نقره مصرف شده  20000

                                                 10

3-3- ارزیابی دانسیته نمونه آبی:

نمونه آبی را در ترازوی گل ریخته و دانسیته آن را بر حسب PCF اندازه گیری می کنیم.

4-3- ارزیابی PH :

بوسیله دستگاه PH متر،PH آب مورد نظر را اندازه گیری می کنیم.

 

 

 

5-3- ارزیابی میزان مواد جامد محلول در آب:

CC 100از آب نمونه را در یک ظرف شیشه ای که قبلاً وزن شده، ریخته و روی دستگاه تبخیر قرار می دهیم تا آب درون ظرف شیشه ای کاملاً تبخیر شود، ظرف شیشه ای را درون OVEN قرار می دهیم تا کاملاً خشک شود.

مجدداً ظرف شیشه ای را وزن کرده و از وزن اولیه آنرا کم می کنیم.  عدد حاصل درصد مواد جامد محلول در آب را نشان می دهد.

6-3- ارزیابی میزان مواد جامد نامحلول در آب:

CC 50 آب نمونه را از کاغذ صافی که قبلاً وزن شده ، عبور می دهیم و سپس کاغذ صافی را در OVEN خشک کرده و مجدداً وزن می کنیم.  با کم کردن وزن اولیه کاغذ صافی از آن، عدد حاصل را در 2 ضرب کرده و درصد مواد جامد نامحلول در آب را محاسبه می کنیم.

 


 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی گلهای تحقیقاتی کاربردی

 

0

0

4

6

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت گلهای تحقیقاتی کاربردی از نظر خواص رئولوژی بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/11100

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

بررسی کیفیت گل حفاری قبل از انجام عملیات و ارزیابی کاربردی بودن مواد جدید در عملیات.

 

 1. 3.  شرح کار:

بر طبق نیاز واحد علیات گل شناسی، دستورالعمل جدید برای تهیه گل حفاری ارائه می شود که مطابق با این برنامه، گلهای تحقیقاتی مورد نظر تهیه و به مدت 4 ساعت در دستگاه ROLLING OVEN در دمای مورد نظر قرار داده می شوند.

بعد از این مدت گلها را از دستگاه خارج و چند دقیقه زیر مخلوط کن قرار می دهیم و سپس در دمای F140 رئولوژی گلها ) 600 ,300  (GEL, YP, PV, توسط دستگاه ویسکومتر تعیین می شود.  د رمرحله بعد، در صورتیکه گلهای تحقیقاتی از نوع گل روغنی باشند، باید مقاومت الکتریکی آنها در برابر جریان توسط دستگاه E.S اندازه گیری شود.

برای تعیین میزان فلوئیدلاس، گلهای پایه روغنی را در دستگاه HPHT فیلتر پرس تحت دمای F180و به مدت 5/ . ساعت با فشار PSI 500 و گلهای پایه آبی را در دستگاه API فیلترپرس به مدت 5/ . ساعت تحت فشار PSI 100 قرار مید هیم و پس از جمع آوری صاف آب آنها، میزان فلوئیدلاس تعیین می شود.  در بررسی گلهای تحقیقاتی باید به حالت ظاهری ، بو، میزان ته نشینی مواد و ........ نیز توجه شود.

 

 

عنوان سند:  دستورالعمل ارزیابی فایبر لاک

 

0

0

5

6

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

بررسی و کنترل کیفیت فایبر لاک بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/16600

 1. 2.  دامنه کاربرد:

فایبرلاک برای کنترل هرزروی در حفره های بزرگ و جاهایی که هرزروی شدید می باشد، به کار می رود.  بخش عمده این ماده از پشم درست شده است.

 1. 3.  شرح کار:

1-3-      بررسی کیفی فایبرلاک از لحاظ میزان اجزاء تشکیل دهنده آن

برای بررسی کیفی فایبر لاک، ابتدا میزان ترکیبات تشکیل دهنده آن را که مهمترین آنها الیاف لیفی و سلولزی می باشد، مورد بررسی قرار می دهند.  الیاف لیفی و سلولزی باید بیش از 50% اجزاء فایبرلاک را تشکیل دهد.  سایر اجزاء تشکیل دهنده آن مانند میکا، سبوس برنج و خاکه های سبک وزن هر کدام در حدود 20-10 درصد اجزاء فایبر لاک را شامل
می شوند. 

این بررسی با مشاهده چشمی نمونه مورد نظر، انجام می شود. 

2-3-      بررسی میزان معلق بودن فایبرلاک در پیل CMC.HV

4 گرم CMC.HV را در CC 350 آب نمک اشباع به مدت 10 دقیقه مخلوط کرده و سپس 20 گرم از نمونه فایبرلاک را به آن می افزاییم و خوب مخلوط می کنیم.

اگر نمونه فایبرلاک مناسب باشد، باید پس از مخلوط شدن در پیل، به صورت معلق باقی بماند و تشکیل دو فاز ندهد.  همچنین فایبرلاک نباید در اطراف تیغه های مخلوط کن جمع شود.  پس از طی این مرحله، مدتی این مجموعه را به حال سکون رها کرده و بعد از 1تا 2 ساعت فایبرلاک باید روی سطح پیل قرار گرفته باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی ریگ واش

0

0

6

6

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت ریگ واش از نظر قابلیت انحلال در گازوئیل، آب شیرین، آب دریا و روغن،تعیین درصد پاک کنندگی و ... بر اساس استاندارد OCMA SPEC. و ثبت نتایج در فرم

 FQTE: 452/16700 .

 1. دامنه کاربرد:

 این ماده جهت برطرف نمودن آلودگی های ناشی از روغن و گریس توام با گرد و خاک از روی وسایل و تجهیزات حفاری مورد استفاده قرار می گیرد.

 1. روش کار:

1-3. بررسی قابلیت انحلال:

بررسی ریگ واش از نظر قابلیت انحلال پذیری در گازوئیل، آب شیرین، آب دریا وآب سخت و نیز میزان پایداری امولسیونی در آب شیرین، به طور مقایسه ای با مایع ظرفشویی ریکا صورت می گیرد.

2-3.   تعیین درصد پاک کنندگی :

     ابتدا گلی با مخلوط کردن CC 3 روغن موتور استفاده شده، gr 1 لایمستون پودر و CC 10 آب سخت تهیه می کنیم.  یک صفحه فلزی را به گل ساخته شده آغشته کرده و میزان ماده ریگ واش مورد نیاز برای تمیز کردن آن را تعیین می کنیم.

     

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سند:  دستورالعمل ارزیابی زینک بروماید

 

0

0

7

6

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.    هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت زینک بروماید از نظر دانسیته، نقطه کریستاله شدن، PH ، محدوده خوردگی و  بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC.  و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE: 452/16500 .

 1. 2.    دامنه کاربرد:

 جهت تهیه سیالات تکمیلی بدون مواد جامد وزن افزا حفاری با وزن مخصوص بالاتر ازPCF 107 مورد استفاده قرار می گیرد.زینک بروماید یا به صورت مستقیم و یا همراه با کلسیم بروماید به کارمی رود. 

 1. 3.    روش کار:

1-3 .  ارزیابی دانسیته:

برای ارزیابی دانسیته به دو صورت می توان عمل کرد:

الف) استفاده از ترازوی گل: مایع زینک بروماید را در ترازوی گل ریخته و دانسیته آن را بر حسب پوند بر فوت مکعب می خوانیم.

ب )استفاده از هیدرومتر: مایع زینک بروماید را در استوانه مدرج ریخته و هیدرومتر را در آن قرار می دهیم. از روی قسمت مدرج هیدرومتر، عددی را که با سطح مایع مماس است به عنوان دانسیته قرائت می کنیم و بر حسب gr/cm3 گزارش می دهیم.

2-3 .  ارزیابی PH :

برای ارزیابی PH از دستگاه PH متر یا کاغذهای PH سنج استفاده می شود.

 

 

3-3 .  ارزیابی نقطه کریستاله شدن و محدوده خوردگی:

برای اندازه گیری نقطه کریستاله شدن و محدوده خوردگی، نمونه به آزمایشگاه مرکزی اداره شیمیایی ارسال می گردد.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل ارزیابی STABILE  HOLE

 

0

0

8

6

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

ارزیابی و کنترل کیفیت STABILE HOLE از نظر خواص رئولوژی و دانه بندی بر اساس استاندارد .NISOC DRILL. SPEC و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/16300

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

این ماده در گلهای پایه آبی جهت پایداری لایه های سست و شیلی (جلوگیری از تورم و ریزش در دهانه چاه) موجود در سازندهای آسماری و پائین تر به کار گرفته می شود.  در واقع این ماده به عنوان تثبیت کننده لایه های سست و شیل ها عمل کرده و در مجموع خطر ریزش دیواره چاه و گیر لوله ها را در طبقات شیلی و رسی کاهش می دهد.

 

 1. 3.  شرح کار:

1-3- ارزیابی دانه بندی توسط الک خشک:

به ترتیب از بالا به پایین چهار الک با مش های 4، 100 ، 200 و 325 را روی هم قرار داده و به مقدار 100 گرم STABILE HOLE روی الک 4 ریخته و این مجموعه را به مدت 15-10 دقیقه روی دستگاه الک لرزان قرار می دهیم. سپس میزان STABILE HOLE باقیمانده روی الک ها را وزن کرده و بر حسب درصد باقیمانده روی الک گزارش می کنیم.

2-3- ارزیابی کارآیی STABILE HOLE :

ابتدا سه نمونه گل را طبق جدول تهیه کرده و بعد گل شماره 1 و 3 در دستگاه ROLLING OVEN به مدت 4 ساعت تحت دمای F180قرار می دهیم و گل شماره 2 را در دمای
 F220 به مدت 4 ساعت ROLLE می کنیم.

 

 

 

 

 

 

3

2

1

ترکیب

140

-

350

آب شهر (F.W)

-

350

-

آب نمک اشباع (S.S.W)

5/3

-

-

DME (CC)

-

-

25

          (GR)         بنتونایت

-

8

-

(GR)    صمغ طبیعی

-

5/ .

5/ .

                (GR)آهک

210

-

-

            (CC)گازوئیل

2

4

4

STABILE HOLE (GR)

5/ .

-

-

CMC.HV     (GR)

350

350

350

(CC)       حجم نهایی

+56

75

+65

    (PCF)    وزن مخصوص

 

 

پس از خارج کردن گلها از دستگاه، در دمای F140 بوسیله ویسکومتر رئولوژی آنها قرائت گردیده و سپس میزان مقاومت الکتریکی آنها توسط دستگاه E.S اندازه گیری می گردد.

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل بازرسی و نمونه گیری از محموله های گل حفاری

 

0

0

9

6

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

بررسی کیفیت مواد مورد نیاز سر چاهها و تأیید یا عدم تأیید آنها توسط بخش شیمی، بر اساس استاندارد NISOC DRILL. SPEC. و ثبت نتایج در فرم شماره FQTE:452/11200

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

نمونه گیری از انبارها (انبار سپیدان و آهاران و سایر انبارها ی شیمیایی متفرقه) ، با ورود نمونه جدید مواد شیمیایی به انبارها صورت می گیرد که معمولاً یا به صورت سرزده و یا با هماهنگی قبلی از طریق دریافت نامه یا تماس تلفنی از طرف انبارها، توسط بخش شیمی اداره  حفاری انجام می شود.

 

 1. 3.  شرح کار:

پس از اینکه مسئول نمونه گیری به انبار مربوطه اعزام شد، کارهای زیر انجام می شود:

1-3- شمارش استاکهای موجود در انبار برای مشخص کردن مقدار مواد موجود و بررسی مطابقت محموله با بارنامه از نظر آمار، جنس، کیسه بندی و تاریخ.

2-3- بررسی منظم یا نامنظم بودن استاکها و ترتیب چیدن آنها در انبار:

هنگام چیدن کیسه ها در انبار حداقل ارتفاع استاک 20 کیسه و حداکثر 40 کیسه، طول استاک حدود 40 کیسه و عرض آن حدود 40-20 کیسه می باشد.

3-3  بررسی کیسه بندی مواد از نظر استحکام، جنس، تعداد لایه های تشکیل دهنده کیسه و دارا بودن پلاستیک آستری، آرم و مشخصات شرکت تولید کننده روی کیسه و .......

4-3- توزین کیسه ها برای مشخص کردن وزن آنها:

برای توزین کیسه های 25 و 50 کیلوگرمی، 10 تا 20 کیسه را اتفاقی انتخاب و وزن  می کنند و سپس وزن میانگین آنها را محاسبه می کنند.

در مورد کیسه های بیگ بگ 5/1 تنی، 2 کیسه توزین می شود.

5-3- نمونه گیری:

تعداد کیسه های مورد نیاز برای نمونه گیری، از همه قسمتهای استاک انتخاب می شود که تعداد آنها بسته به مقدار محموله، حداقل 5 کیسه و حداکثر 20 کیسه می باشد.

 

 

 

 

 

-    برای نمونه گیری از کیسه های کوچک 25 و 50 کیلوگرمی، بوسیله لوله نمونه برداری از سر و ته کیسه های انتخاب شده، نمونه برداشته می شود.

-    برای نمونه گیری از کیسه های بیگ بگ، در کیسه ها از قسمت بالا باز شده و سپس به وسیله لوله نمونه برداری، نمونه مورد نیاز برداشته می شود.

-    برای نمونه گیری از نمونه های مایع که درون بشکه های 55 گالنی قرا دارند، حداقل 2 و حداکثر 10 بشکه را انتخاب و پس از غلتاندن بشکه ها روی زمین و مخلوط کردن محتویات آنها، بوسیله کاپ مخصوص، نمونه گیری صورت می گیرد.

 

6-3- موجودی قبلی مواد در انبار بررسی شده و در پایان کروکی مواد موجود در انبار رسم
می شود.

 

 

 

 

عنوان سند:  دستور العمل  ارزیابی وزن مخصوص مواد پودری به روش لوشاتلیه

0

0

1

7

/

2

5

4

E

T

Q

W

 

 1. 1.  هدف:

تعیین وزن مخصوص مواد پودر به روش لوشاتلیه

 

 1. 2.  دامنه کاربرد:

جهت تعیین وزن مخصوص افزایه های پودری گل و سیمان حفاری

 

 1. 3.  شرح کار:

حدود GR 200 از ماده مورد  نظ را در OVEN خشک می کنیم.

در ظرف لوشاتلیه تا خط نشان صفر، نفت می ریزیم و به مدت یک ساعت در حمام آب با دمای ثابت F89 قرار می دهیم تا حداکثر انبساط نفت را پس از یک ساعت یادداشت کنیم
(حجم اولیه).

ماده خشک شده را در استوانه فلزی مخصوص ریخته (با ضربه زدن به استوانه، حباب هوا بین ذرات را خارج می کنیم) تا کاملاً پر شود.  سپس استوانه فلزی را وزن کرده و به عنوان وزن اولیه یادداشت می شود.

پس از یک ساعت که نفت حداکثر انبساط خود را در دمای F89 پیدا کرد، ظرف لوشاتلیه را از حمام خارج کرده و  از ماده خشک شده درون استوانه فلزی به آن اضافه می کنیم و تازمانی که ارتفاع نفت به 18 برسد این کار را ادامه می دهیم.

حین ریختن ماده مورد نظر در ظرف لوشاتلیه، به بدنه ظروف ضربات خفیف وارد می کنیم تا ذرات چسبیده شده به دیواره ظرف در نفت قرار گیرد.

ظرف لوشاتلیه را مجدداً در حمام آب قرار می دهیم.  سپس استوانه فلزی و محتویات آن را وزن کرده و به عنوان وزن ثانویه یادداشت می کنیم.  پس از یک ساعت حجم لوشاتلیه را خوانده و به عنوان حجم ثانویه یادداشت می کنیم.

 

                                                                                                              M=  وزن ثانویه – وزن اولیه

 

                      V=  حجم اولیه – حجم ثانویه

 

 

 

 

BARITE

 

 1. 1.  نوع و نام علمی ماده با فرمول:

سولفات باریم)  (BaSO4 که معروفترین نامهای تجارتی آن باریت (BARITE) می باشد، در عملیات حفاری به نامهای تیف (TIFF) و یا هیوی اسپار (HEAVY SPAR) نیز نامیده می شود.

 1. 2.  موارد و مقدار کاربرد:

در گلهای حفاری از آن به عنوان ماده وزن افزا جهت تأمین وزن مخصوص بیشتر از
PCF 75 در لایه های غیر تولیدی مانند گچساران استفاده می شود.

مقدار مصرف آن بستگی به وزن مخصوص گلهای حفای مورد نیاز دارد.

 1. 3.  مشخصات عمومی و اختصاصی در حفاری:

 

API SPEC. 13A,FEB.2004

خواص

واحد

مشخصات مورد نیاز

جرم مخصوص

گرم بر سانتی مترمکعب

حداقل 2/4

مقدار فلزات قلیایی خاکی محلول در آب
+Mg2+)
(Ca2+

قسمت در میلیون (میلی گرم در هر لیتر)

حداکثر 250

شستشو به وسیله الک (ASTM):

باقیمانده روی الک شماره 200   (200 MESH)

 (ذرات بزرگتر از 75 میکرون)   

ذرات کروی با قطر کمتر از 6 میکرون

باقیمانده روی الک شماره 325  (325 MESH )  

(OCMA  SPEC.)

 

درصد وزنی

 

در صد وزنی

درصد وزنی

 

حداکثر 3

 

حداکثر 30

5+10

OC MA-DFCP-3 1978

نتیجه عملکرد

گرانروی ظاهری قبل از افزایش گچ*

گرانروی ظاهری بعد از افزایش گچ*

 

سانتی پویز

سانتی پویز

 

حداکثر 125

حداکثر 125

مواد جامد محلول در آب

درصد وزنی

حداکثر 1/.

* گچ شامل GYPSUM بوده و فرمول شیمیائی آن  CaSO4.2H2Oمی باشد.

** توجه:  قابل ذکر است که طبق دستورالعمل NISOC DRILL. SPEC.، مقدار مجاز ترکیبات SiO2 ، Fe2O3، FeO و Pb به ترتیب، 2 درصد وزنی (حداکثر)، 1 درصد وزنی (حداکثر)، و  درصد وزنی مشخص شده است  که به دلیل وقت گیر بودن این ارزیابی و

 

 

 

 

نیاز عملیاتی چاهها به ارسال سریع مواد اولیه، این آزمایش روی همه نمونه ها انجام نشده و آنالیز به صورت غیر مستمر و در موارد خاص به طور انتخابی روی بعضی از نمونه ها انجام می شود.

ارزیابی این ماده به دلیل کاربرد در میادین مختلف عملیات حفاری مناطق نفتخیز جنوب و دستیابی به کیفیت و کارایی مطلوب،  طبق دستورالعمل شماره WQTE452/2000 و بر اساس استانداردهای:
API SPEC. 13A,SIXTEEN EDITION, FEB. 2004 و OCMA- DFCP-3, 1978  در آزمایشگاه گل حفاری صورت می گیرد.

 1. 4.  خواص کاربردی  و  شیمیایی:

ماده ای است غیر فعال که بر روی خواص شیمیایی گل حفاری اثری ندارد.

5. منابع شناخته شده و نامهای تجارتی:

کلیه سازندگان مجاز مورد تایید ( از نظر فنی ) موجود در فهرست تهیه شده در اداره مهندسی استانداردها. 

6. بسته بندی و شماره رمز کالا:

واحد صدور این ماده بر حسب تن و به دو صورت میباشد:

-        بصورت پاکتهای 25 کیلوگرمی کاغذی 5 لایه با یک لایه ضد رطوبت. 

  شماره رمز کالا:  8907557082

-         بصورت کیسه های بزرگ پروپیلنی ضخیم 5/1 تنی (BIGBAG) استاندارد.

شماره رمز کالا:

7. شرایط نگهداری و نکات ایمنی:

الف)  در محلی سرپوشیده و مسقف نگهداری شود.

ب)  باریت ماده ایست غیر سمی و در هنگام کار با آن باید از ماسک ضد گرد و غبار استفاده شود.


 

SALT WATER CLAY

 1. 1.   نوع و نام علمی ماده شیمیایی:

خاک رس نمکی یا آتاپولجایت( ATTAPULGITE (به نامهای تجاری
 SALT CLAY SALT WATER CLAY, یا SALT GEL معروف است.  فرمول شیمیایی آن سیلیکات منیزیم وآلومنیوم آبدار،HYDROUS MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE ، می باشد.

 1. 2.   موارد و مقدار کاربرد:

الف:    برای افزایش گرانروی (VISCOSIFIRE) در گلهای آب نمکی و همچنین بعنوان تعلیق کننده (SUSPENDING AGENT) در آب نمک اشباع بکار می رود.

ب: در سیمانکاری لوله های جداری سطحی در حفاری دریایی بعلت وجود آب دریا، استفاده می شود.

-                          مقدار مصرف بستگی به نوع نیاز در موارد فوق دارد.

 1. 3.   مشخصات عمومی و فیزیکی:

الف-  مشخصات عمومی:

رنگ:  بژ

بو:    ندارد

حالت:پودر

وزن مخصوص+ 6/2  گرم بر سانتی متر مکعب

ب-  مشخصات اختصاصی در حفاری:

 

خواص

واحد

مشخصات مورد نیاز

وضعیت سوسپانسیون:

 

 

قرائت600 (با استفاده از(FANN VISCOMETER

دور در دقیقه (RPM)

حداقل 30

شستشو به وسیله الک (ASTM)

باقیمانده روی الک شماره200:        (200 MESH)        (ذرات با قطر بزرگتر از 75 میکرون)

 

درصد وزنی

 

حداکثر 8

میزان رطوبت

درصد وزنی

حداکثر 16

این ماده طبق دستورالعمل استاندارد ذیل در آزمایشگاه گل حفاری ارزیابی می گردد:

API SPECIFICATION 13 A, SIXTEEN EDITION, FEB. 2004.

 

 

 

 

 

 1. 4.   خواص کاربردی و شیمیایی:

این ماده تحت شرایط بهم زدن زیاد ((HIGH SHEARING قادر است گرانروی زیادی در آبهای شور تولید نماید و بعنوان جلوگیری کننده از هرزروی (Loss) در سازند گچساران همراه با دایلایت نیز بکار برده می شود.

همچنین از خاک رس نمکی بعنوان HIGH VISCOSITY PILL در آبهای شور نیز استفاده می شود.

5. منابع شناخته شده و نامهای تجارتی:

کلیه سازندگان مجاز مورد تایید ( از نظر فنی ) موجود در فهرست تهیه شده در اداره مهندسی استانداردها.

6.  بسته بندی و شماره رمز کالا:

واحد صدور این ماده بر حسب تن و به دو صورت می باشد:

الف:  پاکت 25 کیلوگرمی کاغذی 5 لایه با یک لایه ضد رطوبت

ب:  کیسه های بزرگ 1 تنی (BIG BAG) استاندارد،  دارای تسمه ای بصورت ضربدری، دریچه فوقانی جهت پر نمودن و نمونه گیری، دریچه تحتانی مخصوص (همراه طناب برای باز نمودن دریچه) جهت تخلیه و یک لایه ضد رطوبت می باشد.

شماره رمز کالا در کیسه های 25 کیلوگرمی:  8914933102

شماره رمز کالا در کیسه های یک تنی:

7.  شرایط نگهداری و نکات ایمنی:

- ماده ای غیر سمی است و در هنگام کار با آن بهتر است که از ماسک ضد گرد و غبار
استفا ده شود.

- این ماده باید در محل سرپوشیده و مسقف و دور از رطوبت نگهداری شود.

 

 

 

FER-O- BAR

 

1. نوع و نام علمی ماده با فرمول:

هماتیت یا اکسید فریک دارای فرمول شیمیایی  Fe2O3 می باشد و نام تجارتی آن
فروبار است.

 

2. موارد و مقدار کاربرد:

به لحاظ داشتن وزن مخصوص بیش از حداقل 05/5 گرم بر سانتی متر مکعب از آن بعنوان ماده وزن افزا در گل های حفاری و با توجه به شرایط خاص عملیات حفاری
استفاده می شود.

 

3. مشخصات عمومی و اختصاصی د رحفاری:

 

 

خواص

واحد

مشخصات مورد نیاز

API SPEC. 13A,FEB.2004

جرم مخصوص

گرم بر سانتی متر مکعب

حداقل05/5*

مقدار فلزات قلیایی خاکی محلول در آب (Ca2++Mg2+)

میلی گرم در هر کیلوگرم (قسمت در میلیون)

حداکثر 100*

شستشو بوسیله الک ASTM)):

باقیمانده روی الک شماره 200 (ذرات بزرگتر از75 میکرون)

200 MESH ))

باقیمانده روی الک شماره 325 (ذرات بزرگتراز 45 میکرون)

(325 MESH)

ذرات کروی با قطر کمتر از 6 میکرون

 

درصد وزنی

 

درصد وزنی

 

درصد وزنی

 

حداکثر 5/1

حداکثر 15

حداکثر 15

NISOC DRILL. SPEC.

خاصیت جذب مغناطیسی

درصد وزنی

حداکثر 5

*  به لحاظ امکانات موجود در داخل کشور و وضعیت معادن ایران و هچنین شرایط عملیات حفاری مناطق نفتخیز، شاخص وزن مخصوص مورد نیاز در حد GR/CM3 7/4 و میزان فلزات قلیایی خاکی در حد PPM 250 تعیین گردیده و به مورد اجرا در می آیند.

-   ارزیابی این ماده طبق دستورالعمل شماره WQTE452/2200، بر اساس استاندارد:

API SPECIFICATION 13A, SIXTEEN EDITION,FEB 2004

و با توجه به نیازعملیات حفاری   NISOC DRILING SPECIFICATION

در آزمایشگاه گل حفاری صورت می گیرد.

 

 

 

 

 

4. خواص شیمیایی و کاربردی:

فروبار جزو مواد غیر فعال به حساب می آید و فقط با گازهایی نظیر گاز
سولفور هیدروژن H2S)) قابلیت ترکیب دارد.  به لحاظ داشتن ذرات کروی شکل، در مقایسه با باریت در گلهای سنگین گرانروی کمتری از خود نشان می دهد.

5. منابع شناخته شده و نامهای تجارتی:

کلیه سازندگان مجاز مورد تایید( از نظر فنی ) موجود در فهرست تهیه شده در اداره مهندسی استانداردها.

6. بسته بندی و شماره رمز کالا:

واحد صدور فروبار بر حسب تن و به دو صورت می باشد:

الف -  پاکت های 25 کیلوگرمی کاغذی 5 لایه با یک لایه ضد رطوبت.

ب‌-     کیسه های بزرگ 5/1 تنی BIG BAG استاندارد (پروپیلنی ضخیم)، دارای تسمه ای به صورت ضربدری، دریچه فوقانی جهت پر نمودن و نمونه گیری، دریچه تحتانی مخصوص (همراه طناب برای باز نمودن) جهت تخلیه و یک لایه ضد رطوبت می باشد.

شماره رمز کالا در کیسه های 25 کیلوگرمی:  8929051002

شماره رمز کالا در کیسه های 5/1 تنی:

7. شرایط نگهداری و نکات ایمنی:

- فروبار ماده ای است غیر سمی و در هنگام کار با آن باید از  ماسک ضد گرد و غبار استفاده شود.

-      در جاهای سرپوشیده و مسقف و دور از رطوبت نگهداری شود.

 

 

 

CALCIUM CARBONATE

1. نوع و نام علمی ماده با فرمول:

پودر سنگ آهک (LIMESTON POWDER) با نام عملی کربنات کلسیم دارای فرمول شیمیایی CaCO3 می باشد که در عملیات حفاری مورد استفاده قرار می گیرد.

2. موارد و مقدار کاربرد:

این ماده جهت افزایش وزن مخصوص گلهای پایه آبی و روغنی و سیالات تکمیلی حفاری، خصوصاً در حفاری لایه های تولیدی بدلیل محلول بودن در اسید کلریدریک، مورد استفاده
قرار می گیرد.  میزان مصرف آن بستگی به وزن مخصوص گل حفاری مورد نیاز دارد.

3. مشخصات عمومی و اختصاصی در حفاری:

الف): مشخصات عمومی:         -  بو:  ندارد

-  رنگ:  سفید               -  وزن مخصوص:   حداقل gr/cm3 7/2

-  حالت:  پودر نرم               -  وزن ملکولی:     gr/mol 100

-  درجه خلوص:  حداقل 98 درصد    

 

 

ب) مشخصات اختصاصی در حفاری:

 

Nisoc drill. Spec.

خواص

واحد

نتایج مورد نیاز

مواد نامحلول در اسید کلریدریک 15 درصد

درصد وزنی

حداکثر 2

وزن مخصوص

گرم بر سانتی متر مکعب

حداقل 7/2

شستشو بوسیله الک  (astm ):

عبور از الک شماره100:           (100 MESH)

عبور از الک شماره 200:          ((200 MESH

عبور از الک شماره325:          325 MESH) )

 

درصد وزنی

درصد وزنی

درصد وزنی

 

100

حداقل 90

5+ 80

ارزیابی این ماده طبق دستورالعمل شماره WQTE452/2100 و با توجه به نیاز عملیات حفاری، بر اساس NISOC DRILL. SPEC.   در آزمایشگاه گل حفاری صورت  می- گیرد.

4. خواص کاربردی و شیمیایی:

جهت افزایش وزن مخصوص گلهای حفاری حداکثر تا PCF 90 استفاده می شود.  این ماده در مقایسه با باریت در گلهای حفاری پایه روغنی دارای خاصیت پراکندگی بهتری است.  نوع خالص آن همان گل سفید است و انواع متبلور آن بصورت سنگ مرمر و اسپات دیسلند در طبیعت یافت می شود.

 

 

 

 

 

 

کربنات کلسیم در اثر حرارت به آهک زنده و گاز کربنیک تجزیه می گردد و  به دلیل محلول بودن در اسید کلریدریک،  بهترین ماده وزن افزا در حفاری سازندهای تولیدی به حساب
می آید.

5. منابع شناخته شده و نامهای تجارتی:

کلیه سازندگان مجاز مورد تایید ( از نظر فنی ) موجود در فهرست تهیه شده در اداره مهندسی استانداردها.

6. بسته بندی و شماره رمز کالا:

این ماده به صورت پاکتهای 25 کیلوگرمی کاغذی 5 لایه با یک لایه ضد رطوبت یا بصورت کیسه های بزرگ پروپیلنی ضخیم استاندارد یک تنی (BIG BAG) بسته بندی می شود.

شماره رمز پاکتهای 25 کیلوگرمی :  8912421052

شماره رمز کیسه های بزرگ BIG BAG:

7. شرایط نگهداری و نکات ایمنی:

-     در جاهای سرپوشیده و مسقف و دور از رطوبت نگهداری شود.

-      نیاز به نکات ایمنی خاصی ندارد و بهتر است که در هنگام کار با آن،  از ماسکهای ضد گرد و غبار استفاده شود.

 

 

 

 

BENTONITE (OCMA GRADE BENTONITE)

1. نوع و نام عملی ماده شیمیایی:

خاک رس از نوع سدیم مونت موریلونایت با نام تجارتی BENTONITE یا GEL نامیده شده و نوع WYOMING BENTONITE می باشد.

2. موارد و مقدار کاربرد:

بنتونایت ماده شیمیایی ارزان قیمت است که برای افزایش گرانروی (ویسکوزیته) و ایجاد حالت ژله ای در گلهای حفاری آب پایه (آب شیرین و آب دریا) بکار می رود.

بنتونایت علاوه بر مورد فوق الذکر جهت کاهش صاف آب (WATER LOSS) همراه با پلیمر به لحاظ ایجاد اندود غیر قابل نفوذ در دیواره چاه بکار می رود.

مقدار مصرف در گلهای حفاری 25-10 پوند در هر بشکه می باشد.

-               ماده شیمیایی فوق در دوغابهای سیمان بعنوان کاهش دهنده وزن مخصوص در لایه های کم فشار مورد استفاده  قرار می گیرد.

مقدار مصرف در دوغاب سیمان 16-4 در صد وزنی سیمان خشک می باشد.

3. مشخصات عمومی و اختصاصی در حفاری:

الف مشخصات عمومی:

رنگ:  سفید       حالت:  پودر

بو:  ندارد            وزن مخصوص:  5/2-4/2 گرم بر سانتی متر مکعب

ب:  اختصاصی در حفاری:

API SPECIFICATION 13A FEB. 2004

خواص

واحد

مشخصات مورد نیاز

وضعیت سوسپانسیون

 

 

قرائت    600( با استفاده از FANN VISCOMETER )

دوردر دقیقه (rpm)

حداقل 30

نسبت یلدپوینت (نقطه واروی) به ویسکوزیته پلاستیکی ( Y.P )

                                                                                      P.V

-

حداکثر 6

حجم صاف آب

سانتیمترمکعب

حداکثر 16

شستشو بوسیله الک (astm)

باقیمانده روی الک 200 (ذرات با قطر بزرگتر از 75 میکرون)

(200 MESH)

 

درصد وزنی

 

حداکثر 5/2

میزان رطوبت

درصد وزنی

حداکثر 13

OCMA-DFCP-4, 1973

بازدهی

مترمکعب برتن

حداقل 16

عصاره آب (API)

میلی لیتر

حداکثر 15

الک خشک (ASTM)

باقیمانده روی الک شماره 100                        (100 MESH)

 

درصد وزنی

 

حداکثر 2

 

 

 

 

-           ارزیابی این ماده بر طبق دستورالعمل استانداردهای :

 

API SPECIFICATION 13A, SIXTEEN EDITION, FEB. 2004-

OCMA – DFCP – 3,1978 -

و با در نظر گرفتن امکانات تولید داخلی و کیفیت معادن، در آزمایشگاه گل حفاری صورت
می گیرد.

4. خواص کاربردی و شیمیایی:

ذرات بنتونایت به علت داشتن خاصیت جذب آب به مقدار وسیعی متورم می گردد و گاهی اوقات به اندازه دو برابر حجم اصلی اش متورم می شود.

از بنتونایت در تهیه پیل های غلیظ در عملیات حفاری لایه های فوقانی بعنوان تمیز کننده چاه استفاده می شود و بعنوان یکی از عوامل جلوگیری کننده در هرزروی در ترک خوردگیهای طبقات نیز کاربرد دارد.

5. بسته بندی و شماره رمز کالا:

واحد صدور بر حسب تن و به دو صورت می باشد.

الف:  پاکت های 25 کیلوگرمی کاغذی 5 لایه با یک لایه ضد رطوبت

ب:    کیسه های بزرگ یک تنی BIG BAG استاندارد (دارای دسته کمربندی بصورت ضربدری، دریچه فوقانی جهت  پر نمودن و نمونه گیری، دریچه تحتانی مخصوص با طناب برای باز نمودن دریچه جهت تخلیه و بعلاوه یک لایه ضد رطوبت).

شماره رمز کالا در پاکت های 25 کیلوگرمی: 8914937082

شماره رمز کالا در کیسه های یک تنی:          

6. شرایط نگهداری و نکات ایمنی:

در جاهای سر پوشیده و مسقف و دور از رطوبت نگهداری شود.

نیاز به نکته ایمنی خاصی ندارد.  ولی در هنگام استفاده بهتر است که از ماسک ضد گردو غبار استفاده شود. در صورت ریخت و پاش در محیط کار باید به سرعت شسته و تمیز گردد زیرا به علت لغزندگی ایجاد خطر می نماید.

 

 

 

 

1. نوع و نام علمی ماده با فرمول:

محلول برمورکلسیم (CALCIUM BROMIDE) با فرمول شیمیایی CaBr2+ H20

2. موارد و مقدار کاربرد:

جهت تهیه سیالات حفاری بدون مواد جامد وزن افزا تا وزن مخصوص 106 پوند بر فوت مکعب (7/1 گرم بر سانتی متر مکعب) مورد استفاده قرار می گیرد.  مقدار مصرف به وزن مخصوص گل حفاری مورد نیاز بستگی دارد.

3. مشخصات عمومی و اختصاصی در حفاری:

الف-   مشخصات عمومی:

رنگ:  قهوه ای روشن                      نقطه جوش:  129 درجه سانتیگراد

حالت: مایع                         ویسکوزیته در C 25:  8/6 سانتی پویز

وزن مخصوص(محلول):7/1گرم برسانتی مترمکعب    PH محلول:7 <

درجه خلوص (جامد): 95 درصد

وزن ملکولی:  91/199 گرم بر مول

نقطه ذوب جامد:  760 درجه سانتیگراد

ب‌-     مشخصات اختصاصی در حفاری:

 

خواص

واحد

مشخصات مورد نیاز

وزن مخصوص

پوند در هر گالن

حداقل2/14

نقطه کریستال شدن

درجه فارنهایت (F˚)

(10+)-(20-)

PH

-

حداقل 7

میزان خوردگی

MPY

حداکثر5

در صورت مخلوط شدن 302 سی سی از محلول برمور کلسیم با 10 سی سی محلول کلرورکلسیم PCF 7/86 به اضافه 103 گرم کلرور کلسیم خشک، مخلوط حاصل باید مشخصات مندرج در این دو ستون را داشته باشد.

 

وزن مخصوص

پوند در هر گالن

15

نقطه کریستال شدن

درجه فارنهایت (F˚)

67

 


 

این ماده بر اساس دستورالعمل استاندارد NISOC DRILL. SPEC. در آزمایشگاه گل حفاری ارزیابی می گردد.

4. خواص کاربردی و شیمیایی:

این سیال به خاطر داشتن وزن مخصوص نیمه سنگین و بدون داشتن مواد جامد وزن افزا،  عمدتاً جهت ساخت سیالات بدون مواد جامد وزن افزا در چاههای تکمیلی و تعمیری به عنوان PACKER FLUID مورد استفاده قرار می گیرد.  می توان از کلرورکلسیم و کلرور روی  جهت تغییر وزن مخصوص سیال همراه آن استفاده کرد.  استفاده از این سیال دارای محدودیتهایی از نظر نقطه کریستال شدن است که در هنگام ساخت سیال باید در نظر گرفته شود.  در مجموع این سیال را  آب سنگین یا HEAVY WATER نیز می نامند.

5. بسته بندی و شماره رمز کالا:

بسته بندی در بشکه های فلزی 55 گالنی که لایه درونی آن دارای پوشش پلاستیکی باشد، صورت می گیرد.

شماره رمز کالا:  8912442042

6. شرایط نگهداری و نکات ایمنی:

انواع آبهای سنگین و ماده فوق روی پوست ایجاد سوزش نموده و در صورت تداوم میتواند سوختگیهای شیمیایی ایجاد نماید.  در مجموع شورابهای سنگین بصورت جدی سوزاننده بوده و در فلزات ایجاد خوردگی می نماید.

پوشیدن لباس محافظ، عینک ایمنی و دستکش ضد مواد شیمیایی در هنگام کار با این ماده الزامی است.  در صورت پاشیدن به چشم  و پوست با آب فراوان و صابون شستشو داده شود.  این ماده باید در انبارهای مسقف نگهداری شود.

 


 

1. نوع و نام علمی ماده با فرمول:

محلول برمور روی (ZINC BROMIDE) با فرمول شیمیایی+H2O   ZnBr2

2. موارد و مقدار کاربرد:

جهت تهیه سیالات حفاری بدون مواد جامد وزن افزا تا وزن مخصوص PCF 6/143 مورد استفاده قرار می گیرد.  مقدار مصرف به وزن مخصوص گل حفاری مورد نیاز بستگی دارد.

3. مشخصات عمومی و اختصاصی در حفاری:

الف- مشخصات عمومی:

رنگ:  بی رنگ تا زرد             حلالیت :کاملا" محلول در آب

حالت:  مایع                      PH :4 تا6

وزن مخصوص: GR/CM3304/2 (PCF 6/143)

وزن ملکولی:GR/MOL 19/225

ویسکوزیته (در F°70)  CPS :50                                             

نقطه جوش :C°135

نقطه کریستال شدن : °F20+

ب- مشخصات اختصاصی در حفاری:

خواص

واحد

مشخصات مورد نیاز

وزن مخصوص

پوند درهرگالن

حداقل 6/143

نقطه کریستال شدن

درجه فارنهایت (F°)

20+

PH

-

4<

میزان خوردگی

MPY

حداکثر 5

درصورت مخلوط شدن به حجم های مساوی  باCaBr2 PPG)2/14)

وزن مخصوص

پوند در هر گالن

حداقل 125

نقطه کریستال شدن

درجه فارنهایت (F°)

حداقل 8-

 

این ماده بر اساس دستورالعمل استاندارد .SPEC NISOC DRILL. در آزمایشگاه گل حفاری ارزیابی می گردد.

 

 

 

 

 

4. خواص کاربردی و شیمیایی:

این مایع بخاطر داشتن وزن مخصوص سنگین وفقدان مواد جامد، عمدتا" در ساخت مایعات بدون مواد جامد وزن افزا در چاههای تکمیلی و تعمیری بکار می رود .  در تهیه این ماده می توان از کلسیم بروماید و کلسیم کلراید جهت وزن های مختلف استفاده کرد.  استفاده از این مواد دارای محدودیتهایی از نظر تغییر نقطه کریستال شدن است که درهنگام ساخت باید در نظر
گرفته شود.

5. بسته بندی و شماره رمز کالا:

این ماده در بشکه های 120 لیتری کاملا" بسته با لایه پروپیلنی ذخیره می شوند.

شماره رمز کالا:

6. شرایط نگهداری و نکات ایمنی:

این ماده باعث ایجاد سوزش چشم و پوست شده، در صورت تداوم تماس ایجاد حساسیت
پوستی می کند.  پوشیدن لباس محافظ، عینک ایمنی و دستکش ضد مواد شیمیایی در هنگام کار با این ماده الزامی است.

این ماده باید در مکانهایی با تهویه مناسب نگهداری شود.  

 

 

 

 1. 1.  نوع و نام علمی ماده شیمیایی:

سدیم کربوکسی متیل سلولز، LV-VIS- CMC (سی ام سی با گرانروی کم) با فرمول بسته  C6+2X H10+X O5+2X  .

 1. 2.  موارد و مقدار کاربرد:

این ماده جهت کاهش صاف آب WATER LOSS  در انواع گلهای حفاری آب پایه بدون افزایش ویسکوزیته به کاربرده می شود، به علت داشتن حالت محافظت کلوئیدی باعث تعلیق ذرات جامد غیر فعال در گل حفاری می گردد.

میزان مصرف 4 الی 8 پوند در هر بشکه گل می باشد.

 

 1. 3.  مشخصات عمومی و اختصاصی در صنعت حفاری:

الف:  مشخصات عمومی:

رنگ:  سفید

بو:  ندارد

حالت:  پودر نرم عاری از کلوفه

درصد خلوص:  58-56 درصد

قابلیت انحلال:  پراکنده در آب و آب نمک

ب:  مشخصات اختصاصی در صنعت حفاری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواص

واحد

نتایج از رول شدن به مدت 4 ساعت در دمای F 250 و قرائت رئولوژی در° F 140

نمونه

شاخص

 

 

نمونه

شاخص

نمونه

شاخص

گرانروی ظاهری

CPS

 

15

 

20

 

25

 

85

600

RPM

 

-

 

-

 

-

 

-

300

RPM

 

-

 

-

 

-

 

-

P.V

LBS/100FT2

 

+2

 

+2

 

+2

 

+18

ژل

LBS/100FT2

 

1/2

 

2/1

 

2/1

 

+ 3/2

PH

-

 

5/9-7

 

5/9-7

 

5/9-7

 

5/9 -7

آب ازدست دادگی (API WL)

ML

 

15

 

10

 

5

 

5

ته نشینی

-

 

ندارد

 

ندارد

 

ندارد

 

ندارد

ارزیابی این ماده طبق دستورالعمل استاندارد  NISOC DRILL. SPEC در آزمایشگاه گل حفاری صورت می گیرد.

 1. 4.  خواص کاربردی و شیمیایی:

این ماده یک نوع پلیمر آنیونی است که درجه استنحلاف آن 95/. -85/. و رطوبت حداکثر 10 درصدمی باشد. محیط قلیایی با PH 12-8 حداکثراثر خودرا دارد. وجود یونهایی Ca2+ وmg 2+اثر ضعف روی تأثیر آن دارد و در شرایط عادی حرارت قابل تخمیر نمی باشد.

عمده کاربرد آن جهت کنترل صاف آب به خصوص در حرارتهائیکه است که نشاسته حفاری کارایی ندارد.

 1. 5.  بسته بندی و شماره رمز کالا:

بسته بندی در پاکت های 25 کیلویی چند لایه با یک لایه غیر قابل نفوذ آب از نوع پلی اتیلین روی پالت های چوبی (هر پالت حداکثر 40 کیسه) با پوشش پلاستیکی بسته شده با نوار غیر فلزی انجام می گیرد.

شماره رمز کالا:       8913446012

 1. 6.  شرایط نگهداری و نکات ایمنی:

این ماده نیاز به رعایت نکات ایمنی خاصی ندارد.  در صورت تماس با چشم با آب شستشو داده شود.  در انبار مسقف و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود و در صورت پراکندگی به علت جذب آب، ایجاد لغزندگی می نماید.  و باید سریعاً تمیز شود.