سیالات حفاری

معماری فرهنگ قوم لر حفاری وسیالات حفاری تمدن لرستان

 
تعیین خصلت قلیایی سیال، عصاره، مقدار آهک
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٥
 

تعیین  خصلت قلیایی سیال، عصاره، مقدار آهک

 

وسایل مورد نیاز

1-    محلول اسید استاندارد شده 0.02 نرمال (N/50): سولفوریک یا نیتریک اسید.

iنکته: برای تعیین خصلت قلیایی سیال میتوان از محلول اسید استاندارد شده 0.1 نرمال (N/10) نیز استفاده کرد.  اگر از اسید 0.1 نرمال (N/10) استفاده شود مقدار میلی لیتر اسید را در 5 ضرب کنید.

2-    محلول شناساگر فنول فتالین: 1 گرم بر 100 میلی لیتر الکول 50 درصد.

3-    محلول شناساگر متیل اورنج: 1 گرم بر 100 میلی لیتر آب

4-    بشر یا ظرف 100 تا 150 میلی لیتری برای تیتراسیون (ترجیحاً سفید)

5-    پیپت مدرج: یک عدد 1 میلی لیتری و یک عدد 10 میلی لیتری.

6-    سرنگ یا پیپت 1 میلی لیتری

7-    همزن

8-    پی اچ متر با الکترود شیشه ای (اختیاری)

دستورالعمل

خصلت قلیایی عصاره (Pf)

1-    مقدار یک یا چند میلی لیتر از عصاره را درون ظرف یا بشر تیتراسون بریزید. دو تا سه قطره محلول شناساگر فنول فتالین به آن بیفزایید. اگر شناساگر به رنگ صورتی درآمد، در حین همزدن، با استفاده از پیپت قطره قطره اسید 0.02 نرمال (N/50) اضافه کنید تا اینکه رنگ صورتی از بین برود. اگر نمونه ایشدیداً رنگی شده بطوری که تغییر رنگ شناساگر مشخص نباشد، زمانی به نقطه پایانی می رسید که پی اچ اندازه گیری شده با الکترود شیشه ای تا 8.3 پایین آید.

2-    مقدار میلی لیتر اسید 0.02 نرمال (N/50) مصرف شده بر مقدار میلی لیتر عصاره را به عنوان Pf گزارش دهید.

3-    به نمونه ای که برای تیتر کردن Pf به نقطه پایانی رسیده، 2 یا 3 محلول شناساگر متیل اورنج اضافه کنید. حین همزدن، با استفاده از پیپت قطره قطره اسید اضافه کنید تا اینکه رنگ شناساگر از زرد به صورتی تغییر کند. اگر نمونه ای شدیداً رنگی شده بطوری که تغییر رنگ آشکار نباشد، زمانی به نقطه پایانی می رسید که پی اچ اندازه گیری شده با الکترود شیشه ای تا 4.3 پایین آید.

4-    کل اسید 0.02 نرمال بکار رفته بر حسب میلی لیتر بر مقدار میلی لیتر عصاره تا رسیدن به نقطه پایانی متیل اورنج را به عنوان Mf گزارش دهید. (شامل اسید مصرف شده تا رسیدن به نفطه پایانی آزمایش Pf نیز میشود)

خصلت قلیایی سیال (Pm)

1-     مقدار یک میلی لیتر از سیال را درون ظرف یا بشر تیتراسون بریزید. نمونه را با 25 تا 50 میلی لیتر آب مقطر رقیق کنید. در حین هم زدن مقدار 4 یا 5 قطره محلول شناساگر فنول فتالین به آن اضافه کنید. با سرعت با اسید 0.02 نرمال یا 0.1 نرمال آن را تیتر کنید تا رنگ صورتی از بین رود. اگر رنگ نمونه مشخص نیست، زمانی به نقطه پایانی می رسید که پی اچ اندازه گیری شده با الکترود شیشه ای تا 8.3 پایین آید.

2-     مقدار میلی لیتر اسید 0.02 نرمال (N/50) مصرف شده بر مقدار میلی لیتر سیال را به عنوان Pm گزارش دهید، یا ...

 

مقدار آهک

1-    مقدار خصلت قلیایی فنول فتالینی سیال و عصاره را بدست آورید. (Pm و Pf)

2-    با استفاده از ریتورت کیت مقدار درصد آب سیال (Fw) را بدست آورید.

                                                          (1 – 5)

3-    مقدار آهک سیال را بر اساس فرمول های زیر گزارش دهید.

 

(lb/bbl) = 0.26 (Pm – Fw × Pf) آهک                                     (1 - 5a)

(kg/m3) = 0.742 (Pm – Fw × Pf) آهک                                              (1 - 5b)