سیالات حفاری

معماری فرهنگ قوم لر حفاری وسیالات حفاری تمدن لرستان

 
سیال حفاری پایه ابی وانواع اب های حفاری ومسخصات ان
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۸
 

1-4) گل های  پایه آبی :

 در حفاری با آب و نمک ( در  سازند آسماری ) چاه به راحتی  تمیز می شود  و کنترل ویسکوزیته  چندان ضرورتی ندارد  و در صورت  عدم  اطمینان  از تمیز شدن  چاه می توان  از پیل کربوکسی  متیل  سلولز  ویسکوزیته  بالا  است فاده نمود  این پیل با افزودن 1 تا 2 پوند  در بشکه  به آب  در مخزن  مجهز  به هم زن  تهیه می شود PH گل در سازند  آسماری باید  با آهک  با PH  در حدود 5/8 تا 5/9 کنترل شود . PH  بالاتر سبب  نرم شدن  شیل های  سازند می شود .

 برای کنرتل شیل های  سازند  از پتاسیم کلرایدKCL به میزان 10 تا 15 پوند  در بشکه  یا (پودری آسفالتی ) به میزان 5 تا 10 پوند  در بشکه استفاده می شود .

 در سازندهای  نفت زا چنانچه  برای افزایش  وزن گل ، مواد افزایش دهنده  وزن  مورد نیاز باشد ، از پودر آهک  می توان استفاده نمود که هنگام  تکمیل چاه  در اسید  کلریدریک حل شده و سبب  انسداد خلل و فرج  سازند  نمی شود .

2-4) اساس گل حفاری پایه آبی :

 گل حفاری از دو فاز مایع ( فاز پیوسته گل  پایه آبی ) و جامد (فاز ناپیوسته گل ) تشکیل می شود :

3-4)  فاز مایع ممکن است  یکی از انواع آب های زیر باشد :

1-3-4)                       آب شیرین :

 آب شیرین به آبی گفته می شود  که نمک  آن کمتر از 10000PPM  و یون های  کلسیم  و منگنز یا سختی  آن کمتر  از 120ppm باشد .

2-3-4)                  آب شور :

 آب شور  به سه دسته تقسیم می شود :

الف) آب در یا : نمک آب دریا35000ppm و سختی آن 1500-2000ppm می باشد .

ب) آب شور سطحی : نمک این آب 10000-20000ppm می باشد

ج) آب اشباع از نمک :  که با افزودن نمک به آب تهیه می شود .

 میزان حلالیت  نمک در آب  به درجه  حرارت بستگی دارد :

 100 میلی  لیتر  آب در دمای 0 درجه سانتی گراد  با مقدار 7/35 گرم نمک اشباع می شود  وNaCI  آن به 263000PPM  می رسد . 100میلی لیتر آب در دمای 200C با مقدار 36 گرم نمک اشباع می شود  و NaCI  آن به 265000ppm می رسد  . 100 میلی لیتر  آب در دمای 1000C با مقدار 8/39 گرم  نمک ا شباع می شود  و NaCI آن به 285000PPM می رسد .

 مقدار نمکی  که در دمای  بالا در آب حل  شده باشد ، پس  از سرد شدن  آب مقداری  از آن  به صورت کریستال  از محلول جدا می شود . همچنین موقعی  که گل حفاری  ساخته می شود ، چون معمولا آب دارای دمای  پایین مورد استفاده قرار می گیرد  و پس از شروع حفاری  و انجام چند  گردش گل دمای  آن به تدریج افزایش می یابد ، می توان به تدریج نمک  خشک به سیستم اضافه نمود تا آب گل بیشتری  از نمک اشباع شود .

3-3-4) آب سخت :

 یون های کلیسیم  و منیزیم  در این آب ها زیاد است . در صو رت  استفاده از این آب  باید ابتدا یون های کلیسیم و منیزیم آن را با استفاده از کربنات سدیم  رسوب داد .

 4-3-4) آب نرم : 

آبی است که یون های کلیسیم  و منزیم  آن را با جوشاندن یا به روش شیمیایی رسوب داده باشند . بهترین آب برای استفاده در گل حفاری آبی است که املاح نمک ، کلیسیم  و منیزیم کمتری داشته باشد . زیرا در این  آب موادی  که برای ایجاد ویسکوزیته  یا کنترل آب از دست دادگی  مورد استفاده قرار می گیرند بازده بیشتری  خواهند داشت .

4-4) فاز جامد :

1-4-4) جامدات فعال : 

جامداتی هستند  که بر خواص  گل حفاری  تاثیر می گذارند . مانند رس ها (آلومینو سیلیکات های متبلور ) و بنتونا یت  که بر ویسکوزیته ، خاصیت ژلاتینی ، نقطه  تسلیم ، هرزروی آب  و تیکسوتروپی  گل اثر  دارند(تیکسوتروپی  حالت ماسیدگی  و ژله ای شدن گل  است ). همچنین تشکیل  کیک و اندود دیواره  چاه توسط آنها صورت می گیرد  با مواد جامد  معلق  نظیر رس می توان حداکثر  به گلی با وزن 86pcf  دست یافت  که در این وزن  نسبتا پائین ، ویسکوزیته گل بسیار بالاست .

2-4-4)جامدات غیر فعال

 این جامدات که از نظر شیمیایی بی اثر هستند یا توسط گل شناس  به گل اضافه می شوند ( برای افزایش وزن گل ) یا کنده هایی هستند که در حین حفاری به گل واردمیشوند.

:  4-1نمایی از گل حفاری پایه آبی

(4-4-3مواد وزن افزا

یکی از وظایف  گل حفاری  کنترل فشارهای  زیر زمینی است . ستون گل  در هر  نقطه از چاه ، با وزن خود فشاری بر سازند وارد می کند که مقدار نسبت مستقیم با عمق آن نقطه  و وزن مخصوص گل دارد . این فشار  را فشار هیدرواستاتیکی می گویند . یک ستون آب  شیرین  به بلندی  یک  فوت  و سطح مقطع یک اینچ مربع ، وزنی  معادل 0.4335 پوند دارد . چون یک فوت مکعب اب 62/4 پوند وزن دارد و قاعده  فوت مربع است (اینچ مربع 144 = فوت مربع) بنابراین فشار هیدرواستاتیکی  حاصل از آن برابر است با :

 مواد وزن افزا  ممکن است  در آب محلول  یا نا محلول  باشند . این مواد معمولا شامل باریت ، هماتیت ، سولفور  سرب ، کربنات کلسیم (سنگ آهک) و نمک های محلول در آب باشند .

 ( 4-4-4مواد محلول

مواد جامد محلول  معمولا نمک های  شیمیایی مانند کلرید  سدیم NaCI کلرید کلسیم (CaCI)، کلرید پتا سیم (KCL) و برومید کلسیم(2BrCI) هستند.

سیالات  حفاری ای  که با کمک مواد  وزن افزای  محلول در آب  تهیه می شوند ، چون فاقد  جامد هستند  می توانند  به عنوان یال  تعمیر  و تکمیل  مورد استفاده قرار گیرند.

حداکثر وزنی  که از مواد  وزن افزای  محلول در آب می توان بدست آورد  عبارتند از :

 الف) پودر نمک (NaCI)تا 75pcf

ب) پودر کلرید کلسیم(CaCI2)86-90pcf

ج) برومید کلسیم(محلول) تا 106pcf

 هنگام ترکیب شدن  کلرید کلسیم در آب ، حرارت زیادی  تولید می شود  و کلرید کلسیم تا وزن90pcf  در آب حل می شود و به درجه  اشباع می رسد  ولی چنانچه  در حین ح فاری  درجه حرارت  گل کاهش یابد ، مقداری  کلرید کلسیم  به صو رت  کریستال  در می آید ، بنابراین بهتر است از مصرف  کلرید کلسیم  تا این درجه خودداری شود .

 توصیه می شود خصوصا در فصل زمستان  که هوا خیلی سرد است و سیستم سطحی گل حفاری به سرعت سرد می شود از کلرید کلسیم  تا وزن حداکثر 86pcf استفاده شود . مصرف بیشتر به طور حتم باعث کریستال شدن محلول در مخازن  گل می شود .

مواد وزن افزای  نامحلول در آب عبارتند از :

 ( 1پودر سنگ آهک (Ca CI2) با وزن مخصوص 7/2:

 چون کربنات کلسیم  در ا سید  کلریدریک  حل می شود  بیشتر  در طبقات  نفت زا  به کار می رود . حداکثر وزن  گلی که با کمک  این ماده می توان  بد ست آورد  در گل پایه آبی 90pcf  و در گل پایه روغنی 86pcf  دست یافت .

2) پودر باریت (Br CI2) با وزن مخصوص 2/4:

چون این ماده در ا سید کلردریک  حل نمی شود ، در طبقات نفت زا حتی  الامکان از آن استفاده نمی شود . با استفاده از باریت  می توان حداکثر  به وزن 135-140pcf د ست یافت .

 کیفیت پودر  باریت  تحت کنترل  دقیق و مستمر  قرار می گیرد  تا فاقد  رس  یا بنتونایت  باشد زیرا ،  وجود رس  و بنتونایت  در آن باعث  افزایش yp  و خاصیت ژلاتینی  گل و تغییر  سایر  خواص گل می شود ، خصوصا  در گل های سنگین  وزن ، از وزن باریت  نامرغوب  نمی توان استفاده کرد .

3) فروبار  با وزن مخصوص ±۵:

در گل های سنگین  وزن (135-140pcf) همراه پودر  باریت ( معمولا نسبت  3  باریت  و 1 فروبار ) مورد استفاده قرار می گیرد ، یعنی  با باریت ، وزن گل  را به  135-140pcfافزایش داده  و سپس از فروبار  استفاده می کنند  تا به وزن بالاتر  از 140pcf برسند (تا 165Pcf) برای وزن های بالاتر ، از سولفور  سرب (pbS) که گالنا  نیز نامیده می شود استفاده می کنند .

در سیستمی  که از این  مخلو ط  استفاده می شود ، گل دارای درصد جامدات کمتری خواهد بود و خوا ص  بهتری از گل مشاهده می شود .

 نشاسته

نشاسته پلیمری طبیعی است که ایزومر سلولز می باشد و از دو بخش  آمیلوز و آمیلوپکتین تشکیل شده است . آمیلوز خش خظی پلیمر و آمیلوپکتین بخش زنجیره ای آن می باشد .

آمیلوز وقتی پخته می شود به صورت ژله در می آید و وقتی سرد می شود لخته می گردد آمیلوپکتین  به خاطر شاخه های متعددی که دارد بعد از پخته شدن به همان صورت  باقی می ماند و نمی بندد بافت های  فسفری  روی پلیمر نشاسته وجود دارد که سبب می شود خاصیت  آنیونی جذب آب  بالاتر رود .  نشاسته به دو صورت  استفاده می شود . در این دو نوع نشاسته  درصد آمیلوز  و امیلوپکتین یکسان است  و فقط به خاطر  وجود باندهای فسفری  تفاوت دارند .

1)                نشاسته  غلات (ذرت و گندم) :

این نوع نشاسته در اعماق  کم به کار می رود چون پس از پخته شدن  وقتی سرد می گردد  سریع می بندد و برای اعماق  پایین چاه مناسب  نیست .

2)                نشاسته غده ای (سیب زمینی ):

این نشاسته در اعماق  زیاد به کار می رود  چون باریت ومواد  وزن افزا  به گل اضافه  می شوند باید نشاسته  روان باشد و نبندد لذا از نشاسته سیب زمینی که روی سطح آن  فسفات  وجود دارد استفاده می شود .

در سال های اخیر  شیمی دان ها موفق شده اند  با روش های شیمیایی ، فسفات ها را روی سطح  ذرت  بنشانند  و خاصیت آنیونیک  به آن دهند  تا بتوان  آن را در اعماق  کم  به کار رود .

 نکته :  ماده شیمیایی نشاسته حفاری  تحمل حرارتی  تا 300 درجه  فارنهایت  را دارد و در دمای  بیش از آن تبخیر می گردد  و خاصیت آن از دست می رود  در درجه حرارت های بیش از 200 درجه فارنهایت  به جای نشاسته از ماده شیمیایی  دیگری بنام کربوکسی  متیل سلولز  ویسکوزیته پایین استفاده می گردد .

 در جدول زیرجهت آشنائی بیشتر با بعضی از افزایه های گل حفاری ، چند نوع از  این افزایه ها آمده است .

 

چگالی

ماده

وزن مخصوص(SG)

PPg

Lbm/bbl

آتاپولجایت

89/2

1/24

1011

آب

1

33/8

350

دیزل

86/0

2/7

300

بنتونایت

6/2

7/21

910

ماسه

63/2

9/21

920

متوسط جامدات حفاری

6/2

7/21

910

باریت

2/4

35

1470

کلرید کلسیم

96/1

3/16

686

کلرید سدیم

16/2

18

756

 

5-4)  انواع گل های پایه آبی :

1-5-4)                 آب شیرین :

آب در لایه های ابتدایی چاه  که فشار طبقات زیر زمینی  پایین است  مورد استفاده  قرار می گیرد  چون جرم مخصوص آن بالاست . در لایه های  کم مقاوم  شیلی  یارسی که یا جذب  آب متورم  می شوند  از سیالات  دیگر استفاده  می شود .

2-5-4)                 گل های فسفاته :

 فسفات ها  که اصولا   به گال های با Ph  پایین افزوده می شوند ، می توانند ویسکوزیته  گل را کاهش  دهند . اغلب  تا اعماق  کمتر از 2000 متر  و دمای 175 درجه  فارنهایت  به گل های طبیعی افزو ده می شوند .

3-5-4)                 گل های طبیعی :

 این گل ها از مخلوط  اب و ذرات  رس  حفاری شده  در محل ،  حاصل می گردند . وقتی طبقات مورد حفاری  دارای لایه های  رس مطلوبی  جهت گل سازی  باشند ، این  گل ها مورد استفاده قرار می گیرند .

4-5-4)                 گل های بهسازی شده با موادشیمیایی :

 با افزایش  عمق چاه ، درجه حرارت بالا می رود  و فسفات ها  از ذرات جدا می شوند  و غلظت  گل بیشتر می شود . بنابراین ، لیگنوسولفونات ها یا سود سوز  که در برابر حرارت  پایداری بیشتری از فسفات ها دارند به گل افزوده می شوند .

5-5-4)گل های سیلیکاتی :

گل سیلیکاتی  یک نوع گل پایه آبی است که در آن از نمک های  سیلیکاتی  به عنوان عامل بازدارنده  در شیل های  فعال ، شیل های ورقه ای ، سازندهای گچی  و رسی استفاده می شود . مطالعات نشان  داده است که گل پایه سیلیکاتی  از لحاظ کاربردی  قابل مقایسه  با گل روغنی  می باشد .

·     مزایای استفاده از گل سیلیکاتی :

الف ) اقتصادی بودن و در دسترس  بودن آن ،  سازگاری با پلیمر  و روان سازها

ب) آلودگی زیست محیطی کمتر ، جامدات کمتر  نسبت  به گل های روغنی

ج)  بازدارنده شیل ( در ا ثر تشکیل  غشایی از سیلیکات  سدیم  یا پتاسیم  روی شیل  و کاهش جریان صافی  گل )

د) پایداری خصوصیات  جریانی در دما  و فشار بالا و پیوند  بهتر  سیمان با چاه

ه) بهینه سازی  در کیفیت پوشش دیواره  چاه ( با ترکیب  آنیون های  سیلیکات  و ژل سیلیسی کلوئیدی )

و)  روان کاوی  لوله حفاری ، جلوگیری  از خوردگی  رشته  حفاری  و گلی شدن  سر مته

ز) کاهش هرزروی  آب در گل حفاری  به علت  خواص درزگیری  خوب شکستگی های  ریز

ح) کاهش احتمال  چسبندگی لوله ح فاری  و جلوگیری از گیر  تفاضلی

ط) کاهش میزان گشتاور  و سرعت حفاری    بهتر (ROP)

6-4) مکانیزم عملکرد  سیال سیلیکاتی  در چاه :

1)کاهش جریان صافی گل

2) افزایش ویسکوزیته صافی گل

3) کاهش نفوذپذیری شیل و بازداشتن  کنده های حفاری

 4) تنظیم اختلا ف  فشار گل و آب سازند

5) تلفیق عوامل بالا

6) مکانیزم عملکرد اسمز (تشکیل  یک لایه سیلیسی روی شیل و عمل کردن به عنوان یک غشای  اسمزی )

7)الکترولیت

7-4) خصوصیات گل های حفاری سیلیکاتی :

1-7-4) شیمی سیلیکات:

سیلیکات های محلول با ذوب سیلیس به همراه کربنات سدیم یا پتاسیم در دمای 110-1200C  تهیه می شوند . شیشه حاصل  همراه بخار آب دارای  فشار بالا برای تشکیل  یک سیال  شفاف  و کمی چسبناک حل می شود . مهم ترین  خا صیت سیلیکات های  محلول ،نسبت وزن سیلیس  بهK2O یا Na2O  است که در محدوده  مختلفی  از این نسبت ها تولید می شوند .

1) غلظت : امروزه از غلظت های سیلیکات کمتر استفاده شده  و NaCI وKCL در کنترل شیل شرکت می کنند

2) تغییرات PH: یک خصوصیت لازم  برای کنترل مقدار  و نوع پلی سیلیکات هایی  که تشکیل می شوند ،PH بالا است  که با افزودن NaOHو KOHبه گل و محلول  سیلیکات  منا سب کنترل می شود

3) تغییر خواص شیمیایی : سیلیکات های سدیم  یا پتاسیم  متحمل چهار نوع واکنش  شیمیایی متمایز  می شوند که عبارتند از :

الف) هیدراسیون : هیدراته  شدن  درون آب  در PH  بالاتر  بهتر صورت می گیرد .

ب) ژلاتینی شدن / پلیمریزاسیون : در PH پایین  تشکیل  مونومری  می دهد  که ایجاد مشکل می کند .

ج) رسوب : واکنش  با کاتیون فلزی منیزیم  و کلسیم

د) تغییر بار سطحی

6-5-4) گل های گلایکولی:

الف)  از هید راته شدن شیل جلوگیری می کند  و سبب پایداری دیواره  در برابر شیل می گردد.

ب) با محیط زیست  سازگار است

ج) کنده ها را بصورت تجمع  یافته در می آورد .

د) با افزودن  درصدهای  متفاوتی  از کلرید پتاسیم  یا نمک کربنات  در قسمت های مختلف مسیر گردش  گل ، می توان حلالیت  آن را تغییر داد .

گلایکول  در دمای خاصی که از آن به نقطه ابری شدن  اطلاق می شود  در آب  حل می گردد و در بالای  این نقطه ، حلالیت ناپذیر است .  از همین خاصیت نقطه ابری شدن استفاده  می شود  تا بهترین بازده حاصل گردد . گلایکول  زیر مته باید  حلالیت نا پذیر باشد ولی در خطوط  جریان  و اتصالات  باید حلالیت پذیر  باشد  تا در اتصالات  گیر نکند .

7-5-4) گل PHPA-KCL :

گل پلی آکریلامید  نوعی گل پایه آبی است  که در آن مولکولهای  آمید و آکریلات بصورت جزئی یونی هستند .

·     مزایای استفاده  از این گل :

1)    کنده هنا یا شیل  توسط  لایه روغنی  پوشش داده  می شوند  و تورم نمی کنند .

2)     مته  را روان  و چرب می کند  به طوری کنده ها  به آن نچسبند .

3)     از تغییرات نامطلوی  روی کنده ها ، سازند  و خواص  سیال  جلوگیری می کند .

4)     در این گل ، چون پتاسیم جایگزین  سدیم می گردد ، کنده ها  به شکل توده ای  به هم می چسبند .

8-5-4) گل های بهسازی شده با کلسیم :

 در طبقات حاوی نمک ،ژیپس و انیدریت  که حاوی یون  کلسیم هستند ، این یون موجب  به هم پیوستن  و جمع شدن  ذرات منفرد  رس به یکدیگر  می گردد  و در  نتیجه باعث  به هدر رفتن آب  گل حفاری ، افزایش  بیش از نیا ز گرانروی  و ضخیم شدن  بیش از حد  گل می شود .  اگر مقدار کلسیم  موجود در گل کم باشد  آن را با استفاده  از کربنات سدیم  یا جوش شیرین  از سیستم خارج می سازند . در غیر اینصورت (اگر مقدار یون  کلسیم موجود  زیاد باشد) از نظر اقتصادی  مقرون  به صر فه است  که کلسیم در گل  باقی بماند  و به سیستم گل حفاری  کلسیم اضافه شود .  این گونه گل دارای  گرانروی مورد نیاز  و خا صیت ژله ای  کافی است .

1-8-5-4) گل های آهکی :

 در این نوع گل ، آهک به عنوان  منبع تامین  کلسیم است . افزودن آهک  به گل  به دلا یل زیر است :

الف) مواد گل حفاری  در محیط های  شیمیایی قلیایی کارایی بهتری دارند .

ب) پایداری امولسیون  را در برابر حرارت افزایش می دهند .

ج) کنترل آلکانیتی گل با آهک ، هم یک معرف  است و هم میزانی  برای جلوگیری  از آلودگی  در تهیه این گل ، معمولا سود سوز ، نشاسته  یا CMC به کار می رود .

2-8-5-4) گل های کلرید سدیم :

 این گل ها که دارای ویسکوزیته و استحکام بندش  پایینی هستند جهت حفاری  لایه های شیلی  و رسی  و حفر  لایه های  ضخیمی  از نمک و انیدریت  به کار می روند

3-8-5-4) گل های گچی :

 این گل ها که قادرند  درجه حرارت بالایی  را تحمل  کنند جهت حفاری  لایه های  شیلی  و حفر  لایه های ضخیم  انیدریتی  به کار می روند .

9-5-4) گل های آب شور :

 آب نمک  نسبت  به آب خالص  مزیت دارد . این امر  به دلیل وجود نمک  در آب و داشتن وزن  مخصوص  بالاتر  و ایجاد  فشار هیدرواستاتیکی  بیشتر  نسبت به آب است . هنگام  حفاری  در طبقات  نمکی ، از گلی  استفاده می شود که از محلول نمک  اشباع شده باشد . در غیر این صورت  مقداری از نمک لایه در آب حل  می شود و حفره نسبتا  بزرگی  در مجاورت چاه پایدار  می شود . برای ساختن  این نوع گل ها  از رس  آتاپولجایت  استفاده می شود .

افزایش نمک باعث  کاهش PH گل ، افزایش یون کلسیم  و وزن گل می شود .

در جدول های زیر  برخی از آلوده کننده های  گل پایه آبی ، علائم  و راه های  مقابله  با آنها ذکر گردیده است .

6-4) برخی از آلوده کننده های گل پایه آبی :

8-4) سیمان 

علائم:

1)افزایش میزان کلسیم گل

2)افزایش خصوصیات رئولوژیکی  و صافی گل

3)افزایش PH گل

1-8-4) راه های مقابله با این آلوده کننده ها:

1)افزودن سودا اش یا کربنات سدیم

2)بهینه کردن وسایل کنترل جامدات

3) درمان با تینرها

9-4) کربنات ها/ دی اکسید کربن

علائم:

1)    حضور بی کربنات ها  یا کربنات ها

2)    افزایش خصوصیات رئولوژیکی  وصافی گل

3)    افزایش در Pfو Mf

4)    خاصیت چسبندگی بالا

1-9-4) راه های مقابله  با این آلوده کننده ها:

1)                       بستن چاه

2)                 کشتن چاه

10-4) ژیپس /انیدریت

علائم:

1)افزایش میزان کلسیم گل

2) افزایش خصوصیات رئولوژیکی و صافی گل

3)تشکیل کیک ضخیم/ اسفنجی  روی دیواره

1-10-4) راه های مقابله  با این آلوده کننده ها:

1) افزودن سوداش  یا کربنات  سدیم

11-4) جریان آب نمک  

  علائم:

1)     افزایش غلظت کلرید

2)     افزایش حجم کل

3)     کاهش سریع خاصیت  بازی گل

4)     تغییر در چگالی گل

5)     کیک گل ضخیم/ اسفنجی

6)     افزایش خصوصیات  رئولوژیکی

7)     افزایش  صافاب

8) جریان چاه پس از خاموشی  پمپ ها

1-11-4) راه های مقابله  با این آلوده کننده ها:

1) افزایش چگالی  گل برای کنترل جریان آب

12-4) جامدات  با گراویته  پایین

علائم:

1)                       افزایش خصوصیات رئولوژیکی  و صافی گل

2)                       افزایش بنتونایت گل

3)                       افزایش جامدات  با گراویته پایین

1-12-4) راه های مقابله  با این آلوده کننده ها:

1) بهینه کردن  دستگاه کنترل جامدات

2) رقیق کردن گل

13-4) سازندهای نمکی

علائم:

1)                       افزایش سریع غلظت کلرید

2)                       افزایش وزن گل

3)                       کاهش سریع خاصیت  بازی گل

4)                       افزایش صافاب

5)                        کیک گل ضخیم / اسفنجی

6) افزایش خصوصیات رئولوژیکی

1-13-4) راه های مقابله  با این آلوده کننده ها:

1)                       تبدیل سیستم گل به آب نمک اشباع

2) جابجایی گل با یک گل پایه روغنی

در ادامه برخی از مشکلاتی  که هنگام کار  با گل پایه آبی  به وجود می آید ، علائم وراه های مقابله با آن ها ارائه می گردد .

·                       برخی از مشکلات  حفاری و علائم آنها با گل  پایه آبی:

Gas Influx( 4-14  :

1) افزایش حجم گل

2)                       مشاهده گل گاز زده

3)                        عدم جریان  چاه پس از  خاموش شدن پمپ

4)                        کاهش وزن گل  در خط جریان

1-14-4) راههای مقابله با آن :

1)                       افزایش وزن گل

2)                        به کارگیری گاز زدا

15-4) جریان از سازند به چاه:

1) افزایش حجم گل

2) جریان داشتن چاه  پس از خاموش شدن پمپ

3) افزایش دبی  برگشتی  گل

4) کاهش فشار پمپ و افزایش تعداد ضربه پمپ

1-15-4) راههای مقابله با آن :

1)  بالا آمدن  از ته چاه

2) خاموش کردن پمپ ها

3) بررسی جریان و ثبت فشارها

4) بستن چاه

5) کشتن چاه

16-4) کف کردن :

1)  کاهش وزن گل

2)  مشاهده کف در  گل برگشتی

3) کاهش فشار پمپ

4) چکش زدن پمپ

1-16-4) راههای مقا بله با آن :

1) افزودن یک ماده کف زدا به گل

2) افزودن یک ژل پایه آبی به نمک یا گل دارای  جامدات کم

3) افشاندن  آب روی سطح گل

17-4)گیر اختلاف  فشاری :

1)گردش جزئی  یا کامل دیگر

2) برخورد رشته حفاری به ناحیه متخلخل

3) عدم ایجاد حفره جاکلیدی

4) هرزروی  بالای گل  همراه  با درصد بالایی از جامدات گل

5) عدم چرخش لوله ها یا بالا و پایین کردن آنها

1-17-4) راههای مقابله  با آنها :

1)                       کاهش وزن گل  تا آنجا که ممکن است

2)     نگه داشتن  مایع روغنی  در چاه جهت  ایجاد پوشش اطراف  رشته حفاری در محل گیر

3)                        به حداقل رساندن رشد کیک گل

18-4)شیل های ریزشی :

1)                مشاهده مقدار زیادی  روی الک  لرزان

2)                 افزایش فشار پمپ

3)                 تنگی چاه در اتصالات

4)                 تنگی چاه هنگام  لوله بالا

5)                 بریده شدن گل بر اثر  گاز

1-18-4) راههای مقابله با آن :

1)                       افزایش وزن گل ، اگر ممکن است

2)                        به حداقل رساندن  هرزروی

3)                        افزایش ویسکوزیته گل ، اگر ممکن باشد

اگر حفاری از میان شیل های بنتونایتی  صورت می پذیرد ، افزایش  ویسکوزیته گل لازم نیست .

4)                       استفاده از مواد بازدارنده  شیل

5)     کاهش امواج فشاری بر سازند  و این سو و آن سو شدن لوله ها

19- 4) گلی شدن مته :

1) مکش در هنگام  لوله بالا  یا اتصال  لوله ها

2) مته و رشته حفاری  گلی شده

3) کاهش در میزان پیشرفت  حفاری

1-19-4) راههای مقابله با آن :

1) حفظ ویسکوزیته  و خاصیت  چسبندگی GS  مناسب جهت تمیز کردن ابزار درون چاهی

2) بهینه کردن نیروی هیدرولیک گل

20-4) خوردگی :

1) وجود گودی در سطح داخلی یا خارجی لوله های حفاری

2) فروریختن دیواره و گشادی حفره

3) رد شدن لوله های حفاری  در اتصالات

 1-20-4) راه های مقابله با آن :

1)    افزایش PH  گل  به 11 تا 5/11 در برخی  موارد  از آهک استفاده می شود

2)                       افزودن مواد بازدارنده

21-4) حفره جاکلیدی :

1) لوله ها  دوران  می کنند ، ولی لوله بیش از یک اتصال  بالا و پایین نمی شود .

2) برگشت جزئی  یا کامل

3) ایجاد سگ دست  در چاه

1-21-4) راه های مقا بله با آن :

1)                 باز کردن لوله های گیر افتاده در چاه

2)                 پاک کردن  حفره جاکلیدی

22-4) تجزیه باکتری :

1) افزایش خا صیت بازی کرنات

2) کاهش خاصیت بازی هیدروکسیل

3) افزایش خصوصیات رئولوژیکی  و صافی گل

1-22-4)راه های مقابله با آن :

1)                       افزودن آهک

2)                        افزودن مواد کنترل کننده هرزروی

3)                        افزودن مواد جلوگیری کننده  از تجزیه باکتری

23-4) هرزروی گل  حفاری در چاه :

1) کاهش میزان  گل در مخازن

2)کاهش برگشتی

3) کاهش فشار  گردش گل

4)هرز رفت کلی  گل

1-23-4) راه های مقابله با آن :

1)                کاهش دادن سرعت پمپ

2)                افزودن مواد کاهش دهنده  هرزروی

3)                کاهش وزن گل

24-4) گیر مکانیکی :

1) عدم چرخش  یا رفت  و برگشت لوله حفاری

2) کاهش  یا عدم گردش  گل

3)گیر لوله مته  در اثر ریزش خرده سنگ ها

1-24-4) راه های مقابله با آنها :

1)پس گرداندن لوله ها

2)دور شوئی

3) بهبود تمیز سازی  حفره

25-4) به تله افتادن هوا :

1) کاهش وزن گل

2) افزایش ویسکوزیته پلاستیک  گل

3) وجود حباب هوا در گل

4)چکش زدن پمپ

 1-25-4) راه های مقابله با آنها :

1)                       افزودن یک سیال (درمان شیمیایی با آب )

2)                       به حداقل رساندن به تله افتادن هوای سطحی

 26-4 ) بررسی رئولوژی گلهای حفاری پایه آبی

مواد تشکیل دهنده  گلی بررسی قرار می گیرد  شامل آب نمک اشباع ، استارچ، باریت ، فروبار  و لایحه می باشد  و البته  لازم به ذکر است  که علت ا صلی  استفاده نمک طعام  در گلها (بخصوص در گلهای آبی ) وجود نمک  در طبقات  زمین است  زیر به هنگام  حفاری در  چنین طبقاتی  اگر گل  مورد استفاده محتوی نمک نباشد ، نمک طبقات در گل  حل شده  و احتمال  ریزش طبقات  به درون چاه صد در صد خواهد شد ، پس باید توجه داشت  که در موقع حفاری  در طبقات نمکی  مقدار نمک گل را به  حد اشباع رساند تا هیچگونه نگرانی  وجود نداشته  باشد .

 شایان به ذکر است  که وزن گل  بستگی مستقیم  به فشار طبقاتی  زمین دارد و از این نظر در هر طبقه از  زمین  با وزن معینی حفاری می شود  و مثلا  در طبقات گچساران  که فشار طبقاتی  آن فوق العاده  زیاد است وزن گل حفاری گاهی  از 155 پوند  بر فوت  مکعب تجاوز می کند .

 هم اکنون  به بررسی  برخی  پارامترهای  مورد اندازه گیری  گل حفاری  می پردازیم :

 1-26-4) گرانروی  

گرانروی را می توان  به وسیله  قیف مارش یا ویسکومتر الکتریکی  اندازه گیری کرد . در اینجا  به بررسی نوع گرانروی  که بوسیله  ویسکومتر الکتریکی اندازه گیری می شود می پردازیم :

 

2-26-4) پلاستیک ویسکوزیتی (pv)

این نوع گرانروی  که بر حسب  سانتی پویز  گزارش می شود  به ما نشان می دهد  که مقدار  سطوح مواد جامد موجود در گل چقدر است ؟ بدین معنی  که اگر مقدار  آن زیاد باشد  نشانه تقسیم شدن  ذرات  مواد جامد  به ذرات  کوچکتر می باشد  که در نتیجه  سطح بیشتری  تولید می گردد . یا به عبارت  دیگر پلاستیک ویسکوزیتی نمایانگر  سطوح ذرات جامد در گل می باشد و با غلظت  مواد جامد گل نسبت  مستقیم دارد . به طور کلی  می توان گفت  که این نوع  گرانروی  یک نوع مقاومت  در مقابل  جریان است  که بوسیله اصطکاک میکانیکی صورت می گیرد . 

3-26-4) یلدپونیت (yp)

 عبارت از نیروی کششی موجود بین ذرات مواد جامد  است ، این نیروها  در نتیجه شارژهای الکتریکی  منفی یا مثبت  است که در نزدیک  یا روی  سطوح ذرات به وجود می آید .

4-26-4) گرانروی ظاهری

 این نوع گرانروی  با استفاده  از ویسکومتر  الکتریکی ( ) و یا به وسیله قیف اندازه گیری می شود ویکای آن  در صورت استفاده  از ویسکومتر سانتی پویز و در صورت استفاده از قیف مارش کورت  بر ثانیه (946cc =کورت) خواهد بود . البته نباید فراموش  کرد که مقدار  گرانروی  ظاهری  هر گل  تقریبا نصف  وزن آن گل است .

5-26-4) ژل اولیه و ثانویه :

 عبارت است از اندازه گیری نیوری الکتروشیمیایی موجود  در بی ذرات  جامد  با جامد ، جامد  با مایع ، و یا جامد  با مواد شیمیایی در شرایطی که گل  در حال سکون  باشد . ژل اولیه  را پس از 10 ثانیه  و ژل  ثانویه پس از 10 دقیقه  اندازه گیری می کنند و بر حسب پوند  بر 100 فوت مربع گزارش می شود .

6-26-4) حالت آب از دست دادن گل :

تا هنگامی که گل در چاه  وجود دارد . چه در هنگام سکون  و چه در حال  حرکت مقداری  از مایع  درون گل  به سوی  طبقات مهاجرت می کند، در حالیکه  یک گل مطلوب باید  بتواند  یک کیک  نازک و غیر قابل نفوذ  در دیواره چاه  باقی بگذارد  تا از این مهاجرت  جلوگیری نماید . در حالت  مطلوب  ضخامت  کیک  نباید  از 1/32 پنچ تجاوز کند  و این پارامتر  گل در آزمایشگاه  توسط  دستگاه  فیلتر پرس ( در دمای  محیط  و فشار 100psi) مورد اندازه گیری قرار می گیرد) .

همانطور که گفته شد  مواد مورد استفاده در گل های  سنگین P.C.F  عبارتند از : آب نمک اشباع ، استارچ (نشاسته)، باریت ، فروبار  و آهک .

 در تمام گل های  سنگین 150P.C.F  مقدار آب نمک اشباع  ثابت  و برابر 350 می باشد  همچنین مقدار استارچ نیز برای تمام گل های سنگین  مذکور 14gr  می باشد . ما مقدار  باریت و فروبار  با توجه  به نسبت  مورد ن ظر  می باشد . آهک نیز  برای بالا بردن PH گل  به کار می رود (در اثر  ایونیزاسیون  آهک  در آب ، یون های Ca2+ و 20H-تشکیل شده  که وجود یون های OH- باعث بالا رفتن PH می گردند  و با توجه   به PH  مورد نظر وبسته به مقدار باریت  و فروبار موجود در گل  در مقادیر متفاوت مصرف می شود  و در صورت  مصرف زیاد آهک PH گل از حد  موردنظر تجاوز کرده  و یا حتی  موجب بالا رفتن PH  گل تا حدی  می شود که گل خواص خود را از  دست دهد از PH 5/11-11 به بالا نشاسته  تخمیر  شده و باعث  از دست رفتن خواص گل می شود . به عبارت دیگر باریت  و فروبار  ته نشین شده ، نشاسته خاصیت کنترل فلولاس خود را از دست می دهد و به تبع  خواص  ریالوئژی  گل نیز از دست می رود  و به عبارت بهتر گل  غیر قابل استفاده می شود. برای جلوگیری  از این امر برای جلوگیری  از این امر ، برای  بالا بردن  پی اچ گل هایی با نسبت های مختلف  بهترین راه  این است  که آهک را در  مقادیر بسیار کم  اضافه کرده  تا به PH  مورد نظر برسیم . به همین دلیل  همانطور  که در جدول  مشاهده  می شود  برای هر گل با نسبت مشخص  بعد از افزایش هر مقدار  آهک 5 دقیقه Mixing  صورت گرفته پیچ اچ اندازه گیری شده  و در صورت کم بودن  آن مقدار دیگری آهک اضافه شده و به همین ترتیب تا رسیدن به پی اچ مورد نظر.

 برای اینکه بدانیم گلهای حفاری در چه نسبتی مطلوبترین ویژگیهای مورد نظر در حفاری را دارا می باشند به  انجام تست های شرح داده شده در ذیل می پردازیم :همانگونه که در عنوان ذکر شده است پایه گل های مورد نظر ، آب نمک اشباع می باشد . نحوه عمل به این ترتیب است که با استفاده از استوانه مدرج  حجم 350ml آب نمک اشباع را اندازه گرفته و به طور کامل  درون لیوان میکسر می ریزیم ، لیوان محتوی  را به دستگاه میکسر متصل نموده و اکنون 14gr  نشاسته  سیب زمینی  را که قبلا  توزین شده است  به آرامی  و به صورت پیوسته  به آن می افزائیم . آهسته انجام گرفتن  این عمل  به سبب پلیمری  بودن نشاسته می باشد ، زیرا چنانچه استارچ  به سرعت  به آب نمک اشباع اضافه شود ذرات آن به حالت مولکوله  در آمده  و به خوبی  در محلول پراکنده  نمی گردند . کاربرد اصلی  نشاسته در گل های پایه آبی ، کنترل آب در ساختمان  گل می باشد .

 پس از پایان عمل  اضافه کردن نشاسته ، لیوان مذکور  را از دستگاه Mixer جدا نموده و با استفاده از یک کاردک تمامی  ذرات پودر نشاسته  را که به  دیواره  لویان چسبیده اند  به درون  محلول حاصله  می فرستیم . این عمل  باید با سرعت تمام انجام گیرد  تا مبادا  در به هم زدن  محلول توسط دستگاه  وقفه چشمگیری  ایجاد کند . البته پس از افزایش  هر ماده به محتوای  لیوان  باید این عمل صورت گرفته تا اینکه  ماده مورد نظر کاملا  وارد گل شده ، در نتیجه هیچگونه اتلاف ماده ، تغییر وزن  و اشکالات دیگر اتفاق نیافتد . سپس نوبت به افزایش  باریت و فروبار  که نقش مواد وزن افزا  در این گل دارند ، میرسد .   در تمام گل های  سنگین  که از باریت  و فروبار  در آنها استفاده می شود  به استثنای گل باریت خالص و فروبار  توما استفاده  می شود مقدار باریت  و فروبار  با توجه  به نسبت  تعیین شده  آنها در گل ، دانسیته آنها، وزن گل  و از طریق فرمول افزایش که در زیر نوشته شده است تعیین می گردد :

D : دانسیته ماده وزن افزای  مورد استفاده در گل

W2 : وزن ثانویه

W1 : وزن اولیه

350: حجم برداشتی  آب نمک

4/62: وزن مخصوص آب مقطر

 وزن گلی که هم اکنون مورد  بررسی قرار خواهیم داد (گل باریت خالص ) از ابتدا (75 پی .سی. ف وزن آب  نمک اشباع ) تا 150P.C.F  فقط توسط باریت افزایش پیدا می کند  و بدین شیوه می توان تاثیر  باریت  تنها و همچنین تاثیر عدم  وجود فروبار  و به طور کلی تاثیر این ئنوع نسبت را بر روی گل سنگین  پایه آب  نمکی اشباع مشاده کرد .

جهت محاسبه مقدار باریت از فرمول فوق و به صورت  زیر عمل می نمائیم . (دانسیته باریت مورد استفاده  در تمامی تست های انجام شده در این مرحله 4/24  بوده است .)

 

به محض تمام  مدت  زمان Mixing نشاسته در آب نمک اشباع (20 دقیقه) مقدار 971/4 گرم باریت را که قبلا توزین شده است  به محتویات لیوان ا ضافه و 15 دقیقه mix می نمائیم . پس از این مدت  زمان وزن گل تهیه شده  در جهت اطمینان  به وسیله  ترازوی گل (Mud balance) اندازه میگیریم . البته ناگفته نماند  که گل تهیه شده دارای مقداری کف می باشد  که مقدار این کف  به مرغوبیت  نشاسته مورد استفاده بستگی دارد یعنی هرچه نشاسته  مورد نظر مرغوبتر باشد میزان این کف نیز کمتر خواهد بود . بنابراین قبل از تعیین وزن گل ، باید آن را کاملا کف زدائی  کرد  تا مبادا کف  مذکور  سبب ایجاد وزن کاذب در گل گردد . در صورت صحیح بودن  وزن گل ، آن را مجددا در لیوان هم زن ریخته و چند ثانیه به دستگاه Mixer متصل می نمائیم  تا گل موجود  در لیوان کاملا مخلوط شده و حالت یکنواخت پیدا کند سپس با استفاده از دستگاه PH متر PH گل تهیه شده را اندازه گرفته تا بتوان میزان PH گل بدون آهک را بدست آورد و از این طریق  حدود آهک افزودنی را جهت کنترا و نگه داشتن پی اچ گل در رنج 9-9/5 تخمین زد . زیرا در این رنج استارچ کارایی بهتری از خود نشان می دهد . چون در این قسمت ، هدف از انجام آزمایشات تعیین بهترین نسبت باریت  و فروبار  برای گل های سنگین پایه آب نمکی اشباع است باید تمامی مواد مورد استفاده در حالت استاندارد  نگه داشته شوند و تنها نسبت باریت و فروبار مورد بررسی قرار می گیرد .

پودر آهک توزین شده را به محتویات در حال Mix لیوان می افزائیم ، گل مذکور  به مدت 5 دقیقه  توسط همزن  برقی مخلوط می گردد سرانجام ph آن اندازه گیری می شود . برای اینکه پی چ گل از حد مورد نظر  تجاوز نکند این عمل (افزایش آهک) با دقت و گاهی طی مرحلی انجام می گرد . لیوان محتوی گل را  به مدت 3 دقیقه (این مدت زمان برای تمامی تستها یکسان می باشد ) به دستگاه Mixer متصل نموده  و سپس گل حاصله را در بمب می ریزیم و بعد از زیستن درب آن ، بمب را به مدت 4 ساعت در  دمای 200Oc در دستگاه rolling oven قرار می دهیم (نشاسته در دمای بالاتر  از 200Oc تخمیر می شود  در خاصیت فلولاس کنترل خود را از دست می دهد ) علا اینکه گل را درون  بمب ریخته ودرون rolling oven قرار می دهیم  تا دمای آن بالا رفته  و  همزمان گردش کند  این است که گل درون چاه تحت حرارت  و گردش است به همین دلیل شرایط مذکور  را در آزمایشگاه  ایجاد کرده و گل را با اعمال این شرایط آزمایش می کنیم  تا مشاهده شود  که آیا گل ساخته شده در این شرایط آزمایش می کنیم  تا مشاهده شود که آیا گل ساخته شده  در این شرایط   می تواند فاکتورها و خواص مورد نظر  را تامین کند ؟ پس از گذشت این مدت بمبم را از دستگاه مذکور خارج کرده و محتویات آن را در لیوان مخصوص دستگاه همزن برقی ریخته و به Mixer متصل می کنیم  تا علاوه بر مخلوط شدن محتویات لیوان  دمای گل نیز سریع تر پایین آید . با توجه به اینکه  ریالوژی گل دقیقا  در دمای 140Of اندازه گیری می شود (زیر متوسط دمای گل حفاری  در چاه 140o F  می باشد )دمای موجود در لیوان  هنگام جدا کردن از دستگاه Mixer باید  کمی بالاتر  از 140o F باشد زیرا در مدتی که گل لیوان به سل مخصوص دستگاه ویسکومتر (VG-meter) انتقال داده  می شود دا اندکی  افت می کند .

 همانطور که در بخش  مقدمه توضیح داده  شد از دستگاه  ویسکومتر  برای اندازه گیری  گرا نروی گل  استفاده می شود  مطابق با توضیحات  قبل گرا نروی یکی از عوامل  مهم خواص فیزیکی گل می باشد که این خاصی دارای نوع :300و600fann وpv وyp وغیره است  و هر یک از این پارامترها  در عملیات حفاری  رنج مشخصی دارند . از طریق ساختن گل های سنگین  با نسبتهای  مختلف می توان  دریافت کدام یک از گل های  ساخته شده از نظر خواص ریالوژی  در رنج استاندارد قرار می گیرند .

27-4 )ویژگیهای مطلوب

مقدار واترلاس  حداقل بوده  ته نشینی  در گل اتفاق نیافتد  حداکثر مقدار y-p  برابر با وزن گل (150P.C.F) باشد همچنین مقدار ژل  اولیه و ثانویه تفاوت زیادی نداشته باشند . زیرا در غیر اینصورت پمپاژگل دچار اشکال می شود . در صو رت وجود  اختلاف زیاد بین مقدار ژل  اولیه و ثانویه  بعد از هر  توقف در عملیات  حفاری گرانروی  گل افزایش  یافته  و پمپاژ اشکال پیدا خواهد کرد ).

گل مذکور را تا سر حد  خط نشان موجود  در سل درون  آن می ریزیم  با توجه  به  اینکه  رئولوژی  گل  در دمای 140of اندازه گیری می شود   با ید با استفاده  از دماسنج  مراقب  بود  تا مبادا  دمای گل  از این حد  پایین تر بیاید  اکنون مقدار  تا  گل تهیه شده  را توسط  دستگاه  ویسکومتر  در دمای   140of اندازه گیری کرده  و آن را مجددا  به لیوان  mixer انتقال می دهیم  و به مدت  چند ثانیه توسط  دستگاه mixer مخلوط کرده  و  phآن را تعیین می نمائیم . در این مرحله ph گل بعد  از اینکه  به مدت 4  ساعت  تحت حرارت  در  rolling oven گردش کرده است ، اندازه گیری می شود  تا مشاهده  گردد که گرد ش و حرارت  چه تاثیری  بر ph گل گذاشته اند . هدف ما از انجام این تست  این است که در یابیم phگلی که در چاه تحت  حرارت گردش می کند  در اثر  این شرایط  چه تغییری می کند زیرا گل در ph مشخص  خواص و فاکتورهای  مورد نظر را تامین می کند . بنابراین خواص گلی  را که در چاه  در حال گردش  است را پس از اینکه خارج شد مرتبا بررسی کرده تا آنها  را در رنج  مورد نظر  حفظ کنند . مثلا اگر  فاکتورphرا در ن ظر بگیریم  پس زا خارج شدن گل  از چاه  در عملیات حفاریph آن را اندازه گیری  می کنند  و چون  در اثر  حرارت  و وجود اکسیژن استارچ که ماده آلی  است تولید  دی اکسید کربن می نماید . این دی اکسید کربن

(Co2) با یون های OH- حاصل از یونیز اسیون  آهک  واکنش داده  و طی دو مرحله تولید CaCo3و H2Co3 می کند  در نتیجه یون های OH آهک که خا صیت قلیایی (ph) گل را بالا می برند  مصرف شده وقلیائیت گل دچار افت می شود .

 برای بالا بردن ph و رساندن به محدوده  مورد نظر مجددا  به گل قبل از اینکه  وارد چاه شود آهک ا ضافه می شودبعد از اندازه گیری ph مقدار فلولاس  یا واترلاس (فلولاس  مقدار مایع خارج شده از  گل در ا ثر عوامل  مختلف مخی باشد  که در گل های سنگین  و دیگر گل های  پا یه آبی  که مایع موجود  در آنها آب  نمک می باشد  به جای واژه  فلولاس  از وتر لاس استفاده می شود .)گل توسط دستگاه  فیلتر پرس  همانطور  که در بخش شرح  دستگاه ها  توضیح داده شد  اندازه گیری می شود  تا بتوان در آزمایشگاه  مقدار عصاره  خروجی از گل  را در شرایط چاه تخمین زد.زیرا گلی که در چاه  در حال گردش  است  تحت فشار می باشد  و فشار وارده  بر سطح گل  باعث خروج  وترلاس از گل می شود . اکنون محتویات  لیوان را برای  مدت  3 دقیقه  مخلوط نموده (این مدت برای تمامی  تستها یکسان می باشد ) و آن را درون ظرف  مخصوص د ستگاه  فیلتر پرس  می ریزیم  و به مدت 5/0 ساعت آن  را در دمای  محیط  و تحت فشار  100PSI  قرار داده و در پایان  حجم عصاره  خروجی  از گل  را در این شرایط  می خوانیم .

 1-27-4) توضیحات PV :

 مقدار PV   با سطوح و تعداد  ذرات جامد  موجود در  گل نسبت  مستقیم دارد  و به عبارت دیگر  هر چه تعداد ذرات  جامد بیشتر شود PV نیز افزایش می یابد (PV مقاومتی است  که در اثر اصطکاک  بین ذرات  جامد موجود در گل به وجود می آید ) با توجه به جدول5-2 مقدار PV  گل  ساخته شده از  باریت  تنها ، دارای حداکثر  مقدار  و PV  گل  ساخته شده  از فروبار تنها  دارای حداقل  مقدار می باشد  ، حال آنکه در گل های  ساخته شده  با نسبت های  مختلف  از هر دو ماده  هر چه نسبت  باریت  به فرو بار  بیشتر باشد  با توجه به کمتر  بودن  دانسیته  باریت از فروبار  مقدار جامد  بیشتری  در گل به کار  رفته در نتیجه  میزان سطوح  و ذرات جامد  و نهایتا PV بیشتر  خواهد بود . 

2-27-4)نقطه واروی

جامدات به دو گروه فعال  و غیر فعال تقسیم بندی می شوند  که باریت و فروبار  جز جامدات  غیر فعال می باشند . البته باریت  به مقدار ناچیزی فعالیت  داشته  ایجاد پیوندهای  ضع یف شیمیایی  می نماید  و این در حالتی است  که فروبار از نوعی  اکسید آهن  تشکیل شده که فاقد الکترون  فعال است  زیرا در غیر اینصوت  فعالیت شیمیایی داشته و  باعث  به وجودآمدن  پیوندهای بین مولکولی  قوی شده  و گل خواص  مطلوب  و مورد نظر  خود را نخواهد  داشت . از آنچائی که Y.P  ناشی از نیروهای  جاذبه بین مولکولی  در حال حرکت است  و پیوند بین مولکول ها  توسط باریت ایجاد می گردند هر چه مقدار باریت مصرفی  در گل بیشتر با شد Y.P هم افزایش می یابد  و چون منحنی B  از گل باریتی  شروع  و به گل  فروباری  ختم می شود  دارای مسیر  نزولی  خواهد بود .

 

5-27-4) ژل

  به گل در حالت گردش  نیرو ی برشی وارد می شود که این نیروها ، نیروهای  جاذبه بین مواد  موجود در گل  را در حالت حرکت (Y.P) می شکنند  حال  با گذ شت 10 دقیقه  از تعیین Y.P نوبت  به اندازه گیری  ژل  اولیه می رسد  و این در حالتی است  که برای اندازه کیری ژل  ثانویه 10  دقیقه  صبر می کنیم . در این مدت که گل  ساکن می باشد  پیوندهای موجود  بین ذرات  ترمیم شده  و با توجه به اینکه  ژل اولیه  و ثانویه  نیروهای  مقاوم در برابر سایش  و لغزندگی  ذرات در حالت سکون هستند  در ابتدا ی  حرکت نیروهای  زیادی برای  شکستن  پیوند لازم است . بنابراین  مقدار ژل زیاد است  ولی بعد از شکسته شدن  این پیوندها  ژل پایین آمده  و ثابت می شود .

6-27-6)واتر لاس

واتر لاس  گل هایی که تنها از باریت  ساخته می شوند معمولا  به دلیل شکل ذرات  باریت  که به صورت  ورقه  روی هم قرار گرفته اند . از واتر لاس  گل هایی که تنها  از فرو بار  ساخته شده اند  کمتر بوده  زیرا شکل  ذرات فرو بار  موجود  به صورت  تقریبا  کروی است  و بر روی هم  می لغزند . نشاسته که یک ماده  پلیمری است در فواصل بین  ذرات باریت  قرار گرفته  و تشکیل  یک لایه نسبتا غیر قابل  نفوذ میدهد که در دستگاه فیلتر  پرس فشار  100PSI  بر این لایه  وارد شده  و آن را کمتر  می کند  و به این ترتیب  تا حدود زیادی  از عبور  واترلاس  جلوگیری خواهد کرد . در صسورتی که گل  ساخته شده  از فروبار  نشاسته  به مقدار کمتری  در  فوا صل  این ذرات ( به علت کروی  بودن  فرو بار ) قرار می گیرد  و در نتیجه  کانالهای  عبوری  توسط فلوئ ید  در گل ایجاد شده  و مقدار  واترلاس بیشتری  از گل  خارج می گردد .

شایان به ذکر است  که مطالب گفته شده  تئوری بوده  و در هنگام  انجام آزمایش  به علت مختلف بودن شرایط و مواد  مورد  عمل  امکان تما یز نتایج  وجود دارد  از جمله  مشاهده می شود  که تئوری بالا در مورد  گل های ساخته شده  از باریت  تنها  و فروبار تنها ،در جدول 5-2 صدق نمی کند  برای مثال  در صورت ریز بودن  بیش از حد  ذرات فروبار  در هنگام سوختن  گل نشاسته  با ایجاد  فیلم در فواصل  و اطراف  ذرات  فروبار  باعث تشکیل  لایه ی تقریبا  نفوذ شده  و علیرغم  مطالب  مذکور  و اترلاس  گل تهیه شده  از فروبار کمتر از گل ساخته شده  از باریت  می باشد .

 اکنون  در مورد میزان واترلاس  گلهایی که در آنها از باریت  و فروبار  مشترکا  با نسبتهای  مختلف  استفاده می شود   به بررسی می پردازیم :

 با استناد  به تئوری فوق  به علت شکل ذرات  باریت هر  چه مقدار  باریت در گل  تهیه شده  بیشتر باشد  مقدار واتر لاس  آن باید کمتر باشد  بسته به چگونگی  قرار گرفتن  ذرات باریت  و فروبار  در کنار هم و میزان  پراکندگی  آنها در ککی روی کاغذ  صافی  مقدار  واترلاس  متفاوت خواهد بود . مثلا در گل ساخته شده  به نسبت 3 به 1  به علت  بیشتر بودن مقدار باریت  از فروبار  واترلاس  باید کم باشد ما در بعضی  مواقع مانند جدول5-2 گل 3 به 1 از این فرضیه ت بعیت نمی کند  امکان دارد دلیل این پدیده  پراکندگی  نا منظم  ذرات  فروبار در میان  ذرات  باریت  بوده  و فواصل  زیادی  بین ذرات  باریت  ایجاد کرده  و در نتیجه  فلوئید  همراه  با 100PSI  فشار دستگاه  فیلتر پرس  کانالهای  عبوری  به وجود می آورد  و علیرغم  دور از ذهن  بودن مقدار فلولاس  زیاد می شود . سایر گلهای موجود  در جدول از فرضیه  بالا پیروی می کند  و با کاهش  مقدار باریت  فروبار  مقدار واترلاس افزایش می یابد.

 

نکته : عدم وجود اختلاف  چشم گیر در مقدار باریت  و فروبار موجود  در گل های 1 به 1 و تا 135P.C.F  باریت  و از 135تا 150P.C.F تنها فروبار مقدار واترلاس آنها در حدود  هم می باشد  و اختلاف  آنها قابل  اغماض است . نحوه تهیه گل ها با  نسبت های  مختلف همانند  روش ساخت گل  باریت میباشد به همین دلیل  فقط به بررسی  محا سبات برای بدست آوردن  مقدار  مواد وزن افزای مصرفی  و نکات لازم  برای هر گل می پردازیم 

شناخت و نحوه کاربرد عملی مواد شیمیایی در گل های حفاری 

موادی که در ساخت گل بکار میرود٬ عبارتند از: 
1-
نمک ( کلرید سدیم)
نمک با فرمول شیمیایی NACL ٬ ماده ای است معدنی که تا مرز اشباع ٬ به دلایل زیر استفاده میشود: الف) جهت جلوگیری از حل شدن نمک موجود در طبقات زمین در گل حفاری و پیشگیری از ریزش جداره چاه استفاده میشود. ب) جهت جلوگیری از خمیره شدن و باد کردن لایه های رسی بکار میرود. 

2-
باریت (سولفات باریم) 
ماده ای است معدنی با فرمول شیمیایی BASO4٬ که در ایران به وفور یافت شده و وزن مخصوص آن 4.4-4.2 گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد.این ماده در اسید حل نمیشود و فقط برای افزایش وزن گل از آن استفاده میشود. 

3-
ثعلب (کربواکسیدمتیل سلولز) 
ماده ای است آلی که بنام CMC در ساخت گل بکار میرود.این ماده در آب به خوبی حل شده و در دو نوع HIGH VIS CMC (با گرانروی بالا) و CMC LOW VIS (با گرانروی پایین) وجود دارد. از CMC HVبرای افزایش غلظت گل تا مرز 250-200 ثانیه استفاده میشود و تا حدودی نیز صافاب گل را کنترل میکند.در آب شیرین با مصرف دو گرم ٬ غلظت بالایی ایجاد میکند. اما در آب نمک مصرف آن بالا بوده و تاثیر کمتری دارد.لازم به ذکر است که CMC HV در محیطهای قلیایی بخوبی عمل میکند. از CMC LV در آب نمک و آب شیرین جهت کنترل فلوئیدلاس استفاده میشود. همچنین بعلت داشتن حالت کلوئیدی میتواند مواد وزن افزا را در سیال حفاری بصورت معلق نگهدارد و در محیطهای قلیایی پایدار است

.
 4- پوست گردو(بادام) 
در صنعت حفاری آن را بنام WALNUT SHELL می شناسند.این ماده به سه نوع دسته بندی ریز٬ متوسط و درشت طبقه بندی شده است. پوست گردو(بادام) ماده جلوگیری کننده از هرزروی است. 


5-
پودر سنگ آهک ( لایمستون پودر)

نام شیمیایی آن کربنات کلسیم ((CACO3 بوده که بصورت پودر از آن استفاده میشود.این ماده در آب نامحلول بوده و برای افزایش وزن گل های پایه آبی تا وزن PCF 110و گلهای روغنی تا وزن PCF100 از آن استفاده میشود. وزن مخصوص لایمستون پودر٬ 2.7 گرم بر سانتیمتر مکعب بوده وچون به خوبی در اسید حل میشود٬ در مخازن نفتی و گازی بعنوان ماده وزن افزا از آن استفاده میشود.از نوع دانه بندی شده آن -LIMESTON CHIPS- جهت پر کردن ترک خوردگی های سازند ها استفاده میشود

. 6- کاستیک سودا (سود سوزآور) کاستیک سودا با فرمول شیمیایی NAOH ٬ ماده ایست که بخوبی در آب حل شده و PH محیط را تا 14 بالا میبرد. این ماده از لحاظ درجه ریسک پذیری خطرناک است . همچنین بعلت گران بودن این ماده بهتر است فقط در گل های بنتونایتی از آن استفاده شود و برای باقی گل ها از اهک استفاده گردد

. 7- سودا اش (SODA ASH) نام شیمیایی این ماده کربنات سدیم با فرمول شیمیایی Na2Co3 است. این ماده میتواند PH محیط را تا 11.5 بالا ببرد. از سودااش میتوان جهت رسوب دادن یونهای کلسیم در گلهای آبی و سولفات باریم در گلهایی با PH پایین استفاده کرد.

CaSo4 + Na2Co3  Na2So4 + CaCo3

از سودااش میتوان برای مقابله با آلودگی های سیمان استفاده کرد.


Ca(OH)2 + Na2Co3 
 CaCo3  + 2NaOH

8- بی کربنات سدیم 

بی کربنات سدیم یا جوش شیرین با فرمول شیمیایی NaHCo3 و PH=8.5٬ جهت رسوب دادن یونهای کلسیم ناشی از آلودگیهای سیمان از ان استفاده میشود.قابل ذکر است که PH گل های آلوده به سیمان اغلب بالاتر از 11 میباشد.فرمولهای زیر نحوه واکنش بی کربنات سدیم را بر آلودگیهای سیمان ٬ نشان میدهد:


Ca(OH)2 + NaHCo3  CaCo3  + NaOH + H2O


NaOH + NaHCo3 
 Na2Co3 + H2O

لازم به ذکر است استفاده بیش از حد از بی کربنات سدیم باعث آلودگی بیشتر گل میباشد.

9-
فروبار
ماده ای به است رنگ قرمز آلبالویی با فرمول شیمیایی Fe2o3 که وزن مخصوص آن 4.7 بوده ومولکولهای بصورت گرد و مدور است. مدور بودن مولکولهای فروبار باعث میشود که این ماده بخوبی توسط همزن ها معلق شود که این امر برای باریت با مولکولهای مسطح امکان پذیر نمی باشد. به همین علت رسوبات باریت به سختی از کف مخزن جدا میشود. فروبار ماده ایست غیر فعال که فقط جهت افزایش وزن گل از PCF 75 به بالا استفاده میشود. البته با وجود غیر فعال بودن ٬ این ماده در محیطهای گازی حاوی هیدروژن سولفوره ٬ فعال میگردد. این نکته را نیز باید متذکر شد که علاوه بر مشکل تهیه آن ٬ میتوان به گران بودن فروبار اشاره کرد. پس بهتر است حدالامکان از باریت استفاده شود.

10- کلرور کلسیم

این ماده با فرمول شیمیایی CacL2 ٬ ماده ای است که بصورن فلس یا دانه دانه عرضه میشود که بسیار جاذب رطوبت بوده و نباید در مجاورت هوای ازاد قرار گیرد. موارد استفاده از کلرورکلسیم بشرح زیر استالف) در گل های بدون مواد جامد با 90 درصد خلوص کلسیم کلراید ٬ تا وزن PCF 82 ٬ از این ماده استفاده میشودب) در گل های روغنی ٬ جهت جلوگیری از باد کردن رس ها و ریزش SHALE استفاده میشودج) در سیمانکاری بعنوان کاهش دهنده زمان بندش استفاده میشود.

11-
مایکا
این ماده که بنام سنگ طلق نامیده میشود ٬ به لحاظ شکل ظاهری ٬ بصورت ورقه هایی شیشه ای ٬که روی هم قرارگرفته اند٬ به نظر میرسد .مایکا در طبیعت یافت میشود ٬ از لحاظ رنگ به دوصورت استالف) مسکویت ها که سفید رنگ هستندب) بیولایت ها که بعلت داشتن مواد معدنی دیگر ٬ عموماً تیره رنگ هستندلازم به ذکر است که وزن مخصوص مایکا ٬ 3 - 2.8 میباشد

12-
فایبرلاک ماده ای است متشکل از مواد کنفی ٬ پوست شلتوک و در مواردی ذرات دانه بندی شده پوست شکلات ٬ که جهت جلوگیری از هرزروی گل حفاری از آن استفاده میشود

. 13-
صدف آهکی (OYSTER SHELL or SHELL FISH) این ماده که از پوست صدفهای دریایی یا مواد مشابه آن ساخته میشود ٬ ماده ای است که جهت جلوگیری از هرزروی از آن استفاده میشود و چون در اسید حل میشود ٬ بیشتر در مخازن نفتی و گازی به هنگام هرزروی از آن استفاده میشود
. 14
-
آهک ( LIME ) لایم همان آهک آبدیده است که نام شیمیایی آن هیدروکسیدکلسیم با فرمول Ca(OH)2 میباشداز آهک جهت اهداف زیر در گل استفاده میشودالف) برای افزایش PH در گل های آبی تا مرز 12 ب) برای ساختن گل های آهکی ( از این گل در ایران استفاده نمیشود. ) ج) جهت تعیین PF و PM در گل های پایه آبید) جهت رسوب دادن یونهای کلسیم و منیزیم در آب ها بخصوص آب دریا ه) بالا بردن اکتیویته گل های پایه روغنی و خنثی کردن هیدروژن سولفوره و 

CO2 15-
استارچ استارچ همان نشاسته با فرمول شیمیایی C12H22O11 میباشد. این ماده ممکن است از سیب زمینی ٬ ذرت ٬ گندم و یا سایر گیاهان نشاسته ای دیگر تهیه شود.این ماده در آب نمک اشباع که PPM نمک آن PPM 320000-280000باشد بخوبی عمل کرده و تا دمای 225 درجه فارنهایت ٬ مقاومت دارد.استارچ در آب های شیرینی که PH آنها از 9.5 بیشتر باشد به خوبی جواب میدهد.از استارچ در گل های سنگین برای کنترل صافاب در محدوده 2 - 0.5 استفاده میشود

. 16-
بنتونایت بنتونایت نوعی رس است که در مجاورت آب خاصیت شکل پذیری دارد. ساختمان مولکولی آن بصورت لایه های متناوب از سیلیکات SiO2) ) و آلومین Al2o3)) تشکیل شده که در میان این لایه ها و سطح رویی آنها کاتیون هایی نظیر سدیم و کلسیم وجود دارد. بنابراین میتوان گفت بنتونایت های مصرفی در گل حفاری بر دو نوع استالف) سدیم بنتونایت ب ) کلسیم بنتونایت سدیم بنتونایت یا (مونت موری لونایت ) مرغوبترین نوع بنتونایت است ولی نوع دوم یعنی کلسیم بنتونایت ٬ بلحاظ دو ظرفیتی بودن ٬ از مرغوبیت کمتری برخوردار است
خواص بنتونایت
1-
در گل های پایه آبی سبک وزن و در آبهای شیرین تولید ویسکاسیتی می نماید
. 2-
برای استفاده در آب نمک ٬ ابتدا باید آنرا در آب شیرین حل کرده و سپس برای استفاده بهینه به آب نمک اضافه نمود
3-
بنتونایت خاصیت تعویض یونی دارد. یعنی بخوبی قادر است یونهای موجود در محیط اطراف را با یونهای سطح خود تعویض کند.
4-
خاصیت ژلاتینی دارد. یعنی ذرات آن با جذب آب ٬ متورم شده و پس از مدتی میترکد. این عمل باعث ایجاد خاصیت پلاستیکی در گل میگردد.
موارد استفاده از بنتونایت:
1-
افزایش گرانروی در گل های پایه آبی.
2-
کنترل صافاب گل.
3-
مقومت در حرارت های بالاتر از 300 درجه فارنهایت
4-
خاصیت هیدراته و پراکنده شدن.
5-
استفاده در سیمان کاری جهت سبک کردن وزن سیمان.
6-
استفاده از آن بعنوان پیل جهت جلوگیری کردن از هرزروی

. 17-
کف صابون ( FOAMAL AGENT) مایعی است که در صورت مخلوط شدن با آب ٬ ایجاد کف کرده و گل صابونی با وزنی کمتر از آب بوجود می آورد.

18- D.M.E 
نام کامل این ماده DRILLING MUD EMULSIFIER است که جهت امولسیون کردن روغن در آب استفاده میشود.
19-
امولسی فایر اولیه ماده ای است که از اسیدهای آلی و آمینه تهیه شده است و جهت پایه اصلی امولسیون گل های روغنی ( INVERT) بکار میرود
20-
امولسی فایر ثانویه ماده ای است که بعنوان پایدار کننده حالت امولسیونی معکوس در گلهای روغنی از آن استفاده میشود.
21- F.L.C 
ماده ای است که فلوئید لاس گل های روغنی ( INVERT) را کنترل میکند. این ماده از مواد نفتی مانند قیر و پاره ای افزودنی ها به وجود می آید
22-
ماده غلظت دهنده گلهای روغنی این ماده که پایه اصلی آن نوعی رس بنام ارگانوفلیک گلی است طوری ساخته شده که در گازوئیل حل شده و ایجاد غلظت میکند.
23- BIT LUBE 
ماده ای است که برای روانکاری مته و لوله های حفاری و کم کردن حالت پیچشی ( Torque ) از آن استفاده میشود.
24- PIPE LAX 
ماده ای است که برای روان کردن لوله ها و آزاد کردن گیر لوله ها از آن استفاده میشود.

مشکلات گل حفاری ، علائم و راههای حل آن 

1- گرانروی قیف مارش ، گرانروی پلاستیکی وYP و ژل گل بالا رفته ، درصد جامدات نیز افزایش یافته است

. طریقه رفع مشکل:
از دستگاه رسوب زدا – CLAYJECTOR – استفاده کرده و اگر PH زیر 9 باشد ٬ تا مرز 10 آن را افزایش میدهیم.

2- گرانروی پلاستیکی ٬ گرانروی قیف مارش و میزان SOLID بالا رفته ولی در سایر مشخصات تغییری مشاهده نمیشود. 

طریقه رفع مشکل: از دستگاه جداکننده رس استفاده کرده و PH را بین 10- 9 نگه میداریم.
3- عصاره گل بالا رفته ولی درسایر مشخصات گل تغییری حاصل نشده است. 

طریقه رفع مشکل: در این حالت برای کنترلFluid loss به آرامی به سیستم استارچ اضافه میکنیم.
4- عصاره گل ٬ YP ٬ پلاستیک ویسکاسیتی و گرانروی بالاست.

طریقه رفع مشکل: در این مرحله که نمیتوان از استارچ خشک استفاده کرد باید یک تا دو BATCH گل تازه با استارچ بیشتر ساخت و به آرامی به سیستم اضافه نمود.
5- میزان کلسیم در گل بالا رفته و حجم گل زیاد شده است. 

طریقه رفع مشکل: در این حالت وزن گل را افزایش داده و برای رسوب دادن کلسیم از سودااش استفاده میکنیم. 
6- مشاهده گم شدن گل و کاهش حجم سیستم

طریقه رفع مشکل: الف: در صورت امکان وزن گل را کاهش میدهیم. ب:دور پمپهای گل را کم میکنیم. ج: از پیل L.C.M استفاده میکنیم.
7- گل حالت نامرغوب و ناپایدار بوده و باریت در آن رسوب میکند. 

طریقه رفع مشکل: در این حالت با استفاده از مواد کلوئیدی گرانروی را افزایش میدهیم. 
8- روی مخازن کف مشاهده میشود و وزن گل کاهش یافته است.
طریقه رفع مشکل: مقداری گازوییل روی مخازن پاشیده و وزن گل را با مواد وزن افزا بالا میبریم.
9- تنگی چاه – TIGHT HOLE - مشاهده میشود.

طریقه رفع مشکل: در این حالت وزن گل را افزایش داده و چندین مرتبه محل تنگی چاه را شستشو میدهیم.
10- صافاب٬ پلاستیک ویسکاسیتی٬YP ٬ گرانروی و ژل گل بالاست.

طریقه رفع مشکل: با استفاده از آب نمک و ثابت نگهداشتن وزن گل ( توسط باریت)شارژهای ایجاد شده را از بین برده و گل را از حالت لخته بودن خارج میکنیم. 
11- کلیه خواص گل به غیر از وزن آن بالا رفته ٬ گل ژله ای شده و PH پایین آمده است.

طریقه رفع مشکل: برای شکستن حالت ژله ای و افزایش PH ٬ از آهک استفاده میکنیم.


 
 
Drilling Fluid & Additives
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۸
 

نام ماده

مورد استفاده

فرمول

مقدار مصرف

نسبت

R-5

کند کننده زمان بندش سیمان- معلق کننده افزایه ها در دوغاب

 

0.4-1

Wt

HR-4

کند کننده زمان بندش سیمان – ازدیاد کننده قابلیت پمپ کردن سیمان

 

0.5-1

Wt

HR-7

کند کننده زمان بندش سیمان – تا درجه حرارت 200 درجه فارنهایت

 

0.2-1

Wt

HR-12

کند کننده زمان بندش سیمان - تا درجه حرارت 200 درجه فارنهایت به بالا

 

0.1-0.5

Wt

Calcium oxide

تقویت کننده پایداری گل روغنی – افزاینده حالت قلیایی و PH  گل

 

6-8

ppb

Boric acid

شکننده حالت ژله ای دوغاب سیمان و کند کننده زمان بندش سیمان

 

0.5-1

Wt

X.C polymer

افزاینده گرانروی در گلهای آبی کلسیم دار در ساختن گلهای تکمیل و تعمیر چاه

 

0.5-2

ppb

X.C-20  polymer

رقیق کننده و احیا کننده پیل در گل پایه آبی

 

0.5-1

ppb

X.C-100  polymer

افزاینده گرانروی و اشباع کننده شیل

 

0.5-2

ppb

XPK 2000

جلوگیری از خوردگی فلزات در شرایط اتمسفر

 

به اندازه نیاز

 

SG 5000

جلوگیری از خورندگی هیدروژن سولفوره (محلول در آب)

 

0.2-0.5

Gpb

SE-11

امولسیون کننده و مکمل گلهای روغنی

 

0.2-4

ppb

Spersen

کاهنده گرانروی در گلهایی با ئیلد بالا و جامدات کم

 

2-8

ppb

Stable Hole

اشباع کننده طبقات شیلی ، پایدار کننده گل حفاری و ضد کف

 

1-2

ppb

Irna pol

به مقدار کم کاهش دهنده کف گل (برای گلهایی با وزن کمتر از آب بکار می رود)

 

0.5-1

درصد

نام ماده

مورد استفاده

فرمول

مقدار مصرف

نسبت

Inver Mul

امولسیون کننده ابتدایی در گل روغنی

 

1-2

Gpb

EZ  Mul

امولسیون کندده اصلی و قوی در گل روغنی - در برابر حرارت استحکام دارد- وقتی آب وارد گل شده و با آن مخلوط می شود برای معالجه بکار میرود

 

0.2-4

Gpb

Oil Fase

امولسیون کننده پایه در گل روغنی (کنترل عصاره- استحکام ژلاتینی- گرانروی)

 

4-18

ppb

Bentonite

افزایش گرانروی در آب شیرین – کاهنده عصاره گل – جذب آب

 

15-25

ppb

Benex

رسوب دادن ذرات جامد در گلهای آبی با جامدات کم

 

0.1-0.2

ppb

Starch

کنترل کننده عصاره گل در گلهای اشباع از نمک- تا درجه 225 درجه فارنهایت را تحمل می کند، بعد این درجه حرارت تخمیر می شود و خواص خود را از دست می دهد – در PH کمتر از 11 و نیز درآبی که نمک آن از ppm330000 کمتر باشد تخمیرپذیر است ،بنابراین برای جلوگیری از این حالت به مقدار تدریجی فروم الدئید به گل اضافه می شود.

C4H22O12

8-10

ppb

Impermex

بالا بردن گرانروی گل – کنترل عصاره گل

 

2-5

ppb

Barite

وزن افزا در گل حفاری

SO4Ba

به اندازه نیاز

ppb

Walnut shell

کنترل کننده هرزروی گل همراه با فایبرلاک و میکا

 

5-15

ppb

برمور کلسیم

در گلهای تکمیلی- بعلت فقدان ذرات و وزن مخصوص بالا

 

0.1-0.2

ppb

Bit Lub

کاهش دهنده گرفتگی مته (Torque)

 

3

Gpb

بیکربنات سدیم

رسوب دادن کلسیم در گلهای پایه آبی با PH بالا

CO3HNa

0.5-2

ppb

نام ماده

مورد استفاده

فرمول

مقدار مصرف

نسبت

 

رسوب دادن کلسیم در گلهای آبی با PH بالاتر از 8.3

 

 

 

کربنات سدیم (سودا اش)

PH آن 11.5 است- رسوب دهنده یون کلسیم در گلهای آبی- استفاده زیاد PH گل را بالا میبرد که برای پایین آوردن آن ازsoap (سدیم اسید پیرو فسفات) استفاده می شود

CO3Na2

2-4

ppb

Pipe lax

آزاد کردن مته و لوله های حفاری – دو موقع گیر لوله ها آنرا با گازوییل و اکسید کلسیم مخلوط و استفاده می کنند.

 

0.5-1

Gpb

Petroton

ممانعت کننده ازدیاد گرانروی در گلهای روغنی

 

2-4

ppb

کربنات کلسیم

(پودر لایمستون) وزن افزا در گل آبی و روغنی – قابل حل در اسید کلریدریک

CO3Ca

به اندازه نیاز

 

ذرت

(chips) کاهش دهنده هرزروی گل حفاری

 

به اندازه نیاز

 

Gelton

افزاینده گرانروی در گل روغنی اینور مول

 

1-2

ppb

DS-13

کند کننده زمان بندش سیمان – تا 240 درجه فارنهایت – معلق کننده افزایه ها در سیمان

 

0.3-1

Wt

DS-28

کند کننده زمان بندش سیمان – بالاتراز 240 درجه فارنهایت – افزاینده قابلیت پمپاژ

 

0.2-0.6

Wt

DS-59

کنترل کننده آب آزاد دوغاب سیمان در آبهای نمکدار

 

0.3-0.8

Wt

DS-60

کنترل کننده آب آزاد دوغاب سیمان در آبهای شیرین

 

0.3-0.8

Wt

D-19

کنترل کننده آب آزاد دوغاب سیمان درحرارتهای پایین

 

0.3-0.8

Wt

D-22

کنترل کننده آب آزاد دوغاب سیمان در حرارتهای بالا

 

0.3-0.8

Wt

De air-2

ضد کف در دوغاب سیمان

 

به اندازه نیاز

 

نام ماده

مورد استفاده

فرمول

مقدار مصرف

نسبت

Galena

برای ازدیاد وزن ( SG= 6.8 ) – قابل بالا رفتن تا 240pcf

 

به اندازه نیاز

 

Fer-o-Bar

افزاینده وزن – گرانروی کمتر از باریت ایجاد می کند چون آب کمتری جذب می کند. اگر در محیط گاز H2S باشدبصورت سولفات آهن رسوب می کند. وزن گل را تا 160 pcf بالا می برد(SG=4.7)                                  Fe2O3 + 3H2S ---------àFe2S3 + 3H2O

Fe2O3

به اندازه نیاز

 

Salt

نمک طعام – وزن آب را تا 75 pcf بالا می برد – هنگام حفاری در لایه های شیلی و نمکی گل را از نمک اشباع می کنیم- در سیمانهای با وزن بالا معمولا اشباع کننده و با وزن سبک به عنوان تسریع کننده زمان بندش

 

به اندازه نیاز

 

Hi-Dense

هماتیت یا limonite – وزن افزا در مخلوطهای سیمان و آب – وزن مخصوص 4.7

 

 

 

CaCl2

وزن را تا95pcf بالا می برد – در گلهای بدون مواد جامد (packer fluid )-  کاهنده زمان بندش سیمان – در هوای آزاد نباید باشد

 

به اندازه نیاز

 

CMC-HV

کربوکسی متیل سلولز - برای ازدیاد گرانروی و کنترل عصاره گل در گلهای پایه آبی شیرین، در گلهای نمکی کارآیی چندانی ندارد

 

1-3

ppb

CMC-LV

در گلهای نمکی برای کنترل عصاره گل بکار میرود- تا 275 درجه فارنهایت مقاوم است

 

4-6

ppb

VG-69

افزاینده گرانروی و زیاد کننده قدرت تحمل ذرات در گل روغنی oil fase

 

0.5-2

ppb

DV-22

در گلهای روغنی برای کنترل عصاره گل استفاده می شود. در برابر حرارت مقاوم است

 

2-10

ppb

Lime

آهک معمولی است - برای بالا بردن PH گلهای آبی و روغنی و نیز ساختن گلهای آهکی

Ca(OH)2

2-10

ppb

نام ماده

مورد استفاده

فرمول

مقدار مصرف

نسبت

Caustic soda

یا سود سوز آورکه PH را تا 14 بالا میبرد – 4/1پوند بر بشکه PH را 10-9.5 بالا میبرد- 4/3 پوند بر بشکه PH را  10.5-10بالا میبرد- 1پوند بر بشکه PH را 11.5-11 بالا میبرد-

2 پوند بر بشکه PH را تا 12  بالا میبرد- 4-3 پوند بر بشکه PH راتا 12.5  بالا میبرد

NaOH

 

 

کربنات باریم

PH آن 10 می باشد- بسیار سمی است- برای مقابله با انیدرات (سولفات کلسیم بی آب) بکار میرود- البته چون خیلی سمی است به جای آن از کربنات و بی کربنات سدیم استفاده میشود.

CO3Ba

 

 

Coat 113

جلوگیری از خورندگی در گلهای پایه آبی (Top hole)

 

 

 

Coat 415

جلوگیری از خورندگی لوله ها در آب

 

 

 

ConTol 141

جلوگیری از خورندگی توسط H2S – بصورت محلول در آب است

 

0.1-0.5

Gpb

conTol 400

جلوگیری از خورندگی توسط H2S – بصورت محلول درگازوییل و نفت است

 

0.12-0.25

Gpb

Mil Gard

خنثی کننده اثر H2S در گلهای پایه آبی

 

 

 

Salt clay

در آبهای نمکی استفاده می شود- کنترلی بر عصاره ندارد ولی روی گرانروی اثر می گذارد.

 

 

 

DEXTRID

عصاره گل را کنترل می کند و روی گرانروی اثر زیادی نمی گذارد

 

2-3

ppb

CELEX

برای کنترل عصاره و گرانروی بکار می رود

 

0.5-1

ppb

CYPAN

عصاره را در گلهای آبی کنترل می کند و روی گرانروی اثرمی گذارد

 

0.5-1

ppb

DRISPAC

برای کنترل عصاره و گرانروی در گلهای پایه آبی بکار می رود

 

0.5-1

ppb

DG-55

در گلهای روغنی برای ایجاد ژل بکار میرود

 

2-7

ppb

نام ماده

مورد استفاده

فرمول

مقدار مصرف

نسبت

SE-11

امولسیون کننده در گلهای روغنی است

 

0.25-4

Gpb

DV-33

ماده ای است تر کننده و آبی که برای کاهش سطح جامدات از آن استفاده می شود

 

 

 

CUTTING

بصورت مواد ریز پلاستیکی در کیسه های 110 پوندی است و برای جلوگیری از هرزروی بکار میرود. وقتی با گل مخلوط شود دانه های پلاستیکی باد کرده و کمک خوبی برای جلوگیری از هرزروی خواهد بود

 

 

 

F.C.L

از خانواده تینر است و روی عصاره گل اثر می گذارد

 

 

 

CFR-1

در گلهای آبی برای کاهش گرانروی بالا و در سیمان برای زیاد کردن  زمان  بندش استفاده می شود

 

0.1-0.2

ppb

DURATONE

عصاره گل را در گلهای روغنی کنترل می کند- تا 500 درجه فارنهایت مقاوم است

 

 

 

VERT OIL

امولسیون کننده با OIL است – بصورت پودر سفید در کیسه های 55 پوندی است

 

 

 

KEN- FLOW

در تهیه گلهای روغنی و نیز برای روان کردن مته و لوله های حفاری بکار می رود

 

 

 

EZ Spot

برای جداکردن گل روغنی از سیمان – برای تبدیل گل روغنی به آبی – برای جلوگیری از Differential Sticking

 

 

 

O.M.C

کاهش گرانروی در گلهای روغنی

 

 

 

Drill Treat

برای کاهش Fluid loss و استحکام گلهای روغنی

 

 

 

TORQ TRIM

برای روان کردن بین لوله و دیواره – آزاد کردن لوله در حالت گیر اختلاف فشاری

 

 

 


 
 
chemical
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۸
 
A   
Product Trade name

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

2325 BADF Defoamer X X X X D WEC
A-3135 Packer Fluid Inhibitor, oxyen scavenger, biocide X X X X CO WEC
ABS-40 (BASE) Synthetic iso-alkanes & aliphatic base fluid X SB Fluids Mgmt
ABS-MUL Synthetic mud E X E FR Fluids Mgmt
ABS-MUL HT Synthetic mud emulsifier to 500°F E FR Fluids Mgmt
ACCOLADE Base Synthetic base fluid X SB Baroid
ACETIC ACID pH Control X A TETRA
ACTIGUARD Shale & clay inhibitor for the APHRON ICS system X X SH M-I SWACO
ACTIPAC Fluid loss control package for the APHRON ICS system X FR M-I SWACO
ACTIVATOR I Thermal stabilizer for the APHRON ICS system X X TE M-I SWACO
ACTIVATOR II Thermal stabilizer for the APHRON ICS system X X TE M-I SWACO
ACTIVIS Liq. HEC, environ. friendly X V FR LO TETRA
ACTIVIS LSR V package for the APHRON ICS system X V M-I SWACO
ADAPTA Copolymer for non-aqueous fluids X X FR Baroid
ADOFOAM BF-1 Multipurpose FO X FO V Nalco
AGIPAK HV Potassium PAC regular X X X X X X V SH FR AVA
AGIPAK LV Potassium PAC low vis X X X X X X X FR SH AVA
AIRFOAM AP-50 Freshwater, mild saltwater FO X FO Aqua-Clear
AIRFOAM B saltwater FO X FO Aqua-Clear
AIRFOAM HD Oil FO X FO Aqua-Clear
AK-70 Asphaltic blend X X X X X X X SH FR Baroid
AKTAFLO E Wetting agent X X X X X X E Baroid
AKTAFLO S Non-ionic surfactant X X X X TE SU HPHT Baroid
ALBISOL CF Environ. acceptable washer/spacer X X X X X X X X X WBC CF Lamberti
ALBISOL DET Drlg. detergent & anti bit balling agent X X X X X X WBC CF L-USA
ALBISOL DM Effective washer/spacer X X X X X X X X X WBC CF Lamberti
ALBISOL OE Solvent based pipe cleaner X WBC CF Lamberti
ALCOMER 110RD Dispersible high M.W. dry polymeric shale stabilizer X X X X X SH V FL Ciba
ALCOMER 120L 50% active, high M.W., PHPA SH/V X X X X X X SH V FR Ciba
ALCOMER 123LA High M.W., liquid emulsion PHPA X X X X X X SH V FL Ciba
ALCOMER 175L Anionic friction reducer X X X X X LU Ciba
ALCOMER 1771 Bentonite extender X X X V Ciba
ALCOMER 242 High temp. FR X X X X X X FR Ciba
ALCOMER 274 Oil mud V X X V Ciba
Alcomer 338 Very-high M.W. dispersible total FL, anionic bead X X X X X X FL Ciba
ALCOMER 507 Sodium polyacrylate fluid loss additive X X X X FR TH TE Ciba
ALCOMER 60RD Dispersible medium M.W., low vis,dry polymeric shale stabilizer X X X X X SH FL Ciba
ALCOMER 72L High temp. polyacrylate TH X X X X TH Ciba
ALCOMER 74L High temp., calcium tolerant TH X X X X X TH TE FR Ciba
ALCOSORB AB3C Crosslink polyacrylamide absorbant X X X X LO Ciba
ALDACIDE G Glutaraldehyde solution X X X X X X B Baroid
ALPHA1386 Wetting agent X X TH WEC
ALPHA 2275 Corrosion Inhibitor X X X CO WEC
ALPHA 2296 Corrosion Inhibitor X X X X X CO WEC
ALPHA 6000 SERIES E, Lubes & Spotting Fluids X X E WEC
ALPHA6151 P freeing agent X X X X X X X X X P WEC
ALPHA6177 Drilling mud detergent X X X X X X X SU WEC
ALPHA 7354 Oil based X X X CO WEC
ALPHA 7975 Corrosion Inhibitor X X X X CO WEC
ALPHA 1000 Oil-base mud rheology modifier (liquid) X TH Chandler
ALPHA 1001 Oil-base mud E (liquid) X E Chandler
ALPHA 1002 Oil-base mud E (liquid) X E Chandler
ALPHA 1003 Oil-base mud E (liquid) X E Chandler
ALPHA 1003E Oil-base mud E (liquid) X E Chandler
ALPHA 1004E Oil-base mud E/LU (liquid) X E LU Chandler
ALPHA 1006 Oil-base mud E (liquid) X E Chandler
ALPHA 1007 Oil-base mud secondary E (liquid) X E Chandler
ALPHA 1010E Oil-base mud conditioner (liquid) X TH Chandler
ALPHA 1110E Oil-base mud conditioner (liquid) X TH Chandler
ALPHA 1111 Oil-base mud wetter/thinner (liquid) X E Chandler
ALPHA BORELUBE Environ.-safe LU X X X X X X X LU P Chandler
ALPHA CI Corrosion inhibitor CO Chandler
ALPHA CIB CO for brine fluids CO Chandler
ALPHA CMC LV Low vis. CMC X X X X X X X FL SH E Alpha-Chem
ALPHA CMC TECH HV High vis., tech. gr. CMC X X X X X X X V FL SH Alpha-Chem
ALPHA CMC TECH LV Low vis., tech. gr. CMC X X X X X X X FL SH E Alpha-Chem
ALPHA CMS Fermentation-resistant modified starch X X X X X FL V Chandler
ALPHA COAT CG Cement gr. gilsonite X SH Chandler
ALPHA COAT DF Drilling fluid gr. gilsonite X SH Chandler
ALPHA COAT DF+ Drilling fluid gr. gilsonite, pre-treated for dispersibility X X X X X X SH Chandler
ALPHA CS Cement spacer X X X X X X SU Chandler
ALPHA CW Cuttings wash (liquid) X X X X SU Chandler
ALPHA D-1 Oil mud V (organoclay) X V Chandler
ALPHA D-1 PLUS Oil mud V X V Chandler
ALPHA DD Drilling detergent X X X X X SU Chandler
ALPHA DF D (liquid) X X X X SU Chandler
ALPHA DRIL HTHP fluid loss control X X X X X FR TE Chandler
ALPHA DSA Foaming agent X FO Chandler
ALPHA FAD FO (liquid) X X X X X X X FO Chandler
ALPHA FLC Fermentation-resistant modified starch X X X X X FL V Chandler
ALPHA FLC PLUS Modified polysaccharide X X X X X X FR Chandler
ALPHA GLIDE Shale stabilizing polymer X X X X X SH V FR Alpha-Chem
ALPHA-PAC LV Polyanionic cellulosic polymer X X X X X X X FL SH E Alpha-Chem
ALPHA-PAC REGULAR Polyanionic cellulosic polymer X X X X X X X V FL SH Alpha-Chem
ALPHA PAS Fermentation-resistant polyanionic starch X X X X X FL Chandler
ALPHA PDI Paraffin deposit inhibitor SU Chandler
ALPHA PLUS Rheology modifier X X X V SH Chandler
ALPHA SEAL C LCM, coarse X X X X X X LO Chandler
ALPHA SEAL F LCM, fine X X X X X X LO Chandler
ALPHA SIE-D PHPA (powder) X X X X SH FL V Chandler
ALPHA SIE-L PHPA (liquid) X X X X SH FL V Chandler
ALPHA TC Torque & drag control X X X X X X LU Chandler
ALPHA TEMP TH (liquid) X X X X X TH TE Chandler
ALPHA TEMP D Dry TH X X X X TH TE Chandler
ALPHA-TEQ Linear alphaolefin-base emulsion system SB BHDF
ALPHA THERMA DEX Modified polysaccharide X X X X X FL Chandler
ALPHA THIN D Dry TH X X X X TH TE Chandler
ALPHA THIN L TH (liquid) X X X X TH TE Chandler
ALPHA VIS Bentonite extender FL X X X X V Chandler
ALPHA XAN PLUS Polysaccharide blend X X X X X X V Chandler
ALPLEX Aluminum complex used to control sensitive shales & gumbo X X X SH FR BHDF
AMBAR Barite meeting API specs X X X X X X X X W Ambar
AMCARB Acid soluble calcium carbonate, sized X X X X X X X X LO W Ambar
AMCIDE Bacteriacide X X X X X X B Ambar
AMCLS Chrome lignosulfonate X X X X TH FL Ambar
AMCOR Corrosion inhibitor CO Ambar
AMDMD Drilling mud detergent X X X X X SU Ambar
AMFLUSH Casing wash, surfactant SU Ambar
AMGEL Bentonite X X X X X X V FL Ambar
AMGEL NT Bentonite, non treated X X X X X X V FL Ambar
AMI-TEC Amine-base oil soluble inhibitor X X X X X X CO BHDF
AMLIG Lignite X X X X X FL TH Ambar
AMOXBAN 02 Oxygen scavenger X X X X X X CO Ambar
AMPAC, LV Polyanionic cellulose, low vis. X X X X X X FL SH Ambar
AMPAC, R Polyanionic cellulose X X X X X X FL SH Ambar
AMPLI-FOAM FO for mist & stiff foam drilling X FO BHDF
AMPLUG Ground walnut shells, various grades X X X X X X X X LO Ambar
AMSEAGEL Attapulgite,saltwater gel X X X X V Ambar
AMSEAL Elongated cellulose fiber X X X X X X X X LO FL Ambar
AMTROL Liq. HEC X X X X X X V Ambar
AMVERT PE Primary E for diesel muds X E Ambar
AMVERT SE Secondary E for diesel muds X E SU Ambar
AMVERT WA Wetting agent for diesel muds X SU E Ambar
AMVIS Dry HEC X X X X X X V Ambar
ANCO 2000 I Polyglycol inhibitor blend X X X X X SH FR LU Anchor
ANCO BAR Barite X X X X X X X W Anchor
ANCO BX Bentonite extender X X X V FL Anchor
ANCO CARB Sized calcium carbonate X X X X X X X X W LO FR Anchor
ANCO CI-300A Alkyl phosphate with scale inhibitor X X X X X X X CO Anchor
ANCO COAT WS Water-soluble filming amine CO X X X X X X X CO Anchor
ANCO DD Drilling detergent X X X X X X SU FO Anchor
ANCO DEFOAM A Alcohol-base D X X X X X X D Anchor
ANCO DEFOAM S Silicone-base D X X X X X X D Anchor
ANCO DF-150 FO–fresh water X FO Anchor
ANCO DF-450 FO–fresh water or brine X FO Anchor
ANCO DMS Drilling-mud surfactant X X X X X SU TE Anchor
ANCO DRILL A Liquid PHPA shale stabilizer/V X X X X X X SH V FL Anchor
ANCO DRILL N Low viscosity PHPA shale stabilizer/V X X X X X SH Anchor
ANCO FIBER Fibrous cellulose bridging material X X X X X X X LO FR Anchor
ANCO PIPE FREE E blend pipe-freeing agent X X X X X X X X P Anchor
ANCO GEL API-grade bentonite X V FR Anchor
ANCO GEL HT Sepiolite clay X X X X X X V TE FR Anchor
ANCO GEL PREMIUM Wyoming bentonite (untreated) X V FR Anchor
ANCO K 59 Potassium acetate X X X X X X SH TE Anchor
ANCO LIG Lignite X X X TH FR Anchor
ANCO LW 200 Polymer surfactant blend for mud weight reduction X X X X FO Anchor
ANCO MUL FA Asphaltic filtration control agent X X FR SH LU Anchor
ANCO MUL FG Gilsonite fluid loss control agent X X FR LU TE Anchor
ANCO MUL OW Oil wetting agent/E X X E SU Anchor
ANCO MUL P Primary E X E Anchor
ANCO MUL S Secondary E/oil wetter X E FR Anchor
ANCO MUL T TH/degellant X TH Anchor
ANCO MUL VIS Organophillic bentonite clay X X V Anchor
ANCO MUL VIS HT Organophillic hectorite clay X X V Anchor
ANCO MUL VIS P Sulfonated polystyrene X X V Anchor
ANCO PAC LV Pure PAC, low vis. X X X X X X X FR SH Anchor
ANCO PAC R Pure PAC, reg. grade X X X X X X X FR V SH Anchor
ANCO PHALT Asphaltic stabilizer X X X X X X X X SH LU TE Anchor
ANCO-PHALT S Sulfonated residuum shale stabilizer X X X X X X X SH LU TE Anchor
ANCO PHPA Dry PHPA shale stabilizer/V X X X X SH V LU Anchor
ANCO-PINE FIBER Sized wood fiber X X X X X X LO Anchor
ANCO-QWIK LUBE Polyglycol blended LU X X X X X X LU Anchor
ANCO ROPE Rate of penetration enhancer X X X X SU Anchor
ANCO SACK SPOT Oil-base spotting fluid concentrate X X X X X X X X P Anchor
ANCO SALT GEL Attapulgite clay X X X X X X V Anchor
ANCO SCAV 100 Stabilized liq. oxygen scavenger X X X X X X X CO Anchor
ANCO-SORB Polymeric lost circulation material X X X X X X LO Anchor
ANCO SPERSE Chrome lignosulfonate X X TH FR Anchor
ANCO SPERSE CF Chrome-free lignosulfonate X X X X X X TH FR Anchor
ANCO STARCH W Pre-gelatinized white starch X X X X X X FR Anchor
ANCO THIN HTL Liq. high temp. stable, polymeric TH X X X X X X TH FR TE Anchor
ANCO THIN L Liquid polymeric TH X X X X X X TH FR Anchor
ANCO TORKBUSTER Liq. surfactant blended LU X X X X X X LU SH Anchor
ANCO WASH Surfactant blend for rig cleaning X X SU Anchor
ANCO WT-10 Bactericide X X X X X X B Anchor
ANCO-ZAN Xanthan gum polymer X X X X X X X V FR Anchor
ANTIMUSSOL FN Foam preventer and defoamer X X X X X X D Clariant
ANTIMUSSOL TIP Foam destroyer X X X X X X D Clariant
ANTIMUSSOL TW Foam preventer and defoamer X X X X X X D Clariant
ANTISCALE AC/1 Phosphonate-based scale inhibitor X X X X X CA Lamberti
ANTISCALE AC/137 Mixed scale inhibitor X X X X CA Lamberti
ANTISCALE AC/58 Polymer-based scale inhibitor X X X X CA Lamberti
ANTISOL FL 10 Ultra-low vis. polyanionic cellulose X X X X X X FL SH TH Wolff
ANTISOL FL 30 Extra-low vis. polyanionic cellulose X X X X X X FL SH E Wolff
ANTISOL FL 100 Low vis. polyanionic cellulose X X X X X X FL SH E Wolff
ANTISOL FL 30,000 High vis. polyanionic cellulose X X X X X X FL V SH Wolff
APHRONIZER A Surfactant-base aphron shell enhancer for the APHRON ICS system X SU M-I SWACO
APHRONIZER B Polymer-base aphron shell enhancer for the APHRON ICS system X SU M-I SWACO
AQUACEL Purified CMC X X X X X X FR V SH Aqualon
AQUA-COL Glycol for controlling sensitive shales & increased lubricity & lower HTHP filtrate in freshwater & saltwater X X X X SH LU FR BHDF
AQUA-COL B Cloud Point glycol X X X X X SH FR BHDF
AQUA-COL D Glycol used to control sensitive shales, incresed lubricity & lower HTHP filtrate in freshwater & saltwater systems X X X X SH LU FR BHDF
AQUA-COL S Glycol used to control sensitive shales, increase lubricity & lower HTHP filtrate in saturated salt systems X SH LU FR BHDF
AQUACOR 861-OS Oxyakylated cationic filming amine X X X X X X CO Aquaness
AQUACOR 863-WS Nonionic/cationic CO blend X X CO Aquaness
AQUACOR 864-WS Nonionic/cationic blended CO X X X X X X CO Aquaness
AQUACOR 866-WS Cationic CO X X X X X X CO Aquaness
AQUA-DRIL Complex polymer V FR Messina
AQUAFLO Purified polyanionic cellulose X X X X X X FR V SH Aqualon
AQUAGEL Wyoming bentonite X X X X X X V FR Baroid
AQUAGEL GOLD SEAL Untreated Wyoming bentonite X X X X X X V FR Baroid
AQUA-MAGIC Diff. sticking preventative for depleted zones X X X X X X LU FR BHDF
AQUAMUL 854 E, wetting agent for diesel, paraffinic oil base fluids X E FR SU Aquaness
AQUAPAC-LV Premium polyanionic cellulose X X X X X X FR SH LU Aqualon
AQUAPAC-REGULAR Premium polyanionic cellulose X X X X X X FR V SH Aqualon
AQUAPAC-ULV Ultra-low visc. polyanionic cellulose X X X FR SH LU Aqualon
AQUA-SEAL Polymeric shale stabilizer & filtration control X X X X X X SH FR BHDF
AQUATONE-S nonionic surfactant X X X X TE SU HPHT Baroid
AQUA-VIS-36EX Cationic bentonite extender for high fragile gel strengths X X X X X V SH Messina
ARDRIL CLA-BAN Cationic polyamine shale stabilizer X X X SH FL Aquaness
ARDRIL DMD Drilling mud detergent concentrate X X X X X X SU E P Aquaness
ARDRIL DME Drilling mud E X X X X X X E SU P Aquaness
ARDRIL DMS Aryl polyglycol ether drilling mud surfactant X X X X X X SU E P Aquaness
ARIVASOL 7000 Environmentally friendly solvent (heavy aromatic naptha replacements) SU Uniqema
ASP185 Multipurpose FO; anionic, hydrocarbon tolerant FO Nalco
ASP 700 High M.W. V/shale stabilizer X X X X X SH FR V Nalco
ASP 713 High M.W. V/shale stabilizer X X X X X SH FR V Nalco
ASPHASOL Sulfonated organic resin blend X X X X SH FR M-I SWACO
ASPHASOL D Sulfonated organic blend X X X X X SH FR M-I SWACO
ASPHASOL SUPREME Sulfonated asphalt X X X X X X X SH FR M-I SWACO
ATC Modified fatty acid ester X X TH Baroid
ATLOSOL Drilling mud E concentrate X X X X X E SU SH Aquaness
ATLOSOL S Drilling mud E concentrate X X X X X X E SU SH Aquaness
ATLOX LP1 Dispersant for metal oxides, hydroxides and carbonates X X TH Uniqema
AVA AS-1 Scale inhibitor X CA AVA
AVABENTOIL ECT Organophilic ectorite X X V FR HPHT AVA
AVABENTOIL HY High yield organophilic bentonite X V FR HPHT AVA
AVABENTOIL RM High yield organophilic bentonite X X V FR AVA
AVABENTOIL SA Low yield suspending agent X V FR AVA
AVABEX Bentonite extender X X X X X X X V AVA
AVABIOBENT Low yield suspending agent for AVALAO system X X V FR AVA
AVABIOCARB Organic compounds & potassium carbonate X X X X X X X SH FR AVA
AVABIOFIL Lignite polymer for fluid loss control X X FR E SU AVA
AVABIOFIL HT Synthetic polymer for fluid loss control X X FR E HPHT AVA
AVABIOIL AVALAO linear and polyalphaolefines based oil X X SB AVA
AVABIOLUBE Natural polymer shale stabilizer X X X X X X X SH LU FR AVA
AVABIOMOD Rheology modifier for AVALAO system X X V E SU AVA
AVABIOPRI AVALAO primary emulsifier for low oil cutting retentions X X E FR SU AVA
AVABIOSEC AVALAO secondary emulsifier for low oil cutting retentions X X E FR TE AVA
AVABIOTHIN Thinner for AVALAO system X X TH FR TE AVA
AVABIOVIS High yield suspending agent for AVALAO system X X V FR AVA
AVABIOWET Wetting agent for AVALAO system X X SU E AVA
AVABUFFER Alkaline buffer X X X X X A AVA
AVACARB Calcium Carbonate X X X X X X X X W LO AVA
AVACARB ME Metamorphic Calcium Carbonate X X X X X X X X W LO AVA
AVACELL LQD Liquid hydroxyl ethyl cellulose X X X X X X X V CF AVA
AVACID 50 Liquid biocide X X X X X B AVA
AVACID F/25 Liquid biocide X X X X X B AVA
AVACLAYBLOCK Shale inhibitor X X X X X X SH FR AVA
AVACLAYBLOCK Organic compound for shale inhibition X X X X X SH FR AVA
AVACLAYBLOCK/ACT Inorganic compounds for shale inhibition X X X X X SH FR AVA
AVA CMC HVP High vis pure grade CMC X X X X V FR AVA
AVA CMC HVS High vis semipure grade CMC X X X X V FR AVA
AVA CMC HVT High vis technical grade CMC X X X X V FR AVA
AVA CMC LVP Low vis pure grade CMC X X X X FR AVA
AVA CMC LVS Low vis semipure grade CMC X X X X FR AVA
AVA CMC LVT Low vis technical grade CMC X X X X FR AVA
AVADEFOAMER Defoamer for AVATRASFOAM system X FO AVA
AVADEG 327 Multifunctional surfactant X X X X X X SU AVA
AVADES 100 Hydrogen sulphide scavenger X X X X X CO AVA
AVADETER Mud detergent X X X X X X SU LU E AVA
AVAENION Non ionic E X X X X X X E SU AVA
AVA EXTRA-DRILL Organic compounds for shale inhibition X X X X X SH FR AVA
AVA FASTDRILL Blend of organic/inorganic compounds for shale inhibition X X X X X SH FR AVA
AVAFLUID G71 Modified Fe-Cr lignosulfonate X X X TH FR HPHT AVA
AVAFLUID NP Chrome-free lignosulfonate X X X TH FR HPHT AVA
AVAFOAM S1 Foaming agent X FO E AVA
AVAFOAM S2 Salt resistant FO X FO E AVA
AVAFREE 2 No oil free pipe & cake removal agent X X X X X X X P SH AVA
AVAFULFLOW Blend of polymers & sized calcium carbonate X X X V FR RDF AVA
AVAFULFLOW/UB Polymers, sized calcium carbonate & glass microspheres X X X V FR RDF AVA
AVAGEL Bentonite X X X X X V AVA
AVAGEL HY High yield bentonite X X X X X V HPWB AVA
AVAGEL PLUS Wyoming bentonite X X X X X V HPWB AVA
AVAGILS Water dispersible gilsonite X X X X X SH FR LU AVA
AVAGLYCO Glycol-based LU X X X X X X X SH LU HS AVA
AVAGLYCO II High cloud point glycol X X X X X X X SH LU HS AVA
AVAGRAPH Natural graphite X X X X X LU LO AVA
AVAGREENLUBE Ester-based vegetable LU X X X X X X X LU SH FR AVA
AVAGREENLUBE SIL Ester-based LU for silicate & potassium mud X X X X X X X LU FR AVA
AVAGUM Modified guar gum X X X X X X X V AVA
AVA K142 Potassium acetate brine X X X X X SH W CF AVA
AVAK157 Potassium formate brine X X X X X W SH CF AVA
AVALIG Modified chrome lignite X X X X TH FR HPHT AVA
AVALIG C Modified causticised lignite X X X X TH FR HPHT AVA
AVALIG K Modified potassium lignite X X X X TH FR HPHT AVA
AVALIG NE Humalite X X X X X W SH HPHT AVA
AVA LST-MD Liquid sulfonate asphalt X X X X X X SH FR AVA
AVALTD 2000 Dispersant for lime muds and KLM system X X TH FR CA AVA
AVALUBE Biodegradable LU X X X X X X LU AVA
AVA MB-HS38 Microbubbles of borosilicate glass X X X X X X X X W RDF AVA
AVAMICA C/F Mica X X X X X X X X LO AVA
AVAMRK 80 Rock wettability modifier X X X X X X SU AVA
AVAPERM Amine-based shale stabilizer X X X X X SH AVA
AVAPOLJ A Polymer compound X X X X X X FL AVA
AVAPOLY HT Polymer compound X X X X X X FR HPHT AVA
AVAPOLYMER 5050 Powdered shale inhibitor X X X X X SH FR AVA
AVAPOLYOIL/DEEPDRILL Shale stabilizer X X X X X X X SH LU HPWB AVA
AVAPOLYPAK LV Potassium PAC regular X X X X X X V SH FR AVA
AVAPOLYPAK RG Potassium PAC low vis X X X X X X X FR SH AVA
AVAPOLYSYL Organic compound & potassium salts shale inhibitor X X X X X X SH FR LU AVA
AVAPOLYTEMP Pure grade filtrate reducer for Avafulflow X X X X FR TE SH AVA
AVAREX Modified polymer for extreme high temp X X X X X X X TE FR SH AVA
AVASHALESTOP Organic compound for shale inhibition X X X X X SH FR AVA
AVASHALESTOP/ACT Inorganic compounds for shale inhibition X X X X X SH FR AVA
AVASIL Silicone based D X X X X X X X D AVA
AVASILIX 22 Base product for AVASILIX system X X SH AVA
AVASILIX 39 Base product for AVASILIX system X X SH AVA
AVASINTOIL AVASINTOIL system ester based biodegradable oil X SB AVA
AVASINTOIL/FC Fluid loss control agent for AVASINTOIL system X FR AVA
AVASINTOIL/PE AVASINTOIL system primary emulsifier X E FR TE AVA
AVASINTOIL/SE AVASINTOIL system secondary E X E FR TE AVA
AVASINTOIL/TN Thinner for AVASINTOIL system X TH FR TE AVA
AVASINTOIL/VS High-yield suspending agent for AVASINTOIL system X V FR AVA
AVASINTOIL/WA Wetting agent for AVASINTOIL system X SU E AVA
AVASTAT 350 Antistatic agent for section milling X X X X X X SU AVA
AVASURFO Non ionic drilling mud surfactant X X X X X X X SU AVA
AVATENSIO Free pipe agent X X X X X X X P AVA
AVATENSIO/LT Low toxicity P X X X X X X X P AVA
AVATEX Sodium sulfonate asphalt X X X X X X X SH FR HPHT AVA
AVATHIN Acrylic acid grafed X X X TH HPHT FR AVA
AVATRASFOAM Foamer for AVATRASFOAM system X FO AVA
AVAVIS-MMH Polymer for MMH system X WBC SH V AVA
AVAWASH 500 Cake removal agent X X X X X X SU AVA
AVAWASH OBM Casing cleaner for oil-based mud X SU AVA
AVAWASH OBM/LT Casing cleaner for low-toxicity oil-based mud X SU AVA
AVAWASH WBM Casing cleaner for water-based mud X X X X SU AVA
AVAZR 5000 Chrome-free HPHT thinner X X X X X TH HPHT FR AVA
AVOIL BASE Low-toxicity oil for OBM X X SB AVA
AVOIL FC Lignite-based fluid loss reducer X FR E SU AVA
AVOIL FR/HT Asphalt-based fluid loss reducer X FR SU HPHT AVA
AVOIL HSA Temp. stability agent X TE E HPHT AVA
AVOIL PE/1 Primary E X E FR SU AVA
AVOIL PE/LT Primary E X E FR SU AVA
AVOIL SE/1 Secondary E X E FR TE AVA
AVOIL SE/LT Secondary E X E FR TE AVA
AVOIL TN Thinner X TH FR TE AVA
AVOIL TN/LT Thinner X TH FR TE AVA
AVOIL VS Rheology modifier X V E SU AVA
AVOIL VS/LT Rheology modifier X V E SU AVA
AVOIL WA Wetting agent X SU E AVA
AVOIL WA/LT Wetting agent X SU E AVA


B
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

BARABLOK Powdered hydrocarbon resin X X X X X X X X FR SH LU Baroid
BARABLOK 400 High-temp. powdered hydrocarbon resin X X X X X X X X FR SH LU Baroid
BARABRINE DEFOAM Brine D X X X X X X D CF Baroid
BARABRINE SI Scale inhibitor for clear brines CO CF Baroid
BARABUF pH buffer X X X X A FR Baroid
BARACARB Sized calcium carbonate 5,25,50,150,600, 2300 microns X X X X X X X X LO W FR Baroid
BARACAT Cationic polymer solution X X X X X SH FL Baroid
BARACOR 44 Sulfide scavenger X X X X X X X X CO Baroid
BARACOR 95 Corrosion inhibitor X X X X CO A Baroid
BARACOR 100 Corrosion inhibitor X CO CF Baroid
BARACOR 450 High-temp. CO for high-density brines CO TE CF Baroid
BARACOR 700 CO/scale inhibitor X X X CO Baroid
BARACOR 700E CO/scale inhibitor X X X CO Baroid
BARACTIVE Polar activator X X V FR Baroid
BARA-DEFOAM 1 Defoamer X X X X X D SU Baroid
BARA-DEFOAM HP Defoamer X X X X X X D Baroid
BARA-DEFOAM W300 Defoamer X X X X X X D Baroid
BARAFILM Filming amine X X X X X X X CO Baroid
BARAFLOC Flocculant X X FL Baroid
BARAFOAM Foaming agent X FO Baroid
BARAFOS Sodium polyphosphate compound X X X TH CA A Baroid
BARAKLEAN Water-soluble detergent for spacers SU WBC Baroid
BARAKLEAN FL Surfactant blend for displacement spacers SU WBC Baroid
BARAKLEAN FL PLUS Concentrated surfactant blend for displacement spacers SU WBC Baroid
BARAKLEAN GOLD Concentrated surfactant blend for displacement spacers SU WBC Baroid
BARAKLEAN NS PLUS Concentrated surfactant blend for displacement spacers SU WBC Baroid
BARAMAG Sized magnesium oxide X X X X X X X X LO W FR Baroid
BARANEX Modified lignin polymer X X X X X FR TE Baroid
BARAPAK Oil-soluble polymer X X V Baroid
BARAPLUG Sized salt-20, 50, 6/300 X LO W RDF Baroid
BARARESIN Sized oil-soluble bridging agent, F,M,C, Granule X X X X X X LO RDF Baroid
BARARESIN-VIS Oil V V Baroid
BARASCAV D Powdered oxygen scavenger X X X X X CO Baroid
BARASCAV L Liq. oxygen scavenger X X X X X CO Baroid
BARASCRUB Surfactant for well-bore cleanup X X SU WBC Baroid
BARASIL-S Sodium silicate solution X SH Baroid
BARASORB Cellulosic Filtration Aid X CF Baroid
BARATHIN-PLUS Modified lignosulfonate X X X X TH FR Baroid
BARAVIS Nonionic hydroxyethyl cellulose polymer X X X X X X V FR Baroid
BARAWEIGHT Iron carbonate powder X X X X X X X W Baroid
BARAZAN Xanthan gum X X X X X X V Baroid
BARAZAN D Dispersion enhanced xanthan gum X X X X X X V Baroid
BARAZAN D PLUS Prem. dispersion-enhanced xanthan susp. X X X X X X V Baroid
BARAZAN L Xanthan susp. X X X X X X V Baroid
BARAZAN PLUS Premium xanthan X X X X X X V Baroid
BARODENSE Hematite X X X X X X X X W Baroid
BAROFIBRE Seepage-loss additive; reg., c, superfine X X X X X X X X LO Baroid
BAROID Barite X X X X X X X X W Baroid
BAROID ALKANE Synthetic paraffin base oil X SB Baroid
BAROID Oil Absorbent Granular attapulgite Baroid
BAROID RIG WASH Cleaning, degreaser compound SU Baroid
BAROLIFT Hole-cleaning aid X X X X X X X X V WBC Baroid
BARO-LUBE GOLD SEAL Surfactant/LU blend X X X X X X LU Baroid
BARO-SEAL Sized LCM blend Classic, F, M, C X X X X X X LO Baroid
BARO-TROL PLUS Enhanced shale stabilizer X X X X X X SH FL Baroid
BD BUFF54 Drill-in / Completion fluid buffer X X X X A FR BJ
BD FL 44 Filtrate control for DIF’s & fluid control pills X X X X X X FR LO BJ
BD FL 70 Fluid loss control starch X X X X FR LO BJ
BD VIS 114 Bio-polymer V X X X X X X V FR BJ
BD VIS 129 Viscosifier X X X X V FR BJ
BD VIS 130 Bio-polymer V X X X X V FR BJ
BENEX Bentonite Extender X X X V FR BHDF
BEN-EX Bentonite extender & seletive flocculant X X X X FL Kelco
BENTONE 34 Organo-bentonite. V X X V Elementis
BENTONE 38 Organo-hectorite high temp. V X X V Elementis
BENTONE 128 Easy-dispersing organo-bentonite V X X V Elementis
BENTONE 150 Rapid, high-yielding organo-bentonite V X X V Elementis
BENTONE 155 High-yielding mud plant organo-bentonite V X X V Elementis
BENTONE 160 Vegetable oil-based fluid V X X V Elementis
BENTONE 910 Economy organo-bentonite V X V Elementis
BENTONE 920 Economy, easy-dispersing organo-bentonite V X X V Elementis
BENTONE 990 Amino-attapulgite suspending agent X X V Elementis
BENTONE 42 Organo-hectorite ultra high temp. V X X V Elementis
BENTONE CT Specialty hectorite V X X X X X X V FR Elementis
BIO 3 High molecular filming amine X CO B Deep South
BIOCIDE Bactericide X B TETRA
BIOCLEAR 1000 Biocide for water/mud systems X X X X X X X B WEC
BIO-COTE Wetting agent X SU TH BHDF
BIO-DRILL ROP enhancer X X X X X LU BHDF
BIOFLOW Biopolymeric V X X X X X X X V FR LU Degussa
BIOLAM XA Biopolymer derivative polymeric V X X X X X X X V FR Lamberti
BIOLAM XA/D Disperisible biopolymer derivative V X X X X X X X V FR Lamberti
BIOLAM XG Xanthan derivative polymeric V X X X X X X X V FR Lamberti
BIOLAM XT Biopolymer derivative polymeric V X X X X X X X V FR Lamberti
BIO-LOSE Modified polysaccharide X X X X X FR V HPHT BHDF
BIO-PAQ Organic derivative providing filtration control X X X X X FR V HPHT BHDF
BIOPOL Select, readily-dispersible biopolymer X X X X X X V FR LO TETRA
BIOPOL-L Liq., dispersible biopolymer X X X X X X V FR LO TETRA
BIOPOLY-E Xanthan biopolymer X X X X X X V FR E EMEC
BIO SOLV Non-terpene displacement and pipe pickling solvent X X X X X X SU Deep South
BIO-SPOT Non-hydr. low-toxic spotting fluid X X X X X X P BHDF
BIO-SPOT II Non-hydr. low-toxic spotting fluid X X X X X X P BHDF
BIOVIS Temp. stable biopolymer X X X X X X V FR LU Degussa
BIOVIS Xanthan biopolymer X X X X V FR Messina
BIOVIS-D Dispersible xanthan biopolymer X X X X V Messina
BIOZAN Welan gum X X X X X X V Kelco
BJ SEAL C Course calcium carbonate for DIF’s & fluid control pills X X X X X FR LO W BJ
BJ SEAL F Fine calcium carbonate for DIF’s & fluid control pills X X X X X FR LO W BJ
BJ SEAL M Medium calcium carbonate for DIF’s & fluid control pills X X X X X FR LO W BJ
BJ VIS Dry HEC V X X X X V FR BJ
BLACK-MAGIC Oil-based spotting fluid X X X X X X X P BHDF
BLACK-MAGIC CLEAN Envr.-friendly spotting fluid X X X X X X X P BHDF
BLACK-MAGIC LT Low-toxicity, oil-based spotting fluids X X X X X X P BHDF
BLACK-MAGIC PHALT FREE Environ.-safe spotting fluid X X X X X X X P BHDF
BLACK-MAGIC SFT Oil-based spotting fluid concentrate X X X X X X X P BHDF
BLACKNITE Multi-particle gilsonite liq. dispersion X X X X X X SH FR LU Sun
BLEN-CARB Calcium carbonate X X X X X X X LO P BCI
BLEN-FYBER High-strength micronized cellulose fiber to prevent/cure seepage loss X X X X X X X LO P BCI
BLEN-NO FOAM Defoamer X X X X X X X D BCI
BLEN-PLEX Multivalent ion, polymer crosslinking agent X X X X X X LO A BCI
BLEN-PLUG Mixed coarse cellulose fibers X X X X X X X LO BCI
BLEN-SEAL Preabsorbed, high-strength micronized cellulose fibers with low-tox. lubr. X X X X X X X LO P BCI
BLEN-SQUEEZE Cellulose LCM w/crosslinkable polymer X X X X X X X LO V BCI
BLOCKADE LCM squeeze X X X X X X X X LC Drillchem
BLUE MAX Surfactant surface cleaner X X X X X X SU Deep South
BLUE STREAK Mud cond. & air micro-encapsulator for the APHRON ICS system X X SU V FR M-I SWACO
BLUEMAX Drilling detergent- biodegradable & concentrated X X X X X X LU Fluids Mgmt
BOHRAMYL BR Mod. potato starch polymer; non-fermenting X X X X X X FR SH Avebe
BORE-PLATE Water dispersible, envr. safe shale-control agent X X X X X X X X SH LU FR Am. Gilsonite
BORE-PLUS Liq. polymer blend X X X X X V FR HPWB Baroid
BORESEAL Mineral fiber blended with pore blocking material X X X X X LU FR SH BCI
BORE-TROL SH/mud conditioner X X X X X SH FR LU Messina
BORE-TROL-II Potassium-enhanced Bore-Trol X X X X X SH FR LU Messina
BORE-VIS Modified bentonite X X X X X V HPWB Baroid
BP 101 Wellbore displacement solvent X X SU Deep South
BP 24 Silcone defoamer X X X D Deep South
BP 4620 Mixture of non-ionic surfactants and solvents X X X X X X X X SU Deep South
BP 9125 Mixture of non-ionic surfactants X X X X X X X X SU Deep South
BP 9140 Mixture of non-ionic surfactants X X X X X X X X SU Deep South
BP 9755 Mixture of non-ionic surfactants X X X X X X X X SU Deep South
BP 9846 Mixture of solvents X X X X X X X X SU Deep South
BP PREFLUSH Sulfonated copolymer X X X X TH Deep South
BP SPACER MIX A mixture of dispersant and polymer X X X X X TH Deep South
BREAKOUT Activator/cleanup of systems containing DSTROY breaker X X X X SU M-I SWACO
BRINEDRIL Brine-based drill-in systems from 9-18 ppg X X X X W SH FR BJ
BRINE-PAC XT Corrosion Inhibitor X X CO CF BHDF
BRINE-PAC 1500 CO for solids-laden fluid X X CO CF BHDF
BRINE-PAC 2000 Thyocyanate CO for solids-laden fluid X X CO CF BHDF
BRINE-PAC 3N1 Amine CO for solids-laden fluid X X CO CF BHDF
BRINESHIELD Brine additive to protect human tissue X X X Integrity
BRINE-STIMTM NE Surfactant X SU RDF CF BHDF
BRINE VIS Hydroxyethyle cellulose X X X X X X X X V FR EMEC
BROMI-MUL Brine-in-oil E X X E Baroid
BROMI-VIS Pre-dispersed polymer susp. X V CF Baroid
BT-93 Chrome-free mod. lignite TH X X X TH TE FR General
BUFF-10 pH Control X X X X A TETRA
BUFF-6 pH Control X X X X A TETRA
BUFFERPLUS Magnesium oxide X A Drilpro
BXR Borehole stabilizer X X X X X X SH LU FR Baroid
BXR-L Borehole stabilizer susp. X X X X X SH FR SU Baroid

C
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

C-250 CO / filming amine (non-zinc fluids) X CO BJ
CALCARB Sized calcium carbonate X X X X X X X X LO W FR Fluids Mgmt
CALCIUM FREE BRINE Calcium Free Brine Solution X W TETRA
CALTROL HTHP Fluid Loss Additive HTHP FR CF BHDF
CAN-THIN Chrome-free TH X X X X X TH FR TE DX Oilfield
CAPTOR 4060X Low temperature nonionic foamer FO Uniqema
CARBOCEL AG/15 Bentonite extender, modifier X X X X X X X V Lamberti
CARBOCEL AG/EHV Bentonite extender, modifier X X X X X X X V Lamberti
CARBOCEL EHV Tech. gr., extremely high vis. CMC OCMA/API X X X X X X X FR V Lamberti
CARBOCEL EHV-P Pure gr., extremely high vis. CMC X X X X X X X FR V Lamberti
CARBOCEL EHV-S Semipure gr., extra high vis. CMC X X X X X X X FR V Lamberti
CARBOCEL HV Tech. gr., high vis. CMC X X X X X X X FR V Lamberti
CARBOCEL HV-P Pure gr., high vis. CMC X X X X X X X FR V Lamberti
CARBOCEL LV Tech. gr., low vis. CMC OCMA/API X X X X X X X FR Lamberti
CARBOCEL LV-P Pure gr., low vis. CMC X X X X X X X FR Lamberti
CARBOCEL LV-S Semipure gr., low vis. CMC X X X X X X X FR Lamberti
CARBO-GEL Organophilic hectorite V for solids suspension X X V FR BHDF
CARBO-GEL II Organoclay V X X V BHDF
CARBO-MIX E & secondary fluid loss reducer X E FR BHDF
CARBO-MUL E & wetting agent X E SU BHDF
CARBO-MUL LT Supplemental E X E SU TE BHDF
CARBO-MUL HT High-temp. oil mud E & wetting agent X E SU TE BHDF
CARBONOX Lignite X X X X TH FR E Baroid
CARBOSAN 135/TR General purpose biocide X X X X X X X B Lamberti
CARBOSAN EF General purpose biocide X X X X X X X B Lamberti
CARBO-SEAL Mod. hydrocarbon LCM for oil-base, synthetic-base & water-base systems X X LO FR BHDF
CARBO-TEC High-temp. anionic E X E FR TE BHDF
CARBO-TEC S Supplemental E X X E FR BHDF
CARBO-TROL Filtration control agent X FR BHDF
CARBO-TROL A-9 Non-asphaltic/polymeric HTHP filtration control agent X X FR HPHT BHDF
CARBO-TROL HT High-temp softening-point gilsonite for improved filtration control X FR TE BHDF
CARBO-TROL XHT Extra high-temp. softening-point gilsonite for improved filtration control X X FR BHDF
CARBO-VIS Organophilic clay V for solids suspension X X V BHDF
CARBO-VIS XHT HTHP V X X V HPHT BHDF
CASING WASH 100 Casing cleaner for WBM SU WBC CF BHDF
CASING WASH 200 Casing cleaner for WBM SU WBC CF BHDF
CASING WASH 300 Solvent/surfactant SU WBC CF BHDF
CATFOAM FO - Cationic X FO WEC
CAUSTIC POTASH pH Control X A TETRA
CAUSTIC SODA pH Control X A TETRA
CAUSTILIG Causticized lignite X X X X X TH FR TE M-I SWACO
CAVI-SEAL-AS Acid soluble HT LCM X X X X X X X LO FR Messina
CC-16 Causticized lignite X X X X TH FR E Baroid
CC-200KF KCL substitute X X X X X SH FO WEC
CC-300KF KCL substitute for drlg. fluids X X X X X X SH WEC
CEBOBAR Barite X X X X X X W Cebo
CEBODOL Dolomite X X X X X X X W Cebo
CEBOGEL European bentonite X X X X X X X V FR Cebo
CEBO P-H 63 Hematite X X X X X X W Cebo
CEBOSWDC Saltwater drilling clay X X X X X X V FR Cebo
CEBOWYOGEL Wyoming bentonite X X X X X X X V FR Cebo
CELLEX HV Sodium CMC X X X X X X FR V Baroid
CELLEX REGULAR Sodium CMC X X X X X X FR V Baroid
CELLOSIZE HEC-10 Hydroxyethyl cellulose V X X X V Dow
CELLOSIZE HEC-10HV Hydroxyethyl cellulose V X X X V Dow
CELLOSIZE HEC-25 Hydroxyethyl cellulose V X X X V Dow
CELLOSIZE HEC-25HV Hydroxyethyl cellulose V X X X V Dow
CELPOL ESL Polyanionic cellulose, extreme low vis. Gr. X X X X X X X FR FL Kelco
CELPOL R Polyanionic cellulose, reg. vis. Gr. X X X X X X X V SH Kelco
CELPOL RX Premium gr., polyanionic cellulose, high vis. X X X X X X X V SH Kelco
CELPOL SL Purified PAC low vis. X X X X X X X FR FL Kelco
CELPOL SLX Premium purified PAC, low vis. X X X X X X X FR FL Kelco
CELTROL-LV Organic polymer X X X X X X FR SH Messina
CELTROL-SP1 Tech. grade CMC X X X X X X FL SH Messina
CFL 500 L Cement fluid loss agent X X FR Deep South
CEMENT RETARDER Sodium lignosulfonate X X TH Deep South
CEPAC LOVIS Low vis. cost-effective polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH Lamberti
CEPAC REGULAR High vis. cost-effective polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH V Lamberti
CESCO CG Pre-treated gilsonite X X X X X X X SH LU FR Cesco
CESCO COUPLER Surfactant wetting agent for gilsonite and asphalts X X X X X X SU SH LU Cesco
CESCO GILSONITE Natural, safe SH X X X X X X X SH LU FR Cesco
CESIUM ACETATE Drill-in & completion base fluid to 18.4 ppg & 450 0F X X X X X X W TE SH Cabot
CESIUM FORMATE Drill-in & completion base fluid to 19.3 ppg & 400 0F X X X X X X W TE SH Cabot
CF-2002 US EPA-compliant base fluid X BHDF
CFL-II Chrome-free lignosulfonate X X X X X TH TE FR DX Oilfield
CFR Catalyzed friction reducer X X X X X X LU FR GEO
CHEK-LOSS Seepage-loss control, diff. sticking preventative X X X X X X X X LO BHDF
CHEK-LOSS COARSE Seepage loss control and diff. sticking preventative for fractured zones or porous sandstones X X X X X X X X LO BHDF
CHEK-LOSS PLUS High-lignin cellulosic LCM particularly for OBM/NAF with less adverse effect on PV & ES X X X X X X X X LO BHDF
CHEMSPERSE Tannin-based TH X X X X X X TH FL Ambar
CHEMSTOP OB Amine-treated fibers & bridging agents X X LO FR Fluids Mgmt
CHEMTEMP Sulfonated high temp. polymeric TH X X X X X TH TE FL Ambar
CHEMTHIN D Dry SPA TH X X X X TH SH Ambar
CHEMTHIN L Liq. SPA TH X X X X TH SH Ambar
CHEMTONE X HTHP fluid loss reducer & shale stabilizer X X X X X X X SH LU TE Ambar
CHEMTROL X High-temp. filtration control agent for water-base fluids X X X X X FR TE HPHT BHDF
CHEMVIS D Dry PHPA X X X X X SH V LU Ambar
CHEMVIS L 30% Liq. PHPA X X X X X SH V LU Ambar
CHEMVIS L PLUS 50% Liq. PHPA X X X X X SH V LU Ambar
CHEM-X II Xanthan Gum X X X X X X V Ambar
CHLORIDE FREE BRINE Chloride-free brine solution X W TETRA
CHROME-FREE II Lignosulfonate with no chrome added for water-based fluids X X X X X X TH FR BHDF
CIDE-COR CO/biocide CO B Messina
CIDE-COR-PLUS CO/biocide CO B Messina
CITRIC ACID pH Control X A TETRA
CLAIRSOL 350M HF Low-toxicity base oil (low vis.) X LU Carless
CLAIRSOL 370 < 1% aromatic-base oil X LU Carless
CLAIRSOL NS Very low-toxicity base oil X LU Carless
CLAIRSOL NS-P Ultra-low aromatic base oil X LU Carless
CLARIZAN Clarified xanthan gum biopolymer X X X X X X X V Drill. Spec.
CLAY FIRM Clay inhibitor X X X X SH HPWB Baroid
CLAY GRABBER Clay inhibitor X X X X SH HPWB Baroid
CLAYSEAL Amphoteric shale stabilizer X X X X X X SH SU Baroid
CLAYSEAL PLUS Amphoteric shale stabilizer X X X X X X SH SU Baroid
CLAY SYNC Clay inhibitor X X X X SH HPWB Baroid
CLAYTONE 3 Economic organoclay gellant X X V So. Clay
CLAYTONE AF Activator-free guar gum susp. aid X V So. Clay
CLAYTONE-EM Rapid dispersing organoclay gellant X X V So. Clay
CLAYTONE FFA Improved guar gum suspension aid X V So. Clay
CLAYTONE II Economy organo-bentonite visc. X V So. Clay
CLAYTONE IMG-400 High-yield organo bentonite visc. X V So. Clay
CLAY-TROL Clay swelling & hydration suppressant X X X X X X SH HPWB BHDF
CLEAN-PLUG Temp. cross-linked fluid loss control agent X X X X X X LO V BJ
CLEAN-PLUG KF Temp. fluid loss control agent for zinc bromide appl. X X X X X X LO V BJ
CLEAN UP Surfactant cleaner X X X X X X X X X SU M-I SWACO
CLEARDRILL 300 Polymer for pit cleanup X X X X X X X SU WEC
CLEAR-DRILL C Cesium formate for RDF X X X RDF SH W BHDF
CLEAR-DRILL K Potassium formate for RDF X X X RDF SU W BHDF
CLEAR-DRILL N Sodium formate for RDF X X X RDF SH W BHDF
CLEARFORM K Potassium formate X X X X X X W SH TE WEC
CLEARFORM S Sodium formate X X X X X X TE W WEC
CLEAR RIG Effective surfactants & wetting agents blend X X X X X X WBC CF L-USA
CLS Chrome lignosulfonate X X X X X TH TE FR DX Oilfield
CMC HV Technical-grade sodium CMC meeting API specifications X X X V FR BHDF
CMC LV Technical-grade sodium CMC meeting API specifications X X X X X X FR BHDF
CMO 568 LU for non-aqueous fluids X X LU Baroid
C-MUL PAO–ROP enhancer X X X X X X LU SH Sun
COASTAL LUBE PAO-base LU/ROP enhancer X X X X X X LU SH Sun
COASTAL SPOT Environ.-safe spotting fluid/lube X X X X X X P LU Sun
COATEX FP 30 S High temp. TH for high-density muds X X X X X X TH FR Coatex
COATEX FP 31 S High temp.TH for high-density muds X X X X X X TH FR Coatex
COATEX FP 100 Acrylic polymer, high temp. dispersant X X X X X TH FR Coatex
COATEX FP 101 High temp. dispersant for high-density muds X X X X X TH FR Coatex
COLDTROL Rheological additive X X TH Baroid
CONDAT DRILL 300 LX/BT Biodegradable extreme pressure LU X X X X X X LU SU Condat
CONDAT DRILL 1001 LX/BT Extreme-pressure LU X X X X X X LU SU Condat
CONDAT DRILLCO Anti-corrosion properties X X X X X Condat
CONDAT DRILL EP 150 Biodegradable extreme pressure LU X X X X X X LU SU Condat
CONDAT DRILL EP 400 Extreme-pressure LU X X X X X X LU SU Condat
CON DET Mud detergent X X X X X SU E Baroid
CONQOR 101 Water-dispersible blended amine X CO M-I SWACO
CONQOR 202 B Persistent filming amine X X X X X X X CO M-I SWACO
CONQOR 303 A Brine-soluble filming amine X CO M-I SWACO
CONQOR 404 Phosphorus-base CO X X X X X X CO M-I SWACO
CONTROL 1920 Deflocculant, calcium-control agent for lime muds X X X TH SH FL Horizon
CONTROL I-10F White starch X X X FL V Horizon
CONTROL I-99F Crosslinked starch X X X X X X FL V SH Horizon
CONTROL I-100 Natural white starch X FL SH V Horizon
CONTROL I-165 Liq. alkaline starch polymer X X X X X X FL A SH Horizon
CONTROL I-166 Liq. alkaline starch polymer X X X X X X FL A SH Horizon
CORSAF-SF Thiocynate-free inhibitor X CO TETRA
CRW-132 Packer fluid CO X X X X X CO Aquaness
CRYSTAL-DRIL Liq. cationic polymer X X X FL SH Baroid
CsCOOH SOLUTION Cesium formate solution X W TETRA
C-SEAL Medium-sized,carbon-blend plugging agent X X X X X X X X LO M-I SWACO
C-SEAL F Fine-sized, carbon-blend plugging agent X X X X X X X X LO M-I SWACO
Cs-KCOOH SOLUTION Cesium/potasium formate solution X W TETRA
CT 100 FR Friction Reducer X FR TETRA
CT FOAM Coiled tubing agent X FO TETRA
CWF 311 FO - all-purpose X FO WEC
CWF 418 FO - oil-tolerant X FO WEC
CWF 511 FO - freshwater X FO WEC
CWF-737 FO - all-purpose X FO WEC
CWF-747 FO - oil-tolerant X FO WEC
CWF-767 FO - heavy brine tolerant X FO WEC
CX-1 Activator for V X X W SH BJ
CYBERCOAT Surfactant X X SU E FR Newpark
CYBERMUL Low-toxicity E X X E SU FR Newpark
CYBERPLUS Low-toxicity E X X E SU FR Newpark
CYBERSEAL Fibrous seepage control agent X X LO FR Newpark
CYBERTROL Polymeric HTHP FR X X FR HTHP Newpark
CYBERVIS Organo-bentonite X X V FR Newpark
CYBERVIS DW Polymeric rheological modifier X X V Newpark
CYBERVIS HT Organo-hectorite X X V FR Newpark
CYBERVIS RM Polymeric rheological modifier X X V E FR Newpark
CYDRIL 735 Powder polyacrylamide V, shale stabilizer X X X X X SH V FL Cytec
CYDRIL 4000 Dry high M.W. anionic polymer X X X X X V SH FR Cytec
CYDRIL 5300 Liq. high M.W. anionic polymer X X X X X V SH FR Cytec
CYDRIL 5320 Liq. polyacrylamide V, shale stabilizer X X X X X SH V FL Cytec
CY-EX Sodium polyacrylate (high M.W.) X X X X V FL Cytec
CYPAN Sodium polyacrylate X X X X X FR SH TE Cytec
CYTEMP Liq. low M.W. polyacrylate X X X X X TH Cytec

D
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

D178 POLYMER Synthetic polymer LV X X X X X X X HTHP FR Drill. Spec.
DALLEN DAL-CON Liq. suspension containing gilsonite X X X SH FR LU Dallen
DALLEN DEFOAM All-purpose D X X X X X X D Dallen
DALLEN EMULSIFIER E for synthetic oil X X X E Dallen
DALLEN ENHANCED FIBER Mixed cellulosic polymer X X X X X X X X LO Dallen
DALLEN FIBER Sized cellulosic fibers X X X X X X X X LO Dallen
DALLEN FOAMER FO for air drilling X FO Dallen
DALLEN GUMBO SLIDE Gumbo shale inhibitor X X X X X SH LU Dallen
DALLEN MUD LUBE Environ.-safe LU X X X X X X LU Dallen
DALLEN PACKER Packer fluid inhibitor for low-densityFLUID INHIBITOR brines X X X X X X CO Dallen
DALLEN POLYMER BEADS Polymer beads X X X X X X X X LU Dallen
DALLEN QUICK THIN Tannin mud TH X X X X X TH Dallen
DALLEN SULFIDE SCAVENGER Soluble H2S scavenger X X X X X X CO Dallen
DALLEN SYNTHETIC OIL Low vis. synthetic oil X X X SH Dallen
DALLEN TREATED GILSONITE Surfactant-treated gilsonite X X X X X X SH FR LU Dallen
DALLEN WATER WET Wetting agent for gilsonite & asphalt X X X X X X SU Dallen
DATA LUBE ES Non-toxic, water-based drilling LU X X X LU DataChem
DC 150 Magnesium aluminum silicate X X X X X X V FR Engelhard
D-D Drilling detergent X X X X X X X SU E LU M-I SWACO
DE-2000 Synthetic based ROP enhancer X X X X X X LU SH Ambar
DE BLOCK S LT Low-toxicity, weighted mud-free P X X X X X X X P AVA
DE BLOCK S WB Water-based P X X X X X X X P AVA
DEEPCOM COMPLETION FLUID Specialty completion fluid system X X W SH BJ
DEEPDRILL INHIBITOR Proprietary HPWB shale inhibitor X X X X X X SH HS LU Newpark
DEEP SWEEP Coarse ground barite X X X X X X X X W BHDF
DEEP-TREAT Wetting agent X X SU TH Baroid
DEEPVIS Sepiolite X X X X X V Newpark
DEFLOC 2000 Co-polymer deflocculant X X X X X TH Fluids Mgmt
DEFOAM D for drill-in systems & comp. fluids X D BJ
DEFOAM-A All-purpose alcohol-based D X X X X X X X D M-I SWACO
DEFOAM DSCO Liq. D X X X X X X D FR LU Drill. Spec.
DEFOAM-X All-purpose liquid D X X X X X X X D M-I SWACO
DEFOMEX General-purpose silicone based D X X X X X X D Lamberti
DEFOMEX 108N Low tox. D X X X X X X D Lamberti
DEFOMEX 42 Long-chain hydroxy compound, D X X X X X X D Lamberti
DEFOMEX 610/L General-purpose, high M.W. alcohol-based D X X X X X X D Lamberti
DEFOMEX 620 Surfactant-based D X X X X X X D Lamberti
DEFOMEX 852 Low tox. D X X X X X X D Lamberti
DEFOMEX SB All-purpose effective D X X X X X X D L-USA
DEFOMAX TA Ester-based concentrated D X X X X X X D L-USA
DEHYDOL O 10 Surfactant, wetting agent X X X X X X SU Cognis
DEHYDOL O 4 Surfactant, wetting agent X X X X X X SU Cognis
DEHYDRIL DF 462 Defoamer X X X D Cognis
DEHYDRIL S 106 S Drilling surfactant SU Cognis
DEHYLUB 532 E Lubricant X X X X X LU Cognis
DEHYLUB 1036 Lubricant X X X X X LU Cognis
DEHYLUB 1037 Lubricant X X X X X LU Cognis
DEHYLUB 1043 Lubricant X X X X X LU Cognis
DEHYLUB 1757 Lubricant X X X X LU Cognis
DEHYQUART LDB 50 Biocide B Cognis
DENSFIL Hematite, Fe2O3 X X X X X X X X W Densimix
DENSIMIX High specific gravity hematite X X X X X X X X W BHDF
DEOXI SS Oxygen remover X X X X X X CO CF AVA
DEOXY DEHA Oxygen remover X X X X X X CO CF AVA
DESCO CF DEFLOCCULANT Organic mud TH X X X X X TH TE FR Drill. Spec.
DESCO CF Organic mud TH X X X X X TH TE FR Drill. Spec.
DESCO Organic mud TH X X X X X TH TE FR Drill. Spec.
DEXTRID Modified starch with biocide X X X X X X FR SH Baroid
DEXTRID E Modified starch X X X X X X FR SH Baroid
DEXTRID LT Modified starch with biocide X X X X X X FR SH Baroid
DEXTRID LTE Modified starch with biocide X X X X X X FR SH Baroid
DF 100 D for drlg. X X X X X X D WEC
DIAMOND SEAL Crystalline synthetic polymer X X X X X X LO Baroid
DI-ANTIFOAM Antifoaming agent for the DIPRO system X D M-I SWACO
DIAPLUG High-filtration lost circ. squeeze X X X X X X LO Messina
DIASEAL M Blended high-solids squeeze materials X X X X X X X X MLCM Drill. Spec.
DI-BALANCE V for the DIPRO system X V M-I SWACO
DI-BOOST Secondary V for the DIPRO system X V M-I SWACO
DI-INHIB Shale inhibitor for the DIPRO system X SH M-I SWACO
DIRT MAGNET Well-displacement clean-up fluid X X X X X X X X X FL SU Well-Flow
DISQUEEZE Anti-blockage additive X X X X X Condat
DI-TROL Filtration control agent for the DIPRO system X FR M-I SWACO
DL-100 Drilling LU X X X X X X LU Ambar
DODIGEN 5594 Corr. inhibitor, water-soluble X X X CO Clariant
DOLSAL Sepiolite clay X X X X X X V AVA
DOLSAL B Attapulgite clay X X X X X X V AVA
DOPE-FREE Pipe dope remover SU WBC CF BHDF
DOPE FREE ZN Pipe dope remover SU WBC CF BHDF
DOWFAX Anionic surfactants Dow
DOWFROST MI glycol-base packer fluid M-I SWACO
DRILBEX 19 Bentonite extender, modifier X X X X X X X V Lamberti
DRILCIDE Paraformaldehyde X X X X X X B Messina
DRILFOAM Foaming agent X FO LU SU Baroid
DRIL-FREE High-performance LU, antisticking agent X X X X X X LU SU M-I SWACO
DRIL-KLEEN Anti-bit balling agent X X X X X SU E LU M-I SWACO
DRIL-KLEEN II Anti-bit balling agent X X X X X SU W LU M-I SWACO
DRILLAID P-469 Polymer shale stabilizer X X X V Aquaness
DRILLAID SPA Fluid loss agent X X X FR Aquaness
DRILLAID WD-1000 Wellbore cleaner X X X SU Aquaness
DRILLAID XTD II Bentonite extender X X X V FL Aquaness
DRILLAM EL PHPA shale inhibitor X X X X X X SH FR V Lamberti
DRILL-BOND Sulfonated asphalt X X X X X X X X SH FR LU Drillchem
DRILLCON DS Liq. shale inhibitor X X X X X X SH Sun
DRILLIT300 Anionic liq. polymer X X X X FL SH WEC
DRILLIT315 Chrome free deflocculant X X X X TH WEC
DRILLIT500 Synthetic-based fluid loss additive X X X X X FR WEC
DRILL-LUBE EP LU X X X X LU FR SH Drillchem
DRILL PAC HV Purified polyanionic cellulose X X X X X X X FR V SH Drill. Spec.
DRILL PAC LV Purified polyanionic cellulose X X X X X X X FR FR SH Drill. Spec.
DRILL PLUG Cellulosic LO additive X X X X X X X X LO DrillTech
DRILL-SEAL Cellulose fiber blend X X X X X X X X LO FR Drillchem
DRILL-SERGEANT One-sack mud system X X X X X X FR TH SH Drillchem
DRILL STARCH Pregelatinized starch X X X X X X FR Baroid
DRILL-THIN Chrome-free tannin mud conditioner X X X X X TH TE FR Drill. Spec.
DRILLWATE Selected & sized calcium carbonate X X X X X X X LO W Drillsafe
DRILL-X Drilling detergent X X LU SU Wyo-Ben
DRILLZAN D BIOPOLYMER Xanthan gum biopolymer X X X X X X X V Drill. Spec.
DRIL-N-SLIDE ROP enhancer X X X X X LU Baroid
DRILPLEX MMO V X X X V SH M-I SWACO
DRILPLEX HT MMO V for high-temp. applications X X X V SH M-I SWACO
DRILPLEX LT MMO V for low-temp. applications X X X V SH M-I SWACO
DRILPRODEFOAMA Higher-alcohol D X X X X X X D Drilpro
DRILPROFLC Non-fermenting starch X X X X X X FR Drilpro
DRILPROHI-TEMPFLC Temp. stabilized polymer X X X X X X FR Drilpro
DRILPROMUDDETERGENT Non-ionic surfactant X X X X X X SU LU E Drilpro
DRILSTAR HT Pre-gel white starch X X X X X X FR SH E Chemstar
DRILSTAR P Pre-gel white potato starch X X X X X X FR SH V Chemstar
DRILSTAR Y Pre-gel starch X X X X X X FR SH E Chemstar
DRILTAL 131 Drilling fluids surfactant X X X X X X WBC E Lamberti
DRILTAL 389 Drilling detergent X X X X X SU L-USA
DRILTREAT Oil wetting agent X X SU E Baroid
DRILZONE ROP enhancer designed for use in GoM X X X SU M-I SWACO
DRILZONE L ROP enhancer designed for use on land X X X SU M-I SWACO
DRILZONE NS ROP enhancer designed for use in the North Sea X X X SU M-I SWACO
DRISCAL D Synthetic polymer X X X X X X X HPHT FR V Drill. Spec.
DRISPAC LIQUID Liq. polyanionic cellulose X X X X X X X FR V SH Drill. Spec.
DRISPAC LIQUIDGREEN BASE Liq. polyanionic cellulose X X X X X X X FR V SH Drill. Spec.
DRISPAC PLUS Polyanionic cellulose polymer X X X X X X X FL V SH Drill. Spec.
DRISPAC PLUS SL Polyanionic cellulose polymer X X X X X X X FR SH V Drill. Spec.
DRISPAC REG Polyanionic cellulose X X X X X X X FR V SH Drill. Spec.
DRISPAC SUPERLO Polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH LU Drill. Spec.
DRYOCIDE Thiocarbonate-base biocide X X X X X X X B BHDF
DSB-200 Biodegradable biocide X X X X X X B Drillsafe
DSB-301 Water-soluble, biodegradable biocide X X X X X X X X B CO Drillsafe
DSC 300 Hetercyclic filming amine X CO Deep South
DSC BF30 Thiocarbonate bactericide X B Deep South
DSC CIDE Organic sulfur antimicrobial agent X X X B Deep South
DSC H.T. 450 Corrosion inhibitor to 450°F X CO Deep South
DS-CHIP Acid-soluble non-toxic complex X X X X X X X LO Drillsafe
DSC INSOL Asphaltic inhibitor and dispersant SU Deep South
DSCO PAC POLYMER Economical polyanionic cellulose X X X X X X FR SH Drill. Spec.
DSC OS-50 Sulfite based oxygen scavenger X X CO Deep South
DSC VIS Non-ionic pure hydroxyethyl cellulose X V FR Deep South
D-SOLVER Brine-soluble chelating agent for BREAKDOWN & FAZEBREAK systems X X X X BR M-I SWACO
D-SOLVER PLUS Low-pH, brine-soluble chelating agent for BREAKDOWN & FAZEBREAK systems X X X X BR M-I SWACO
D-SPERSE Mixed surfactant solution used in BREAKDOWN & FAZEBREAK systems X X X X SU M-I SWACO
DS-POL SP Pipe-freeing concentrate X X X X X X P LU CO Drillsafe
D-STROY Breaker product X X X X BR M-I SWACO
D TORQUE Extreme-pressure LU X X LU SU Frontier
DUAL-FLO Fluid-loss additive X X X X FR M-I SWACO
DUAL-FLO HT Fluid-loss additive for high-temp. applications X X X X FR M-I SWACO
DUO-TEC Xanthan gum X X X X X V M-I SWACO
DUO-TEC NS Xanthan gum, non-dispersible, clarified for North Sea use X X X X X X X V M-I SWACO
DUO-VIS Xanthan gum X X X X X X X V M-I SWACO
DUO-VIS L Liquified xanthan gum, non-clarified X X X X X X X V M-I SWACO
DUO-VIS NS Xanthan gum, non-dispersible, non-clarified for North Sea use X X X X X X X V M-I SWACO
DUO-VIS PLUS Xanthan gum, dispersible, non-clarified X X X X X X X V M-I SWACO
DUO-VIS PLUS NS Xanthan gum, non-dispersible, non-clarified for North Sea use X X X X X X X V M-I SWACO
DURALON Filtration control high-temp. polymer X X X X X X FR TE M-I SWACO
DURATEK Elastomeric HPHT control additive X X FR LO Fluids Mgmt
DURATONE E Oil mud filtration control additive X X FR HPHT Baroid
DURATONE HT Oil mud filtration control additive X X FR HPHT Baroid
DURENEX PLUS High-temp. filtration control additive X X X X FR HPHT Baroid
DUROGEL Sepiolite clay, meets API specs X X X X X X V TE FR M-I SWACO
DX-DEFOAM Proprietary D X X X X X X D DX Oilfield
DX-EXTEND Bentonite extender, selective FL X X X V FL DX Oilfield
DX-HPL High-pressure, high-temp. LU X X X X X X X X LU DX Oilfield
DX-PAL 30 Liq. emulsion PHPA X X X X X X SH V FL DX Oilfield
DX-PAM Non-ionic polyacrylamide emulsion X X X X X X SH FL DX Oilfield
DX-PHPA High M.W. dry PHPA X X X X X X SH V FL DX Oilfield
DX-PHPA-HS Dispersible high M.W. PHPA powder X X X X X X SH V FL DX Oilfield
DX-PHPA-LS Dispersible low M.W. PHPA powder X X X X X X SH V FL DX Oilfield
DX-SAPP Sodium acid pyrophosphate X X X X X TH DX Oilfield
DX-THIN Liquid polymeric TH X X X X TH DX Oilfield
DX-ZINC CARB Zinc carbonate X X X X X X X SU DX Oilfield
DYNACOL Glycol shale inhibitor X X X X X X SH LU Newpark
DYNADET Detergent X X X X X X SU Newpark
DYNAFIBER Micronized cellulose X X X X X X X X LO FR Newpark
DYNAFREE Blend of lubricants & surfactants X X X X X X P Newpark
DYNALOST CM Modified starch X X X X X X FR V Newpark
DYNALOSE W White starch X X X X X X FR Newpark
DYNALOSE Y Yellow starch X X X X X X FR Newpark
DYNAMUL 204 Proprietary E / surfactant X X E SU Newpark
DYNANITE Gilsonite X X X X X X X X FR SH LU Newpark
DYNAPLEX Resin X X X X X X FR Newpark
DYNAPLUG Fibers, polymers & cross-linker X X X X X X X X X LO WBC TE AVA
DYNAPLUG Fibers, polymer & crosslink X X X X X X X X LO MLCM Newpark
DYNARED FIBER COARSE LO fiber X X X X X X X X LO FR Drill. Spec.
DYNARED LO fiber X X X X X X X X X LO FR Drill. Spec.
DYNARED FIBER MEDIUM LO fiber X X X X X X X X X LO FR Drill. Spec.
DYNA RETARDER Retarder for Dynaplug X X X X X X X X X LO WBC TE AVA
DYNASLIDE Blend of organic LU X X X X X X LU Newpark
DYNASQUEEZE Fibers, polymer & crosslink X X X X X X X X MLCM Newpark
DYNATHIN Sulfonated polymeric deflocculant X X X X X X TH TE FR Newpark
E
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

EC9349A High MW latex polymer; anionic V, shale stabilizer V SH Nalco
ECODRILL High-temperature filtrate reducer X X X X X X FR Ecofluids
ECOFCG Gilsonnite filtrate reducer X X X X X X FR Ecofluids
ECOFCL Amine lignite filtrate reducer X FR Ecofluids
ECOFIBER Cellulose fiber (<100 mesh) X X X X X X X X LO Ecofluids
ECOFLO Xantham gum X X X X X X X V Ecofluids
ECOFLUID Well wash X X X X X X X X SU Ecofluids
EcoFormPF75 Potassium formate brine, 75% X X X W TE SH EcoForm
EcoFormPF97 Potassium formate powder, 97% X X X W TE SH EcoForm
EcoFormSF98 Sodium formate granules, 98% X X X W TE SH EcoForm
ECOFREE Spotting fluid X X X X X P Ecofluids
ECOFREE NF Spotting fluid X X X X X P Ecofluids
ECO-GEL H Hectorite clay X X V FL Ambar
ECO-GEL M Montmorillonite clay X X V FL Ambar
ECOGLYCOL-H Lubricant/Shale Inhibitor Ecofluids
ECOGREEN B Ester-based fluid X TH LU M-I SWACO
ECOGREEN M Low-end rheology modifier X V M-I SWACO
ECOGREEN P Primary E X E SU M-I SWACO
ECOGREEN S Secondary E X E SU M-I SWACO
ECOL LUBE Biodegradable LU X X X X X X X LU FR AVA
ECOL LUBE HT LU for geothermal wells X X X X X X X LU FR TE AVA
ECOL LUBE SIL LU for silicate & potassium mud X X X X X X X LU FR AVA
ECOMOD Viscosifier X V Ecofluids
ECOMUL Primary emulsifier X E Ecofluids
ECO-MUL FLR Fluid loss reducer for synthetic muds X X FL E Ambar
ECO-MUL PE Primary E for synthetic muds X X E Ambar
ECO-MUL SE Secondary E for synthetic muds X X E SU Ambar
ECO-MUL SYNTHETIC Olefin-based synthetic muds X X SB Ambar
ECO-MUL WA Wetting agent for synthetic muds X X E SU Ambar
ECONEX Resin-based filtrate reducer X X X X X X FR Ecofluids
ECONITE Liquid Gilsonite Ecofluids
ECO-OBGEL Organophilic clay X V Ecofluids
ECO-PBGEL Organophilic clay X V Ecofluids
ECO-PHALT Asphalt for oil mud X X FL SH Ambar
ECOSFT Spotting additive X X X X X P Ecofluids
ECO-SORB Oil-absorbant granules X X Ambar
ECO-SPERSE Emulsifier X X X X X X E Ambar
ECOSPERSE Thinner X TH Ecofluids
ECO-SPOT Environ.-safe spotting fluid X X X X X X P LU Ambar
ECOSULFONATE High-temperature thinner X X X X X TH Ecofluids
ECOTEX Sulfonated asphalt X X X X X X X FR Ecofluids
ECO-THIN Sythetic mud TH X TH Ambar
ECOTHIN-E High-temperature thinner X X X X X TH Ecofluids
ECOTROL RD FR for the PARALAND system X FR M-I SWACO
ECO-VIS S Low end rheology modifier for synthetics X X V Ambar
ECOWET Secondary emulsifier X E Ecofluids
EDTI AGB Aluminum graphite beads X X X X X X LU P EDTI
EDTI BAT Ultra-low solids mud bentonite extender X X V EDTI
EDTI BIO-SEAL Ultra-low solids filtrate loss-control additive X X X FR SH EDTI
EDTI BIO-STOP Ultra-low solids LO control agent X X X X X X X X LO EDTI
EDTI BIO-SWEEP Hole sweep additive X X X X X X X X V EDTI
EDTI BIO-VIS Ultra-low solids mud V X X X X V EDTI
EDTI CATS Custom advanced technology system X V FR SH EDTI
EDTI COM Cellulose obturant material X X X X X X X LO FR P EDTI
EDTI DWC Ultra-low solids, non-invasive mud X X X X V FR SH EDTI
EDTI FLC Filtrate-loss control X X X X X X X FR SH P EDTI
EDTI GEL-SEAL LSND fluid loss control additive X X FR EDTI
EDTI GEL-STOP LSND LO material X X LO EDTI
EDTI GEL-VIS LSND mud X X V FR EDTI
EDTI KFA Potassium fluid additive X X X X X X SH LU D EDTI
EDTI LCP LO pill slurry X X X X X X X X LO V FR EDTI
EDTI MLC Mud-loss control material X X X X LO EDTI
EDTI ULS-VIS Ultra-low solids organic V X V EDTI
EF-100N Polyglycerol shale inhibitor X X X X X X SH LU Ecofluids
EK 2000 DEGREASER Detergent X X X X X X X X X Sun
EMEC BAR Barium sulfate (API specs) X X X X X X X X X W EMEC
EMEC BUF pH buffer for solids water-base muds X X X X A EMEC
EMEC CARB Calcium carbonate; acid soluble X X X X X X X X LO W FR EMEC
EMEC CIDE Liq. biocide, preservative X X X X X X X B EMEC
EMEC CMC-HV Carboxymethyl cellulose; high vis. Rn OCH2 COONa X X X X X X FR V SH EMEC
EMEC CMC-LV Carboxymethyl cellulose; low vis. Rn OCH2 COONa X X X X X X X FR SH EMEC
EMEC COAT-B CO for compl. fluids CO EMEC
EMEC COAT-D CO for water-based mud X X X X X X X X CO EMEC
EMEC CON Secondary E X E FR SU EMEC
EMEC FOAM Water-based mud FO X FO EMEC
EMEC GEL Bentonite (OCMA spec DFCP4) X X X X X V FR EMEC
EMEC LIG Causticized lignite X X X X TH FR EMEC
EMEC LUBE LU for water-based mud X X X X X X LU EMEC
EMEC MIL Drilling fluid V X X X X X V SH EMEC
EMEC MUL Primary E X E FR TE EMEC
EMEC PAC-R Polyanionic cellulose; high vis. X X X X X X X FR V SH EMEC
EMEC PAC-SL Polyanionic cellulose; low vis. X X X X X X X FR SH LU EMEC
EMEC RESIN Water-soluble H/T synthetic resin X X X X X FR TE TH EMEC
EMEC SEAL Blended variation of fibrous material; fine, med. & coarse X X X X X X X LO EMEC
EMEC SPOT Oil-based surfactant for freeing stuck pipe X X X X X X X X P EMEC
EMEC SURF Blend of SU X X X X X X X SU LU SH EMEC
EMEC TEX Mod. asphalt filsonite & lignite compound X X X X X X SH FR LU EMEC
EMEC TEX-A Modified sulfonated asphalt X X X X X X SH FR LU EMEC
EMEC THIN Oil-based mud TH X TH SU EMEC
EMEC TONE Asphaltic blend X FR E TE EMEC
EMEC TONE II Non-asphaltic FR X FR E EMEC
EMEC VIS Organophilic clay X V EMEC
EMEC VIS II Organophilic clay for low-toxicity oil mud X V EMEC
EMEC WATE Iron oxide (hematite) X X X X X X X X W CO EMEC
EMEC WET Wetting agent for oil mud X SU TH EMEC
EMELOY Pregelatinized starch X X X X X X FR EMEC
EMULAM AK Primary E X X E L-USA
EMULAM ASB Superwetting agent for invert muds X X SU TH Lamberti
EMULAM ASB Super wetting agent X X TH L-USA
EMULAM BF HT polymeric fluid loss reducer X X FR HPHT Lamberti
EMULAM FL Liq. fluid loss reducer X X FR E Lamberti
EMULAM FLC Liq. OBM fluid loss reducer X X FR E L-USA
EMULAM PC Concentrated primary E for invert muds X X E FR SU L-USA
EMULAM PE Primary E for invert muds X X E FR SU Lamberti
EMULAM PE/HT HPHT primary E for invert muds X X E FR HPHT Lamberti
EMULAM PM Primary E for mineral oil-based invert muds X X E FR SU L-USA
EMULAM PS Primary E for synthetic systems X X E FR SU L-USA
EMULAM RM Rheology modifier/V for invert muds X X V FR E Lamberti
EMULAM RM3 Rheology modifier/suspending agent X X V FR E L-USA
EMULAM SC Concentrated secondary E for invert muds X X E FR L-USA
EMULAM SE Secondary E for invert muds X X E TE FR Lamberti
EMULAM SM Secondary E for mineral oil-based invert muds X X E FR L-USA
EMULAM SS Secondary E for synthetic systems X X E FR L-USA
EMULAM TH TH agent for invert muds X X TH FL Lamberti
EMULAM TH3 TH/Superwetting agent for invert muds X X TH FL L-USA
EMULAM VIS Organoclay, V for invert muds X X V L-USA
EMULAM WA Wetting agent X X SU TH Lamberti
EMULAM WA1 Wetting Agent X X TH E L-USA
EMULAM WAO Wetting agent X X SU TH E Lamberti
EMULGIN P 420 Drilling surfactant SU Cognis
EMUL HT HTHP E X X E M-I SWACO
ENCORE BASE Synthetic base oil X SB Baroid
ENVIRO-BEADS Non-polluting friction reducer X X X X X X X X LU FL SH Progress
ENVIROBLEND Salt for ENVIROVERT system X M-I SWACO
ENVIRO-BLEND SYSTEM Glycerine-base, environ.-safe drilling X X X X X X X X X SH LU FL Progress
ENVIRO-CHEK Gilsonite SH X X X X X X SH FL TH Progress
ENVIRO-CLEAR Clarify water from mud system X X X X X X X X X FL Progress
ENVIRO-DET Non-polluting detergent X X X X X X X SU Progress
ENVIRO-FLUID Glycerol based safe additive-liq. X X X X X X SH LU FL Progress
ENVIRO-LO-THIN Safe liquid organic mud TH X X X X X TH TE D Progress
ENVIRO-PAC Safe liquid organic mud TH X X X X X TH TE D Progress
ENVIRO-PRESERVE Mud preservative X X X X X X X X X B Progress
ENVIRO-SEAL Non-polluting LO X X X X X X X X LO LU Progress
ENVIRO-SLICK Pollution-free LU X X X X X X LU FL SH Progress
ENVIRO-SLICK HT Glycerine-based, high-temp. LU X X X X X X X X X LU Progress
ENVIRO-SLIDE Treated beads X X X X X X X X X LU Progress
ENVIRO-SOL IC Iron solubilizer for completions Progress
ENVIRO-SORB Oil-absorbant, biodegradable X X X X X X X X Progress
ENVIRO-SWEEP Safe liq. hole sweep X X X X X X X LU TH TE Progress
ENVIRO-SWEET D Gas sweetener for drilling X X X X X X X X X Progress
ENVIRO-TEX Non-pollutiing high-temp. stabilizer X X X X X X SH FR TE Progress
ENVIRO-THIN Chrome-free lignosulfonate X X X X TH FL Baroid
ENVIRO-TORQ Broad-spectrum LU X X X X X X LU Baroid
ENVIRO-TREAT Non-polluting gilsonite-based dispersant X X X X X X FL TE SH Progress
ENVIRO-VIS Liq. V 500 deg. non polymer X X X X X X X X X V LU TE Progress
EP MUDLUBE Extreme-pressure LU X X X X X LU Baroid
ESAPAL DME Drilling mud E X X X X X E SU LU Lamberti
ESAPAL DMS Drilling mud surfactant X X X X X SU SH LU Lamberti
ESTADRIL F100 pH switchable foamer SU Uniqema
ESTADRIL L100 Silcant & calcium tolerant LU for water-based muds LU Uniqema
ESTOL 1505 Oil-based base fluid for drilling muds E Uniqema
E TORQUE Environ.-friendly LU for offshore X X X X X X X X LU SU Frontier
EXSTAR High TE starch for brine-base fluids X X X X X X TE FR V Chemstar
EXSTAR HT V & fl.-loss control in brine, silicates X X X X V FR Chemstar
EXTENSOL Salt crystal growth inhibitor X TE Baroid
EXTRA HIGH YIELD GEL Extended bentonite X X V Wyo-Ben
EZ-CORE Fatty acid E X X E RDF Baroid
EZE SLIDE OS Offshore liq. LU X X X X X X X LU Sun
EZE-VIS-LT Liq. V X X V Integrity
EZ-FLOC Polymer emulsion X X X X X X FL Baroid
EZ GLIDE Proprietary blend of surfactants X X X X X LU SU Baroid
EZ-MUD Shale-stabilizing polymer suspension X X X X X X SH Baroid
EZ-MUD DP Powdered shale-stabilizing polymer X X X X X SH Baroid
EZ-MUD PLUS Shale-stabilizing polymer suspension X X X X X SH V Baroid
EZ MUL Oil mud E X E SU Baroid
EZ MUL 2F Synthetic fluid E X E SU Baroid
EZ MUL NT Oil mud E X E SU Baroid
EZ MUL NTE Synthetic mud E X E SU Baroid
EZ-PLUG Blend of acid soluble LO control materials X X X X X X LO MLCM Baroid
EZ SPOT Spotting fluid concentrate X X X X X X P LU Baroid
E Z SQUEEZE High solids, high fluid loss LCM squeeze X X X X X X X X LO Turbo-Chem
EZ-VIS-OLS Envr. liq. V X X V Integrity


F
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

F 910 H2S remover for acid systems X X X X X X CO SU Frontier
F 3000C H2S remover X X X X X X CO SU Frontier
FACTANT Concentrated invert E X X E FR Baroid
FAZE-MUL E for FAZEPRO system X X E M-I SWACO
FAZE-WET Wetting agent for FAZEPRO system X X SU M-I SWACO
FC-8 Ferro-chrome lignosulfonate X X X X TH FR SH EMEC
FC-10 Chrome-free lignosulfonate X X X X TH FR SH EMEC
FER-OX Hematite, meets API specs X X X X X X X X W M-I SWACO
FERROBAN Iron control agent X CO TETRA
FERRO-SPONGE H2S remover X X X X X X X X CO Messina
FIBERSOL Acid-soluble LCM X X X X X X X X LO Sun
FILTER-CHEK Fermentation-resistant modified starch X X X X X X FR V Baroid
FILTRACEL Tech. grade CMC X X X X X X FR SH V Messina
FILTRAVIS POLYMER Bentonite extender & fluid loss additive X X X X V FR Drill. Spec.
FILTREX Polyanionic lignin resin X X X X X FR TH HPHT BHDF
FILTROL Modified polysaccharide X X X X X X FR Messina
FILTROL-LV Carboxymethylated polymer X X X X X X FR Messina
FILTROL-PLUS Premium modified hydrocolloid X X X X X X FR Messina
FINNFIX BOL Middle vis. tech. CMC X X X X X X X V FR Kelco
FINNFIX H Purified, CMC high vis. Gr. X X X X X X X V SH Kelco
FINNFIX HC High vis. tech CMC X X X X X X X V SH Kelco
FINNFIX L Purified, CMC low vis. Gr. X X X X X X X FR FL Kelco
FINNFIX LC Low vis. tech. CMC X X X X X X X FR FL Kelco
FINNFIX RC Middle vis. tech. CMC X X X X X X X V FR Kelco
FL-1000 Carboxymethylated polysaccharide X X X X X X FL SH Liquid Csg.
FL-1000 HV Carboxymethylated polysaccharide-biopolymer X X X X X X FR V SH Liquid Csg.
FLEXFIRM KA Potassium silicate shale stabilizer X X X X X X HS SH HPWB Newpark
FLEXFIRM SA Sodium silicate shale stabilizer X X X X X X HS SH HPWB Newpark
FLEXTHIN HTZ Zirconium complex X X X X X X TH TE FR Newpark
FLOCGEL EHV Hydroxyalkylated polymer; extra high vis. X X X X X X V FR Avebe
FLOCGEL HV Mod. starch polymer for workover fluids X X X X FR V Avebe
FLOCGEL HV/TA Mod. natural polymer; high vis. X X X X X X V FR Avebe
FLOCGEL LV Mod. potato starch, low vis. X X X X X X FR SH Avebe
FLOCGEL W CMS-polymer; high vis. X X X X X V FR Avebe
FLO-CLEAN MD FL for calcium brines FL CF Baroid
FLO-CLEAN Z FL for zinc brines FL CF Baroid
FLO-PLEX Fluid-loss additive for DRILPLEX system X X FR M-I SWACO
FLORIGEL H-Y Salt gel attapulgite drilling clay X V Floridin
FLO-TROL Starch derivative X X X X X X FR V M-I SWACO
FLO-VIS L Non-dispersible, clarified xanthan gum X V M-I SWACO
FLO-VIS NT Non-dispersible, non-clarified xanthan gum X X X X V M-I SWACO
FLO-VIS PLUS Premium-gr., dispersible, clarified xanthan gum X X X X X X X V M-I SWACO
FLO-WATE Sized salt material X W M-I SWACO
FLOW-CARB Series Multiple grind size series of calcium carbonate X X X X X X X X LO FR RDF BHDF
FLOW-CLEAN Solvent blend SU WBC CF BHDF
FLOW-CLEAN CMT Solvent blend SU WBC CF BHDF
FLOW-CLEAN VIS Solvent V V SU WBC BHDF
FLOW-SURF Surfactant/Solvent SU WBC CF BHDF
FLOWZAN Xanthan gum biopolymer X X X X X X X V Drill. Spec.
FLOWZAN LIQUID Liq. xanthan gum biopolymer X X X X X X X V Drill. Spec.
FLOWZAN LIQUID GREENBASE Liq. xanthan gum biopolymer X X X X X X X V Drill. Spec.
FLOXIT Clay FL X X X FL SH M-I SWACO
FLR HTHP additive for invert systems X X FR LO Fluids Mgmt
FLR HT HTHP additive for invert systems to 400°F X X FR LO Fluids Mgmt
FM MUL I Primary emulsifier diesel muds X X E FR Fluids Mgmt
FM MUL II Secondary emulsifier diesel muds X X E FR Fluids Mgmt
FM SPERSE Oil mud dispersant X X TH E Fluids Mgmt
FM VIS Oil mud V X V Fluids Mgmt
FM VIS 450 Synthetic mud Viscosifier to 500°F X X V Fluids Mgmt
FM VIS II Synthetic mud V X V Fluids Mgmt
FM VIS LS Organophillic clay rheology modifier X X V Fluids Mgmt
FM VIS RM Dimer/trimer rheology modifier X X V Fluids Mgmt
FM WA HT Wetting agent for High Temp wells SU E Fluids Mgmt
FM WA II Wetting agent, synthetic & inverts X X SU E Fluids Mgmt
FM WASH Degreaser X X X X X X SU E Fluids Mgmt
FM-40 ROP enhancer X X X X X X LU SH FR Fluids Mgmt
FOAM-BLAST De-foaming agent X X X X X X D Strata
FOAMBLOCK Water-miscible liq. X D SU Drilpro
FOAMBUSTER Water-based D X X X X X X D SU Sun
FOAMCLEAR D line X D WEC
FOAMEX S Anionic FO X FO Lamberti
FOAMEX TS Concentrated FO X FO Lamberti
FOAM-FREE-A D liquid X X X X X X D Messina
FOAM-FREE-ALS Powdered D X X X X X X D Messina
FOAM-FREE-V Liquid D X X X X X X D Messina
FOAM-FREE-WF 9 Liquid antifoam agent X X X X X X D Messina
FOAM TREAT Surface-active shale stabilizer X SH FO SU Anchor
FORALYS 380 Pregelatinized drilling starch X X X X X X FR V SH Roquette
FORALYS 380 P Pregelatinized drilling starch with biocide X X X X X X FR V SH Roquette
FORM-A-PLUG ACC Accelerator for FORM-A-PLUG system X X X X X X X X LO M-I SWACO
FORM-A-PLUG II Acid-soluble plug with finer grind of borate X X X X X X X X LO FR M-I SWACO
FORM-A-PLUG RET Retarder for FORM-A-PLUG system X X X X X X X X LO M-I SWACO
FORM-A-SET ACC Accelerator for FORM-A-SET system X X X X X X X X LO M-I SWACO
FORM-A-SET AK Polymeric LO material X X X X X X X X LO M-I SWACO
FORM-A-SET RET Retarder for FORM-A-SET system X X X X X X X X LO M-I SWACO
FORM-A-SET XL Crosslinker for FORM-A-SET system X X X X X X X X LO M-I SWACO
FORMATE-VIS-HT High temperature V for formate fluids X X X X X V FR Cabot
FORMULADE E for non-aqueous fluids X X E Baroid
FRAC-ATTACK PKG lost circulation pill-on-a-pallet mixed in drill water X X X X X X X X X MLCM Strata
FRAC-PAK High-solids, high fluid-loss LCM X X X X X X X X LO BCI
FRONTIER C.I. Drilling CO X X X X X X CO E Frontier
FRONTIER DRILLING DETERGENT Drilling detergent X X X X X X SU E FO Frontier
FRONTIER EMUL Oil-into-water E X X X X X X E CO Frontier
FRONTIER FOAMING AGENT Drilling FO X FO SU Frontier
FRONTIER LUBE II Biodegradable, non-toxic LU X X X X X X LU SH SU Frontier


G
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

GABROIL HV Polyanionic cellulose, tech grade, high vis. X X X X X X FR V SH Akzo
GABROIL LV Polyanionic cellulose, tech grade, low vis. X X X X X X FR SH LU Akzo
GABROSA EHVT Carboxymethyl cellulose (API 13A) X X X X X FR V SH Akzo
GABROSA HVT Carboxymethyl cellulose X X X X X FR V SH Akzo
GABROSA LVT Carboxymethyl cellulose (API 13A) X X X X X FR SH LU Akzo
GB-SEAL Blended cementitious gunk squeeze X X X X X X LO Messina
GEL-ASPHATEX Asphaltic shale stabilizer X X X SH LU FR Gumpro
GEL BAR Barite X X X X X X X X W Gumpro
GEL BEN Bentonite X X X X X X V Gumpro
GEL BIO Biocide X X X X X X B Gumpro
GEL CELL Cellophane flakes X X X X X X X X LO Gumpro
GEL CI Corrosion inhibitor X X X X X X X X CO B Gumpro
GEL CLAY Organo clay X X V Gumpro
GEL CMC HV Carboxy methyl cellulose high vis X X X X X X V FR Gumpro
GEL CMC LV Carboxy methyl cellulose low vis X X X X X X FR V Gumpro
GEL CR Chrome lignite X X X X X X TE TH FR Gumpro
GEL DET Drilling detergent X X X X X X SU E Gumpro
GEL DE FOAM Surface-acting liq. D X X X X X X D Gumpro
GEL EP TORQUE REDUCER Blend of organic compounds X X X X X X X X LU Gumpro
GEL EX Bentonite extender X X X X X X V Gumpro
GELEX Bentonite extender & selective FL X X X V FL M-I SWACO
GEL FREE N/W Special blend of E & lubr. to free stuck P X X X X X X X X P LU Gumpro
GEL FREE W Special blend of E & lubr. to free stuck P X X X X X X X X P LU Gumpro
GEL K LIG Potassium lignite X X X X X SH TH FR Gumpro
GEL-K-SEAL Low-density fibers/flakes/minerals blend X X X X X X X X LO Gumpro
GEL-LC-SEAL Microcellular wet casing X X X X X X X X LO Gumpro
GEL LIG Processed lignite X X X X X X TH FR Gumpro
GEL-LIGNITE Lignite powder X FR TH Gumpro
GEL LUBE Blend of monohydric alcohols X X X X X X LU Gumpro
GEL MICA Muscovite mica flakes X X X X X X X X LO Gumpro
GEL MUL Primary E for oil-based mud X X E Gumpro
GEL NUTPLUG Nut shells X X X X X X X X LO LU Gumpro
GEL PAC LV Poly anonic cellulose low vis tech. gr. X X X X X X FR V Gumpro
GEL PAC RG Poly anionic cellulose regular tech. gr. X X X X X X V FR Gumpro
GELPLEX V for the DRILPLEX system X V M-I SWACO
GEL RX Resinated lignite X X X X X FR TH Gumpro
GEL SEAL M High water-loss plug X X X X X X X X LO Gumpro
GEL SIL EPL Special LU for silicate mud system X LU Gumpro
GEL STARCH Pre-gel starch X X X X X X X X FR Gumpro
GELTEX CP Biodegradable polysaccharide X X X X X X V Gumpro
GELTONE Oil mud E X X V FR Baroid
GELTONE II Oil mud E X X V FR Baroid
GELTONE IV Oil mud E X X V Baroid
GELTONE V Oil mud E X X V FR Baroid
GELTROL AL HTHP OBM fluid loss controller X X FR Gumpro
GEL WET Secondary E cum wetting agent X X E Gumpro
GEL WHITE Size calcium carbonate for drill-in fluid X X X X X X X X LO Gumpro
GEM 2000 Polyglycerol X X X X X X SH Baroid
GEM CP Polyglycol X X X X X X SH Baroid
GEM GP Polyglycol X X X X X X SH Baroid
GEM SP Polyglycol X SH Baroid
GENAPOL LRO Foamer X FO Clariant
GEO STOP LOSS Rapid fluid loss circulation pill X X X X X X X X LO GEO
GEO-MEG Methyl glucoside, environ.-safe water-soluble system X X X X X SH LU CO Horizon
GEOVIS XT Diutan gum X X X X X X V Kelco
GILSONITE Natural, environ.-safe shale control agent X X X X X X X X SH FR LU Am. Gilsonite
GILSONITE COUPLER Non-ionic gilsonite surfactant X X X X X X SU Newpark
GLYDRIL DG Water-miscible glycol X X X X X X TE SU M-I SWACO
GLYDRIL GP Polyalkylene glycol X X X X X X SH FR LU M-I SWACO
GLYDRIL HC Polyalkylene glycol X X X X X X SH FR LU M-I SWACO
GLYDRIL LC Polyglycol shale inhibitor X X X X X X SH FR LU M-I SWACO
GLYDRIL MC Glycerol/glyceride blend X X X X X X SH FR LU M-I SWACO
GO DEVIL II Provides LSRV for APHRON ICS system X X V FR M-I SWACO
GOLD CLEAN Solvent/surfactant surface cleaner X X SU Deep South
GOLD FLUSH Pipe pickling solvent & cleaner for greases, oils X X SU Deep South
GOLD FLUSH CM Solvent cake remover, cleaner for cement spacer X X SU Deep South
GOLD FLUSH II Wellbore displacement solvent X X SU Deep South
GOLD FLUSH II UK OCNS E-rated solvent X X SU Deep South
GOLD FLUSH R Solvent for riser cleaning X X Deep South
GOLD FLUSH SA Solvent for open hole displacements & perf. Cleanup X X SU Deep South
GOLD FLUSH SB Wellbore displacement additive X X SU Deep South
GOLD SURF Water wetting surfactant X X X X X X X X SU Deep South
GOLD SURF 11-W OCNS E-rated surfactant X X X X X X X X SU Deep South
GOLD SURF C Non-ionic surfactant for cement spacer X X X X X X X X SU Deep South
GOLD SURF II Wellbore displacement surfactant, cleaner X X X X X X X X SU Deep South
GOLD SURF S Non-ionic surfactant for open hole displacements X X X X X X X X SU Deep South
GOLD VIS Gelling agent for all Gold Flush solvents X X V SU Deep South
GRANULAR F/M/C LCM based on vegetable shell, F,M,C X X X X X X X LO AVA
GREENBASE HEC LIQUID Pure HEC in non-setting liq. suspension X X X X X X X V FR Drill. Spec.
G-SEAL Graphite plugging agent X X X X X X X X LO LU M-I SWACO
GT-3000 Base fluid for geo-chemical enhancement X BHDF
GUMBO-SHIELD Gumbo shale inhibitor stablizer X X X X X X SH LU Sun
GXM Crystalline graphites X X X X X X X X LU FR Fluids Mgmt


H
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

H2LESS Liquid H2S extractor X X X X X X CO Messina
HDC High-density cleaning & converting system X X X SU SH Well-Flow
HE-100 POLYMER Synthetic water soluble copolymer X X X X X X X V FR TE Drill. Spec.
HE-100 POLYMER LIQUID Synthetic water soluble copolymer X X X X X X X V FR TE Drill. Spec.
HE-300 POLYMER Synthetic water soluble copolymer X X X X X X X V FR TE Drill. Spec.
HE-400 POLYMER Synthetic water soluble copolymer X X X X X X X V FR TE Drill. Spec.
HEC LINEAR GEL E OCNS E-rated liquid HEC X V FR Deep South
HEC LIQUID Pure HEC in non-setting liq. suspension X X X X X X X V FR Drill. Spec.
HGA 37/48 Gelling system for crude/diesel X V WEC
HGA 65/70 Gelling system for crude/diesel X V WEC
HIBTROL Fluid loss additive & secondary shale inhibitor X X X X X FR SH M-I SWACO
HIBTROL HV Fluid loss additive & secondary shale inhibitor X X X X X FR SH V M-I SWACO
HIGH TEMP PLUS Gilsonite-blended sack material X X X X X X FR SH Sun
HIPERM Amine shale stabilizer X X X X X RDF SH Newpark
HI-THIN-II News generation organic TH X TH FR Messina
HI-WATE Galena X X X W Messina
HME ENERGIZER Selective non-ionic SU for wetting asphalt & asphalt-like prod. X X X X X X SU Montello
HOGWASH Wellbore cleanup fl./oil & water-base muds X X X X X X X X X FL SU Well-Flow
HOGWASH C Environ.-friendly cleanup fl./oil- & water-base X X X X X X X X X FL SU Well-Flow
HOLE PAK Bentonite-base grout X X X X X LO GEO
HOLE-SEAL-II Fibrous LCM X X X X X X LO Messina
HOLE-SEAL-OB Fibrous LCM X X LO Messina
HOSTADRILL 4706 Synthetic, HPHT polymer X X X X X X HPHT HPWB RDF Clariant
HOSTAPUR OS LIQUID Foamer X FO Clariant
HOTGEL Sepiolite X X X X X V FR Messina
HPG LUBE High-performance graphite X X X X X X X X LU FR DrillTech
HP LUBE Extreme-pressure LU X X X X X X LU EMEC
HRP Liq. V & gelling agent for oil muds X V M-I SWACO
HSS Environ.-acceptable zinc-based H2S scavenger X X X X X X X X CO EMEC
HTI-2001 High temp. CO for brines X CO BJ
HT POLYMER Modified organic polymer X X X X X X FR EMEC
HYCAL I Liq. calcium chloride (to 11.6ppg) X X W SH BJ
HYCAL II Liq. calcium chloride/bromide (to 15.1 ppg) X X W SH BJ
HYCAL III Liq. calcium chl./bromide/zinc bromide (19.2 ppg) X W SH BJ
HYCAL IIISB Liq. calcium/zinc bromide (to 19.2 ppg) X W SH BJ
HYCAL IISB Liq. calcium bromide (to 15.3 ppg) X X W SH BJ
HYDRABLOK Deepwater hydrate inhibitor X X X X X X SU M-I SWACO
HYDRASWELL After spotted, material swells to seal fractures & voids X X X X X X X X LO BCI
HYDROCHLORIC ACID pH control X A TETRA
HYDROGEL API drilling fluid X X V FR Wyo-Ben
HYDRO MAG pH buffer for fresh & brine waters X A Deep South
HYDRO-PLUG LCM blend X X X X X X X X LO MLCM Baroid
HYDRO-WET Surfactant wetting agent/dispersant X X X X X SU Messina
HYPERDRILL AE 843 Emulsion polyacrylamide total FL X X X FL Hychem
HYPERDRILL AE 853 Emulsion polyacrylamide shale inhibitor, V X X X X X SH V FR Hychem
HYPERDRILL AE 856 Low M.W. PHPA shale inhibitor X X X X SH Hychem
HYPERDRILL AF 204 Dry polyacrylamide total FL X X X FL Hychem
HYPERDRILL AF 204 RD Dispersible dry total FL X X X FL Hychem
HYPERDRILL AF 207 Dry polyacrylamide shale inhibitor, V X X X X SH V FR Hychem
HYPERDRILL AF 207RD Dispersible PHPA shale inhibitor, V X X X X SH V FR Hychem
HYPERDRILL AF 215 Dry selective FL & bentonite extender X X X X V FL Hychem
HYPERDRILL AF 247 Low M.W. PHPA shale inhibitor X X X X SH Hychem
HYPERDRILL AF 247 RD LMW disposable PHPA shale inhibitor X X X SH Hychem
HYPERDRILL AF 250 Sodium polyacrylate X X X X X FR SH TE Hychem
HYPERDRILL AF 251 Dry polyacrylate bentonite extender X X X V Hychem
HYPERDRILL AP 200 A Crosslinked polyacrylamide super absorbant X X X X LO Hychem
HYPERDRILL CE 809 Emulsion cationic FL X X FL Hychem
HYPERDRILL CP 905 Dry cationic FL X X X X FL Hychem
HYPERDRILL DF 2010 Liquid polymeric TH X X TH Hychem
HYPERDRILL DF 2020 Liquid contaminant tolerant TH X X X TH Hychem
HYPERDRILL NE 823 Emulsion polyacrylamide selective FL X X X FL Hychem
HYPERDRILL NF 201 Dry polyacrylamide selective FL X X X FL Hychem
HYPERMER A70 Emulsifier for oil-based muds X E Uniqema
HYPERMER B246 Emulsifier for oil-based muds X E Uniqema
HYPERMER LP6 Dispersant for organics and polymers X X TH Uniqema
HY-SEAL Shredded organic fibers X X X X X X LO Baroid
HYSOPOL5F High-temp. polymeric fluid loss reducer X X X X X X FR HPWB Lamberti
HYSOPOL85N High-temp. polymeric fluid loss reducer X X X X X X FR HPWB Lamberti


I
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

ICE-CHEK Gas hydrate suppressing packer fluid system X X HS BJ
IDCAP D Polymeric shale inhibitor X X SH M-I SWACO
IDLUBE XL Extreme-pressure LU X X X X X X LU M-I SWACO
IDSPERSE XT High-temp. polymeric dispersant X X X TH M-I SWACO
IMPERMEX Pre-gelatinized starch X X X X X X FR V Baroid
INCORR Water dispersible CO X X X X X X X CO CF AVA
INCORR 2275 Amine-free CO & scale inhibitor X X X X X X X CO CA CF AVA
INCORR AC Corrosion inhibitor X X X X X X CO CF AVA
INCORR AC-HT HT corrosion inhibitor X X X X X X CO CF HPHT AVA
INCORR HT HT corrosion inhibitor X X X X X X CO HPHT CF AVA
INCORR OS Oil-soluble CO X X X X X X X CO AVA
INICOR BN CO, water-soluble X X X X X X CO Lamberti
INICOR MF27 CO, oil-soluble X X CO Lamberti
INICOR R200 CO, oil-soluble X X CO Lamberti
INICOR W303 Water-soluble CO X X X X X X CO L-USA
INICOR W380 CO/biocide, water-soluble X X X X X X CO B Lamberti
INICOR W481 Environ.-friendly CO, water soluble X X X X X X CO Lamberti
INICOR W735 Environ.-friendly CO, water soluble X X X X X X CO Lamberti
INTAFLOW Acid-soluble marble flour X X X X X X X X LO RDF AVA
INTASOL C/4000 Specially ground calcium carbonate X X X X X X X X LO RDF AVA
INTASOL F/M/C Specially ground calcium carbonate, F,M,C X X X X X X X X LO RDF AVA
INTASOL FLAKE Specially flaked calcium carbonate X X X X X X X X LO RDF AVA
INTASOL ME F/M/C Metamorphic calcium carbonate, F,M,C X X X X X X X X LO RDF AVA
INVERMUL Oil-mud E X E SU Baroid
INVERMUL NT Oil-mud E X E SU Baroid
IRONITE SPONGE H2S scavenger X X X X X X CO M-I SWACO
ISO-TEQ Olefin base for synthetic fluids X BHDF
J
Product Trade name

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

JELFLAKE Shredded cellophane X X X X X X LO Baroid
JET BREAK HT Encapsulated Breaker - HT - High Temp. X X Chemject
JET BREAK LT Encapsulated Breaker - LT - Low Temp. X X Chemject
JET BREAK XT Encapsulated Breaker - XT - Extreme Temp. X X Chemject
JET ADD 300 Sythetic LU X X X Chemject
JET ADD 350 ROP enhancer X X Chemject
JET BASE 100 ISO cyclo paraffinic oil with aromatic X X B Chemject
JET BASE 1400 C14 linear alfa olefin X X Chemject
JET BASE 1516 C15-16 internal olefin X X B Chemject
JET BASE 200 Highly refined mineral oil X B Chemject
JET BASE ESTER Low-vis. ester X B Chemject
JET-BORE KLEEN Wellbore clean-out fluid SU Chemject
JET CIDE 6020 B., glutaraldehyde, quat, thiocarbamide X X X X X B Chemject
JET CIDE 115 Gluteraldehyde 15% X X X X X X B Chemject
JET CIDE 250 Glutaraldehyde 25% X X X X X X B Chemject
JET CIDE 300 Glutaraldehyde 50% X X X X X X B Chemject
JET DEFOAM SERIES D (custom formulations) X X X X X X D Chemject
JET DRILFOAM 2 Brine drilling FO X FO Chemject
JET FOAM 9000 Air/Mist FO X FO Chemject
JET FOAM 9001 Air/Mist FO/Inhibitor X FO Chemject
JET HIB CO for low-density brines X CO Chemject
JET HIB 5000 H2S Scavenger X X X X X X X CO Chemject
JET HIB DRIL-O CO, oil-soluble for drill pipe X X X X X X CO Chemject
JET HIB DRIL-W CO, water-soluble X X X X X X CO Chemject
JET HIB-PAK Three-in-one CO, packer fluid X CO Chemject
JET LUBE XPG LU/ROP improver X X X X X X LU SH Chemject
JET MUL 101 Oil mud E, primary X X E SU SH Chemject
JET MUL 102 Oil mud E, secondary/oil wetter - Environ.-friendly X X E SU SH Chemject
JET-NO MULZ Surfactant for emulsion & water block prevention X X X X X X Chemject
JET-NO OX Oxygen scavenger X X X X X X CO Chemject
JET-NO SCALE Scale inhibitor X X X X X X Chemject
JET OXYNOL 100 Wide-ranged polyglycol LU/shale control X X X X X X LU SH Chemject
JET PAR 1416 Linear paraffin C14-16 range X X B Chemject
JET POLYOXYNOL 200 Polyglycol/polymer LU/shale control X X X X X X LU SH Chemject
JET-SOL Well displacement clean-up fluid X X X X X X X X SU FL Chemject
JET SPACE I Spacer mud removal X SU Chemject
JET SPACE II Spacer wash X V SU Chemject
JET SPACE III Spacer sweep X V SU Chemject
JET-SPERSE Dispersant-acrylate X X X TH Chemject
JET-SPOT LU, freeing stuck pipe X X X X X X P Chemject
JET STIM 8000 Surfactant X X X X X X SU Chemject
JET SURF Surfactant X X X X X SU Chemject
JET-WASH Alkaline surfactant SU Chemject
JET WET O.W. Wetting Agent - Environ.-friendly X X Chemject
K
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

K+FERROUT Scale disslover X X X CO Well-Flow
K+HDC Pipe release agent X X X P Well-Flow
K-17 Potassium lignite X X X X X TH FR SH M-I SWACO
K-52 Potassium supplement X X X X X X X SH M-I SWACO
KAN-FLOC 5B Low M.W., low anionic flocculant X X X X X X FL Kem-Tron
KAN-FLOC 500 M Dewatering polymer X X FL Kem-Tron
KAN-FLOC 3504 S2 Dewatering polymer X X X FL Kem-Tron
KAN-FLOC SELECT Non-ionic selective flocculant X X X X X X FL Kem-Tron
K CMC HV HPWB - Potassium high-vis. CMC X X X X X X SH FR V Lamberti
K CMC LV HPWB - Potassium low-vis. CMC X X X X X X SH FR Lamberti
KCOOH Anhydrous potassium formate X W TETRA
KCOOH SOLUTION Potasium formate solution X W TETRA
KD-40 Drilling mud CO (anionic) X X X X X X CO Aquaness
KD-40 Water-soluble CO X X X X X X CO CF BHDF
KD-700 Drilling mud CO (anionic) X X X X X X CO Aquaness
KD-700 Water-soluble CO/scale inhibitor X X X X X CO CF BHDF
KELZAN L Drilling grade xanthan gum X X X X X X V Kelco
KELZAN XC POLYMER Xanthan gum X X X X X X X V Kelco
KELZAN XCD POLYMER Dispersible xanthan gum X X X X X X X V Kelco
KEM-PAK ULV Carboxymethylated polymer X X X X X X FR LU Kem-Tron
KEM-PA S Synthetic anionic polymer X X X X X SH FR V Kem-Tron
KEM PA S (L) Synthetic anionic polymer-liquid X X X X X SH FR V Kem-Tron
KEM-SEAL Co-polymer for high-temp. filtration control X X X X X X FR TE HPHT BHDF
KEM-SEAL PLUS Copolymer for high temp. filtration control X X X X X X FR TE HPHT BHDF
KEM-THIN 5A Anionic systhetic copolymer-dry X X X X TH Kem-Tron
KEM-THIN SUPER Anionic synthetic copolymer-liq. X X X X TH Kem-Tron
KEM-X Synthetic polymer X X X X V FR Kem-Tron
K-FLOC F190 S2 Dewatering polymer X X X X FL Kem-Tron
KLA-CURE Hydration suppressant X X X X X SH M-I SWACO
KLA-CURE II Hydration suppressant X X X X X X SH M-I SWACO
KLAFLOC I Low-cost shale inhibitor for floc water drilling X SH M-I SWACO
KLAFLOC II Cationic FL for floc water drilling X FL SH M-I SWACO
KLA-GARD Shale stabilizer X X X X X SH M-I SWACO
KLA-GARD B Salt-free KLA-GARD X X X X X SH M-I SWACO
KLA-STOP Liquid polyamine shale inhibitor X SH M-I SWACO
KLEAN BREAK Defoamer X X X X X X D WEC
KLEAN FOAM Foamer for drlg. X X X X X X V P TH WEC
KLEANVIS H Foam extender, V X X X X X X V WEC
KLEANVIS P Foam extender, V X X X X X X V WEC
KLEEN-BAR Barium carbonate X X X X CO W Messina
KLEEN-BLOCK Sized carbonates X X X X X X X LO FR Messina
KLEEN-BLOCK X Maximum-sized carbonates X X X X X LO Messina
KLEEN-BRIDGE Oil-soluble resin X X X X FL LO Messina
KLEEN-CON Low-toxicity invert X E SU FR Messina
KLEEN-DRIL Polymer blend X X X FR V Messina
KLEEN-DRIL-II 1-bag drlg polymer blend X X X X FR V Messina
KLEEN-MUL-L Low-tox. Invert E X E FR TE Messina
KLEEN-OIL Low-tox., and synthetic base oils X X Messina
KLEEN-PAK Polymer packer fluid X X V A FR Messina
KLEEN-PIL Polymer blend X LO FR Messina
KLEEN-SEAL Polymer/carbonate blend X X X LO Messina
KLEEN-SWEEP Displacement fluid X SU Messina
KLEEN-THIN Surfactant; low-tox. invert muds X X TH SU Messina
KLEEN-VIS Polymer/carbonate blend X X X X V FR Messina
KLEEN-VIS-2 Low-residue polysaccharide X X X V FR Messina
KLEEN-VIS X Non-damaging polymer X X X X V FR Messina
KLEEN-VIS XL Liq. non-damaging polymer X X X X V FR Messina
KLEEN-WATE Heavy clear brines W Messina
KLEEN-WET Wetting agent; low-tox. invert muds X X SU W Messina
K-LIG Potassium lignite X X X X TH FR E Baroid
K-LIGNITE Potassium chrome lignite X X X X X X FR SH TH EMEC
KO 1200 Water-soluble zinc chelate for H2S X X X X X X SU Deep South
KOPLUS LL Pipe release agent X P Well-Flow
KOPLUS LO Non-aromatic mud displacement intermediary X SU Well-Flow
K PAC LOVIS HPWB - Potassium low-vis. polyanionic cellulose X X X X X X SH FR Lamberti
K PAC REGULAR HPWB - Potassium high-vis. polyanionic cellulose X X X X X X SH FR V Lamberti
K-TROL Potassium-based inhibitor X X X X X X SH A Ambar
KWIKSEAL Blended fibrous/granular LCM X X X X X X LO BHDF
KWIKSEAL LO material X X X X X X X X X LO Kelco
KWIK-SEAL Blended LCM X X X X X X X LO MessinaL
Product Trade name

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

LAMGUM 200 High-vis. guar gum X X X X X V Lamberti
LAMGUM HPG Hydroxypropyl guar X X X X X X X V Lamberti
LAMOX SC Oxygen remover X X X X X X CO CF Lamberti
LAMOX TR Organic H2S scavenger X X X X X X CO CF Lamberti
LAMPAC CHL Premium gr., low-vis. polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH Lamberti
LAMPAC CHR Premium gr., high-vis. polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH V Lamberti
LAMPAC EXLO Pure gr., extremely low-vis. polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH Lamberti
LAMPAC LOVIS Pure gr., low-vis. polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH Lamberti
LAMPAC REGULAR Pure gr., high-vis. polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH V Lamberti
LAMSPERSE 100 Chrome-free dispersant, synthetic TH X X X TH TE FR Lamberti
LAMSPERSE 200 Polyacrylate based, chrome-free, HT dispersant X X X X TH TE L-USA
LAMSPERSE 300 High-temp. copolymer TH X X X X TH TE FR Lamberti
LAMSPERSE TH Chrome-free, modified thannin based TH X X X X TH TE FR Lamberti
LAMSPERSE CF Modified tannin based HT TH, chrome-free X X X X TH TE FR L-USA
LC-GLIDE Spherical graphite for torque & drag reduction X X X X X X X X LU LO BHDF
LC-LUBE Sized, synthetic graphite X X X X X X X X LO LU MLCM BHDF
LC-LUBE Fine Sized, synthetic graphite X X X X X X X X LO LU BHDF
LCM MICA Coarse & fine mica LO Pacer
LD-8 Non-hydrocarbon D for water-based fluids X X X X X X D CF BHDF
LD-9 Polyether polyol D for both fresh & saltwater drilling fluids X X X X X X D CF BHDF
LD-S Silicone-based D X X X X X X D CF BHDF
LE BASE Olefin-based fluid X SB Baroid
LE MUL E for synthetic fluids X E FR SU Baroid
LE SUPERMUL E for synthetic fluids X E SU Baroid
LE THIN Dispersant for synthetic fluids X TH SU Baroid
LIGCO Ground leonardite X X X X X FR TH BHDF
LIGCON Causticized leonardite X X X X FR TH BHDF
LIGNOX PLUS Lime mud TH X X TH FR Baroid
LIME pH Control X A TETRA
LINTAX Blend of vegetable fibers X X X X X X LO AVA
LIQUIBEADS Liq. mechanical LU X X X X X X X LU Sun
LIQUID CASING COARSE Micronized polycrystalline material X X X X X X X X X LO SH Liquid Csg.
LIQUID CASING FINE Micronized polycrystalline material X X X X X X X X X LO SH LU Liquid Csg.
LIQUID CASING II Micronized polycrystalline material, < 170 mesh X X X X X X X X X LO SH LU Liquid Csg.
LIQUID GUAR E Liquid viscosifier using unmodified guar X V Deep South
LIQUIDXA-E POLYMER Liquid Polymer X X X X Deep South
LIQUID POLYMER Polyacrylamide X X X X TH SH FR General
LIQUI-DRIL ROP enhancer X X X X X LU Baroid
LIQUISAFEB Liq. H2S extractor X X X X X X CO Drilpro
LIQUITHINHT Liquid TH X X X X X TH Drilpro
LIQUITONE Oil mud filtration control additive X X FR Baroid
LIQUI-VIS EP Polymer dispersion X X V Baroid
LO-WATE Acid-soluble, powdered calcium carbonate X X X X X X X X W FR LO M-I SWACO
LP 701 High M. W. V & shale inhibitor X X X X V SH FR GEO
LST-Md Liq. sulfonated asphalt X X X X X X SH FR Newpark
LUBE-100 Low-tox. LU X X X X X X LU SH M-I SWACO
LUBE-167 Low-tox. LU X X X X X LU SU SH M-I SWACO
LUBE-622 WBM LU X X X X X LU BHDF
LUBE OBM Effective LU for oil & water-based fluids X X X X X X X X X LU HPWB FR Lamberti
LUBE XLS Extreme-pressure LU X X X X X X LU M-I SWACO
LUBE ZOL 1000 Water-based mud & brine lubricant X X X X X X LU Lubrizol
LUBE ZOL 1001 Oil mud lubricant X X LU Lubrizol
LUBE ZOL 1030 Water-based mud lubricant X X LU Lubrizol
LUBRA-BEADS Co-polymer bead LU–F, C X X X X X X X LU Baroid
LUBRA-FIBER Severe-loss LCM X X X X X X X X LO Sun
LUBRA-GLIDE Copolymer bead-solid LU X X X X X X X X X LU Sun
LUBRA-SEAL Granular & cellulosic blend X X X X X X X X X LO FR Sun
LUBRA-SEAL C Coarse granular & cellulosic blend X X X X X X X X X LO FR Sun
LUBRA-SEAL M Med. granular & cellulosic blend X X X X X X X X X LO FR Sun
LUBRICANT 417 All-purpose LU X X X X X X LU L-USA
LUBRICANT 73 Effective water-soluble LU X X X X X X X LU Lamberti
LUBRICANT CD Effective all-purpose LU X X X X X X X LU Lamberti
LUBRICANT EP Extreme-pressure LU X X X X X X X LU HPWB Lamberti
LUBRICANT EP/S Sulphide-based extreme-pressure LU X X X X X X X LU HPWB Lamberti
LUBRICANT EPS Extreme-pressure LU, sulphurised based X X X X X LU L-USA
LUBRICANT F/458 High-temp. LU X X X X X X X LU SU Lamberti
LUBRICANT GP Ready biodegradable non-tox. LU X X X X X LU TE FR L-USA
LUBRICANT RB Biodegradable, non-tox. LU X X X X X X X LU Lamberti
LUBRICANT S71 LU for silicate fluids X X X X X X LU HPWB Lamberti
LUBRI-FILM Extreme-pressure, dry LU for water-based fluids X X X X X X LU CO CF BHDF


M
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

MICROMAX Ultrafine W X X X X X X X W Elkem
MAGMAFIBERFINE Acid-soluble mineral fiber LCM X X X X X X X X LO V FR LCS
MAGMAFIBERREGULAR Acid-soluble mineral fiber LCM X X X X X X X X LO V FR LCS
MAGMA-GEL V for HTHP emulsion systems X X V FR HPHT BHDF
MAGMA-GEL SE Suspension enhancer X X V FR HPHT BHDF
MAGMA-PLEX Rheological modifiers & syneresis suppression X X V FR HPHT BHDF
MAGMA-SEAL HTHP fluid loss additive X X HTHP FR HPHT BHDF
MAGMA-TROL Polymeric fluid loss additive for HTHP emulsion systems X X HTHP FR HPHT BHDF
MAGMA-VERT E for HTHP emulsion system X X E FR HPHT BHDF
MAGNACIDE 407 B. for water injection, packer fl., drilling muds X X X X X X X B Aquaness
MAGNAFLOC 24 High M.W. total FL, anionic bead X X X X X X FL Ciba
MAGNAFLOC 351 Non-ionic solid-grade selective FL X X X X X FL Ciba
MAGNAFLOC 368 Solid-grade cationic coagulant X X X X X X FL Ciba
MAGNAFLOC 611 Bentonite extender X X X V Ciba
MAGNAFLOC 80L 50% active, liquid non-ionic polyacrylamide selective FL X X X X X FL Ciba
MAGNA-LUBE Vertical reach LU/enhancer X X X X X X LU Integrity
MAGNE-SET Acid-soluble cement X X X X X X LO MLCM BHDF
MAGNESIUM OXIDE High-purity alkaline earth oxide X X X X X X A CA RDF BHDF
MAGNESIUM OXIDE pH Control X A TETRA
MARITE Hematite X X X X X X X W Messina
MASTERGEL Wyoming bentonite X X X X X X V FR General
MASTER LIG Lignite-based TH X X X X X FL TH E General
MAX-GUARD Clay hydration suppressant SH FR HPWB BHDF
MAXIASFALT Asphaltite shale inhibitor X X X X X X SH FR LU Coastal Drlg
MAXIDFOAM D, all purpose X X X X X X D Coastal Drlg
MAXIFLOW Potassium salt polyscrylate, liq. Deflocculant X X X X X TH FR Coastal Drlg
MAXIFIBER Cellulose LCM fiber X X X X X X X LO V Coastal Drlg
MAXI-LIG Blend of gilsonite, liq. susp. X X X X X X SH FR LU Coastal Drlg
MAXILO-250 Polyanionic cellulose X X X X X X FR V SH Coastal Drlg
MAXILUBE Environ-safe LU X X X X X X LU Coastal Drlg
MAXISPOT Glycol-base spotting fluid additive X X X X X X P Coastal Drlg
MAXITONE Polyol LU & shale inhibitor X X X X X X SH LU Coastal Drlg
MAXIVIS Polyacrylamide V & shale controller X X X X V SH FR Coastal Drlg
MAX-PLEX Aluminum/resin for shale stability in PERFORMAX X X X X X SH FR HPWB BHDF
MAX-SHIELD Deformable sealing polymer for PERFORMAX X X X X X X X X SH LO HPWB BHDF
MAX-TROL Sulfonated resin X X X X X FL SH HPWB BHDF
MAYCO-CALWATE Calcium carbonate X X X X X X W Mayco
MAYCO-CARB Non-thixotropic polymeric blend, graded & sized carbonates X X X X X V FR SH Mayco
MAYCO-CORCIDE CO, oxygen scavenger, biocide X X X X X X B CO Mayco
MAYCO-DEFOAM All-purpose D X X X X X X D Mayco
MAYCO-FLC Blend of selected non-ionic polymers for fluid loss control X X X X X X FR FL Mayco
MAYCO-FLOW Blend of selected polymers, lignosulfonates & sized calcium carbonates X X X X X X FR TH Mayco
MAYCO-HELP Polymeric temp. extender X X X X X X TE Mayco
MAYCO-KLAYTROL Blend of rigid non-ionic polymer, chloride free, potassium & ammonium salts X X X X X X SH FR Mayco
MAYCO-LIVIS Liq. HEC polymer X X X X X X V Mayco
MAYCO-MAD SEAL Acid-degradable blend of granules, flakes & fibrous material X X X X X X X LO Mayco
MAYCO-MAPP Blend of non-ionic drilling polymers X X X X X X V FR Mayco
MAYCO-pH BUFFER Magnesium oxide X X X X X X A Mayco
MAYCO-SEAL Graded & sized calcium carbonates X X X X X X X LO FR Mayco
MAYCO-SEAL COARSE Graded & sized calcium carbonates X X X X X X X LO FR Mayco
MAYCO-SEAL MEDIUM Graded & sized calcium carbonates X X X X X X X LO Mayco
MAYCO-SLURRY Polymers, lignosulfonates & graded/sized calcium carbonates X X X X X X LO FR Mayco
MAYCO-TREAT Surfactants for emulsion & water block prevention X X X X X X SU Mayco
MAYCO-VIS Thixotropic polymers & sized calcium carbonates X X X X X V FR Mayco
MAYCO-VIS EXTRA Free-flowing HEC X X X X X X V Mayco
MD Biodegradable drilling fluid detergent X X X X X X X X X SU BHDF
MEGAGEN Membrane generating compound X SH Baroid
MEGA-LINK LCM crosslinker X X X X X X LO A Messina
MEGA-SEAL Polymer LCM X X X X X X LO Messina
MEGA-SLIDE Glass beads specifically for use in slide & horizontal drilling (14–20 mesh) X X X X X X X X LU BCI
MESUCO-BAR Barite X X X X X X X W Messina
MESUCO-BEN OCMA bentonite X X X X X X V FR LU Messina
MESUCO-BEN-M Special drilling clay X X X X X X V FR LU Messina
MESUCO-CL Causticized lignite X X X TH E FR Messina
MESUCO-CRCL Chrome causticized lignite X X X TH TE E Messina
MESUCO-CRL Chrome lignite X X X X X TE TH FL Messina
MESUCO-FIBER Fibrous LCM X X X X X X LO Messina
MESUCO-FLAKE Cellophane flakes X X X X X X LO Messina
MESUCO-FOAM Foaming agent X FO Messina
MESUCO-GEL API bentonite X X X X X X V FR LU Messina
MESUCO-KCRL Potassium chrome lignite X X X X X TE TH FL Messina
MESUCO-KL Potassium humate X X X X TH SH E Messina
MESUCO-LIG Lignite X X TH E FR Messina
MESUCO-MICA Mica LCM X X X X X X LO Messina
MESUCO-PAC Tech. grade PAC X X X X X X FR V SH Messina
MESUCO-PLUG Ground nut shells X X X X X X LO LU Messina
MESUCO-SALT-CLAY Attapulgite X X X X X X V Messina
MESUCO-SEAL Blended LCM X X X X X X LO Messina
MESUCO-SORB Powdered H2S remover X X X X X X CO Messina
MESUCO-SUPER-GEL Extended bentonite X X V FR LU Messina
MF-1 Selective flocculant X X X SH BHDF
MF-1 Non-ionic polyacrylamide X X X X X X FL SH Kelco
MF-55 Non-ionic polyacrylamide emulsion X X X X X X SH FL Kelco
M-I 157 Supplemental E X X E FR SU M-I SWACO
M-I BAR Barite, API spec X X X X X X X X W M-I SWACO
M-I CEDAR FIBER Shredded cedar fiber X X X X X X LO M-I SWACO
M-I CIDE Non-U.S. biocide X X X X X X B M-I SWACO
MICRO-SEAL Liq. shale stabilizer, mud cond. X X X X X SH LU Messina
M-I GEL Bentonite, meets API spec X X X X X X X V FR M-I SWACO
M-I GEL SUPREME Non-treated Wyoming bentonite, meets API-spec X X X X X X X V FR M-I SWACO
M-I GEL WYOMING Wyoming-sourced bentonite meets API specs X X X X X X V FR M-I SWACO
MIL-BAR Barite meeting API specs X X X X X X X X W BHDF
MIL-BEN Bentonite, OCMA spec. DFCP4 X X X X X V FR BHDF
MIL-BIO SEA 98 Phosphonium sulfate biocide X X X X X X X B BHDF
MIL-BREAK 943 Drill-in fluid demulsifier X X X X X SU RDF BHDF
MIL-CARB SERIES Multiple grind size series of calcium carbonate X X X X X X X X LO FR RDF BHDF
MIL-CEDAR FIBER Shredded cedar bark X X X X X X LO BHDF
MIL-CLEAN Water-soluble, biodegradable detergent X X X X X X X X X SU BHDF
MIL-CLEAN E Biodegradable cleaner/degreaser X X X X X X X X X SU V BHDF
MIL-FIBER Shredded cane fiber X X X X X X LO BHDF
MILFLAKE Shredded cellophane X X X X X X LO BHDF
MIL-FREE Vegetable oil-based spotting fluid X X X X X X P BHDF
MIL-GARD H2S extractor (basic zinc carbonate) X X X X X X X CO HPHT BHDF
MIL-GARD L Sulfide scavenger X X X X X X CO HPHT BHDF
MILGEL Sulfide scavenger X X X X X X V FR BHDF
MILGEL NT Untreated, API-spec Wyo. bentonite X X X X X X V FR BHDF
MIL-GRAPHITE Sized graphite LU X X X X X X X X X LU LO BHDF
MIL-KEM Lime-based TH X TH FR BHDF
MIL-LIME Calcium hydroxide X X X X X X SH CO A BHDF
MIL-LUBE Vegetable oil-based boundary & extreme pressure LU X X X X LU RDF BHDF
MILMICA Muscovite Mica X X X X X X X X LO BHDF
MIL-PAC Polyanionic cellulose X X X X X X X FR BHDF
MIL-PAC LV Low vis. polyanionic cellulose X X X X X X FR BHDF
MIL-PLUG Ground nut shells X X X X X X X X LO BHDF
MIL-SEAL Blended LCM product available in 3 grind sizes X X X X X X LO BHDF
MIL-SPOT 2 Invert emulsion, weighted spotting fluid concentrate X X X X X X P BHDF
MILSTARCH Pre-gelatinized starch X X X X FR V BHDF
MIL-TEMP Sulfonated styrene, maleic anhydrite copolymer to stabilize flow properties of water-based muds X X X X X TH HPHT FR BHDF
MIL-THIN Anionic synthetic-based TH/deflocculant X X X X X X TH BHDF
M-I LUBE General-purpose LU X X X X X X LU M-I SWACO
MINERAL-LUBE ROP enhancer X X X X X X LU Integrity
MINLOSS Acid-soluble polymer X FR Drilpro
M-I PAC R Pure PAC polymer, tech gr. X X X X X X FR V SH M-I SWACO
M-I PAC SR High-vis. PAC, semi-pure gr. X X X X X X FR V SH M-I SWACO
M-I PAC SUL Low-vis. PAC, semi-pure gr. X X X X X X FR SH M-I SWACO
M-I PAC UL Pure PAC polymer, low vis. X X X X X X FR SH M-I SWACO
M-I SEAL All-purpose LO blend esp. suited for fractured or vugular formations X X X X X X X X LO M-I SWACO
M-I-X II Ground cellulose LCM and plugging agent X X X X X X X X LO FR M-I SWACO
MONACOR 4000 Freshwater shale swell inhibitor X X SH Uniqema
MONACOR BE Saturated salt shale swell inhibitor X SH Uniqema
MONACOR TEH Non-foaming alkaline cleaner CO Uniqema
MONALUBE 205 Non-foaming alkaline cleaner CO Uniqema
MONALUBE 215 Water-soluble corrosion inhibitor X X X CO Uniqema
MONAMID CMA Oil-soluble corrosion inhibitor X X CO Uniqema
MONAMID 716 Non-foaming water soluble corrosion inhibitor X X X CO Uniqema
MONA NF-10 Moderate salinity shale swell inhibitor X SH Uniqema
MONA NF-20 Lubricant for water-based muds LU Uniqema
MONAWET 5136 Corrosion inhibitor X X CO Uniqema
MONAWET MO-70 Corrosion inhibitor X X CO Uniqema
MONAWET SNO-35 Corrosion inhibitor X X CO Uniqema
MONAZOLINE CY Foam stabilizer X X X X SU Uniqema
MON PAC Polyanionic cellulose X X X X X FR V SH Montello
MON PAC ULTRA LO Low-vis. polyanionic cellulose X X X X X FR SH Montello
MOR-REX 1920 Deflocculant, calcium control agent for lime muds X X X TH SH FL Horizon
MS-90 Mutual solvent SU WBC BHDF
MUDDET Non-ionic detergent blend X X X X X SU LU E Messina
MUD-FLUSH Wellbore wash for completions X X X X X X X X X SU Progress
MUD-MUL Blended surfactant X X X X X SU E LU Messina
MUD-PAC CO for solids-laden fluid X X X X X X CO BHDF
MUD-SAVE F Thermoset rubber LCM (10–100 mesh) X X X X X X X X LO Ecofluids
MUD-SAVE M Thermoset rubber LCM (6–20 mesh) X X X X X X X X LO Ecofluids
MUD-SAVE SF Thermoset rubber seepage loss additive X X X X X X X X LO Ecofluids
MUDUP Natural guar polymer X X X X V FR FL Messina
MUDUP-PLUS Modified polysaccharide X X X X X V FR Messina
MUD WASH Rig wash SU M-I SWACO
MUDZYME C-HT High-temp. cellulose polymer specific enzyme breaker for filter cake removal X X X X X X BJ
MUDZYME S Starch polymer specific enzyme breaker for filter cake removal X X X X X X BJ
MUDZYME SX Polymer specific enzyme blend for filter cake removal X X X X X X BJ
MUDZYME X Xanthan polymer specific enzyme breaker for filter cake removal X X X X X X BJ
MUL-FREE RS Surfactant X X SU RDF CF BHDF
MUL HTP Primary E for negative alkalinity system X X E FR M-I SWACO
MUL I Oil mud E X E FR GEO
MUL II Oil mud E & oil wetting agent X E FR GEO
MUL SPERSE Wetting agent/coupler X X X X X X SU E Sun
MUL TEMP Non-asphaltic high temp. fluid loss additive X FR TE GEO
MUL THIK Oil-based V X V GEO
MULTICEL CMC, all grades X X X X X X X FR V SH Drillsafe
MULTICOAT Water-dispersible asphaltic blend X X X X X X SH E LU Drillsafe
MULTICRYL Acrylic polymer X X X X X X FR SH V Drillsafe
MULTIDET Mud detergent X X X X X X SU E Drillsafe
MULTI-DF Fresh & saltwater D X X X X X X X X D SU Drillsafe
MULTIDRILL Modified starch polymer X X X X X X FR V Drillsafe
MULTIFIBER Cellulosic fiber X X X X X X X X LO Fluids Mgmt
MULTIFOAM Foaming agent X FO SU Drillsafe
MULTILUBE B Non-toxic, biodegradable LU X X X X X X LU TH SU Drillsafe
MULTIMAG Modified (magnesium) starch polymer X X X X X X FR V Drillsafe
MULTISAL Carboxymethylated polymer X X X X X X X FR V SH Drillsafe
MULTITHINCA Calcium-stable lignosulfonate X X X X X TH FR SH Drillsafe
MULTITHIN F Chrome-free lignosulfonate X X X X X TH FR SH Drillsafe
MULTITHIN FC Ferrochrome lignosulfonate X X X X X TH FR SH Drillsafe
MULTIVIS A High M.W. cellulosic polymer X X X X X X X V SH FR Drillsafe
MULTIVIS S High M.W. polysaccharidic polymer X X X X X X X V SH FL Drillsafe
MUL TREAT Oil wetting surfactant X E SU GEO
MUL TROL Asphaltic fluid-loss additive X FR SU GEO
MY-LO-JEL Pre-gelatinized starch X X X X X X FR M-I SWACO


N
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

N-9806 Shale stabilizer X X SH V Nalco
NACOOH Anhydrous sodium formate X W TETRA
NaCOOH SOLUTION Sodium formate solution X W TETRA
Na-KCOOH SOLUTION Sodium/Potassium formate solution X W TETRA
NATROSOL Hydroxyethyl cellulose X X X X X X X V FR Aqualon
NATROSOL210HHW Polermeric HEC non-delayed hydration X X X V FR Aqualon
NATROSOL 210 HHW HEC non-delayed hydration X X X X X X V FR Aqualon
NATROSOL HI-VIS Hydroxyethyl cellulose X X X X X X V FR Aqualon
NATROSOL LIQUID Liquid HEC polymer X X X X X X V FR Aqualon
NATURAGEL API drilling fluid X X V FR Wyo-Ben
Na-Zn BRINE SOLUTION Sodium zinc bromide solution X W TETRA
N-DRIL HI High M.W. HEC X X X X X X V FR RDF Baroid
N-DRIL HT PLUS Modified starch X X X X X FR RDF Baroid
N-DRIL LO Low M.W. HEC X X X X X X FR V RDF Baroid
NEW100 Blend of polyglycerines X X X X X X X X HS SH LU Newpark
NEW100N Blend of polyglycerines X X X X X X X X HS SH LU Newpark
NEWARMOR Film forming amine X X X X X X CO Newpark
NEWBAR Barite X X X X X X X X W Newpark
NEWCARB Sized calcium carbonate X X X X X X X X LO W Newpark
NEW-DRILL Liquid high M.W. partially hydrolyzed polyacrylamide X X X X X SH V BHDF
NEW-DRILL HP Powdered high M.W. partially hydrolyzed polyacrylamide X X X X X SH V BHDF
NEW-DRILL LV Powdered high M.W. partially hydrolyzed polyacrylamide X X X X X X SH BHDF
NEW-DRILL PLUS Powdered high M.W. partially hydrolyzed polyacrylamide X X X X X SH V HPWB BHDF
NEWEASE 203 Modified ester X X X X X X X LU SH Newpark
NEWEASE HT Synthetic LU X X X X X X LU TE Newpark
NEWEDGE High-grade leonardite X X X X X X X X FR TH Newpark
NEWFLOW Ferrochrome lignosulfonate X X X X X TH FR E Newpark
NEWFLOW CF Chrome-free lignosulfonate X X X X X TH FR E Newpark
NEWGEL Montmorillonite X X X X X X V FR Newpark
NEWGEL NT Untreated montmorillonite X X X X X X V FR Newpark
NEWLIG Lignite X X X X X X FR TH E Newpark
NEWLIG C Causticized lignite X X X X X X FR TH E Newpark
NEWPAC LV Polyanionic cellulose X X X X X X FR V Newpark
NEWPAC R PolyanionIc cellulose X X X X X X FR V Newpark
NEWPHALT Sulphonated asphalt X X X X X SH FR Newpark
NEWPHPA PHPA X X X X X X SH V Newpark
NEWPHPA D PHPA X X X X X X SH V Newpark
NEWPHPA DLMW Low molecular weight anionic PHPA X X X X X X SH Newpark
NEWPHPA DSL Very low molecular weight PHPA X X X X X X SH Newpark
NEWPLUG Nut shells X X X X X X X X LO Newpark
NEWSEAL Sized carbonaceous seepage agent X X X X X X X X LO Newpark
NEW-THIN Synthetic deflocculant X X X X X X TH FR HPHT BHDF
NEWTHIN Sodium polyacrylate X X X X X X TH TE FR Newpark
NEW-TROL Sodium polyacrylate X X X X FR HPHT BHDF
NEW-VIS Organic polymer blend X X X X X V BHDF
NEWZAN D Bioploymer X X X X X X V FR Newpark
NF2 Gas hydrate inhibitor X X X X X X HS SU SH BHDF
NF 3 Gas hydrate inhibitor X X X X X X HS SU SH BHDF
NITRENE 1017 Oil mud E X X E Cognis
NO BLOK C Emulsion preventor for calcium brines SU CF Baroid
NO BLOK Z Emulsion preventor for zinc-base brines SU CF Baroid
NOCAL-FB Formate/bromide drill-in systems & completion fluid X X X W TE BJ
NOCAL-HTLC High-temp. / LO packer fluid X X CO TE BJ
NOCAL I Liq. sodium chloride (to 10.0 ppg) X W BJ
NOCAL II Liq. sodium chloride/bromide (to 12.8 ppg) X W BJ
NOCAL IISB Liq. sodium bromide (to 12.8 ppg) X W SH BJ
NOCAL K Liq. potassium chloride (to 9.7 ppg) X W SH BJ
NO FOAM D for water-based mud X X X X X X D EMEC
NOFOAM Defoamer X X X X X X D Newpark
NOFOAM A Alcohol-base D X X X X X X D Newpark
NOFOAM X Concentrated D X X X X X X D Newpark
NOMUL C Non-emulsifier for calcium & zinc based completion fluids X SU BJ
NO-PHALT Asphaltine dispersant SU Well-Flow
NO-SULF Zinc compound for sulfide scavenging X X X X X X X X CO Baroid
NOVAMOD V, gelling agent for syn. fl. emulsion muds X V M-I SWACO
NOVAMUL Primary E for syn. fluid emulsion muds X E SU FR M-I SWACO
NOVATEC B LAO base fluid X TH LU M-I SWACO
NOVATEC M Low-end rheology modifier X V M-I SWACO
NOVATEC P Primary E X E FR M-I SWACO
NOVATEC S Secondary E X E FR M-I SWACO
NOVATHIN TH for synthetic system X TH SU E M-I SWACO
NOVAWET Wetting agent for syn. fluid emulsion muds X SU E TH M-I SWACO
NOXYGEN Liquid oxygen scavenger X X X X X X CO BHDF
NOXYGEN XT Oxygen scavenger X X X X X X CO
N-PLEX Activator for N-squeeze X X X X X X LO RDF Baroid
N-SEAL Inorganic LCM X X X X X X X LO RDF Baroid
N-SQUEEZE LO material X X X X X X LO RDF MLCM Baroid
NUT PLUG Ground nut hulls X X X X X X X X LO M-I SWACO
N-VIS Biopolymer X X X X X X V RDF Baroid
N-VIS HB Cellulosic biopolymer dispersion X X X X X V RDF Baroid
N-VIS HI Mixed metal silicates X X V RDF Baroid
N-VIS L Liq. xanthan gum X X X X X V RDF Baroid
N-VIS O Organophilic clay X X V FR RDF Baroid
N-VIS P PLUS Blend of polymers X X X X X X V FR RDF Baroid
NX-3500 Low vis. ester-base fluid X BHDF


O
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

OBS Displacement system for oil-based drilling fluids X X X X X X WBC SU BJ
OILAID-CI CO series X X X X X X X X X CO Messina
OILCON Invert E X X E FR SU Messina
OIL DRY Oil absorbent X X Newpark
OILFAZE Sacked oil-based concentrate X E FR V M-I SWACO
OILFOS Sodium glassy phosphate X X TH CA BHDF
OILMUL-L Invert E X X E FR TE Messina
OILSEAL Sized resinous particles X LO Messina
OILSPOT-FT Weighted spotting fluid X X X X X X P Messina
OILSPOT-L Weighted spotting fluid X X X X X X P Messina
OILSPOT-P Weighted spotting fluid X X X X X X P Messina
OILTHIN Oil mud TH X X TH SU Messina
OILTONE-1 Asphaltic blend X X FR E TE Messina
OILTONE-2, 3, 4 Non-asphaltic FR X X FR E Messina
OILVIS Organophilic clay X V Messina
OILVIS-2 Organophilic clay for low tox. & synthetic systems X X V Messina
OILVIS-PLUS Rheology modifer X X V Messina
OILWET Wetting agent, dispersant X X SU TH Messina
OMC Oil mud cond. X TH Baroid
OMC 2 Oil mud cond. X X TH Baroid
OMC 3 Oil mud condit. X X TH Baroid
OMC 42 Oil mud cond. X X TH Baroid
OMC 586 Ester carrier fluid X Cognis
OMC 639 W Lubricant X X LU Cognis
OMC 756 Cleaner SU Cognis
OMC 787 Mixed-metal silicate X X X X X X V Cognis
OMC 853 B Cleaner X X SU Cognis
OMC 970 Sodium silicate X X X X Cognis
OMC 988 Dispersant X X TH Cognis
OMC 1000 Ester carrier fluid X Cognis
OMC 1042 Rheology modifier X X V Cognis
OMC 1053 Cleaner SU Cognis
OMNI-COTE Wetting agent X X SU TH BHDF
OMNI-LUBE EP LU for emulsion systems X X LU FR BHDF
OMNI-MIX Supplemental anionic E providing additional filtration control X X E FR BHDF
OMNI-MUL Non-ionic E & secondary wetting agent X X E SU TE BHDF
OMNI-PLEX High-perf., anionic, synthetic polymer X X V BHDF
OMNIPOL II Liquid deflocculant-TH X X X TH FR TE GEO
OMNI-TEC Anionic E X E FR TE BHDF
OMNI-TROL Temp-stable, organophilic lignite used for filtration control X X FR TE BHDF
OMNI-VERT Supplemental E X E FR TE BHDF
OPTICLEAN Blend of surfactants SU Newpark
OPTIG Gilsonite X X X X X X X X FR SH LU Newpark
OPTIMUL Primary E X E SU FR Newpark
OPTIPLUS Secondary E X E SU FR Newpark
OPTITHIN Organic TH X TH FR Newpark
OPTITRAK 600 MDT tracer X X X X X X M-I SWACO
OPTIVIS Organo-bentonite X X V FR Newpark
OPTIVIS HT Organo-hectorite X X V FR Newpark
OPTIVIS PS Polymeric V X X V FR Newpark
OPTIVIS RM Polymeric rheological modifier X X V E FR Newpark
OPTIWET Oil wetting agent X X SU E FR Newpark
OPTIXAN Xanthan gum biopolymer X X X X X X X V ADM
OPTIXAN D Xanthan gum biopolymer X X X X X X X V ADM
OPTIXAN PLUS Xanthan gum biopolymer X X X X X X X V ADM
OPTIXAN T PLUS Xanthan gum biopolymer X X X X X X X V ADM
OPTIXAN T ULTRA Xanthan gum biopolymer X X X X X X X V ADM
OPTIXAN ULTRA Xanthan gum biopolymer X X X X X X X V ADM
ORGANOLILG Fluid loss additive for oil muds X X HTHP TE Drill. Spec.
OS-1L Sulfite-based oxygen scavenger X X X X X X CO TE M-I SWACO
OS-8 Oxygen scavenger (non-sulfur) for most fluids X X X X X CO BJ
OSC-40 Liq. catalyzed oxygen scavenger X X X X X X X CO B Drillsafe
OSL Bisulfite oxygen scavenger X X X X X X X CO TE EMEC
OXBAN Oxygen scavenger non-calcium based brines X CO TETRA
OXBAN HB Oxygen scavenger calcium-based brines X CO TETRA
OXYGON Oxygen scavenger X X X X X X CO Baroid


P
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

PA 30 Liquid polyacrylamide X X X X X X FL SH Fluids Mgmt
PAC SLV Polycellulose fluid loss additive X X X X X X FR SH Fluids Mgmt
PAC-L Low-vis. polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH E Baroid
PAC-R Regular polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH V Baroid
PAG 102 Polyglycol shale inhibitor X X X X X X SH FR LU Lamberti
PANGEL FF Sepiolite X X X X X X V Tolsa
PANGEL B10 Organosepiolite X X V Tolsa
PANGEL B20 Organosepiolite X X V Tolsa
PANGEL B5 Organosepiolite X X V Tolsa
PAPER Ground paper products X X X X X X LO BHDF
PARADRIL B Base fluid for the PARADRIL system X TH M-I SWACO
PARALAND B Base fluid linear paraffin for the PARALAND system X TH M-I SWACO
PARAMIX A Salt for the PARALAND system X M-I SWACO
PARAMIX N Salt for the PARALAND system X M-I SWACO
PARA-TEQ Paraffin-based fluid X X BHDF
PARATROL HT High-temp. gilsonite X FL M-I SWACO
PASSIVATOR I D for the APHRON ICS system X X D M-I SWACO
PAYZONE 530 Fine-gr., acid-soluble, fibrous LCM X X X X X X LO V TETRA
PAYZONE 532 Medium-gr., acid-soluble, fibrous LCM X X X X X X LO V TETRA
PAYZONE 750 Temperature Stabilizer X TE TETRA
PAYZONE CARB-PRIME Highly acid-soluble, broad PSD, fine-grind CaCO3, 1–74 microns X X X X X X X X LO W TETRA
PAYZONE CARB-ULTRA Ultra-fine grind, narrow PSD range CaCO3, 95% < 15 microns X X X X X X X X LO W TETRA
PAYZONE CLAY STABILIZER Clay stabilizer X SH SU TETRA
PAYZONE CLEANUP Advanced cleanup tech.: drill-in fluids X X X X X X X X TETRA
PAYZONE CMT-X Magnesium chloride treatment for cement contamination X X X X X CA A TETRA
PAYZONE DF-CC Brine-base drill-in fluid with calcium carbonate X X X X X X X X W V LO TETRA
PAYZONE DF-SS Saturated NaCl brine-base drill-in fluid with sized salt X X X X W V LO TETRA
PAYZONE FLC-CC Fluid loss control X LO W TETRA
PAYZONE FLC SEAL Fluid loss control X LO W TETRA
PAYZONE FLC SLICK Fluid loss control X LO W FR TETRA
PAYZONE FLC SLURRY Fluid loss control X LO W FR TETRA
PAYZONE FLC SMARTSEAL Fluid loss control X LO W TETRA
PAYZONE FLC-SS Fluid loss control X LO W TETRA
PAYZONE FLUIDS CBF-base drilling fluid X X X W V LO TETRA
PAYZONE HPS Chemically-modified high-perf. starch X X X X X X LO W TETRA
PAYZONE NE 200 Emulsion preventor X SU TETRA
PAYZONE NE 300 Emulsion preventor X SU TETRA
PAYZONE SS-PRIME Fine-grind, broad PSD range NaCl, 95% < 74 microns X X LO W TETRA
PAYZONE SS-ULTRA Ultra-fine grind, narrow PSD range NaCl, 95% < 44 microns X X LO W TETRA
PAYZONE STRATAFIX Shale/Clay Stabilizer X SH TETRA
PAYZONE STRATAGLIDE Lubricant X LU TETRA
PENETREX ROP enhancer & anti-accretion additive X X X X X SU LU HPWB BHDF
PENETREX L ROP enhancer - US Land X X X X X SU LU HPWB BHDF
PENETREX NS ROP enhancer - North Sea X X X X X SU LU HPWB BHDF
PERFAD 7262 Foamer SU Uniqema
PERFAD 7418 Dispering agent X X X TH Uniqema
PERFFLOW 100 Drill-in fluid X X X X RDF FR V BHDF
PERFORMATROL Shale-stabilizing polymer X X X X SH HPWB Baroid
PERMA-LOSE HT Non-fermenting polymerized starch X X X X X FR V BHDF
PERMAPLEX High temp. synthetic fluid loss resin X X X X X FR TE TH DX Oilfield
PERMASEAL Mineral fiber X X X X X X X X LO FR Fluids Mgmt
PERMATROL-LV Tech. grade CMC X X X X X X FL SH Messina
PETROBRIDGEC Sized calcium carbonate X X X X X X LO Drilpro
PETROBRIDGER Sized oil-soluble resins X LO Drilpro
PETROCUREC Calcium carbonate-base blend X X X X X X LO Drilpro
PETROCURER Oil-soluble resin-base blend X LO Drilpro
PETROFREE ESTER Ester-based fluid X SB Baroid
PETROFREE LV Low vis. ester-base fluid X SB Baroid
PETRO-SORB Oil absorbent X X Integrity
PETROVISD HEC polymer X V FR Drilpro
PETROVISDB Polymer blend for drilling X V FR Drilpro
PETROVISL Liq. HEC X V FR Drilpro
PETROVISND Non-damaging V, fluid-LO, water-soluble polysaccharide X X X X X X X X V FR LO Drilpro
PETROWEIGHT High-density acid-soluble W X X X X X X X W Drilpro
pH BAN pH reducer X X X X X X A Ambar
PINK POWER Surfactant surface cleaner X X X X X X SU Deep South
PIPE FREE SPOTTING FLUIDS Spotting fluid X X X X X X X X X P Drill. Spec.
PIPE-LAX Oil-base surfactant for P X X X X X X X P M-I SWACO
PIPE-LAX ENV Low-tox. liq. stuck pipe soaking fluid X X X X X X P LU SH M-I SWACO
PIPE-LAX W EXPORT Oil-base liq. stuck pipe soaking fluid X X X X X X X P M-I SWACO
PIPESCRUB Pipe dope cleaning mixture SU WBC Baroid
PLASTICIZER Aphron shell enhancer for the APHRON ICS system X SU M-I SWACO
PLUG-GIT Processed cedar fiber X X X X X X LO Baroid
PLUGZ-IT Lost circulation material X X LO Wyo-Ben
POLICELL RG Technical grade PAC regular X X X X X X X V FR SH AVA
POLICELL SL Technical grade PAC low vis X X X X X X X FR SH AVA
POLIFLUID Synthetic chrome-free TH X X X X X X TH TE FR AVA
POLIVIS Modified liquid PHPA X X X X X SH V HPHT AVA
POLIVIS PW Encapsulated polymer (powder) X X X X X SH V HPHT AVA
POLIVIS SP Encapsulated polymer (powder) X X X X X SH V AVA
POLYAC Polyacrylate X X X X X FR Baroid
POLYAC PLUS Low-vis. polyacrylate X X X X X FR V Baroid
POLY-BEADS Copolymer solid friction reducer X X X X X X X X X LU DrillTech
POLY-BEN Bentonite extender X X X V FL Messina
POLY-BEN-L Liq. bentonite extender X X V FL Messina
POLYBLOC Polymer LO bridge X X X X X X X LO GEO
POLYBLOCK LCM Polymer squeeze material X X X X X X X X X LO Drill. Spec.
POLYCARB Sized carbonate drill-in fluid X X X FR V GEO
POLYCOL Polyglycol shale inhibitor X X X X X X SH LU FR Fluids Mgmt
POLYDRILL High-temp., stable fluid loss polymer X X X X X X FL TE SH Degussa
POLY-FLOC Flocculant X FL SH Messina
POLYFLOS 18 V for brines X X X X X X V Lamberti
POLYFLOS HM 19 Non damaging V X X X X X X V FR RDF Lamberti
POLYFLOS HM 21 Non damaging fluid loss reducer X X X X X X FR RDF Lamberti
POLYFLOS HM 22 Non damaging V X X X X X X V FR RDF Lamberti
POLY-KEM D High M.W., dry, partially-hydrolyzed polyacrylamide X X X X X SH FR FL Kem-Tron
POLY-KEM L High M.W., liq., partially-hydrolyzed polyacrylamide X X X X X SH FR FL Kem-Tron
POLYMER K Fluid loss additive X X X X X V FR WEC
POLYMER 214 Scale inh. & low hardness mud dispersant X X X TH CA Aquaness
POLYMER 2214 Low hardness mud dispersant & scale inh. Concentrate X X X TH CA Aquaness
POLYPAC ELV Extra-low vis. PAC X X X X X X FR SH M-I SWACO
POLYPAC R Polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH V M-I SWACO
POLYPAC SUPREME R Polyanionic cellulose, premium gr. X X X X X X X FR SH V M-I SWACO
POLYPAC SUPREME UL Polyanionic cellulose, premium gr., ultra-low vis. X X X X X X X FR SH V M-I SWACO
POLYPAC UL Polyanionic cellulose, ultra-low vis. X X X X X X X FR SH M-I SWACO
POLY PLUG CLEAR GEL Solids free crosslinking polymer X X X X X X X X LO M & D
POLY-PLUS Liq. high M.W. PHPA polymer X X X X X SH FR FL M-I SWACO
POLY-PLUS DRY Dry PHPA polymer X X X X X SH FR FL M-I SWACO
POLY-PLUS LV Low-vis. PHPA polymer X X X X X SH FR FL M-I SWACO
POLY-PLUS RD Readily-dispersible powdered high M.W. PHPA polymer X X X X X SH FR FL M-I SWACO
POLY-SAL Preserved non-fermenting starch X X X X X X FR V M-I SWACO
POLY-SAL HT Non-fermenting starch deriviative X X X X X X FR V M-I SWACO
POLY-SALT Non-fermenting tapioca starch derivative X X X X X X FR V M-I SWACO
POLY-SLICK Copolymer beads X X X X X X LU Messina
POLYSPERSE Polymeric deflocculant/TH X X X X TH TE FR Messina
POLYSPERSE-XHT High-perf. polymeric deflocculant X X X X X TH TE FR Messina
POLYTHERM-FX High temp. filtration polymer X X X X X X TE FL SH Messina
POLYTHERM-FX2 High temp. filtration control polymer X X X X X X TE FL SH Messina
POLYTHERM-FX3 High temp. filtration control polymer X X X X X X TE FL SH Messina
POLYTHERM-FX3L High temp. filtration control polymer (Liq.) X X X X X X TE FL SH Messina
POLYTHIN High-temp. deflocculant, TH X X X X X X TH TE FL Degussa
POLYTHIN Mud TH X X X X TH FR E EMEC
POLYTREX Fermentation resistant starch X X X X X X FR V EMEC
POLYTROL Liq. polymer, non-damaging V X X X X V FR Messina
POLYTROL-1000 Liq. PHPA X X X SH V LU Messina
POLYTROL-L Liq. polymer non-damaging V X X X X V FR Messina
PLOYVIS II Inorganic drilling fluid V X X X X X X V SH LO Degussa
POTASSIUMFORMATE Drill-in & completion base fluid to 13.1 ppg X X X X X X W TE SH Cabot
POTASSIUM FORMATE Liq. or dry potassium formate (to 13.3 ppg) X X W TE SH BJ
PREMIUM SEAL Cellulose fiber sealant X X X X X X X X LO FR SH Turbo-Chem
PREMPAC LOVIS Low vis. polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH Lamberti
PREMPAC REGULAR High vis. polyanionic cellulose X X X X X X X FR SH V Lamberti
PRESANTIL P for unweighted spotting fluids X X X X X X P LU Lamberti
PRESANTIL USP P for unweighted spotting fluids X X X X X X X P LU L-USA
PRESANTIL W P for weighted spotting fluids X X X X X X P LU Lamberti
PRESANTIL WNF P for weighted spotting fluids X X X X X X P LU Lamberti
PRESANTIL WSP P for weighted spotting fluids X X X X X X X P LU L-USA
PRESSURE-SEAL LCM Expanded aggregate granular LCM X X X X X X X X LO TXI
PRIFER 6813 Salt tolerant wetting agent X X X SU Uniqema
PRIOLUBE 3986 Wetting agent X X X SU Uniqema
PRO-BAR Barite-API X X X X X X X X W Progress
PROCARB Ground limestone produced from Yarmouth UK mine X X X X X X X X W FR LO M-I SWACO
PRO-CIDE Biocide X X X X X X B Progress
PRO-DF(A) Alcohol D X X X X X X D Progress
PRO-DF(S) Silicone D X X X X X X D Progress
PROD NES 200 Surface-active agent SU CO Drill. Spec.
PRODUCT 2003 Packer fluid CO X X X X X X CO Spec Prod
PRODUCT 2008 Solid-tolerant oxygen inhibitor X X X X X X CO Spec Prod
PRODUCT 2016 Low-end rheology modifier X X E CO Spec Prod
PRODUCT 2047 Water-dispersible CO X X X X X X CO Spec Prod
PRODUCT 2069 H2S scavenger X X X X X X X SU CO Spec Prod
PRODUCT 2071 Solids wetting agent for oil mud X X E SU Spec Prod
PRODUCT 2077 CO for high O2 envr. X X X X X X X CO SU Spec Prod
PRODUCT 2078 Atmospheric filming CO X X X X X X X CO SU Spec Prod
PRODUCT 239 Clay stabilizer for shale control X X X X X X FO SH Spec Prod
PRODUCT 269 Foamer X X X X FO E Spec Prod
PRODUCT 47 Foaming agent/resists contamination X X X X X X X CO Spec Prod
PRODUCT 5014 Iron-control sequestering agent X X X X X X X SU CO Spec Prod
PRODUCT 6014 Concentrated drilling detergent X X X X X X X SU TH Spec Prod
PRODUCT 6016 Primary oil mud E X X E Spec Prod
PRODUCT 6044 Cleaner degreaser X X X X X X X X X SU TH Spec Prod
PRODUCT 6049 Oil mud secondary E X X E FR Spec Prod
PRODUCT 6050 Oil mud primary E X X E Spec Prod
PRODUCT 6055 Concentrated pipe-freeing material X X X X X X X P Spec Prod
PRODUCT 6064 Drilling fluid LU X X X X X X LU SH SU Spec Prod
PRODUCT 6065 Oil mud E conc. X X E SU Spec Prod
PRODUCT 6101 Oil mud secondary E X X E FR Spec Prod
PRODUCT 63 Emulsifier & wetting agent X X FR Spec Prod
PRODUCT 7012 Concentrated D X X X X X X X D Spec Prod
PRODUCT 7013 Foamer X X X X FO E Spec Prod
PRODUCT 71 Oxygen scavenger X X X X X X X CO Spec Prod
PRO-FIBER LCM-seepage control X X X X X X LO Progress
PRO-GEL Bentonite-API X X X X X X FL V Progress
PRO-INHIBIT Corrosion inhibitor X X X X X X CO Progress
PRO-LUBE Non-polluting LU, temp. stable X X X X X X LU TE Progress
PRO-OWA Wetting agent X SU TH E Progress
PRO-PAC LO Polyanionic cellulose X X X X X FL V SH Progress
PRO-PAC R Polyanionic cellulose X X X X X FL V SH Progress
PRO-PIPE PULL P freeing agent X X X X X X X P LU Progress
PROTECTOMAGIC Oil-soluble, air-blown asphalt used w/oil X X X X X X SH LU BHDF
PROTECTOMAGIC M Water-dispersible, air-blown asphalt X X X X X X SH LU BHDF
PRO-TEX Sulfonated asphalt X X X X X X X X SH LU TE Progress
PROTHIN C Chrome-free dispersant X X X X X TH Fluids Mgmt
PRO-TORQ-LUBE Diesel-based LU X X X X X X X X LU SH SU Progress
PRO-VIS Liq. high M.W. anionic polymer X X X X X V SH Progress
PSEUDOPOL D POLYMER Synthetic polymer X X X X X X V TETRA
PSEUDOPOL HT LIQUID Synthetic polymer high temp. X X X X X X V TETRA
PSEUDOPOL HT POLYMER Synthetic polymer high temp. X X X X X X V TETRA
PSEUDOPOL POLYMER Synthetic polymer X X X X X X V TETRA
PTS-200 Polymeric temperature stabilizer X X X TE M-I SWACO
PURE CHECK HTHP additive for EPA compliant synthetic fluid X FL SH Fluids Mgmt
PUREBASE EPA compliant synthetic base fluid X SB Fluids Mgmt
PUREGEL Premium untreated API bentonite X X X X X X V FR LU Messina
PUREMUL EPA compliant synthetic primary E X E FR Fluids Mgmt
PURETHIN EPA compliant synthetic fluid dispersant X TH E Fluids Mgmt
PUREVIS EPA compliant synthetic fluid viscosifier X V SH Fluids Mgmt
PUREWET EPA compliant synthetic fluid oil wetting agent X SU E Fluids Mgmt
PX CHEK Carboxymethyl starch X X X X X X FR SH Fluids Mgmt
PXL Non-ionic polyacrylamide X X X X X X FL SH Fluids Mgmt
PYRO-TROL Copolymer-acrylamide-AMPS X X X X FR TE HPHT BHDF


Q
Product Trade name

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

QUICK VIS Liq. HEC V for non-formate brines X X X V FR BJ
QUIK-FOAM Foaming agent X FO Baroid
QUIK-FREE Spotting fluid X X X X X P
QUIK-GEL High yield bentonite X X X X X V Baroid
QUIK-MUD Liq. anionic polymer X X X X V FR SH Baroid
QUIK-THIN Ferrochrome lignosulfonate X X X X X X TH FR Baroid

R
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

RADIAGREEN BDMF Environ.-friendly synthetic-based X SB LU OLEON
RADIAGREEN BDMF VLV Environ.-friendly synthetic-based X SB LU OLEON
RADIAGREEN CLO Stimulation additive & mud cake breaker X X SU OLEON
RADIAGREEN CLW Surface & cased hole cleaner X X X X X X SU OLEON
RADIAGREEN EBL Ester-based LU for water-based muds X X X X X X X X LU P TH OLEON
RADIAGREEN EBO Multi purposes environ.-friendly LU & ROP enhancer X X X X X X LU P OLEON
RADIAGREEN EME SALT Environ.-friendly LU for heavy brines X X X X X X X LU P TH OLEON
RADIAGREEN EMUL Oil mud E X X E SU OLEON
RADIAGREEN RA Reservoir enhancer X X X X X X SU OLEON
RADIAGREEN SL Environ.-friendly LU for high ph water based (silicate muds) X X X X X LU P OLEON
RAPID-VIS Liq. polymer V (HEC) X X X V Progress
RC CC-1250 Surfactant blend, wellbore & displ. clean-up X X X X X X X X SU FL Rig-Chem
RC CC-1250M Surfactant blend, wellbore & displ. clean-up X X X X X X X X SU FL Rig-Chem
RC CLARI-XAN-L Environ.-safe XC suspension X X X X X X X V Rig-Chem
RC DEFOAMER W1 Silicone emulsion D X X X X X X X D Rig-Chem
RC ENVIRO-22 Environ.-friendly cleaner concentrate X X X X X X X X SU Rig-Chem
RC PDR-4000 Pickling solvent X X SU Rig-Chem
RC RIG-CLAY Liq. KCL replacement clay stabilizer X X X X X X SH Rig-Chem
RC RIGFLOC II FL polymer, wellbore & displ. & cleanup X X X X X X FL SU Rig-Chem
RC RIGFOAM-3 FO for low-density brines X FO Rig-Chem
RC RIGVIS-EH Environ.-safe HEC suspension X X X X X X V LO Rig-Chem
RC RIGVIS-LS HEC suspension; V X X X X X X V LO Rig-Chem
RC RIGXAN-L Environ.-safe XC suspension X X X X X X X V Rig-Chem
RC VERSAFLOC LHD FL polymer, wellbore & displ. & cleanup X X X X X X FL SU Rig-Chem
RC-3 Neutral cleaner concentrate for oil based muds X X X X X X X SU Rig-Chem
RC-4 Cleaner concentrate for synthetic muds X X X X X X X X SU Rig-Chem
RC-7 General purpose cleaner concentrate X X X X X X X SU Rig-Chem
RC D&D3 Well-displacement cleanup fluid X X X X X X X X SU Rig-Chem
RC PAK-3C Packer fluid CO X X X X CO Rig-Chem
RC PAK-3S Packer fluid CO for fresh water & low-density fluids X X CO Rig-Chem
RC PD&D Pickling solvent X X SU Rig-Chem
REBOUND LCM Deformable graphite X X X X X X X X X LO Drill. Spec.
REDI-COAT Encapsulating polymer X X X SH V FR Messina
REDI-COAT-PLUS Encapsulating polymer X X X SH V FL Messina
REDI-DRIL Full-function drilling polymer X X X X X V FR E Messina
REDIFLO-NHV Selected cellulosic ether polymer X X X X X X X V FL Messina
REDIFLO-NLV Selected cellulosic ether polymer X X X X X X X V FL Messina
REDI-pH Buffered A agent X X X X A Messina
REDI-THIN Polymeric TH X X X X X TH TE FL Messina
REDI-X10 Polymer thermal stabilizer X X X X TE Messina
REKOLL 1309 Wetting agent SU Drillsafe
RESINEX Resinated lignite X X X X X FR TE TH M-I SWACO
RESINEX II Resinated lignite, tech gr. X X X X X FR TE TH M-I SWACO
RHEBUILD V for RHELIANT system X V M-I SWACO
RHEDUCE TH for RHELIANT system X TH M-I SWACO
RHEFLAT Rheological modifier for RHELIANT system X V M-I SWACO
RHEMOD L Modified fatty acid X X V Baroid
RHEOBOOST Liq. mud V X X V Baroid
RHEOMATE Complex TH X X X X X TH TE FR Lamberti
RHEOMATE Zirconium complex de-gelling agent & HT dispersant X X X X TH TE FL L-USA
RHEOSPERSE Polymeric high-temp. deflocculant X X X X X TH M-I SWACO
RHEOTHIN Modified lignosulfonate X X TH E FR Messina
RHEOTHIN-CF Chrome-free lignosulfonate X X TH E FR Messina
RHEOTHIN-CF-III Modified, chrome-free lignosulfonate X X TH E FR Messina
RHEOTHIN-HT Polymer-modified lignin X TH FL Messina
RHETHIK Rheological modifier for RHELIANT system X V M-I SWACO
RINSE AID Biodegradable surfactant to water-wet tubulars X X X X X X X X X SU Well-Flow
RINSE AID 2000 Environ.-friendly surfactant powder X X X X X X X X SU Well-Flow
RISER WASH Solvent WBC
RM-63 Polymeric rheology modifier X X V Baroid
R.O.P.ENHANCER Protein-based LU/ROP enhancer X X X X X X LU SH FR Sun
RUST-X Rust converter & primer CO LU P Integrity


S
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

S7757 20% active solution polymer; anionic V, shale stabilizer V SH Nalco
SAFE-BREAK 611 Non-emulsifier X FR M-I SWACO
SAFE-BREAK CBF Emulsion preventer for brine X SU M-I SWACO
SAFE-BREAK L Breaker for brine V X X X FR M-I SWACO
SAFE-BREAK ZINC Emulsion preventer for zinc bromide brines X SU M-I SWACO
SAFE-CARB Ground marble X X X X X X X X W FR LO M-I SWACO
SAFE-CIDE Non-U.S. biocide X X X X X X B M-I SWACO
SAFE-COR Brine CO X CO M-I SWACO
SAFE-COR 220X Brine CO X CO M-I SWACO
SAFE-COR C Brine CO X CO M-I SWACO
SAFE-COR E Amine-base CO X CO M-I SWACO
SAFE-COR HT High temp. brine CO X X X CO M-I SWACO
SAFE-COR Z PLUS Amine-base CO X CO M-I SWACO
SAFE-DFOAM D agent X X X X X D M-I SWACO
SAFE-FLOC I Flocculant X X X X FL M-I SWACO
SAFE-FLOC II Flocculant X X X X FL M-I SWACO
SAFE-LUBE Water-soluble brine LU X LU M-I SWACO
SAFE-PEEL Filtercake releasing agent X SU M-I SWACO
SAFE-SCAV CA Oxygen scavenger for calcium & zinc brines X CO M-I SWACO
SAFE-SCAV HS Soluble H2S scavenger X CO M-I SWACO
SAFE-SCAV HSW Soluble H2S scavenger containing methanol X CO M-I SWACO
SAFE-SCAVITE Calcium scale preventer X CO M-I SWACO
SAFE-SCAV NA Oxygen scavenger for sodium & potassium brines X CO M-I SWACO
SAFE-SOLV E Pipe dope pickle solvent X SU M-I SWACO
SAFE-SOLV OM Dispersible solvent for O/SBM X X SU M-I SWACO
SAFE-SPOT Spotting fluid X X X X X X X X P Integrity
SAFE-SURF E Non-ionic wellbore cleaning agent for OBM & WBM X X X X X X X SU M-I SWACO
SAFE-SURF E PLUS Non-ionic wellbore cleaning agent for OBM & WBM X X X X X X X SU M-I SWACO
SAFE-SURF NS Wash chemical SU M-I SWACO
SAFE-SURF O Displacement wash chemical for O/SBM X X SU M-I SWACO
SAFE-SURF W Displacement wash chemical for WBM X X X X X X SU M-I SWACO
SAFE-SURF WE Non-ionic surfactant blend X X X X SU M-I SWACO
SAFE-SURF WN Displacement wash chemical for WBM X X X X X X SU M-I SWACO
SAFEVERT FL-G Oil mud gilsonite X FR TE Integrity
SAFEVERT I Primary E X E TE Integrity
SAFEVERT II Secondary E X E Integrity
SAFEVERT SFT One sack blend of E & gellants X X X X X X P Newpark
SAFEVERT SUPERWET Oil mud wetting agent X SU TH Integrity
SAFEVERT TWA Oil mud TH X TH Integrity
SAFEVERT VISCOSIFIER Organoclay X V Integrity
SAFE-VIS V for brine X V FR M-I SWACO
SAFE-VIS E Liq. V for brine X V FR M-I SWACO
SAFE-VIS HDE Liq. V for high-density brine X V FR M-I SWACO
SAFE-VIS LE Liq. V in highly purified mineral oil carrier X V FR M-I SWACO
SAFE-VIS OGS Specially formulated liq. HEC X V FR M-I SWACO
SALT GEL Attapulgite clay X X X X X X V FR M-I SWACO
SALTKLAY Attapulgite clay X X X X X V EMEC
SALT WATER GEL Attapulgite clay meeting API specs X X X X V BHDF
SAND SEAL F/C Sealing agent for pay zone LO, fine, coarse X X X X X X X LO FR AVA
SC 900 Polymer for shale control X X X X X X X SH WEC
SC900KF Shale stabilizer X X X X X SH
SCALE-BAN Phosphonate inhibitor for drilling fluids X X X X X X CO BHDF
SCB-100 Scale inhibitor X CO BJ
SCI-STIM Surfactant X X SU RDF CF BHDF
SDI Silicone D X X X X X X D SU Baroid
SEAL ALL A blend of coarse LO materials. X X X X X X X X LO Fluids Mgmt
SF BASE Olefin-base fluid X SB Baroid
SHALE-BLOCK Sulfonated asphalt shale stabilizer X X X X X X X SH FR LU DX Oilfield
SHALE-BOND Water-dispersible, naturally-occurring asphalt X X X X X X SH LU BHDF
SHALE CHEK Shale & gumbo control additive X X X X X X SH FR TH M-I SWACO
SHALECON Chemically-treated asphaltics X X X X X X SH Drilpro
SHALE DRILL-L Liq. high M.W. shale stabilizer, V X X X X X SH V FR EMEC
SHALE DRILL-P Powdered high M.W. shale stabilizer, V X X X X X X SH V FR EMEC
SHALETEX G Treated gilsonite X X X X X X X SH FR Fluids Mgmt
SHALETEX II Sulfonated asphalt X X X X X X X SH FR Fluids Mgmt
SHALE-TONE Modified asphaltic shale stabilizer X X X X X X X SH FR LU DX Oilfield
SI-1000 Scale inhibitor X X X X X X CO M-I SWACO
SI 120 Prevents deposition of alkaline earth metal scales X SU Deep South
SILDRIL D Dry sodium silicate X X X X SH M-I SWACO
SILDRIL EPL Extreme-pressure LU for SILDRIL system X X X X LU M-I SWACO
SILDRIL K Potassium silicate version for the SILDRIL system X X X X SH M-I SWACO
SILDRIL L Liq. sodium silicate X X X X SH M-I SWACO
SILEX PERFECT Overall cleaner SU Cognis
SIL-LUBE LU for the SILDRIL system X X X LU M-I SWACO
SILVERSEAL Sized LCM blend X X X X X X X X LO FR Fluids Mgmt
SIX-UP 100% active liquid rheology modifer X V BHDF
SLICKPIPE Lubricant X X X X X LU FR Messina
SLICKPIPE-EP Extreme-pressure LU X X X X X LU Messina
SLICKPIPE-EP-II Environ.-safe extreme-pressure LU X X X X X LU Messina
SLICKPIPE-NT Environ. safe LU X X X X X LU FR Messina
SMARTPLUS One sack LCM X X X X X X X X MLCM Sun
SMECTAGEL Attapulgite salt water clay X X X X X X V Tolsa
SMECTEX Selective FL & bentonite extender X X X V FL Kem-Tron
SODA ASH pH Control X A TETRA
SODIUM FORMATE Drill-in base fluid to 11 ppg X X X W TE Aqualon
SODIUM FORMATE Drill-in & comp. base fluid to 11 ppg X X X X X X W TE SH Cabot
SODIUM FORMATE Liq. or dry sodium formate (to 11.0 ppg) X X W TE BJ
SOLTEX ADDITIVE Sulfonated residum X X X X X X X X X SH LU TE Drill. Spec.
SOLTEX ADDITIVE LIQUID Liq. sulfonated sodium asphalt X X X X X X X SH LU TE Drill. Spec.
SOLTEX ADDITIVE POTASSIUM Sulfonated residium X X X X X X X SH LU TE Drill. Spec.
SOLUBLE-WATE Calcium carbonate X X X X X X X W Messina
SOLUFLAKE Flaked calcium carbonate X X X X X X X X LO MLCM RDF BHDF
SOLUFLOW SF, F & M Sized salt X X FR W RDF BHDF
SOLU-SQUEEZE High fluid loss squeeze X X X X X X X X MLCM RDF BHDF
SOLVITEX CP Modified gum X X X X X X V Avebe
SORB-OX-L Liq. oxygen scavenger X X X X X X CO Messina
SORB-OX-P Powdered oxygen scavenger X X X X X X CO Messina
SOURSCAV Hydrogen sulfide scavenger X X X X X X CO Baroid
SP-101 Sodium polyacrylate X X X X X X FR SH TE M-I SWACO
SPACER VIS Polymer X X X X V Deep South
SPAN 80 Corrosion inhibitor intermediate X CO Uniqema
SPAR Sodium polyacrylate X X X X X FR FL TH DX Oilfield
SPERSENE Chrome lignosulfonate X X X X X TH FR E M-I SWACO
SPERSENE CFI Iron lignosulfonate X X X X X TH M-I SWACO
SPERSENE I Ferrochrome lignosulfonate X X X X X TH TE FR M-I SWACO
SPUD-SEAL Selected size cellulose fibers blended with non-damaging water soluble polymers X X X X X X X LO V BCI
SS-10 H2S remover / stabilizer X CO BJ
SS-105 Copolymer emulsion X X X X X X SH Baroid
STABILITE organic mud TH/ scale inhibitor X X TH SU TE Baroid
STABILOSE A CMS-polymer X X X X X FR V Avebe
STABILOSE HTL Polyanionic thermostable polymer X X X X X FR SH Avebe
STABILOSE LV Polyanionic polymer, low vis. X X X X X FR SH Avebe
STABOTEMP HTN Thermostable high-modified polymer X X X X X X FR SH Avebe
STAFLO EXLO Polyanionic cellulose (PAC) X X X X X X X FR SH LU Akzo
STAFLO REGULAR Polyanionic cellulose (PAC) X X X X X X X FR V SH Akzo
STAR LG Gilsonite suspension in synthetic oil X X X X X X SH FL Ambar
STAR PLUG HMW Crosslink polymer LO pill X X X X X X X X LO Ambar
STAR PLUG SHUT-OFF LMW Crosslink polymer, profile modification X X X X X X X X LO Ambar
STAR SQUEEZE HMW Crosslink polymer, DE LCM pill X X X X X X X X LO Ambar
STARCIDE Biocide not for sale in USA X X X X X X B Baroid
STARFIX Stabilized polysaccharide X X X X X X FR Messina
STARFIX-PLUS Premium preserved hydrocolloid X X X X X X FL V Messina
STARGLIDE LU & ROP enhancer X X X X X X LU M-I SWACO
STARLOSE Non-fermenting pre-gel starch X X X X X X FR SH E Chemstar
STARLOSE C-100 Non-fermenting pre-gel starch X X X X X X FR SH E Chemstar
STARLOSE P-100 Non-fermenting pre-gel starch X X X X X X FR SH E Chemstar
STARMUL EPA compliant synthetic secondary E X E FR Fluids Mgmt
STARPAK Polyionic starch ether X X X X X X FR SH V Chemstar
STARPAK II Complexed, polyionic starch ether X X X X X X FR V SH Chemstar
STARPAK DP Hydroxyalkylated, complexed, polyionic starch ether X X X X X X FR V SH Chemstar
STARPAK EXTREME Hydroxyalkylated, complexed, polyionic starch ether for high temp. X X X X X X FR V SH Chemstar
STARTROL HTHP fluid loss reducer & shale stabilizer X X X X X X FL SH Ambar
STEARALL LQD D compound for dispersed muds X X X X X X X D AVA
STEELSEAL Dual-composition carbon material X X X X X X X X LO Baroid
STEELSEAL FINE Specially sized dual-composition carbon material X X X X X X X X LO Baroid
STICK-LESS 20 Glass spheres X X X X X X X X LU Baroid
STOP-FRAC D Pelletized LCM fine X X X X X X X X LO Baroid
STOP-FRAC S Pelletized LCM coarse X X X X X X X X LO Baroid
STRATA DRILL Amine-base clay inhibitor X X X X X SH Ecofluids
STRATA-FLEX - F&M Elastomeric Sealant X X X X X X X FR LO Strata
STRATA-LCM Med gr. blend of cellulose fibers X X X X X X X X FR LO Strata
STRATALUBE Glycol-base high performance lubricant X X X X X X LU Ecofluids
STRATAPLUG LCM Plug X X X X X X LO Ecofluids
STRATA-SCM Fine grade blend of cellulose fibers X X X X X X X X FR LO Strata
STRATA-TROL Precoupled Gilsonite & select resins X X X X X X X X V HTHP SH Strata
STRATA-VANGUARD PKG lost circulation pill-on-a-pallet mixed in drilling mud X X X X X X X X X MLCM Strata
STRATA-XTEND LCM Extender X X X X X X LO Ecofluids
STUCKBREAKER Spotting fluid surfactant X X X X X X P Messina
STUCKBREAKER-ES Environ. safe spotting X X X X X X P Messina
STUCKBREAKER-W Spotting surfactant X X X X X X P Messina
SULFA-TONE Sulfonated asphalt X X X X X X SH FR Integrity
SULFATREAT 410 HP Odor control agent & H2S scavenger X X X X X X CO Sulfa
SULFATREAT DFS H2S scavenger X X X X X X CO Sulfa
SULFATREAT XLP Extended life H2S scavenger X X X X X X CO Sulfa
SULFATROL Sulfonated asphalt X X X X X X X X SH FR BHDF
SULFATROL K Postassium sulfonated asphalt X X X X X X X SH FR BHDF
SULFOTEX 280 Foamer X FO Cognis
SULFOTEX 489 Foamer X FO Cognis
SULFOTEX 877 Foamer X FO Cognis
SUN CG Coupled gilsoite X X X X X X FR SH Sun
SUPER-BORE-TROL Potassium shale stabilizer X X X SH FR LU Messina
SUPER-COL Extra-high yield bentonite X X X V FR BHDF
SUPER HOT STUFF Surfactant surface cleaner X X X X SU Deep South
SUPER INSULGEL Insulating packer fluid (blend of fluids & additives) X X X X HS TE BJ
SUPER PICKLE Non-aromatic biodegradable pipe dope & mud remover X X SU P Well-Flow
SUPER PICKLE C Environ.-friendly pipe dope & mud remover X X SU P Well-Flow
SUPER PICKLE T Non-aromatic biodegradable pipe dope & mud remover X X SU P Well-Flow
SUPER-SLIDE “M” Spherical glass beads (20–40 mesh) to reduce torque & drag X X X X X X X LU BCI
SUPER-SLIDE “F” Spherical glass beads (170–325 mesh) to reduce torque & drag X X X X X X X LU BCI
SUPER-STOP Complex dry powder formulation X X X X LO V Messina
SUPER-STOP-AS Acid-soluble LCM X X X X X X LO Messina
SUREMOD V, gelling agent for syn. fluid emulsion muds X V M-I SWACO
SUREMUL Primary E for syn. fluid emulsion muds X E SU FR M-I SWACO
SURETHIN TH for synthetic system X TH SU E M-I SWACO
SUREWET Wetting agent for syn. fluid emulsion muds X SU E TH M-I SWACO
SURF-ACT Mud surfactant X X SU TE SH Messina
SURFA ZOL 1202A Oil mud thinner X TH E SU Lubrizol
SURFA ZOL 2223 Synthetic oil mud thinner X X TH E SU Lubrizol
SURF-COTE Wetting agent X TH BHDF
SUSPENTONE Organophilic clay X X V Baroid
SV-120 Hydrogen sulfide scavenger for cold climates X CO M-I SWACO
SWA EH OBM wetting agent for high brine-content sys. X SU E M-I SWACO
SWEEP-WATE Sized barite X X X X X X X X W Baroid
SWEL LCM Gelled,swelling/sealing agent, LCM X X X X X X X X LO V FR Turbo-Chem
SX-PLUS Carbon seepage loss agent X X X X X X X X LO FR Sun
SYN SEAL Cellulose fiber resin blend sealant X X X LO FR TE Turbo-Chem
SYNPERONIC A 11 High perf. CO in water miscible fluids X X X CO Uniqema
SYNPERONIC LF/RA 270 High perf. CO inhibitor in oil-based fluids X CO Uniqema
SYNPERONIC LF/RA 320 Extreme pressure CO enhancer X CO Uniqema
SYNPERONIC NCA 850 Oil Spill Dispersants X X SU Uniqema
SYNVERT I Synthetic primary E X E TE Integrity
SYNVERT II Synthetic secondary E X E Integrity
SYNVERT FL-G Synthetic FR X FR TE Integrity
SYNVERT TWA Synthetic TH X TH Integrity
SYNVERT VISCOSIFIER Synthetic V X V Integrity
SYNWASH Surfactant blend to remove oil base & synthetic base fluids X X X X X X WBC SU BJ


T
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

TACKLE Liq. low M.W. polyacrylate X X X X TH M-I SWACO
TACKLE DRY Powdered low M.W. polyacrylate X X X X TH M-I SWACO
TANNATHIN Ground lignite X X X X X X TH FR E M-I SWACO
TARCLEAN Anticrete for heavy oil to thin asphaltenes X SH M-I SWACO
TARLIFT Solvent mixture for the SAGDRIL system X X SU M-I SWACO
TARSURF Water-wetter for the SAGDRIL system X X SU M-I SWACO
TARVIS L Liq. V for the SAGDRIL system X X V M-I SWACO
TCS 30 Non ionic drilling mud surfactant X X X X X X SU LU TE AVA
TDSP I W Spacer-mud removal X W TETRA
TDSP III Spacer-V sweep X V FR TETRA
TDSP II OMD Spacer-surfactant wash X SU TETRA
TDSP II O-SOL Spacer-surfactant wash X SU TETRA
TECHNICLEAN 4570 Surfactant blend to remove oil base & synthetic base fluids X X X X X WBC SU BJ
TECHNICLEAN 4575 Surfactant blend to remove oil base & synthetic base fluids X X X X X WBC SU BJ
TECH SEAL Cellulosic seepage loss additive X X X X X X X X LO FR DrillTech
TEKMUD 1901 DISPERSALL Chrome-free mud TH X X X X X TH TE FR Ibex
TEKMUD 1903 FLC Filtration control agent X X X X X X FR TE Ibex
TEKMUD 1904 Oil mud E X E FR Ibex
TEKMUD 1905 Secondary E/wetting agent X E SU Ibex
TEKMUD 1908 Water-soluble LU X X X X X X LU CO SU Ibex
TEKMUD 8588 Biodegradeable LU X X X X X X LU SH Ibex
TEKMUD 8619 High temp. oil mud V X V Ibex
TEMPERUS Modified fatty acid X X V Baroid
TEQ-LUBE II Water-soluble LU X X X X X X LU RDF CF BHDF
TEQ-THIN CF Chrome-free modified lignosulfonate X X TH FR BHDF
TERGITOL Non-ionic surfactants Dow
TERRADRIL 300 Viscosity improver X X V Cognis
TERRADRIL 392 Primary E X X E Cognis
TETRA 11.6 38% calcium chloride solution X X W TETRA
TETRA 12.4 Sodium bromide solution X W TETRA
TETRA 14.2 53% calcium bromide solution X W TETRA
TETRA 19.2 Calcium bromide zinc bromide solution X W TETRA
TETRA 20.5 High-density zinc/calcium bromide solution X W TETRA
TETRA CARB Acid-soluble bridging agents X LO W TETRA
TETRA CARB-COARSE Highly acid-soluble, coarse grind CaCO3 blend, 400–3,500 microns X X X X X X X X LO W TETRA
TETRA CARB-FINE Highly acid-soluble, select grind CaCO3, 1–400 microns X X X X X X X X LO W TETRA
TETRA CARB FLAKE Flaked calcium carbonate X LO W TETRA
TETRA CARB FLUID CBF-base drilling fluid X X X W V LO TETRA
TETRA CARB-MEDIUM Highly acid-soluble, select grind CaCO3, 40–1,200 microns X X X X X X X X LO W TETRA
TETRA DEFOAM HB Defoamer X D TETRA
TETRA DIRT MAGNET Flocculant X FL TETRA
TETRA EXPRESS Premium gr. calcium chloride anhydrous X X W TETRA
TETRAFLEX POLYMER Fluid loss control X V LO TETRA
TETRAFLEX SEAL Crosslinked HEC X V LO TETRA
TETRAHIB Corrosion inhibitor X CO TETRA
TETRAHIB-PLUS Calcium bromide CO X CO TETRA
TETRA OMD Oil mud detergent X SU TETRA
TETRA O-SOL Wellbore cleanup chemical curfactant X SU TETRA
TETRA-SOL Solvent X SU TETRA
TETRA SS-COARSE Selected PSD-range blend of ground NaCl, 1,000–10,000 microns X X LO W TETRA
TETRA SS-FINE Selected fine grind NaCl, 1–300 microns X X LO W TETRA
TETRA SS-MEDIUM Selected PSD range blend of ground NaCl, 100–1,500 microns X X LO W TETRA
TETRAVIS HEC polymer, dry X X X X X V FR LO TETRA
TETRAVIS BREAKER Vis. breaker X TETRA
TETRAVIS EXTENDER Temp. extender X TE TETRA
TETRAVIS-L HEC polymer, liq. X X X X X X V FR LO TETRA
TETRAVIS L PLUS Liq. HEC, double strength X V FR LO TETRA
TETRA-XCD Dry biopolymer X V FR LO TETRA
TEXTAMINE T5D Oil mud E X X E Cognis
THERMABREAK Internal breakers X X Integrity
THERMA-CHEK High temp. FR X X X X X X FR V HPHT Baroid
THERMA-CHEK LV High temp., low vis. FR X X X X X X FR HPHT Baroid
THERMACOAT Metal treatment for bits, stabilizers X X X X X X LU Integrity
THERMASOLVE Promotes destruction of filter cake, emulsions & water wets solids X X X X X X X Integrity
THERMA-THIN High temp. deflocculant X X X X X X TH HPHT Baroid
THERMA-VIS Synthetic inorganic V X X X X X V FR HPHT Baroid
THERMOGEL Single component gelling monomer X X X X X X LO Gumpro
THERMO MUL Hi-temp. E X X E HPHT Baroid
THERMO-PLUG II Temp. fluid-loss control agent X X X X X X LO V BJ
THERMO-SEAL Asphaltic shale stabilizer X X X X X X X SH LU FR Messina
THERMO TONE High temp. FR X X FR HPHT Baroid
THERMO-TROL-FL High temp. liq. filtration polymer X X X X FL TE Messina
THERMO-TROL-X High temp. stabilizer, cond. X X TE TH E Messina
THINSMART Thinner X X X X X X TH M-I SWACO
THINZ-IT Polymeric thinner X X X TH Wyo-Ben
THIXATROL DW Polymeric deep water V X X V Elementis
THRUCARB Carbonate for the FLOTHRU system X X FR M-I SWACO
THRUTROL Organic starch for the FLOTHRU system X X FR M-I SWACO
TOPSPOT Non-toxic organic blend X X X X X X P Newpark
TORQ-TRIM 22 Lubricant X X X X X X LU Baroid
TORQ-TRIM II Lubricant X X X X X X LU Baroid
TORQUE CHECK Graphite coated polymer bead X X X X X X X X LU Fluids Mgmt
TORQUE-LESS DI -170 Glass spheres X X X X X X X X L Baroid
TORQUE LUBE Biodegradable, non-toxic LU X X X X X X LU SH SU Frontier
TRANSFOAM Recyclable foam system X X X X FO WEC
TRI VIS L Xanthan gum slurry X X X X X X X V KBD Spec.
TRIMULSO Oil in water E X X X X X X E SU Baroid
TRITON Anionic surfactants Dow
TRITON Non-ionic surfactants Dow
TRU-OIL Oil mud basic package X V E TE Messina
TRUVIS V for TRUDRIL system X V FR M-I SWACO
TURBO PHALT Coupled gilsonite/resin blend X X X X X X SH FR TE Turbo-Chem
TWEEN 80 Wetting agent X SU Uniqema
TWEEN 85 Low foam wetting agent X SU Uniqema
TYLOSE EHH Retarded HEC, high visc. X X X X X V FR SH Clariant
TYLOSE HC 30,000 P2 CMHEC, high visc., cross linkable X X X X X V FR SH Clariant


U
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

ULTRA HT Natural, environ.-safe HT (+450ºF) shale control agent X X X X X X X X SH FR LU Am. Gilsonite
ULTRACAP Encapsulator for the ULTRADRIL system X X X SH M-I SWACO
ULTRACEL High-purity CMC X X X X X X FR V SH Messina
ULTRA FLUSH Weighted spacer system for direct SPACER SYSTEM displacements X X X X X X WBC V BJ
ULTRAFREE ROP enhancer for the ULTRADRIL system X X X SU LU M-I SWACO
ULTRAFREE L ROP enhancer for the ULTRADRIL system designed for land use X X X SU LU M-I SWACO
ULTRAFREE NH Non-hydrocarbon version of ULTRAFREE X X X SU LU M-I SWACO
ULTRAFREE NS ROP enhancer for the ULTRADRIL system in the North Sea X X X SU LU M-I SWACO
ULTRAGEL 7C 90 Bentonite OCMA/API specs X X X X X X V FR FL Cinicola
ULTRAHIB Shale inhibitor for the ULTRADRIL system X X X SH M-I SWACO
ULTRA LUBE ROP enhancer X X X X X X LU SU SH Integrity
ULTRA LUBE II Offshore extended-reach LU X X X X X X LU Integrity
ULTRA SEAL-C Sized cellulosic fibers for LO X X X X X X X X LO SH M & D
ULTRA SEAL-PLUS Fibrous, granular & flake material for massive LO X X X X X X X X LO M & D
ULTRA SEAL-POLY PLUG Single sx blend of sized fibers & crosslinking polymer X X X X X X X X LO M & D
ULTRA SEAL-TG Tech grade cellulosic fibers X X X X X X X X LO SH LU M & D
ULTRA SEAL-XLA Crosslink polymer, temp. accelerator X X X X X X X X LO M & D
ULTRA SEAL-XLD Crosslink polymer, mixing enhancer X X X X X X X X LO D TH M & D
ULTRA SEAL-XLR Crosslink polymer, temp. retarder X X X X X X X X LO M & D
ULTRA SEAL-XP Specific blend of micronized cellulose fibers X X X X X X X X LO SH LU M & D
ULTRASWEEP Non invasive cement spacer X X X X X X X X LO SH M & D
ULTRA-THIN Chrome-free mod. lignite TH X X X TH TE FR General
ULTRASQUEEZE De-watering crosslinking polymer X X X X X X X X LO M & D
ULTRA VIS Liquid HEC V for non-formate brines X X X V WBC FR BJ
UNI-CAL Chrome modified sodium lignosulfonate X X X TH FR BHDF
UNI-CAL CF Lignosulfonate with no chrome added X X X TH FR BHDF
UNI-DRILL Liq. polymer for mud conditioning X X X FR V SH Wyo-Ben
UNITROL Polysaccharide X X X X X X FR M-I SWACO

V
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

VEN-BLOCK SYSTEM Polymer LCM system X X X X X X X X X LO Venture
VEN-BREAK 12 Defoamer X X X X X X D E Venture
VEN-CHEM 121 LM.W. polymer X X X X X TH SH Venture
VEN-CHEM 208 Oil-base fluid loss additive X FL TH Venture
VEN-CHEM 215 Oil-base fluid loss additive X FL TH Venture
VEN-CHEM 222 Oil-base fluid loss additive X FR E Venture
VEN-CHEM 606 Complex polysaccharide/tannin X X X X X X FL SH Venture
VEN-CIDE 31 Biocide X X X X X X B Venture
VEN-DELTA P Micronized fiber X X X X X X LO Venture
VEN-DET I Water mud detergent X X X X X X SU Venture
VEN-DET II Oil mud detergent X SU Venture
VEN-FREE I Nonaqueous spotting fluid conc. X X X X X X X X P LU Venture
VEN-FREE II Liq. nonaqueous spotting fluid additive X X X X X X X X P LU Venture
VEN-FREE III Solid spotting fluid–liq. X X X X X X P LU Venture
VEN-FYBER 201 Cellulose fiber/oil mud seepage loss X LO Venture
VEN-GEL 410 Organoclay/fiber complex X V FR Venture
VEN-GEL 411 Organoclay/fiber complex X V FR Venture
VEN-GEL 413 Organoclay V X V E Venture
VEN-GEL 420 Organoclay suspension additive X V E Venture
VEN-K Potassium lignite X X X X X FR E SH Venture
VEN-LIG Oxydized lignite X X X X X FR E TH Venture
VEN-LUBE I Pollution-free LU–liq. X X X X X LU SH Venture
VEN-LUBE II LU–solid X X X X X X LU SH Venture
VEN-MUL 906 Relaxed oil mud E X E FR Venture
VEN-MUL 907 Oil mud wetting agent X E FR Venture
VEN-MUL 912 Basic oil mud E X E FR Venture
VEN-PAK Blend of organic fibers X X X X X X LO Venture
VEN-PEL Expandable, fibrous LCM X X X X X X LO Venture
VEN-PLEX I Liq. complexer X X X X X X LO A Venture
VEN-PLEX II Solid complexer X X X X X X LO A Venture
VEN-PLUG Polymer LCM X X X X X X LO Venture
VEN-REZ Resinated lignite X X X X X FR E SH Venture
VEN-REZ II Derivatized lignite X X X FL TH Venture
VEN-TROL 401 Shale-control additive X X X X X X SH LU Venture
VEN-VIS 501 Liq. polymer V X X X X X X V FR SH Venture
VEN-VIS 503 Liq. polymer V X X X X X X V FR SH Venture
VERSACLEAN B Base fluid for the VERSACLEAN system X TH LU M-I SWACO
VERSACOAT E for oil mud X E SU TE M-I SWACO
VERSACOAT HF E for oil mud X E SU TE M-I SWACO
VERSACOAT NA High flash point version of VERSACOAT X E SU TE M-I SWACO
VERSADRIL B Base oil for the VERSADRIL system X TH LU M-I SWACO
VERSAGEL HT Hectorite X V FR M-I SWACO
VERSALIG Modified lignite for oil muds X FR M-I SWACO
VERSALUBE Oil-soluble LU X X LU M-I SWACO
VERSAMOD Oil mud gelling agent & V modifier X X V M-I SWACO
VERSAMUL Basic E package for oil muds X E FR V M-I SWACO
VERSAPAC Thermally-activated organic thixotrope X X V LO M-I SWACO
VERSAPRO P/S Primary E for VERSAPRO system X E M-I SWACO
VERSATHIN Oil mud dispersant X TH M-I SWACO
VERSATHIN HF Version of VERSATHIN made with VERSACOAT HF X TH M-I SWACO
VERSATROL Naturally occuring gilsonite X FR M-I SWACO
VERSATROL HT High-temp. gilsonite X FR M-I SWACO
VERSAVERT B Worker-friendly base oils X TH LU M-I SWACO
VERSAVERT BT Thin worker-friendly base oils X TH LU M-I SWACO
VERSAWET Wetting agent for oil mud X SU E M-I SWACO
VG-69 Organophilic clay X V M-I SWACO
VG-PLUS Organophilic clay X X V FR M-I SWACO
VG-SUPREME Organophilic clay for NOVA systems X V FR M-I SWACO
VICTOGEL AF Pregelatinized starch X X X X X X X FR AVA
VICTOSAL Modified resistant starch X X X X X X X FR AVA
VICTOSAL AW/F Pregelatinized starch X X X X X X FR AVA
VICTOSAL HPS Hydroxyl propyl starch X X X X X X X FR V AVA
VICTOSAL MMH Modified resistant starch for MMH system X X FR SH AVA
VINSEAL COARSE Coarse-grind filtration agent & electric stability agent X FL M-I SWACO
VINSEAL FINE Fine-grind filtration agent & electric stability agent X FL M-I SWACO
VINSEAL MEDIUM Medium-grind filtration agent & electric stability agent X FL M-I SWACO
VISCO 83 Pure PAC regular X X X X X X X V FR SH AVA
VISCO 83 EHV Pure PAC extreme high vis X X X X X X X V FR SH AVA
VISCO 83 LQD Liquid polyanionic polymer X X X X X X X V FR SH AVA
VISCO 83 SL Pure PAC super low X X X X X X X V FR SH AVA
VISCO 83 XLV Pure PAC extreme low X X X X X X X V FR SH AVA
VISCO ACT Biopolymer X X X X X X X V SH RDF AVA
VISCO DIF Blend of biopolymer for DIF X X X X X X X V FR RDF AVA
VISCO EXHV3000 Extreme high V for spud mud X X X X X X X V SH AVA
VISCO X Biopolymer X X X X X X X V SH AVA
VISCO XC Biopolymer X X X X X X X V SH AVA
VISCO XC 84 Pure xantan gum polymer X X X X X X X V SH AVA
VISCO XCD Pure xantan gum polymer easy dispersible X X X X X X X V SH AVA
VISFLO Polyanionic cellulosic polymer X X X X X X FR V SH Messina
VISPAC Polyanionic cellulosic polymer X X X X X X X FR V SH Messina
VIS-PLUS Organic V X X V Baroid
VIS-X Xanthan biopolymer derivative X X X X X X V Messina


W
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

W-306 Brine/freshwater V X X X X X V FR CF BHDF
W-308 RDF FL/V X X X X V FR RDF BHDF
W-309 RDF FL/V X X X X FR V RDF BHDF
W311 RDF V X X X X X V FR RDF BHDF
W312 RDF fluid loss X X X X FR V RDF BHDF
W313 RDF fluid loss X X X X FR V RDF BHDF
WALL-GUARD Water soluble additives X X X X X LU FR SH BCI
WALL-NUT Ground nut shell c,m,f X X X X X X X X X LC Baroid
WATER GEL Wyoming bentonite X X X X X X V FR EMEC
WD-24 Silcone defoamer X X X D Deep South
WDP Polymer blend X V FR Drilpro
WELCIDE Bactericide X X X X B Messina
WELCIDE-52 Liq. B concentrate X X X X X X X B Messina
WELCIDE-522 Liq. B X X X X X X X B Messina
WELCIDE-HT Thiocarbamate-type B X X X X X X X B Messina
WELCIDE-L Liq. B X X X X X X X B Messina
WELL WASH 100 Displacement surfactant to remove water-based fluids X X X X X WBC SU BJ
WELL WASH 200 Casing wash for oil & invert fluids X X X X X WBC SU BJ
WELL WASH 2000 Surfactant blend to remove oil-based & synthetic-based fluids X X X X X X WBC SU BJ
WELL WASH 3000 Synthetic & oil-based weighted spacer surfactant-solvent blend X X X X X X WBC SU BJ
WELL WASH 440 Surfactant blend to remove oil-based and synthetic-based fluids X X X X WBC SU BJ
WELL WASH 610G Surfactant blend to remove oil-based & synthetic-based fluids X X X X X X WBC SU BJ
WELL WASH I Surfactant & mixed alcohol, water base dispacement X X X X X X SU Deep South
WELL WASH II Surfactant & solvent for wellbore displacement X X X X X X X X SU Deep South
WELLZYME A Enzymatic polymer breaker for water-based reservoir drill-in fluid with biocide X X X X X X M-I SWACO
WELLZYME AE Enzymatic polymer breaker for reservoir drill-in fluids without biocide X X X X X X M-I SWACO
WF 386L Latex fluid loss additive FR Pure Fluids
WF 450 HT Synthetic polymer X X X X X X FR TH TE Pure Fluids
WF ACID GEL Acid gelling agent V FR Pure Fluids
WF ACID GEL 21 Acid gelling agent V FR Pure Fluids
WF ACID RET 78 Acid retarder A Pure Fluids
WF ACID VISCOSITY CONTROL BREAKER Acid vis. control system component A Pure Fluids
WF ACID VISCOSITY CONTROL CROSSLINKER Acid vis. control system component A Pure Fluids
WF ALUMINIUM BIFLUORIDE Ammonium hydrogen bifluoride CO Pure Fluids
WF ALUMINUM STEARATE D, aluminum stearate X X X X X D Pure Fluids
WF AMONIUM BISULFITE O2 scavenger, amonium bisulfite X X X X X X CO Pure Fluids
WF ANTIFOAM Oil-soluble D X X X X X X X D SU Pure Fluids
WF ANTIFOAM C91 Alcohol-soluble silicone D X X D SU Pure Fluids
WF ANTI-SLUDGE Anti-sludge agent & non-emulsifier X X SU Pure Fluids
WF ANTI-SLUDGE 20 Anionic anti-sludge agent SU Pure Fluids
WF ANTI-SLUDGE 50 Penetrating surfactant SU Pure Fluids
WF ASPHALT Premium asphalt powder X X X X X X FR Pure Fluids
WF BAR Barium sulfate X X X X X X X W Pure Fluids
WF BARITE REMOVER Drilling barite remover W Pure Fluids
WF BEN OCMA bentonite; fresh-water vis. X X X X X X V FR Pure Fluids
WF BIO 135 Liq. B for mud drlg, gluteroldyhide base X X X X X X B Pure Fluids
WF BIO 266 Quaternary ammonium B X X X X X X B Pure Fluids
WF BIO CD Production biocide X X X X X X B Pure Fluids
WF BIOCIDE Drilling mud preservative X X X X X X B Pure Fluids
WF BIOCIDE Drilling fluid biocide X X X X X X B Pure Fluids
WF BIO CLEAN 100 Biocide/cleaner X X X X X SU Pure Fluids
WF BRIPAC B/BRIPAC Filming amine; water-soluble packer fl./CO CO Pure Fluids
WF CALCIPOLATE V/fluid loss control for workover & completion fluids V FR Pure Fluids
WF CALCIUM BROMIDE W for brines W Pure Fluids
WF CALCIUM CARBONATE Calcium carbonate FR Pure Fluids
WF CALSPERSE Calcium lignosulfonate X X X X X TH FR Pure Fluids
WF CATALYSED BISULFITE Oxygen scavenger liq. CO Pure Fluids
WF CAUSTIC Caustic soda A Pure Fluids
WF CELLOPHANE Inert gr. of size cellophane FR Pure Fluids
WF CHROME-LIG Chrome lignite X X X X X TE TH FR Pure Fluids
WF CLAY STABILISER Liquid poly acrylamide emulsion SH FR Pure Fluids
WF C-LIG Caustcised lignite X X X X X TH FR TE Pure Fluids
WF CMS-LV Carboxy methylated starch, low vis. X X X X X FR V Pure Fluids
WF COR 65 Corrosion Inhibitor CO Pure Fluids
WF COR 420 Corrosion Inhibitor CO Pure Fluids
WF COR 1204 Corrosion Inhibitor CO Pure Fluids
WF COR 7026 CO. for packer fluids, water soluble CO Pure Fluids
WF COR 7030 CO for mud, oil soluble X X X X X X CO Pure Fluids
WF COR-HIB-09 High temp. acid inhibitor CO Pure Fluids
WF COR-HIB-080 Corrosion inhibitor CO Pure Fluids
WF COR-HIB-848 Combined CO/oxygen scavenger/biocide CO Pure Fluids
WF DEFOAM Silicone & alcohol surface active agent blend, water soluble X X X X X X D SU Pure Fluids
WF DEFOAM 99 Oil soluble D/anti-foam D Pure Fluids
WF DEFOAM A Alcohol blend drilling fluid D X X X X X X D Pure Fluids
WF DEFOAM AS Alcohol & polyol blend drilling fluid D X X X X X X D Pure Fluids
WF DEMULS-06 Non-emulsifier, non-ionic surfactant SU Pure Fluids
WF DEMULS-33 Non-emulsifier for acid systems SU Pure Fluids
WF DF-4 D for cement slurries D Pure Fluids
WF DF-8 Powder anti-foam agent for cement slurries D Pure Fluids
WF DIEARTH Blended diatomaceous earths X X X X X FR Pure Fluids
WF DRILL CLEAN HTS Mixture of oils, polyhydric alcohols & glycols SU Pure Fluids
WF DRILL CLEAN L Mixture of polyhydric alcohols & glycols SU Pure Fluids
WF DRILL CLEAN S Mixture of polyhydric alcohols & glycols solid sacked SU Pure Fluids
WF EASYMUL Oil mud E E Pure Fluids
WF ENVIROLUBE Non-toxic LU & shale inhibitor X X X X X X LU SH Pure Fluids
WF EP-LUBE Blend of fatty esters (surfactants) X X X X X X LU Pure Fluids
WF EUROGEL API bentonite, V in fresh water X X X X X X V FR Pure Fluids
WF EXTEND Bentonite extender X X X FL V SH Pure Fluids
WF FCL Modified lignosulfonate X X X X X TH FR Pure Fluids
WF FIBRE SEAL Lost circulation material X X X X X FR Pure Fluids
WF FLOC 55 Cationic water soluble polymer in emulsion FL Pure Fluids
WF FLOC 1069 Drilling completion fluid de-oiler SU Pure Fluids
WF FLOSAL Fibrous asbestos X X X X X FR Pure Fluids
WF FOAMER Foaming agent FL Pure Fluids
WF FOAMER 704 Foaming agent FL Pure Fluids
WF FREEPIPE Blend of surfactant wetting agents X X X X X X P Pure Fluids
WF FREE PIPE LL Environ. friendly pipe releasing agent P Pure Fluids
WF H2S Hydrogen sulphide scavenger CO Pure Fluids
WF HEC Hydroxy ethyl cellulose X X X X V FR Pure Fluids
WF HEC LIQ Hydroxy ethyl cellulose liquid V X X X X V Pure Fluids
WF HEMATITE Mud W W Pure Fluids
WF HIB 50 HCl & HCl/HF CO CO Pure Fluids
WF HIB 06 Acid inhibitor intensifier CO Pure Fluids
WF HIB 751 CO blend for heavy brines CO Pure Fluids
WF HIB 752T Filming amine, high temp. water soluble CO for P/F CO Pure Fluids
WF HIB 757 Filming amine CO, oil soluble for drlg mud X X X X X X CO Pure Fluids
WF HIGH-CELL Sodium, CMC HVP X X X X X V FR Pure Fluids
WF HIGH CELL ET Sodium CMC EHV, extremely high vis., tech. gr. X X X X X V FR Pure Fluids
WF HIGH CELL T Sodium CMC HV, high vis. tech. gr. X X X X X V FR Pure Fluids
WF HIGH-TEMP Modified lignite X X X X X X FR TH TE Pure Fluids
WF HIGH-TEMP 42 Syn. copolymer; high temp. TH X X X X X TH FR TE Pure Fluids
WF I.L.C. Iron lose control agent TH Pure Fluids
WF KLEEN BRINE Water soluble cleaner for invert contaminated completion fluids X X X X X X SU Pure Fluids
WF KLEEN BRINE OS Oil soluble cleaner for oil mud equip. X SU Pure Fluids
WF KLEEN SURF Alkylene oxide-based surfactant, cleaner for oil-mud equip. X SU TH Pure Fluids
WF K-SPERSE Potassium treated lignosulfonate X X X X X TH FR Pure Fluids
WF KWIK FOAM FO for air foam drilling FO Pure Fluids
WF LIGNOSPERSE Free chrome, iron lignosulfonate X X X X X TH FR Pure Fluids
WF LOW-CELL Sodium, CMC-low vis., pure gr. X X X X X FR V Pure Fluids
WF LOW CELL T Sodium CMC LVT, low vis. tech. gr. X X X X X FR V Pure Fluids
WF MOD-LIG Modified lignite powder X X X X X X FR Pure Fluids
WF MODSTAR HTB/HT Hydrophillic organic polymer, high temp. modified starch, B Biocide X X X X X X FR V SH Pure Fluids
WF MODSTAR LV/LVB Pregelatinized starch, B Biocide, low vis. X X X X X X FR V Pure Fluids
WF MODSTAR-PG030 Cationic potato starch X X X X X X FR V Pure Fluids
WF MUD DET Detergent/wetting agent X X X X X SU Pure Fluids
WF MUL SPOT Oil-mud conc., weighted spotting fluid X X X X X X X P E Pure Fluids
WF NUTPLUG Ground walnut shells X X X X X X FR Pure Fluids
WF COMUL FL LT Liq. fluid loss additive for invert drilling fluids X X FR Pure Fluids
WF OCMUL L Amine-treated lignite, oil wettable (powder) X FR Pure Fluids
WF OCMUL LHT High temp., amine-treated lignite, oil wettable (powder) X FR Pure Fluids
WF OCMUL-LIG Wetted lignite, fluid reducer X FR Pure Fluids
WF OCMUL-LIG (HT) Wetted lignite, high temp. fluid reducer X FR Pure Fluids
WF OCMUL LS Surfactant-treated lignite, cationic nature X FR TE Pure Fluids
WF OCMUL-P Primary E, cationic fatty imidazoline X E SU Pure Fluids
WF OCMUL PLT Primary invert E - low toxic system E Pure Fluids
WF OCMUL-S Secondary E X E FR Pure Fluids
WF OCMUL-SF Surfactant, oil mud TH X TH Pure Fluids
WF OCMUL THIN LT Oil mud TH X TH Pure Fluids
WF OCMUL VIS-LT Oil mud viscosity improver X TH Pure Fluids
WF OCMUL W Wetting agent for oil mud, TH (liq.) X TH SU Pure Fluids
WF OCMUL WLT Oil mud wetting agent X SU Pure Fluids
WF OCMUL WNT Liq. E for invert fluid systems (oil in water) X E SU Pure Fluids
WF OCMUL WS Solid wetting agent for oil mud, TH X TH SU Pure Fluids
WF OCPAC-HV V/fluid loss reducer, polyanionic cellulose high vis. X X X X X X V FR SH Pure Fluids
WF OCPAC HVTS Polyanionic cellulose, tech. gr., high vis. X X X X X X V FR SH Pure Fluids
WF OCPAC-LVP Polyanionic cellulose, low vis., pure gr. X X X X X X X FR V SH Pure Fluids
WF OCPAC LVTS Polyanionic cellulose, tech. gr., low vis. X X X X X X FR SH Pure Fluids
WF OCPAC R Polyanionic cellulose, medium vis. X X X X X X FR V SH Pure Fluids
WF OCPAC-RTS Polyanionic cellulose-med. vis., tech. gr. X X X X X X V FR SH Pure Fluids
WF OCPAC-SUPERLO Polyanionic cellulose, superlow vis. X X X X X X X FR SH Pure Fluids
WF OCVIS Modified oil dispersable clay, cationic nature X X V Pure Fluids
WF OCVIS 20 High quality organophilic clay X X V Pure Fluids
WF OXY SCAV Sodium sulphite FR Pure Fluids
WF PARAFORMALDEHYDE Preservative, PFDH X X X X X X B Pure Fluids
WF PC 1100 A three phase CO CO Pure Fluids
WF PETROSPERSE General purpose detergent/degreaser SU Pure Fluids
WF POLY ACRYL 507 Fluid loss additive FR Pure Fluids
WF POLY ACRYL FL Sodium polyacrylate (PHPA) powder, high M.W. X X X V FR SH Pure Fluids
WF POLY ACRYL FLB Fluid loss additive FR V Pure Fluids
WF POLY ACRYL L Sodium polyacrylate (PHPA) liq., high M.W. X X X V FR SH Pure Fluids
WF POLY ACRYL LMW Polyacrylate (PHPA) low M.W. X X X TH FR SH Pure Fluids
WF POLY ACRYL THIN Polyacrylate (PHPA), low M.W. X X X TH FR SH Pure Fluids
WF POLY SAC SXB V for moderate temp. oper. V Pure Fluids
WF PRIMUL LT Primary invert E - low toxic system E Pure Fluids
WF QUICK SEAL Lost circulation material X FO Pure Fluids
WF RESINOL Oil soluble resin FR Pure Fluids
WF SALT GEL Attapulgite clay X V FR Pure Fluids
WF SCALE CORR HIB 334 Combined scale/CO SU Pure Fluids
WF SCALE FREE I/II/III Carbonate & sulfate scale inhibitors for workover & P/F brines X SU Pure Fluids
WF SCAV 565 Scale inhibitor SU Pure Fluids
WF SECMUL-LT Secondary E SU Pure Fluids
WF SIE 252 HF Secondary invert E SU Pure Fluids
WF SILICONE 10 Non-hydrocarbon anti-foam emulsion D Pure Fluids
WF SILICONE 30 Non-hydrocarbon anti-foam emulsion D Pure Fluids
WF SILICONE 60K Polydimethylsiloxane fluid D Pure Fluids
WF SIZE SEAL Sized calcium carbonate FR Pure Fluids
WF SODIUM BISULFITE Oxygen scavenger powder X X X X X X CO Pure Fluids
WF SODIUM BISULFITE L Oxygen scavenger liq. CO Pure Fluids
WF SODIUM SULFITE Sodium sulfite X X X X X X CO Pure Fluids
WF SOIL SEAL Water-based soil stabiliser & errosion preventative SU Pure Fluids
WF SPOTTING POWDER Lubricant SU Pure Fluids
WF SPUD MUD Guar gum, med vis. X X X X V Pure Fluids
WF SPUD MUD HV Guar gum, high vis. X X X X V Pure Fluids
WF STABILHOLE Surfactant coated gilsonite X X X X X X X SH FR Pure Fluids
WF STABILHOLE 120 Synthetic gilsonite X X X X X X X SH FR Pure Fluids
WF SULFOTEX Shale inhibitor, sufonated asphalt X X X X X X SH FR LV Pure Fluids
WF SURFACTAMUL 20 Anionic anti-sludge agent SU Pure Fluids
WF SURFACTAMUL 28A Cationoc silt suspending agent SU Pure Fluids
WF SURFACTAMUL 625 Anionic surfactant blend SU SH Pure Fluids
WF SURFACTAMUL E Non-ionic surfactant E SU E Pure Fluids
WF SURFACTAMUL S Oil in water E, non-ionic surfactant SU SH Pure Fluids
WF SURFACTANT 1070 Acid stimulation surfactant SU Pure Fluids
WF SURFACTANT 1074 Drilling well clean up additive SU Pure Fluids
WF SYNPOL Phenolic resimated lignite X X X X X X X FR TE Pure Fluids
WF WASHMUL Alcohol ethoxylate cutting-wash agent for oil muds X SU Pure Fluids
WF WASH-WB Detergent wash for water-based muds D Pure Fluids
WF WELL CLEAN 1072 Drilling well clean up additive D Pure Fluids
WF XANPOL D Xantham gum XC biopolymer X X X X X X V FR Pure Fluids
WF XANPOL P Pure grade xantham biopolymer X X X X X X V FR Pure Fluids
WF XANPOL PD Dispersive xantham X X X X X X V Pure Fluids
WF XANPOL XA Polysaccharide polymer V X X X X X X V Pure Fluids
WF ZINC CARBONATE H2S remover, ZnCO3 powder X X X X X X CO Pure Fluids
WF ZINC CHELATE H2S remover, liq. water soluble X X X X X X CO Pure Fluids
WF ZINC CHELATE L Liquid sulfide scavenger CO Pure Fluids
WF ZINC CHLORIDE Powder 97% weighting material for brines W Pure Fluids
WL-100 Sodium polyacrylate X X X X X FR Kelco
W.O. 21 Hydroxyethyl cellulose X V RDF CF BHDF
W.O. 21L Liq. HEC V for workover fluids X X V RDF CF BHDF
W.O.21LE Liq. HEC - environ.-safe X X V RDF CF BHDF
W.O. 30 Sized, ground calcium carbonate (multiple grind size available) X X X X X X X X W LO RDF BHDF
W.O. 30 SUPERCOARSE Calcium carbonate X X X X X X X X LO W RDF BHDF
W.O. DEFOAM Alcohol-base compound for defoaming water-base fluids X X X X X X X D CF BHDF
WORKODRILC Calcium carbonate based blend X FR V Drilpro
WORKODRILR Oil-soluble resin-base blend X FR V Drilpro
WY0-FOAMER Foaming agent X FO Wyo-Ben
WYO-VIS Polymer V (PHPA) X X X V SH Wyo-Ben


X
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

XAN-PLEX Xanthan gum polymer X X X X X X V RDF BHDF
XAN-PLEX D Xanthan gum polymer X X X X X X V RDF BHDF
XAN-PLEX L Ligno Xanthan gum dispersion X X X X X V RDF BHDF
XANVIS Completion grade xanthan gum X X X X X X X V Kelco
XANVIS L Completion grade liq. xanthan gum X X X X X X X V Kelco
XC-102 B (glutaraldehyde) X X X X X X X B Aquaness
XC-102W Winterized B (glutaraldehyde) X X X X X X X B Aquaness
XC-207 Solid isothiazolone X X X X X X X B Aquaness
XCD POLYMER Dry xanthan biopolymer X X WBC V FR BJ
X-CIDE 102 Biocide X X X X X B BJ
X-CIDE 102 Glutaraldehyde bacteriacide X X X X X X X B BHDF
X-CIDE 207 Isothiazolone-base biocide-powder X X X X X X X B BHDF
XG VIS Xanthan gum X X X X X X V Fluids Mgmt
X-LINK Cross-link polymer system X X X X X X X X LO MLCM BHDF
X-LINK ACR Accelerator for X-LINK® system X X X X X X X X LO MLCM BHDF
X-LINK RTR Retarder for X-LINK® system X X X X X X X X LO MLCM BHDF
XLR-RATE ROP enhancer X X X X X X LU Baroid
XP-20K Potassium chrome lignite X X X X X TE TH FR M-I SWACO
XP-20 N Chrome lignite, sodium hydroxide, neutralized X X X X X TE TH FR M-I SWACO
XP-07 Linear alkane-base fluid X SB Baroid
XP-1000 Derivitized polysaccharide/biopolymer blend X X X X X FR V LO Liquid Csg.
XP-2000 Derivitized polysaccharide/biopolymer blend X X X X X FR V LO Liquid Csg.
X-PEL-G Water-dispersible gilsonite X X X X X X SH LU FR Kelco
X-TEND II Bentonite extender X X X V Baroid
XTRA XP B74 Microemulsion degreaser SU WBC E Ibex
XTRA-CONTROL HM High-melt gilsonite X X FR SH Ibex
XTRA-DEFLOC Drilling fluid deflocculant X X X X X TH FR Ibex
XTRA-DEFOAM All-purpose D X X X X X X D Ibex
XTRA-DEFOAM PLUS Premium multi-system D X X X X X X X D Ibex
XTRA-DME Drilling fluid E X X X X X X E SU Ibex
XTRA-EP Oil mud E X E FR Ibex
XTRA-ESW Secondary E/wetting agent X E SU Ibex
XTRA-FOAM PLUS All-purpose FO X FO Ibex
XTRA-LINER G Surfactant-treated gilsonite X X X X X X SH FR LU Ibex
XTRA-LINER L Polyol-blend for shale inhibition X X X X X X SH LU FR Ibex
XTRA-LINER LG Liquid gilsonite X X X X X SH Ibex
XTRA-LINER RG Untreated gilsonite X X X X X X SH FR Ibex
XTRA-LUBE Environ.-safe LU X X X X X X LU Ibex
XTRA-LUBE XP Extreme-pressure LU X X X X X X X LU SH P Ibex
XTRA-OIL FLA Filtration control agent for oil muds X X FR Ibex
XTRA-OIL SPOT Oil-base spotting fluid X X X X X X P SH FL Ibex
XTRA-Q-THIN Chrome-free quebracho TH X X X X TH Ibex
XTRA-SPOT Glycol-base spotting fluid additive X X X X X X P Ibex
XTRA-SURF Drilling fluid surfactant X X X X X X SU E Ibex
XTRA-THIN Polymeric TH X X X X X X TH Ibex
XTRA-WET Wetting agent for gilsonite & asphalt X X X X X X SU Ibex
XTRA-WET CONCENTRATE Wetting agent for gilsonite & asphalt X X X X X X SU Ibex
X-VIS Polymerized fatty acid X X V FR Baroid
X-VIS-OLS Xanthan gum suspension, passes LC-50 & static sheen oil & grease tests V SH LU Integrity
X-VIS-LT Xanthan gum suspension, passes LC-50 & static sheen tests X X X X X X V SH LU Integrity


Z
Product Tradename

Description

Recommended for these systems Product Function Available from:


Water-base fluids

ZANFLO Xanthan gum X X X X X X X V Kelco
ZEOGEL Attapulgite X X X V Baroid
ZEPHRYM PD2206 High temp. low foam wetting agent X SU Uniqema
ZEPHRYM PD7000 Environ.-friendly low foaming wetting agent X SU Uniqema
ZEPHRYM SD1121 Oil Spill Dispersants X X X SU Uniqema
ZETAG 7125 Liq. grade cationic coagulant X X X X X X FL Ciba
ZETAG 7557 High M.W. cationic FL, bead, high charge X X X X X X FL Ciba
ZETAG 7692 High M.W. cationic FL, powder, med. Charge X X X X X X FL Ciba
ZETAG 7873 High M.W., 50% active, liq. cationic FL X X X X X X FL Ciba
ZnBr2 PURE SOLUTION Pure Zinc Bromide Solution X W TETRA
Z-TROL Synthetic, high temp., polymer X X X X X X FR TE SH Kem-Tron