سیالات حفاری

معماری فرهنگ قوم لر حفاری وسیالات حفاری تمدن لرستان

 
ساخت گل روغنی
نویسنده : - ساعت ٤:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

1- گازوییل مورد نیاز را در مخزن تمیز شده می ریزیم.
2- در حالی که پمپ و همزن ها مشغول کار هستند٬ مقدار معینی امولسیفایر اولیه (2 گالن در بشکه) به گازوییل اضافه کرده و خوب هم می زنیم.
3- کنترل کننده عصاره را به میزان 16-14 پوند در بشکه اضافه کرده و صبر میکنیم تا خوب به هم بخورد.
4- مقدار 14-12 پوند در بشکه آهک اضافه کرده و مجدداً هم میزنیم.
5- امولسیفایر ثانویه (کمکی) را اضافه کرده ٬ خوب میکس میکنیم.
6- مقداری از آب کلسیم کلراید را که از قبل تهیه شده است را به آرامی به سیستم اضافه میکنیم.
7- در صورت نیاز ماده غلظت دهنده را اضافه میکنیم.
8- با استفاده ار پودر سنگ آهک ٬ وزن را تا میزان مورد نیاز بالا میبریم.  


 
 
ترکیبات اصلی تهیه گل روغنی
نویسنده : - ساعت ٤:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

1- گازوییل بعنوان فاز پیوسته   -   - GAS OIL Contiguous  
2- امولسیون کننده اصلی - BASIC EMULSIFIER -
3- امولسیون کننده کمکی - SECONDRY EMULSIFIER -
4- آهک بعنوان پایدارکننده حالت الکتریکی - ELECTRICAL STABILITY -
5- کنترل کننده عصاره گل - FILTRATION AGENT -   
6- عامل بالابرنده گرانروی یا غلظت گل - VISCOFIER -   

7- مخلوط آب و کلرورکلسیم با وزن PCF

80


 
 
طراحی گل حفاری
نویسنده : - ساعت ٤:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

الف:طریقه تهیه گل بنتونایتی
-1)به مقدار مورد نیاز در مخازن آب شیرین (آبی که میزان نمک آن کمتر از PPM 10000 باشد.)ذخیره میکنیم.
-2)به آب ذخیره شده بمیزان یک پوند در هر بشکه سودااش اضافه میکنیم.
-3)مقدار 17- 15پوند در بشکه بنتونایت استفاده میگردد.
4)از 1-5/0 پوند کاستیک برای بالا بردن PH و تبدیل بنتونایت (رس) به ذرات کوچکتر استفاده میگردد.
Øب:طریقه تهیه گلهای سنگین پایه آبی
1) به مقدار مورد نیاز در یکی از مخازن آب ذخیره میکنیم.
2) به مقدار 125-120 پوند در بشکه نمک اضافه میکنیم تا میزان نمک  محلول به PPM 320000-280000 برسد.
3) 5/1-1 پوند در بشکه سودااش جهت کاهش یون کلسیم ٬ اضافه میگردد.
4) 14-12 پوند در بشکه نشاسته افزوده بمدت 20 دقیقه خوب هم میزنیم.
ب-5) به مقدار وزن مورد نیاز از باریت و فروبار استفاده مکنیم.


 
 
7- گل حالت نامرغوب و ناپایدار بوده و باریت در آن رسوب میکند. طریقه رفع مشکل: در
نویسنده : - ساعت ٤:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

11- کلیه خواص گل به غیر از وزن آن بالا رفته ٬ گل ژله ای شده و PH پایین آمده است.
رفع مشکل:
برای شکستن حالت ژله ای و افزایش PH ٬ از آهک استفاده میکنیم.


 
 
مشکلات گل حفاری ، علائم و راههای حل آن
نویسنده : - ساعت ٤:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

7- گل حالت نامرغوب و ناپایدار بوده و باریت در آن رسوب میکند.
رفع مشکل:
در این حالت با استفاده از مواد کلوئیدی گرانروی  را افزایش میدهیم.
8- روی مخازن کف مشاهده میشود و وزن گل کاهش یافته است.
طریقه رفع مشکل:
مقداری گازوییل روی مخازن پاشیده و وزن گل را با مواد وزن افزا بالا میبریم.
9- تنگی چاه – TIGHT HOLE -  مشاهده میشود.
طریقه رفع مشکل:
در این حالت وزن گل را افزایش داده و چندین مرتبه محل تنگی چاه را شستشو میدهیم.
10- صافاب٬ پلاستیک ویسکاسیتی٬YP ٬ گرانروی و ژل گل بالاست.
رفع مشکل:
با استفاده از آب نمک و ثابت نگهداشتن وزن گل ( توسط باریت)شارژهای ایجاد شده را از بین برده و گل را از حالت لخته بودن خارج میکنیم.


 
 
مشکلات گل حفاری ، علائم و راههای حل آن
نویسنده : - ساعت ٤:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

 

4- عصاره گل ٬ YP ٬ پلاستیک ویسکاسیتی و گرانروی بالاست.
رفع مشکل:
در این مرحله که نمیتوان از استارچ خشک استفاده کرد باید یک تا دو BATCH گل تازه با استارچ بیشتر ساخت و به آرامی به سیستم اضافه نمود.
5- میزان کلسیم در گل بالا رفته و حجم گل زیاد شده است.
رفع مشکل:
در این حالت وزن گل را افزایش داده و برای رسوب دادن کلسیم از سودااش استفاده میکنیم.
6- مشاهده گم شدن گل و کاهش حجم سیستم
رفع مشکل:
Øالف: در صورت امکان وزن گل را کاهش میدهیم.
ب:دور پمپهای گل را کم میکنیم.
ج: از پیل L.C.M استفاده میکنیم.

 
 
مشکلات گل حفاری ، علائم و راههای حل آن
نویسنده : - ساعت ٤:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

١- گرانروی قیف مارش ، گرانروی پلاستیکی وYP و ژل گل بالا رفته ، درصد جامدات نیز افزایش یافته است.
رفع مشکل:
از دستگاه رسوب زدا – CLAYJECTOR – استفاده کرده و اگر PH زیر 9 باشد ٬ تا مرز 10 آن را افزایش میدهیم.
٢- گرانروی پلاستیکی ٬ گرانروی قیف مارش و میزان SOLID  بالا رفته ولی در سایر مشخصات تغییری مشاهده نمیشود.
رفع مشکل:
از دستگاه جداکننده رس استفاده کرده و PH را بین 10-9 نگه میداریم.
٣- عصاره گل بالا رفته ولی درسایر مشخصات گل تغییری حاصل نشده است.
رفع مشکل:
در این حالت برای کنترل FLUID LOSS به آرامی به سیستم استارچ اضافه میکنیم.


 
 
مشکلات گل حفاری ، علائم و راههای حل آن
نویسنده : - ساعت ٤:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

١- گرانروی قیف مارش ، گرانروی پلاستیکی وYP و ژل گل بالا رفته ، درصد جامدات نیز افزایش یافته است.
رفع مشکل:
از دستگاه رسوب زدا – CLAYJECTOR – استفاده کرده و اگر PH زیر 9 باشد ٬ تا مرز 10 آن را افزایش میدهیم.
٢- گرانروی پلاستیکی ٬ گرانروی قیف مارش و میزان SOLID  بالا رفته ولی در سایر مشخصات تغییری مشاهده نمیشود.
رفع مشکل:
از دستگاه جداکننده رس استفاده کرده و PH را بین 10-9 نگه میداریم.
٣- عصاره گل بالا رفته ولی درسایر مشخصات گل تغییری حاصل نشده است.
رفع مشکل:
در این حالت برای کنترل FLUID LOSS به آرامی به سیستم استارچ اضافه میکنیم.


 
 
آلودگی های ناشی از گچ و روش مقابله با آن
نویسنده : - ساعت ٤:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

آب دریا بعلت دارا بودن یون های کلسیم و منیزیم زیاد باعث ایجاد تغییراتی در گل حفاری داشته و رئولوژی گل را افزایش میدهد.
حل مشکل:
برای حل این مشکل میتوان از آهک استفاده کرد.زیرا آهک به سادگی با هر دو یون کلسیم و منیزیم تکیب شده و آنها را از محیط خارج میکند.
ØMg²† + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + Ca²†
یون منیزیم را میتوان بوسیله کربنات از محیط خارج کرد


 
 
آلودگی های ناشی از گچ و روش مقابله با آن
نویسنده : - ساعت ٤:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

به هنگام حفاری در برخی از طبقات ٬ رگه هایی از گچ آبدار یافت میشود که در صورت ورود به گل بصورت یون کلسیم ٬ باعث ایجاد مشکلات زیر میگردد:
١ ویسکاسیتی ٬ پلاستیک وسیکاسیتی ٬ YP و ژل ها افزایش می یابد.
٢ مقدار آب از دست دادگی گل بالاست.
٣روش حل مشکل:
۴برای حل این مشکلات میتوان از کربنات سدیم استفاده کرد.
ØCaSo4 + Na2Co3 → CaCo3 ↓ + 2Na† + So4²ˉ
۵باید توجه داشت که استفاده بیش از حد کربنات سدیم خطر آلوده کردن هرچه بیشتر گل دارد.


 
 
آلودگی ناشی از سنگهای رسی و آلودگی های ناشی از سیمان و روش مقابله با آن
نویسنده : - ساعت ٤:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

آلودگی ناشی از سنگهای رسی
سنگهای رسی سنگهایی هستند که از رسوبات دریایی بوجود آمده اند و چون درعمق پایین زمین وجود دارند ٬ در اثر حرارت زیاد آب خود را از دست داده اند.
سنگ های رسوبی انواع مختلفی دارند و تنها وجه مشترک آنها ٬ میزان رس موجود در ساختمان آنهاست. به سنگهای رسی ٬ CLAYSTONE نیز میگویند.
آلودگی های ناشی از سیمان و روش مقابله با آن
سیمان در واقع همان هیدروکسید کلسیم ویا آهک است که وقتی وارد گل میشود ٬علائم زیر در گل مشاهده میشود:
١ ویسکاسیتی  ٬ YP و ژل گل افزایش خواهد یافت.
٢ PH گل افزایش می یابد .
٣ پلاستیک ویسکاسیتی کاهش می یابد.
۴ FLUID LOSS‌ گل ٬ افزایش می یابد.


 
 
آلودگی ناشی از مواد جامد و روش مقابله با آن
نویسنده : - ساعت ۳:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

یکی از مشکلات گل های حفاری بخصوص گل سنگین ٬ بعلت بالا بودن درصد مواد جامد ٬ آلوده شدن گل به مواد جامد است .از این رو وارد شدن هرنوع مواد جامد اضافه از سازند ٬ باعث بالا رفتن وسکاسیتی ٬ PV و YP گل خواهد شد. برای از بین بردن مواد جامد اضافی میتوان به دو طریق زیر عمل کرد:
١ رقیق کردن ( DYLUTION)
٢ روش های مکانیکی . این روش بهترین و موثرترین روش برای کاهش حجم                مواد جامد غیر مفید موجـــود در گـل های حفـاری است کـه در این روش از دستگاه
CLAYSECTOR یــا دستگـاههای مشابــه آن مــانند SUPER COLON یـــا
CENTRIFUGE استفاده میشود.


 
 
بررسی آلودگی های گل حفاری
نویسنده : - ساعت ۳:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٩
 

تعریف:
به کلیه موادی که بطور ناخواسته وارد گل حفاری شده و باعث ایجاد تغییراتی در خواص آن میشود را مواد آلوده کننده گویند.
منشاﺀ مواد آلوده کننده بشرح زیر است:
١ آلودگی ناشی از مواد جامد طبقات زمین مانند سنگهای رسی ٬ رس و گچ .
٢ آلودگی ناشی از مواد شیمیایی که در هنگام حفاری به گل افزوده میشود. مانند کربنات ها و بیکربنات ها.
٣ آلودگی ناشی از مواد مایع طبقات زمین مانند آب دریا.
۴ آلودگی ناشی از سیمان کاری چاه.


 
 
در گل های با درصد بالا و وزن زیاد صافاب گل حفاری کنترل نشود ٬ مشکلات زیر قابل پی
نویسنده : - ساعت ٥:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

 

١) تنگ شدن دیواره چاه و ایجاد مقاومت (DRUG ( در هنگام لوله بالا و پایین.
٢ ) ایجاد SURGE PRESSURE در هنگام لوله بالا و پایین بعلت تنگ شدن دیواره چاه.
٣) امکان DIFFERENTIAL STICKING لوله های حفاری.
۴) امکان داشتن باند سیمان ضعیف در هنگام سیمانکاری.
۵) وارد شدن صدمه به دیواره چاه و امکان ریزش آن.

 
 
کنترل صافاب
نویسنده : - ساعت ٥:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

 

تعریف:
مقدار آبی که از گل حفاری تحت فشار و حرارت به درون سازند ٬ پالایش شود را صافاب گویند.
صافاب ٬ هم در زمان گردش گل حفاری و هم هنگام سکون آن ایجاد میشود.
هنگام پالایش و جذب آب گل توسط سازند ٬ مقداری از مواد جامد گل ٬ بر دیواره چاه رسوب میکند ٬ که به آن درد یا CAKE گویند.
قطر یک کیک مناسب و غیر قابل نفوذ نباید بسشتر از 32/1 اینچ باشد. در صورتی که مقدار زیادی از آب گل ٬ به درون سازند مهاجرت نماید ٬ قطر مواد جامد رسوب کرده زیاد شده و مشکلات فراوانی نظیر تنگ شدن دیواره چاه و احتمال گیر لوله ها را در ی خواهد داشت.

 
 
استانداردهایی که در دنیا برای گل حفاری و وسایل آزمایشگاهی و نگهداری خواص آن تعری
نویسنده : - ساعت ٥:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

1-) نوع گل حفاری مناسب با هر سازند و مواد مورد استفاده آن.
2-) سیستم سیال حفاری.
3-) وسایل آزمایش حفاری.
4-) انواع وسایل تست گل حفاری.
5-) سلوشن های آزمایشهای گل حفاری.
6-) مواد گل حفاری و استانداردهای آزمایش آنها.
7-) محدودیت های استفاده از مواد خاص.
8-) وسایل ایمنی و رعایت اصول ایمنی در کار با مواد اولیه گل و خود گل.
9-)تاثیر زیست محیطی.
10-) بهره گیری از نیوتکنولوژی در گلهای حفاری کشورهای پیشرفته.


 
 
موادگل حفاری
نویسنده : - ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

Ø19- امولسی فایر اولیه
Øماده ای است که از اسیدهای آلی و آمینه تهیه شده است و جهت پایه امولسیونی گل های روغنی ( INVERT) بکار میرود.
Ø20- امولسی فایر ثانویه
Øماده ای است که بعنوان پایدار کننده حالت امولسیونی معکوس در گلهای روغنی از آن استفاده میشود.
Ø21- F.L.C
Øماده ای است که فلوئید لاس گل های روغنی ( INVERT) را کنترل میکند. این ماده از مواد نفتی مانند قیر و پاره ای افزودنی ها به وجود می آید.
Ø22- ماده غلظت دهنده گلهای روغنی
Øاین ماده که پایه اصلی آن نوعی رس بنام ارگانوفلیک گلی است طوری ساخته شده که در گازوئیل حل شده و ایجاد غلظت میکند.


 
 
مواد گل حفاری
نویسنده : - ساعت ٥:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

Ø19- امولسی فایر اولیه
Øماده ای است که از اسیدهای آلی و آمینه تهیه شده است و جهت پایه امولسیونی گل های روغنINVERT بکار میرود.
Ø20- امولسی فایر ثانویه
Øماده ای است که بعنوان پایدار کننده حالت امولسیونی معکوس در گلهای روغنی از آن استفاده میشود.
Ø21- F.L.C
Øماده ای است که فلوئید لاس گل های روغنی ( INVERT) را کنترل میکند. این ماده از مواد نفتی مانند قیر و پاره ای افزودنی ها به وجود می آید.
Ø22- ماده غلظت دهنده گلهای روغنی
Øاین ماده که پایه اصلی آن نوعی رس بنام ارگانوفلیک گلی است طوری ساخته شده که در گازوئیل حل شده و ایجاد غلظت میکند.


 
 
مواد گل حفارد
نویسنده : - ساعت ٥:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

موارد استفاده از بنتونایت:
Ø1- افزایش گرانروی در گل های پایه آبی.
Ø2- کنترل صافاب گل.
Ø3- مقاومت در حرارت های بالاتر از 300 درجه فارنهایت.
Ø4- خاصیت هیدراته و پراکنده شدن.
Ø5- استفاده در سیمان کاری جهت سبک کردن وزن سیمان و افزایه های آن.
Ø6- استفاده از آن بعنوان پیل جهت جلوگیری کردن از هرزروی.
Ø17- کف صابون (  FOAMAL AGENT)
Øمایعی است که در صورت مخلوط شدن با آب ٬ ایجاد کف کرده و گل صابونی با وزنی کمتر از آب (PCF 4/62) بوجود می آورد.
Ø18- D.M.E
Øنام کامل این ماده DRILLING MUD EMULSIFIER است که جهت امولسیون کردن روغن در آب استفاده میشود.


 
 
مواد گل حفاری
نویسنده : - ساعت ٥:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

Ø16- بنتونایت
Øبنتونایت نوعی رس است که در مجاورت آب خاصیت شکل پذیری دارد. ساختمان مولکولی آن بصورت لایه های متناوب از سیلیکات SiO2) ) و آلومین Al2o3))
Øتشکیل شده که در میان این لایه ها و سطح رویی آنها کاتیون هایی نظیر سدیم و کلسیم وجود دارد. بنابراین میتوان گفت که بنتونایت بر دو نوع است:
Øالف- 16) سدیم بنتونایت
Ø ب- 16 ) کلسیم بنتونایت
Øسدیم بنتونایت یا (مونت موری لونایت ) مرغوبترین نوع بنتونایت است ولی نوع دوم یعنی کلسیم بنتونایت ٬ بلحاظ دو ظرفیتی بودن ٬ از مرغوبیت کمتری برخوردار است.
Øخواص بنتونایت:
Ø1- در گل های پایه آبی سبک وزن و در آبهای شیرین تولید ویسکاسیتی می نماید.
Ø2- برای استفاده در آب نمک ٬ ابتدا باید آنرا در آب شیرین حل کرده و سپس برای استفاده بهینه به آن آب نمک اضافه میکنیم.
Ø3- بنتونایت خاصیت تعویض یونی دارد. یعنی بخوبی قادر استیونهای موجود در محیط اطراف با یونهای سطح خود تعویض کند.
Ø4- خاصیت ژلاتینی دارد. یعنی ذرات آن با جذب آب ٬ متورم شده و پس از مدتی میترکد. این عمل باعث ایجاد خاصیت پلاستیکی در گل میگردد.


 
 
مواد گل حفاری
نویسنده : - ساعت ٥:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

Ø14-آهک ( LIME )
Øلایم همان آهک آبدیده است که نام شیمیایی آن هیدروکسیدکلسیم با فرمول Ca(OH)2 میباشد.
Øاز آهک جهت اهداف زیر در گل استفاده میشود:
Øالف-14) برای افزایش PH در گل های آبی
Øب- 14) برای ساختن گل های آهکی ( از این گل در ایران استفاده نمیشود. )
Øج- 14) جهت تعیین PF ( آلکانیتی صافاب) در گل های روغنی.
Øد-  14) جهت رسوب دادن یونهای کلسیم و منیزیم در آب ها بخصوص آب دریا
Ø15- استارچ
Øاستارچ همان نشاسته با فرمول شیمیایی  C12H22O11 میباشد. این ماده ممکن است از سیب زمینی ٬ ذرت و یا سایر گیاهان نشاسته ای دیگر تهیه شود.این ماده در آب نمک اشباع که PPM نمک آن PPM 320000-280000باشد بخوبی عمل کرده و تا دمای 225 درجه فارنهایت ٬ مقاومت دارد.استارچ در آب های شیرینی که PH آنها از 5/9 بیشتر باشد به خوبی جواب میدهد.از استارچ در گل های سنگین برای کنترل صافاب در محدوده 2-5/0 استفاده میشود.


 
 
موادگل حفاری
نویسنده : - ساعت ٥:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

12- فایبرلاک
ماده ای است متشکل از مواد کنفی ٬ پوست شلتوک و در مواردی ذرات دانه بندی شده پوست شکلات ٬ که جهت جلوگیری از هرزروی گل حفاری از آن استفاده میشود.
13-صدف آهکی (OYSTER SHELL or SHELL FISH)
این ماده که از پوست صدفهای دریایی یا مواد مشابه آن ساخته میشود ٬ ماده ای است که جهت جلوگیری از هرزروی از آن استفاده میشود و چون در اسید حل میشود ٬ بیشتر در مخازن نفتی و گازی به هنگام هرزروی از آن استفاده میشود.
نکته
به مواد جلوگیری کننده از هرزروی گل ٬ اصطلاحاً
مواد L.C.M میگویند.


 
 
موادگل حفاری
نویسنده : - ساعت ٥:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

 

10- کلرور کلسیم
Øاین ماده با فرمول شیمیایی CacL2 ٬ ماده ای است که بصورت فلس یا دانه دانه عرضه میشود که بسیار جاذب رطوبت بوده و نباید در مجاورت هوای ازاد قرار گیرد.موارد استفاده از کلرورکلسیم بشرح زیر است:
Øالف-10) در گل های بدون مواد جامد با 90 درصد خلوص کلسیم کلراید ٬ تا وزن PCF 82 ٬ از این ماده استفاده میشود.
Øب-10) در گل های روغنی ٬ جهت جلوگیری از باد کردن رس ها و ریزش SHALE استفاده میشود.
Øج- در سیمانکاری بعنوان کاهش دهنده زمان بندش استفاده میشود.
Ø11- مایکا
Øاین ماده که بنام سنگ طلق نامیده میشود ٬ به لحاظ شکل ظاهری ٬ بصورت ورقه هایی شیشه ای ٬که روی هم قرارگرفته اند٬ به نظر میرسد .مایکا در طبیعت یافت میشود ٬ از لحاظ رنگ به دوصورت است:
Øالف-11) مسکویت ها که سفید رنگ هستند.
Ø ب 11) بیولایت ها که بعلت داشتن مواد معدنی دیگر ٬ عموماً تیره رنگ هستند.
Øلازم به ذکر است که وزن مخصوص مایکا ٬ 3-8/2 میباشد.

 
 
موادگل حفاری
نویسنده : - ساعت ٥:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

9- فروبار
Øماده ای است به رنگ قرمز آلبالویی با فرمول شیمیایی Fe2o3 که وزن مخصوص آن 7/2 بوده ومولکولهای بصورت گرد و مدور است.
Øمدور بودن مولکولهای فروبار باعث میشود که این ماده بخوبی توسط همزن ها معلق شود که این امر برای باریت با مولکولهای مسطح امکان پذیر نمی باشد. به همین علت رسوبات باریت به سختی از کف مخزن جدا میشود.
Øفروبار ماده ایست غیر فعال که فقط جهت افزایش وزن گل از PCF 75 به بالا استفاده میشود. البته با وجود غیر فعال بودن ٬ این ماده در محیطهای گازی حاوی هیدروژن سولفوره ٬ فعال میگردد.
Ø این نکته را نیز باید متذکر شد که علاوه بر مشکل تهیه آن ٬ میتوان به گران بودن فروبار اشاره کرد. پس بهتر است حدالامکان از باریت استفاده شود.


 
 
مواد گل حفارد
نویسنده : - ساعت ٥:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

Ø7- سودا اش (SODA ASH)
Øنام شیمیایی این ماده کربنات سدیم با فرمول شیمیایی Na2Co3 است. این ماده میتواند PH  محیط را تا 5/11 بالا ببرد. از سودااش میتوان جهت رسوب دادن یونهای کلسیم در گلهای آبی و سولفات باریم در گلهایی با PH پایین استفاده کرد.
ØCaSo4 + Na2Co3 → Na2So4 + CaCo3
Øاز سودااش میتوان برای مقابله با آلودگی های سیمان استفاده کرد.
ØCa(OH)2 + Na2Co3 → CaCo3 ↓ + 2NaOH
Ø8- بی کربنات سدیم
Øبی کربنات سدیم یا جوش شیرین با فرمول شیمیایی NaHCo3 و PH=8.5٬ جهت رسوب دادن یونهای کلسیم ناشی از آلودگیهای سیمان از ان استفاده میشود.قابل ذکر است که PH گل های آلوده به سیمان اغلب بالاتر از 11 میباشد.فرمولهای زیر نحوه واکنش بی کربنات سدیم را بر آلودگیهای سیمان ٬ نشان میدهد:
ØCa(OH)2 + NaHCo3 → CaCo3 ↓ + NaOH + H2O
ØNaOH + NaHCo3 → Na2Co3 + H2O
Øلازم به ذکر است استفاده بیش از حد از بی کربنات سدیم باعث آلودگی بیشتر گل میباشد.


 
 
موادگل حفاری
نویسنده : - ساعت ٥:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

Ø5- پودر سنگ آهک ( لایمستون پودر)
Øنام شیمیایی آن کربنات کلسیم ((CACO3 بوده که بصورت پودر از آن استفاده میشود.این ماده در آب نامحلول بوده و برای افزایش وزن گل های پایه آبی تا وزن PCF 110    و گلهای روغنی تا وزن PCF 100 از آن استفاده میشود.
Øوزن مخصوص لایمستون پودر٬ 7/2 گرم بر سانتیمتر مکعب بوده وچون به خوبی در اسید حل میشود٬ در مخازن نفتی و گازی بعنوان ماده وزن افزا از آن استفاده میشود.
Øاز نوع دانه بندی شده آن -LIMESTON CHIPS- جهت پر کردن ترک خوردگی های سازند ها استفاده میشود.
Ø6- کاستیک سودا (سود سوزآور)
Øکاستیک سودا با فرمول شیمیایی NAOH ٬ ماده ایست که بخوبی در آب حل شده و PH محیط را تا 14 بالا میبرد. این ماده از لحاظ درجه ریسک پذیری خطرناک است . همچنین بعلت گران بودن این ماده بهتر است فقط در گل های بنتونایتی از آن استفاده شود و برای باقی گل ها از اهک استفاده گردد.


 
 
 
نویسنده : - ساعت ٥:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

Ø3-  ثعلب (کربواکسیدمتیل سلولز)
Øماده ای است آلی که بنام CMC در ساخت گل بکار میرود.این ماده در آب به خوبی حل شده و در دو نوع HIGH VIS CMC (با گرانروی بالا) و CMC LOW VIS (با گرانروی پایین) وجود دارد.
Øاز CMC HV برای افزایش غلظت گل تا مرز 250-200 ثانیه استفاده میشود و تا حدودی نیز صافاب گل را کنترل میکند.در آب شیرین با مصرف دو گرم ٬ غلظت بالایی ایجاد میکند. اما در آب نمک مصرف آن بالا بوده و تاثیر کمتری دارد.لازم به ذکر است که CMC HV در محیطهای قلیایی بخوبی عمل میکند.
Øاز CMC LV در آب نمک و آب شیرین جهت کنترل فلوئیدلاس استفاده میشود. همچنین بعلت داشتن حالت کلوئیدی میتواند مواد وزن افزا را در سیال حفاری بصورت معلق نگهدارد و در محیطهای قلیایی پایدار است.
Ø4- پوست گردو(بادام)
Øدر صنعت حفاری آن را بنام WALNUT SHELL می شناسند.این ماده به سه نوع دسته بندی ریز٬ متوسط و درشت طبقه بندی شده است. پوست گردو(بادام) ماده جلوگیری کننده از هرزروی است.


 
 
شناخت و نحوه کاربرد عملی مواد شیمیایی در گل های حفاری
نویسنده : - ساعت ٥:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

Ø3-  ثعلب (کربواکسیدمتیل سلولز)
Øماده ای است آلی که بنام CMC در ساخت گل بکار میرود.این ماده در آب به خوبی حل شده و در دو نوع HIGH VIS CMC (با گرانروی بالا) و CMC LOW VIS (با گرانروی پایین) وجود دارد.
Øاز CMC HV برای افزایش غلظت گل تا مرز 250-200 ثانیه استفاده میشود و تا حدودی نیز صافاب گل را کنترل میکند.در آب شیرین با مصرف دو گرم ٬ غلظت بالایی ایجاد میکند. اما در آب نمک مصرف آن بالا بوده و تاثیر کمتری دارد.لازم به ذکر است که CMC HV در محیطهای قلیایی بخوبی عمل میکند.
Øاز CMC LV در آب نمک و آب شیرین جهت کنترل فلوئیدلاس استفاده میشود. همچنین بعلت داشتن حالت کلوئیدی میتواند مواد وزن افزا را در سیال حفاری بصورت معلق نگهدارد و در محیطهای قلیایی پایدار است.
Ø4- پوست گردو(بادام)
Øدر صنعت حفاری آن را بنام WALNUT SHELL می شناسند.این ماده به سه نوع دسته بندی ریز٬ متوسط و درشت طبقه بندی شده است. پوست گردو(بادام) ماده جلوگیری کننده از هرزروی است. 
 
شناخت و نحوه کاربرد عملی مواد شیمیایی در گل های حفاری
نویسنده : - ساعت ٤:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

 

Øموادی که در ساخت گل بکار میرود٬ عبارتند از:
Ø
Ø1- نمک ( کلرید سدیم)
Øنمک با فرمول شیمیایی NACL ٬ ماده ای است معدنی که تا مرز اشباع ٬ به دلایل زیر استفاده میشود:
Øالف-1)جهت جلوگیری از حل شدن نمک موجود در طبقات زمین در گل حفاری و پیشگیری از ریزش جداره چاه استفاده میشود.
Øب-1)جهت جلوگیری از خمیره شدن و باد کردن لایه های رسی بکار میرود.
Ø2-باریت (سولفات باریم)
Øماده ای است معدنی با فرمول شیمیایی BASO4٬ که در ایران به وفور یافت شده و وزن مخصوص آن ۴/۴-۴/٢ گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد.این ماده در اسید حل نمیشود و فقط برای افزایش وزن گل از آن استفاده میشود.

 
 
کاربرد گل های پایه روغنی
نویسنده : - ساعت ٤:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

این نوع گل که در اغلب سازندها ، بلاخص در سازندهای حاوی شیل کاربرد فراوانی دارد دارای فواید زیر است:
1- حفاری را در لایه های حاوی شیل آسان و از ریزش آن جلوگیری میکند.
2- در مقابل دماهای بالاتر از 250 درجه فارنهایت که اغلب مواد کلوئیدی مقاوم نیستند ، مقاوم است.
3- در هنگام مغزه گیری از آسیب رسیدن به مغزه جکوگیری میکند.این امر باعث کسب اطلاعات مناسبتر میگردد.
4- حفاری با این گل در لایه های نمکی ، سنگ آهک و غیره بسیار مناسب است.
5-در حفاری چاههای افقی از عملکرد بسیار مناسبی برخوردار است.
6- در چاههایی که توسط نفت سنگین مسدود شده است ، کاربرد مناسبی دارد.
7- در چاههای حاوی هیدروژن سولفوره و اکسید کربن ، از رسیدن این گازهها به سطح زمین جلوگیری میکند.
8- بعنوان مایع تکمیلی در زمان سوراخ نمودن لوله های جداری PERFORATION کاربر مناسب دارد.
9- بعنوان سیال آزاد کننده های گیر لوله ها (STUCK PIPE) تاثیر بسزایی دارد.
10- از زنگ زدگی لوله ها جلوگیری میکند.


 
 
گل های پایه روغنی
نویسنده : - ساعت ٤:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

گل های روغنی به دو دسته تقسیم میشوند:
1- گل هایی که در ساختمان آن ٬مولکولهای آب توسط مولکولهای گازوییل احاطه میگردد. به این نوع گل اصطلاحاً WATER IN OIL EMULSION گفته میشود.
2- گل هایی که در ساختمان آن ٬مولکولهای گازوییل توسط مولکولهای آب احاطه میگردد. به این نوع گل اصطلاحاً OIL IN WATER EMULSION گفته میشود


 
 
کاربرد گل های پایه آبی
نویسنده : - ساعت ٤:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

 

1- حوزه هایی با فشار بسیار کم و شکستگی زیاد مانند سازندهای جنوب شرقی ایران ( زاگرس جنوبی )
2- حوزه هایی با فشار کم مانند سازدهای آغاجاری ، میشان و قسمت فوقانی سازند گچساران.
3- حوزه هایی با فشار بسیار زیاد مانند بخشهای شش گانه سازند گچساران

4- حوزه های گازی و نفتی سازنهای آسماری ، ( آئوسین ) ، بنگستان ، کنگان ، مزدوران ، شوریجه و سایر سازندهای پایین تر که با گلهای وزن کم و متوسط با جامدات نسبتاً کم که در برخی از موارد از گلهای روغنی امولسیونی استفاده میگردد


 
 
ابزار آزمایش های گل حفاری
نویسنده : - ساعت ٤:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

 

1- ترازوی اندازه گیری وزن گل یا MUD BALANCE
2- قیف مارش و ظرف اندازه گیری ویسکازیته
3-  FAN V.G METER یا REHOMETER
4- دستگاه اندازه گیری ماسه یا SAND CONTENT
5- دستگاه اندازه گیری مایعات و مواد جامد گل یا RETORT KIT
6- فیلتر پرس API و فیلتر پرس HP.HT
7- PH. METER
8ـ دستگاه STABILITY TESTE

 
 
وظایف گلهای حفاری
نویسنده : - ساعت ٤:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

وظایف گل حفاری با پیشرفت علم حفاری افزایش یافته تا جایی که امروزه بیش از ده وظیفه مهم برای آن تعریف شده است:
1- حمل کنده های حفرشده از ته چاه به سطح
2- خنک و روان سازی لوله های حفاری و مته
3- دیواره سازی بدنه چاه و جلوگیری از هرزروی گل به درون سازند
4- کنترل فشارهای زیر زمینی
5- معلق نگاهداشتن کنده های حفاری و مواد وزن افزا به هنگام متوقف شدن پمپ های گل دستگاه حفاری
6- تحمل مقداری از وزن لوله های حفاری و جداری که به آن حالت شناوری نیز گفته میشود.
7- ترخیص شن و کنده های حفاری در سطح زمین
8- قراردادن اطلاعات کافی از چگونگی وضعیت سازندها در اختیار مهندسین زمین شناسی.
9- انتقال نیروی هیدرولیکی مته و جلوگیری از افت فشار در سیستم گل حفاری
10- کنترل و جلوگیری از خوردگی لوله های حفاری و جداری
11- تمیز کردن مته و لوله های وزنه


 
 
تعریف گل حفاری
نویسنده : - ساعت ٤:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

 

گل حفاری ترکیبی از مواد آلی و معدنی است که به شکل مایع تهیه شده و در انواع حفاری کاربرد دارد.این ترکیب از دو فاز مایع و جامد تشکیل میگردد.
انواع گل حفاری
الف: گلهای پایه آبی
 ب :  گلهای پایه روغنی
 ج : حفاری با هوای خشک
د : حفاری با هوا و کف فشرده
 ه : گل هوازده 

 
 
راند کردن شیل شیکر دریک بر اساس PV, GPM
نویسنده : - ساعت ۳:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

GPM

5

10

15

20

25

30

40

50

60

300

1

1

1

1

1

1

2

2

2

400

1

1

1

2

2

2

2

2

2

500

1

1

2

2

2

2

3

3

3

600

1

2

2

2

2

3

3

3

3

700

2

2

2

2

3

3

3

3

4

800

2

2

2

3

3

3

4

4

4

900

2

2

3

3

3

4

4

4

 

1000

2

2

3

3

4

4

4

 

 

1100

3

3

3

4

4

4

 

 

 

1200

3

3

3

4

4

 

 

 

 

1300

3

3

4

4

 

 

 

 

 

1400

3

3

4